Khảo sát thiết bị khả trình PLC s7 200

3 39 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 12:10

Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Tống Thanh Nhân KẾT LUẬN Sau gần tuần thực với nhiều cố gắng nổ lực chúng em với tận tình hướng dẫn thầy Tống Thanh Nhân, tập đồ án hoàn thành thời gian qui định theo yêu cầu đặt thiết kế hệ thống bơm cấp nước tự động sử dụng PLC Để thực yêu cầu chúng em nghiên cứu, tìm hiểu vấn đế điều khiển lập trình, cách lắp mạch điện vấn đề khác có liên quan đến đề tài Nội dung đề tài bao gồm phần sau: Phần kiến thức: -Khảo sát thiết bị khả trình PLC S7-200 -Kỹ thuật điện-điện tử Phần thiết kế thi công: -Thiết kế thi công mạch điện - Thiết kế thi công mô hình -Viết chương trình cho PLC theo dạng LAD Hạn chế: - Điều khiển bơm theo mức nước Hướng phát triển: - Điều khiển bơm theo áp suất dùng biến tần để điều khiển tốc độ động Mong đề tài bạn sinh viên khoá sau tiếp tục thực yêu cầu khắc phục hạn chế đề tài này, để tạo sản phẩm có chất lượng cao phục vụ cho sản xuất đời sống xã hội TÀI LIỆU THAM KHẢO 1.Tự động hóa với Simatic S7-200 _ Phan Xuân Minh & Nguyễn Doãn Phước _ NXB NN 2.Diễn đàn điện tử, trang web www.dientuvietnam.net SVTH: Lê Ngọc Thương 64 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD:Tống Thanh Nhân PHỤ LỤC Một số đặc điểm CPU 224 XP: SVTH: Lê Ngọc Thương 65 Đồ Án Tốt Nghiệp SVTH: Lê Ngọc Thương GVHD:Tống Thanh Nhân 66
- Xem thêm -

Xem thêm: Khảo sát thiết bị khả trình PLC s7 200 , Khảo sát thiết bị khả trình PLC s7 200 , Khảo sát thiết bị khả trình PLC s7 200

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay