THIẾT kế và THI CÔNG KIT đo điện TRỞ điện áp DÒNG điện và tần số

94 35 0
  • Loading ...
1/94 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 13:01

ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng VIỆT NAM Khoa Điện tử - Tin học GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH CỘNG HỊA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA Độc lập – Tự – Hạnh phúc PHIẾU ĐĂNG KÝ ĐỀ TÀI TỐT NGHIỆP Niên khóa: 2006 – 2009 GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: NGUYỄN MINH KHÁNH SINH VIÊN THỰC HIỆN: HUỲNH TẤN VŨ VÕ HỒI ANH LỚP : CĐĐTVT06A LỚP : CĐĐTVT06A TÊN ĐỀ TÀI: THIẾT KẾ THI CƠNG KIT ĐO ĐIỆN TRỞ, ĐIỆN ÁP, DỊNG ĐIỆN TẦN SỐ NỘI DUNG U CẦU CỦA ĐỀ TÀI: - Mục tiêu ý nghĩa đề tài: đo thơng số bản: điện trở, điện áp, dòng điện tần số - Tìm hiểu lý thuyết mạch đo, chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số, linh kiện điện tử cơng nghiệp - Thiết kế đồ khối mạch đồ mạch - Lắp ráp đo thử mạch, lựa chọn phương án thích hợp - Vẽ mạch, thi cơng mạch thử nghiệm - Viết báo cáo nội dung thực Thời gian thực từ ngày: 15/06/2009 Thời gian nộp đề tài ngày: 15 /07/2009 Ý kiến giáo viên hướng dẫn: Ý nghĩa đề tài: - Giúp sinh viên khảo sát mạch đo, mạch chuyển đổi tín hiệu tương tự sang số linh kiện điện tử cơng nghiệp - Giúp sinh viên rèn luyện kỹ thiết kế thi cơng board mạch điện tử thơng dụng - Sản phẩm đề tài hỗ trợ việc đo thơng số linh kiện tín hiệu điện sinh viên thực tập điện tử bản, mạch điện tử Sản phẩm: báo cáo kit đo thơng số linh kiện tín hiệu điện Giám Hiệu SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ Khoa Điện tử - Tin học GV hướng dẫn -1- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -2- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH Tp HCM, Ngày Tháng 07 Năm 2009 Ký Tên NGUYỄN MINH KHÁNH NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -3- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH Tp HCM, Ngày .Tháng 07 Năm 2009 Ký Tên LỜI NĨI ĐẦU  Ngày Khoa học – Kỹ thuật phát triển mạnh mẽ, với phát triển khơng ngừng ngành kỹ thuật nói chung kỹ thuật điện tử nói riêng Chúng sâu vào mặc đời sống hàng ngày người dân Đặc biệt sử dụng thiết bị đo để thiết bị dân dụng thiết bị điện tử cơng nghiệp Nắm tầm quan trọng đó, nhóm chúng em làm đề tài: KIT ĐO ĐIỆN TRỞ, ĐIỆN ÁP, DỊNG ĐIỆN TẦN SỐ bạn sinh viên có cơng cụ học tập thực hành mơn điện tử bản, mạch điện tử Những kiến thức lực đạt q trình học tập trường đánh giá qua đợt bảo vệ đồ án tốt nghiệp Vì chúng em cố gắng tận dụng tất kiến thức học trường với tìm tòi nghiên cứu, để hồn thành tốt đồ án tốt nghiệp Những kết sản phẩm đạt ngày hơm khơng lớn lao thành q trình học tập trường Là thành cơng chúng em trước trường Do khoảng thời gian kiến thức hạn hẹp, chúng em cố gắng hồn thành đồ án tốt nghiệp thời hạn Nên khơng tránh khỏi thiếu xót mong Q thầy thơng cảm Chúng em mong nhận ý kiến đóng góp tận tình q thầy bạn Cuối em xin chân thành cảm ơn q thầy bạn SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -4- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH LỜI CẢM ƠN Trong suốt khóa học (2006 – 2009 ) Trường CĐ Kỹ Thuật Cao Thắng, với giúp đỡ quý thầy cô hướng dẫn chúng em mặt thời gian chúng em thực đề tài Chính mà chúng em hoàn thành đồ án theo thời gian quy đònh Chúng em xin gửi lời cảm ơn đến thầy NGUYỄN MINH KHÁNH hướng dẫn, giúp đỡ chúng em tận tình tạo điều kiện tốt cho chúng em thực đồ án Chúng em xin chân thành cảm ơn đến tất quý Thầy Cô khoa Điện Tử – Tin Học nhiệt tình giảng dạy, truyền đạt cho chúng em kiến thức chuyên môn làm sở cho việc thực đề tài tốt nghiệp hoàn thành tốt tạo cho chúng em vững tin kiến thức Điện Tử để phục vụ cho gia đình xã hội sau chúng em trường Ngoài ra, nhóm hết lòng biết ơn bạn bè nhiệt tình hết lòng giúp đỡø, động viên, ủng hộ, đóng góp ý kiến, cho chúng em khoảng thời gian thực đồ án SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -5- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH Chúng em xin chân thành cảm ơn ! MỤC LỤC  PHẦN A: GIỚI THIỆU Nhiệm vụ đồ án tốt nghiệp Nhận xét giáo viên hướng dẫn Nhận xét giáo viên phản biện Lời nói đầu Lời cảm ơn Mục lục Liệt bảng Liệt hình PHẦN B: NỘI DUNG CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP I Đặt vấn đề II Giới hạn đề tài III Mục đích nghiên cứu CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT I Ngun lý đo 10 II Giới thiệu số linh kiện dùng q trình thiết kế mạch 10 Điện trở biến trở 10 Tụ điện 12 Diode 18 SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -6- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH LED đọan 20 ADC 0809 24 Tổng quan vi điều khiển AT89c51 26 IC TL082, IC 74HC14, IC 7805, IC 7812, IC7912 56 CHƯƠNG 3: THIẾT KẾ THI CƠNG I Thiết kế .59 đồ khối tổng qt 60 Thiết kế khối 60 2.1 Khối đo điện áp 60 a Đo điện áp AC .60 b Đo điện áp DC .60 2.2 Khối đo dòng điện .61 a Đo dòng AC 61 b Đo dòng DC 61 2.3 khối đo điện trở 62 2.4 khối đo tần số 62 2.5 khối nguồn 63 Thiết kế đồ ngun lý 64 3.1 khối đo điện áp AC .64 3.2 khối đo điện áp DC 66 3.3 khối đo dòng AC 66 3.4 khối đo dòng DC 67 3.5 khối đo điện trở 69 3.6 khối đo tần số 70 3.7 đồ ngun lý mạch đo 71 3.8 đồ ngun lý mạch hiển thị 72 3.9 đồ nguyn lý mạch nguồn 73 II Thi cơng 74 SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -7- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN HƯỚNG PHÁT TRIỂN I Kết luận 78 II Hướng phát triển 78 PHỤ LỤC I CHƯƠNG TRINH ĐIỀU KHIỂN II TÀI LIỆU THAM KHẢO LIỆT CÁC BẢNG Bảng 2.1: bảng qui ước màu 10 Bảng 2.2: bảng giá trị điện trở 12 Bảng 2.3: bảng mã cho LED Anode chung(a MSB h LSB) .21 Bảng 2.4: bảng mã cho LED Anode chung(a LSB h MSB) .22 Bảng 2.5: Bảng mã cho Led Cathode chung (a MSB, h LSB) 23 Bảng 2.6: Bảng mã cho Led Catode chung (a LSB, h MSB) 23 Bảng 2.7: bảng trạng thái ADC 25 Bảng 2.8: Các chức chân Port3 29 Bảng 2.9: Giá trị ghi sau reset hệ thống .30 Bảng 2.10: Tóm tắt ghi PSW 34 Bảng 2.11: Các ghi 89C51 43 Bảng 2.12: Thanh ghi chế độ định thời 44 Bảng 2.13: Các chế độ định thời 44 Bảng 2.14: Thanh ghi điều khiển định thời TCON 45 Bảng2.15: tính tốc độ baud AT89C51 47 Bảng 2.16: cho phép ghi IE ngắt .53 Bảng 2.17: Thanh ghi ưu tiên ngắt 54 Bảng2.18: Các cờ ngắt 55 SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -8- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH LIỆT CÁC HÌNH Hình 2.1: Đặt tuyến Volt_Ampere Diode 19 Hình 2.2: đồ chân led đoạn 20 Hình 2.3: đồ chân ADC 0809 24 Hình 2.4: Biểu đồ thời gian ADC 0809 .26 Hình 2.5 đồ k.hối .27 Hình 2.6: đồ chân AT89C51 28 Hình 2.7: Khơng gian nhớ AT89C51 31 Hình 2.8: Cấu trúc nhớ RAM bên vi điều khiển .32 Hình 2.9: Đóng khung ký tự “A” 47 Hình 2.10: Cấu trúc ghi SBUF 48 Hình 2.11: đồ chân số loại op-amp ho TL08X 56 Hinh 2.12: đồ cấu tạo TL08X .57 Hình 3.1: đồ khối tổng qt 58 Hình 3.2: đồ khối đo điện áp 59 Hinh 3.3: đồ khối đo điện áp DC 60 Hình 3.4: dồ khối đo dòng AC 60 Hình 3.5: đồ khơi đo dòng DC 61 Hình 3.6: dồ khối đo điện trở 61 Hình 3.7: đồ khối đo tần số SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -9- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH 62 Hình 3.8: biểu đồ ti hiệu tần số 62 Hình 3.9: đồ khối nguồn Hình 3.10: đồ ngun lý mạch đo điện áp AC Hình 3.11: đồ ngun lý mạch đo điện áp DC Hình 3.12: đồ ngun lý mạch đo dòng AC Hình 3.13: đồ ngun lý mạch đo dòng DC Hình 3.14: đồ ngun lý mạch điện trở Hình 3.15: đồ ngun lý mạch đo tần số Hình 3.16: đồ ngun lý tồn mạch đo Hình 3.17: đồ ngun lý mạch hiển thị LED đoạn Hình 3.18: đồ ngun lý mạch hiển thị dùng LCD Hình 3.19: đồ ngun lý mạch nguồn Hình 3.20: đồ bố trí linh kiện mạch đo Hình 3.21: mạch in mạch đo Hình 3.22: đồ bố trí linh kiện mạch hiển thi LCD Hình 3.23: mạch in mạch hiển thị LCD Hình 3.24: đồ bố trí linh kiện mạch nguồn Hình 3.25: mạch in mạc nguồn CHƯƠNG 1: DẪN NHẬP I ĐẶT VẤN ĐỀ: Ngày với phát triển cơng nghiệp vi điện tử, kỹ thuật số hệ thống điều khiển dần tự động hóa.Với kỹ thuật tiên tiến vi xử lý, vi mạch số…được ứng dụng vào lĩnh vực điều khiển, hệ thống đo lường, với tốc độ xử lý chậm chạm xác thay hệ thống đo lường điều khiển tự động với độ xác cực cao Do đó, sinh viên học sinh theo học ngành kĩ thuật phải có hiểu biết kỹ thuật đo Để học tốt mơn thực hành điện tử bản, mạch điện tử phải có thiết bị học tập thiết bị kit thực tập, đồng ý khoa Điện Tử - Tin Học Trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng Nhóm chúng em định làm đề tài tốt nghiệp: “KIT ĐO ĐIỆN TRỞ, ĐIỆNÁP, DỊNG ĐIỆN TẦN SỐ ” II GIỚI HẠN ĐỀ TÀI: SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -10- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH CHƯƠNG 4: KẾT LUẬN HƯỚNG PHÁT TRIỂN I KẾT LUẬN: Trong tuần làm đề tài, với hạn chế thời gian tài liệu đòi nhóm phải cố gắng tìm tòi nhiệt tình cơng việc nghiên cứu cuối đề tài hồn thành Đó kết thời gian dàivới nổ lực nhóm thời gian nghiên cứu hướng dẫn tận tình thầy NGUYỄN MINH KHÁNH với sư giúp đỡ thầy khoa Điện Tử - Tin Học nên đề tài hồn thành thời hạn Với đề tài này, u cầu phải có kiến thức tổng qt nhiều mặt: kiến thức kỹ thuật số, xử lý tín hiệu số, kiến thức phần cứng phần mềm vi xử lý, kiến thức kỹ tthuật đo…Nhóm áp dụng kiến thức lý thuyết thực hành để thiết kế mạch đo Đề tài KIT ĐO ĐIỆN TRỞ, ĐIỆN ÁP, DỊNG ĐIỆN TẦN SỐ kết hợp khối tạo thành hệ thống hồn chỉnh Trong đề tài nghiên cứu trình sâu sắc cấu trúc chức khối phần cứng , phần mềm giúp cho người đọc dễ dàng nắm cấu trúc chức mạch Nội dung đề tài trình đầy đủ rõ ràng dễ hiểu Trongg q trình thực khơng thể tránh khỏi thiếu sót, mong nhận nhũng ý kiến đóng góp thầy bạn để đồ án hồn thiện Em xin chân thành cảm ơn! II HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA ĐỀ TÀI: Đề hồn thành số chức nhiều chức mà mạch đo thực thời gian cho phép nghiên cứu phát triển đề tài với hướng phát triển sau: • Mạch hiển thị kết dùng LCD • Mạch đo giá trị điện áp lớn 5V SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -80- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH CHƯƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN: Lưu đồ chính: BẮT ĐẦU CĨ PHÍM THAY ĐỔI DỮ LIỆU QT ĐO ĐIỆN ÁP ĐO DỊNG ĐIỆN ĐO ĐIỆN TRỞ ĐO TẦN SỐ SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -81- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH Lưu đồ chung chương trình con: CHỌN KÊNH ĐO KHỞI ĐỘNG ADC CHỜ CHUYỂN ĐỔI ĐỌC KẾT QUẢ CHUYỂN ĐỔI NHÂN HỆ SỐ ĐO LƯU KẾT QUẢ ĐO QUAY VỀ CHƯƠNG TRÌNH CHÍNH SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -82- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH $NOSYMBOLS ; ************************************************************************ *** LCD_Port equ P0 ADC_Port equ P3 Key_Port equ P1 RS RW CE A0 A1 A2 Busy bit bit bit BIT BIT BIT bit p2.6 p2.7 p2.5 P2.4 P2.3 P2.2 LCD_Port.7 OE BIT P2.1 ALE BIT P2.0 EOC BIT P1.6 ; ************************************************************************ *** dseg at 10h REGA: DS ;10H REGB: DS ;12H REGC: DS ;14H REGD: DS ;16H REGE: DS ;18H REGF: DS ;1AH CHANNEL: DS Bseg KEY0: KEY1: KEY2: KEY3: KEY4: KEY5: KEY6: KEY7: at 0h DBIT DBIT DBIT DBIT DBIT DBIT DBIT DBIT 1 1 1 1 KEYPRESS: DBIT SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -83- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH BYTE_KEY EQU 20H STATUS EQU 21H ;************************************* dseg at 30h BUFF_LCD: DS 32 STACK: DS ;************************************* cseg at mov sp,#STACK+1 MOV BYTE_KEY,#0 MOV STATUS,#0 CLR ALE CLR OE SETB MOV MOV MOV EOC ADC_PORT,#0FFH KEY_Port,#0FFH LCD_Port,#0FFH MOV CHANNEL,#0 ;Kenh LCALL OUT_CHANNEL Lcall LCDInit LCALL INIT_BUFF_LCD ;************************************* MAIN_LOOP: LCALL READ_KEY JNB KEYPRESS,SKIP CLR KEYPRESS LCALL PROCESS_KEY LCALL OUT_CHANNEL SKIP: LCALL READ_ADC LCALL UPDATE_LCD LCALL OUT_LCD LCALL DELAY LJMP MAIN_LOOP ;************************************* ;5000mV/256=19.5mV ;INPUT: R7_R6/R5= EH_EL: Thuong so ; DL: So du ;************************************* SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -84- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH UPDATE_LCD: MOV BUFF_LCD+24,#'.' MOV BUFF_LCD+28,#'V' MOV BUFF_LCD+29,#' ' MOV BUFF_LCD+30,#' ' MOV BUFF_LCD+31,#' ' MOV B,#195 MUL AB MOV R7,B MOV R6,A MOV R5,#10 LCALL DIV21 MOV R7,REGE+1 MOV R6,REGE MOV R5,#10 LCALL DIV21 MOV A,REGD ADD A,#30H MOV BUFF_LCD+27,A ;DON VI MOV R7,REGE+1 MOV R6,REGE MOV R5,#10 LCALL DIV21 MOV A,REGD ADD A,#30H MOV BUFF_LCD+26,A ;CHUC MOV R7,REGE+1 MOV R6,REGE MOV R5,#10 LCALL DIV21 MOV A,REGD ADD A,#30H MOV BUFF_LCD+25,A ;HANG TRAM MOV A,REGE ADD A,#30H MOV BUFF_LCD+23,A RET ;************************************* OUT_LCD: MOV R1,#BUFF_LCD SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -85- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH Mov A,#080h ;BAT DAU DONG Lcall CmdWrite LOOP_1: MOV A,@R1 LCall DataWrite Inc R1 CJNE R1,#BUFF_LCD+16,LOOP_1 Mov A,#0C0h ;BAT DAU DONG Lcall CmdWrite LOOP_2: MOV A,@R1 LCall DataWrite Inc R1 CJNE R1,#BUFF_LCD+32,LOOP_2 RET ;************************************* INIT_BUFF_LCD: MOV DPTR,#TABLE MOV R0,#BUFF_LCD LOOP_INIT: CLR A MOVC A,@A+DPTR MOV @R0,A INC R0 INC DPTR CJNE R0,#BUFF_LCD+32,LOOP_INIT RET ;************************************* PROCESS_KEY: JNB KEY0,CHECK1 MOV CHANNEL,#0 SJMP RET_PRO CHECK1: JNB KEY1,CHECK2 MOV CHANNEL,#1 SJMP RET_PRO CHECK2: JNB KEY2,CHECK3 MOV CHANNEL,#2 SJMP RET_PRO CHECK3: JNB KEY3,CHECK4 MOV CHANNEL,#3 SJMP RET_PRO SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -86- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH CHECK4: JNB KEY4,CHECK5 MOV CHANNEL,#4 SJMP RET_PRO CHECK5: JNB KEY5,RET_PRO MOV CHANNEL,#5 RET_PRO: MOV DPTR,#FUNC0 MOV A,CHANNEL MOV B,#16 MUL AB ADD A,DPL MOV DPL,A MOV A,B ADDC A,DPH MOV DPH,A MOV R0,#BUFF_LCD+16 LOOP_PRO: CLR A MOVC A,@A+DPTR MOV @R0,A INC R0 INC DPTR CJNE R0,#BUFF_LCD+32,LOOP_PRO RET ;************************************* OUT_CHANNEL: MOV A,CHANNEL RL A RL A MOV B,A MOV A,P2 ANL A,#0E3H ORL A,B MOV P2,A RET ;************************************* Test: Mov A,#080h call CmdWrite Mov Dptr,#MSG001 SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -87- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH Call Lcd_Msg Mov A,#0c0h call CmdWrite Mov Dptr,#MSG002 Call Lcd_Msg lcall delay Mov A,#080h call CmdWrite Mov Dptr,#MSG003 Call Lcd_Msg Mov A,#0c0h call CmdWrite Mov Dptr,#MSG004 Call Lcd_Msg lcall delay ret ;************************************* LCDInit: clr RS clr RW setb CE Mov A,#038h Call CmdWrite CALL DELAY10MS Mov A,#038h Call CmdWrite CALL Delay10ms Mov A,#038h Call CmdWrite CALL Delay10ms SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -88- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH Mov A,#00Ch Call CmdWrite CALL Delay10ms Mov A,#001h Call CmdWrite Mov A,#001h Call CmdWrite Ret ;************************************* Read_ADC: SETB ALE NOP NOP CLR ALE JNB EOC,$ SETB OE NOP NOP MOV A,ADC_PORT CLR OE RET ;************************************* DELAY: MOV R7,#2 MOV R6,#255 MOV R5,#255 DJNZ R5,$ DJNZ R6,$-4 DJNZ R7,$-8 RET ; ************************************************************************ *** DataWrite: Mov LCD_Port,A Setb RS Clr RW Nop Nop Setb CE SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -89- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH Nop Nop Nop Nop Clr CE Call LCD_Busy Ret ; ************************************************************************ *** CmdWrite: Mov lcd_port,A Clr RS Clr RW Nop Nop Setb CE Nop Nop Nop Nop Clr CE Call LCD_Busy CALL Delay10ms Ret ; ************************************************************************ *** LCD_Msg: mov r7,#16 loop_lcd: Clr A Movc A,@A+Dptr Call DataWrite Inc Dptr djnz r7,loop_lcd ret ; ************************************************************************ *** LCD_BUSY: Clr CE Setb Busy Setb RW SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -90- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH Clr RS Wait: Clr CE NOP Setb CE NOP JB Busy,Wait clr CE Ret ; ************************************************************************ *** Delay10ms: mov r6,#150 reload: mov r5,#255 djnz r5,$ djnz r6,reload ret ;************************************* READ_KEY: MOV A,Key_Port ANL A,#3FH CJNE A,#3FH,$+6 CLR KEYPRESS RET JNB RET KEYPRESS,$+4 SETB KEYPRESS MOV A,Key_Port CPL A MOV BYTE_KEY,A RET ;****************************************************** ;THU TUC CHIA SO 2BYTE CHO SO 1BYTE ;INPUT: R7_R6/R5= EH_EL: Thuong so ; DL: So du ;****************************************************** DIV21: MOV REGE+1,#0 ;Thuong so MOV REGE,#0 REPEAT: MOV REGD,R6 ;so du MOV REGD+1,R7 SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -91- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH MOV REGA+1,R7 MOV REGA,R6 MOV REGB,R5 LCALL SUB21 ;AH_AL-BL=CH_CL CLR C MOV A,REGD+1 MOV B,REGC+1 SUBB A,B ;SO SANH XEM BYTE CAO SO BI TRU CO NHO HON SO TRU KHONG JC KETTHUC MOV R7,REGC+1 MOV R6,REGC INC REGE MOV A,REGE JZ INC_EH SJMP REPEAT INC_EH: INC REGE+1 SJMP REPEAT KETTHUC:RET ;****************************************************** ;THU TUC TRU SO 2BYTE CHO SO 1BYTE ;INPUT AH_AL - BL = CH_CL ;****************************************************** SUB21: MOV REGC+1,REGA+1 CLR C MOV A,REGA MOV B,REGB SUBB A,B MOV REGC,A JC $+4 SJMP $+4 DEC REGC+1 CLR C RET ; ************************************************************************ *** TABLE: DB 'KIT DO VAN NANG ' DB 'HOAI ANH TAN VU ' FUNC0: DB FUNC1: DB FUNC2: DB 'AP AC: 5.000V ' 'AP DC: 5.000V ' 'DONG AC: 4.678A ' SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -92- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP FUNC3: DB FUNC4: DB FUNC5: DB  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH 'DONG DC: 4.678A ' 'DIEN TRO: 3456 O' 'TAN SO: 2345Hz ' ; ************************************************************************ *** end PHỤ LỤC  I CHUƠNG TRÌNH ĐIỀU KHIỂN II CÁC TÀI LIỆU THAM KHẢO Họ Vi Điều Khiển 8051 – Tống Văn On & Hồng Đức Hải – NXB Lao Động Xã Hội Giáo trình kỹ thuật đo – Nguyễn Ngọc Tân & Ngơ Văn Ky –NXB ĐHQG TPHCN TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA Giáo trình kỹ thuật số - Nguyễn Như Anh – NXBĐHQG Đo lường điều khiển máy tính – Ngơ Diên Tập – NXB KHOA HOC KỸ THUẬT CÁC TRANG WEB THAM KHẢO: www.googel.com.vn www.dietuvietnam.net www.picvietnam.com www.mikroe.com www.diendandientu.com www.tme.com www.microchip.com www.winpic800@hotmail.com www.ccsinfo.com 10 www.3c.com 11 www.saigontech.com 12 www.4share.com 13 www.rapidshare.com SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ -93- ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP SVTH: VÕ HỒI ANH HUỲNH TẤN VŨ  GVHD: NGUYỄN MINH KHÁNH -94- ... để hồn thành đồ án giải vấn đề sau: a Thi t kế mạch đo điện trở b Thi t kế mạch đo dòng điện c Thi t kế mạch đo điện áp d Thi t kế mạch đo tần số e Thi t kế mạch hiển thị dùng led đọan III MỤC... CHƯƠNG 3: THI T KẾ VÀ THI CƠNG I Thi t kế .59 Sơ đồ khối tổng qt 60 Thi t kế khối 60 2.1 Khối đo điện áp 60 a Đo điện áp AC .60 b Đo điện áp DC ... 3.1 khối đo điện áp AC .64 3.2 khối đo điện áp DC 66 3.3 khối đo dòng AC 66 3.4 khối đo dòng DC 67 3.5 khối đo điện trở 69 3.6 khối đo tần số
- Xem thêm -

Xem thêm: THIẾT kế và THI CÔNG KIT đo điện TRỞ điện áp DÒNG điện và tần số , THIẾT kế và THI CÔNG KIT đo điện TRỞ điện áp DÒNG điện và tần số , THIẾT kế và THI CÔNG KIT đo điện TRỞ điện áp DÒNG điện và tần số

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay