KHẢO sát hệ THỐNG CUNG cấp DỊCH vụ INTERNET TRÊN MẠNG TRUYỀN HÌNH cáp

29 91 0
  • Loading ...
1/29 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 13:37

BỘ CƠNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG TP HỒ CHÍ MINH KHOA: ĐIỆN TỬ - TIN HỌC ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP KHẢO SÁT HỆ THỐNG CUNG CẤP DỊCH VỤ INTERNET TRÊN MẠNG TRUYỀN HÌNH CÁP GVHD : TRƯƠNG HỒNG HOA THÁM SVTH LỚP MSSV : ĐẶNG ĐỨC HẬU : CĐ ĐT-VT 06A : 308061022 TP HỒ CHÍ MINH, tháng năm 2009 NỘI DUNG TRÌNH BÀY Giới thiệu công nghệ cung cấp internet 1.1 ADSL 1.2 Cable Modem Tổng quan hệ thống truyền hình cáp Tổng quan internet mạng truyền hình cáp 3.1 Mô hình hệ thống 3.2 Qui trình kết nối đăng nhập khai thác dịch vụ Internet modem cáp mạng HFC 3.3 Phương pháp tính cước cho thuê bao Kỹ thuật lắp đặt Cable Modem GIỚI THIỆU CÁC CÔNG NGHỆ CUNG CẤP INTERNET HIỆN NAY Cơng nghệ kết nối internet qua mạng điện thoại cơng cộng (Dial-up) Cơng nghệ kết nối Internet băng rộng (Broadband)  ADSL  Internet cable ADSL Đường điện thoại Máy tính Tín hiệu số Mạng số li Trung tâm mạng Mạng điện thoại Modem ADSL  Điện thoại  Tốc độ đường xuống (download): 1,5 8Mbit/s Tốc độ đường lên (upload): 64 - 640Kbit/s ADSL  Thiết bị quản lý: Bộ phân kênh truy cập đường dây th bao số (Digital Subscriber Line Access Multiplexer - DSLAM Ưu nhược điểm công nghệ ADSL  Ưu điểm Dễ triển khai sử dụng sở mạng điện thoại sẵn co Chi phí hợp ly Tốc độ tối đa đường truyền 8Mbps xuống 640Kbps lên Sử dụng đồng thời fax, voice mà không cần ngắt mạng Hoạt động Fulltime Co khả hỗ trợ số dòch vụ VoIP, VPN… Phù hợp với doanh nghiệp vừa lớn   Nhược điểm Tốc độ đường lên đường xuống lớn Không phù hợp với công ty cần tốc độ đường lên cao Khoảng cách tối đa Km tốc độ
- Xem thêm -

Xem thêm: KHẢO sát hệ THỐNG CUNG cấp DỊCH vụ INTERNET TRÊN MẠNG TRUYỀN HÌNH cáp, KHẢO sát hệ THỐNG CUNG cấp DỊCH vụ INTERNET TRÊN MẠNG TRUYỀN HÌNH cáp, KHẢO sát hệ THỐNG CUNG cấp DỊCH vụ INTERNET TRÊN MẠNG TRUYỀN HÌNH cáp, B CễNG THNG TRNG CAO NG K THUT CAO THNG TP. H CH MINH KHOA: IN T - TIN HC

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay