Da TN dung phan mem proteus mo phong cac mach dien

108 23 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 12:07

Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước BỘ CƠNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA ĐIỆN TỬ - TIN HỌC WX GVHD:TRƯƠNG QUANG TRUNG SVTH: DƯƠNG HỒNG TÂN TRƯƠNG TUẤN PHƯỚC LỚP : CĐĐT06 NIÊN KHĨA: 2006-2009 TPHCM-Tháng 7/2009 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước ĐỀ TÀI: LỜI MỞ ĐẦU Với tiến không ngừng khoa học kỹ thuật, đặc biệt ngành điện tử ứng dụng nhiều công nghiệp Trong lónh vực khoa học công nghệ ngày phát triển không ngừng ngành tin học nói chung có mặt tất ngành nghề từ đơn giản đến phức tạp Công nghệ tin học giúp ích không nhỏ vào công việc giảng dạy mang lại nhiều kết không nhỏ Proteus VSM (Virtual Simulation Microprocessor) chương trình tạo chạy mạch điện ,các mạch có vi xử lý trình làm việc mạch nguyên lý, giúp cho người học điện tử hình dung trực quan vào thực tế linh kiện điện tử Rất mong nhận ý kiến đóng góp, giúp đỡ chân tình, quý báu quý thầy cô bạn sinh viên Tháng năm 2009 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước LỜI CẢM ƠN Đồ án tốt nghiệp đúc kết q trình học tập năm tháng trường Cao Đẳng Kỹ Thuật Cao Thắng, để đạt kết hơm nay, ngồi phấn đấu thành viên nhóm thực quan tâm giúp đỡ q thầy trường, đặc biệt thầy khoa điện tử tin học bên cạnh chia kinh nghiệm từ bạn lớp CĐĐT06 Qua đây, nhóm sinh viên chúng em xin gởi lời cảm ơn chân thành đến thầy TRƯƠNG QUANG TRUNG người nhiệt tình giúp đỡ chúng em q trình thực đồ án Một lần nữa, nhóm xinh viên chúng em xin chân thành cảm ơn tất người Nhóm sinh viên thưc hiện: DƯƠNG HỒNG TÂN TRƯƠNG TUẤN PHƯỚC Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN -WX - …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tp Hồ Chí Minh, ngày… tháng …năm 2009 Giáo viên hướng dẫn Trương Quang Trung Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước -WX …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Tp Hồ Chí Minh, ngày… tháng …năm 2009 Giáo viên phản biện Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước -WX …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước MỤC LỤC Trang LỜI MỞ ĐẦU………………………………………………………………… LỜI CẢM ƠN……………………………………………………… ……… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN…………………………… NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN PHẢN BIỆN……………………………… NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG BẢO VỆ…………………………………… MỤC LỤC…………………………………………………………………… CHƯƠNG I: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PROTEUS VSM……………………………… CHƯƠNG II : CÁCH CÀI ĐẶT PROTEUS 7.4 CHƯƠNG III : VẼ SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ………………………………………………………… CHƯƠNG IV : CHẠY PHỎNGPHÂN TÍCH MẠCH NGUYÊN LÝ CƠ BẢN 1.CÁCH MỞ SƠ ĐỒ ĐÃ THIẾT KẾ ……………………………………… 28 2.CÁC CÔNG CỤ DÙNG PHÂN TÍCH 28 MẠCH………………………………………………………… 3.CHẠY PHỎNGPHÂN TÍCH MẠCH………………………………………………………………… 28 CHƯƠNG V: PHỔNG CÁC MẠCH ĐIỆN ỨNG DỤNG…………… I.Mơ phổng mạch điện ứng dụng vi xữ lý……………………………… II Mạch xung III Các mạch số……………………………………………………… IV Các mạch điên tương tự…………………………………………… LỜI KẾT TÀI LIỆU THAM KHẢO ………………………………………………… 41 41 82 91 97 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU CHUNG VỀ PROTEUS VSM I - Giới thiệu chung : Trong lónh vực khoa học công nghệ ngày phát triển không ngừng ngành tin học nói chung có mặt tất ngành nghề từ đơn giản đến phức tạp Công nghệ tin học giúp ích không nhỏ vào công việc giảng dạy mang lại nhiều kết không nhỏ Proteus VSM (Virtual Simulation Microprocessor) chương trình tạo chạy mạch điện ,các mạch có vi xử lý trình làm việc mạch nguyên lý, giúp cho người học điện tử hình dung trực quan vào thực tế linh kiện điện tử Phần mềm Proteus VSM viết công ty Labcenter Electronics Proteus sử dụng rộng rãi 35 quốc gia Proteus tự khẳng đònh mạnh mạch nguyên lý sát với thực tế, 12 năm ngày hoàn thiện phát triển mạnh Protesu cung cấp cho người sử dụng toàn linh kiện điện tử để người dùng tạo mạch nguyên lý sau chạy thử so sánh với kết thực tế Chính Proteus tạo chạy mạch đơn giản mạch phức tạp nên dùng giảng dạy, phòng thí nhiệm điện tử thực hành vi xử lý … Phần mềm Proteus chạy môi trường Window 32 bit , yêu cầu phần cứng đơn giản CPU 300MHz trở lên.các bạn co thể tải demo địa http://www.labcerter.co.uk II- Các chức Proteus Các ưu điểm: Dễ dàng tạo sơ đồ nguyên lý đơn giản từ mạch điện đơn giản, đến mạch có lập trình vi xử lý Dễ dàng chỉnh sửa đặc tính linh kiện sơ đồ nguyên lý : chỉnh sửa số bước động bước, chỉnh sửa nguồn nuôi cho mạch ,thay đổi tần số hoạt động vi xử lý… Công cụ hỗ trợ kiểm tra lổi thiết kế sơ đồ nguyên lý Xem lưu lại phần báo lỗi Chạy phân tích tính chất mạch điện Công cụ hỗ trợ cho việc chạy mạnh xác Các công cụ đồ thò hỗ trợ mạnh cho việc phân tích tần số , sóng , âm không phần mềm có thêm máy phân tích từ đơn giản : đồng hồ đo Vôn, Ampe, đến máy đo dao động ,máy tạo sóng dao động … Ngoài Proteus cung cấp cho người sử dụng công cụ mạnh mà phần mềm khác Chẳng hạn thư viện LED với loại màu sắc khác kể led đoạn Nhưng phần hiển thò mạnh mà Proteus cung cấp LCD, cho nhiều LCD từ đơn giản đến phức tạp Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước Một ưu điểm Proteus công cụ phát thu tín hiệu từ mạch giao tiếp với máy tính qua công cụ RS232 Trong người sử dung điếu khiển trình truyền phát, tốc độ Baud … giúp cho người lập trình mặt truyền phát tín hiệu Một điểm mạnh khác Proteus cung cấp cho người sử dụng công cụ biên dòch cho họ vi xử lý MSC51, AVR ,HC11 … Qua tạo tập tin HEX dùng để nạp cho vi xử lý tập tin DSI dùng để xem chạy kiểm tra bước chương trình Đối với mạch vi xử lý Proteus cung cấp hình ảnh thực tế linh kiện xuất mà cung cấp cho người lập trình nhiều cửa sổ thông báo nội dung nhớ, trỏ, ghi, … Proteus có thư viện lớn với 6000 linh kiện loại ngày bổ sung Ngoài có keypad (ma trận phím tạo đơn giản cho người thiết kế cần thao tác ma trận phím ) - Khả ứng dụng : - Khả ứng dụng Proteus , phân tích kết từ mạch nguyên lý Proteus giúp cho người sử dụng thấy trước mạch thiết kế chạy hay sai trước thiết kế bo mạch - Các công cụ phục vụ cho việc phân tích mạch có độ xác cao đo vôn hay ampe, máy đo dao động - Khả áp dụng chương trình Proteus vào giảng dạy tốt cho thầy cho sinh viên học tập kỹ thuật điện tử Proteus cung cấp gần đầy đủ từ đến phức tạp cho người học điện tử vi xử lý - Đối với sinh viên Proteus mà sử dụng rộng dãi gần thầy dạy cho họ nhà Nó giúp cho sinh viên tự học, tự nhiên cứu thiết kế thử phần học chạy xem kết rút học tốt Điều tiết kiệm tiền cho sinh viên điều kiện mà lại ham học, ham nghiên cứu - Trong thực tế phòng thí nhiệm điện tử xây dựng lên phải tốn không ngân sách Nếu Proteus ứng dụng qua máy tính thầy cung cấp cho sinh viên toàn mạch điện đơn giản ,hơn tạo KIT vi xử lý dùng phục vụ cho việc thực hành vi xử lý Qua thầy cung cấp cho sinh viên mạch điện tử phục vụ trình học tập từ sinh viên tự nguyên cứu thực hành trước nhà trước thực hành thực tế hình thật kết chắn không nhỏ - Khả phân tích: - Phân tích mạch đơn giản - Phân tích mạch họ vi xử lý - Phân tích mạch qua đồ thò, máy đo ví dụ : + Phân tích Analogue Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước + Phân tích Digital + Phân tích tần số + Phân tích âm + Phân tích truyền phát liệu Nhiều nhiều phương pháp phân tích từ đơn giản đến khả phân tích phức tạp mà thực tế cần phân tích cần nhiều chi phí công cụ sử dụng - Phân tích tải, áp , đủ tải … Proteus cung cấp cho người sử dụng khả phân tích tải giúp người sử dụng hình dung tải ảnh hưởng đến linh kiện mà chi phí an toàn tuyệt đối - Lưu lại kết phân tích - Nhược điểm : - Phần mềm có nhược điểm Proteus không tránh khỏi nhươc điểm : + Phần mềm công ty nước nên tính chất quyền cao, biết đến nên khó kiếm thực tế + Trong thiết kế có nhiều phần Proteus chạy không theo quy tắc làm người sử dụng đôi lúc gặp khó khăn + Sử dụng phức tạp mạch vi xử lý hay mạch cần chỉnh sửa tính chất linh kiện (do nhiều tính chất phải điều chỉnh) + Phần mềm công ty nước viết nên tài liệu cung cấp hay hướng dẫn sử dụng + Hướng dẫn sử dụng Proteus hoàn toàn tiếng anh nên đòi hỏi người sử dụng phải có tảng tiếng anh muốn sử dụng cách hiệu (nhất tiếng anh chuyên ngành điện tử) Luận văn tốt nghiệp - Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước Lấy ln hai vế: T/RC=1 =>T=RC (s)=(ohm) (fara) MẠCH ĐIỀU KHIỂN ĐỘNG CƠ CHIỀU: a/ Sơ đồ ngun lý: b/ Ngun lý hoạt động: - Mạch điện hình mạch PWM (Pulse Width Modulation), điều khiển cơng suất chiều BDC Motor - IC LM555 (U1) dao động điều độ rộng xung Điều chỉnh biến trở R1 (pot 100K) cho phép điều khiển độ rộng xung C1 = 0.01 uF > 0.1 uF tần số xung 50KHz > 5KHz - Q4 sử dụng làm mạch Schmitt trigger, tạo dạng xung PWM chuẩn - Q2 Q3 phối hợp thành mạch gate driver điều kiện xung cho MOSFET hoạt động lớp D - MOSFET chuyển mạch xung PWM, làm cho điện áp DC BDC motor thay đổi theo ý muốn > điều khiển tốc độ motor C4 kết hợp với cuộn dây BDC tạo thành mạch PWM demodulation, ổn định hoạt động motor 87 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước MẠCH SÁNG LED TUẦN TỰ: a/ Sơ đồ ngun lý: b/ Ngun lý hoạt động: - IC nhiệm vụ tao xung clock đưa vào 4017 giải mã - 4017 đếm theo thứ tự từ 0Ỉ9 - Khi 555 cho xung mức cao"1" 4017 đếm xung thứ chân Q0 - Khi 555 xuống mức thấp "0" giá trị chân Q0 mức Tiếp tục đến chu kì 555 lại chuyển sang Q1 tiếp tục - Khi muốn đếm đến ta nối với chân 15 (MR) 4017 với Q5 Khi đếm đến bị reset trạng thái ban đầu từ 0Ỉ5 MẠCH ROBOT ĐƠN GIẢN: a/ Sơ đồ ngun lý: 88 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước b/ Ngun lý hoạt động: - Các robot để thu hút ánh sáng phụ thuộc vào ánh sáng nhìn thấy ánh sáng trở kháng giảm Điều lượt BC547 BC557 Các thân xe có bàn chân cao su có liên hệ mặt đất di chuyển robot Hai chậu điều chỉnh cảm ứng với LDR 89 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước MẠCH ĐÈN SIGNAL: a/ Sơ đồ ngun lý: b/ Ngun lý hoạt động: - Q1, Q2 mắc thành mạch dao động da hài tạo xung vng - Tần số điều chỉnh VR100K tín hiệu lối từ emitor Q2 qua Q3 H1061 khuếch đại dòng cho bóng đèn lớn điều chỉnh VR 100K tần số chớp tắt ý muốn 90 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước III Các mạch số MẠCH ĐẾM 0Ỉ9999 DÙNG 74LS390: a/ Sơ đồ ngun lý: MẠCH ĐẾM ĐỒNG BỘ: a/ Sơ đồ ngun lý: 91 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước 3.MẠCH ĐẾM 0Ỉ99 DÙNG IC 7490 VÀ 7447: a/ Sơ đồ ngun lý: b/ Ngun lý hoạt động: - Con 7490 đếm thập phân gồm đếm chia chia 5, có ứng dụng đếm từ đến - Con 7447 giải mã địa tín hiệu tương ứng làm sáng đèn phù hợp với số cần hiển thị - Ứng dụng đếm từ đến 99 sau: + 7490 có xung vào cổng com 1, chân 2,3,6,7 chân reset mức cao nên nối mass để khỏi phải clear 92 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước + Xung vào chân 14 làm hoạt động đếm 1:2 đưa tín hiệu chân 12 chân nối với chân clkB để kích hoạt counter 1:5 đưa tín hiệu chân 9,8,11 tương tự với 7490 lại + Để đếm từ 10 đến 99 cần nối tầng 7490, dùng tín hiệu chân 11 IC1 để làm clkA cho IC2 Như đếm đến xong lại đếm lại chờ chuyển từ sang có xung cho đếm MẠCH ĐÈN GIAO THƠNG TRẺ EM: a/ Sơ đồ ngun tắc: b/ Ngun lý hoat động: - Khi ta cấp xung IC 4017 tùy vào xung cấp cao hay thấp ngõ chay theo thứ tự từ 0Ỉ9 nhanh hay chậm - Đèn xanh đỏ sáng tương ứng với ngõ từ Q0ỈQ3 - Đèn xanh đỏ sáng tương ứng với ngõ từ Q5ỈQ8 ¾ Vì mức logic ( qua cổng OR ) - Đèn vàng vàng sáng tương ứng với ngõ Q4 Q11 MẠCH ỨNG DỤNG IC 7445: a/ Sơ đồ ngun lý: 93 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước b/ Ngun lý hoạt động: - IC giải mã thúc 7445 dùng tải động có áp lớn dòng lớn ngồi sức cung cấp IC giải mã thường - Hình cho thấy, mạch đếm tạo 16 tổ hợp trạng thái cho mạch mã hố Phải chu kì xung ck Q3 xuống thấp, cho phép động cấp nguồn; 94 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước đèn mở sau chu kì xung ck Thời gian mở tải chu kì xung ck Ta điều chỉnh thời gian từ mạch dao động tạo xung ck Về ngun tắc hoạt động mạch đếm 74LS90 ta tìm hiểu chương sau MẠCH ỨNG DỤNG 74LS90: a/ Sơ đồ ngun lý: b/ Ngun lý hoạt động: - C 7490 IC đếm thường dùng mạch số ứng dụng đếm 10 mạch chia tần số - Khi dùng IC 7490, có cách nối mạch cho chu kỳ đếm 10, tức tần số tín hiệu ngõ sau 1/10 tần số xung CK, dạng tín hiệu khác • • Mạch đếm 2x5: Nối ngõ QA với ngõ vào B, xung clock (CK) nối với ngõ vào A Mạch đếm 5x2: Nối ngõ QD với ngõ vào A, xung đếm (CK) nối với ngõ vào B 95 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước - Kiểu đếm 2x5 cho tín hiệu QD khơng đối xứng - Kiểu đếm 5x2 cho tín hiệu QA đối xứng 96 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước IV Các mạch điên tương tự: 1.mạch sạc mp3/ipod ) Sơ đồ ngun lý: ) Ngun tắc hoạt động: điên áp vào từ 9Ỉ15v, điện áp 5v dùng để sạc máy mp3 hay ipod mạch sử dụng IC MC34063A chuyển điện áp DC->DC, chân số IC dùng để so sánh điên áp đạt vào Đê điên áp ln ổn đinh 5v nguồn adapter điều chỉnh điện áp ) Sơ đồ ngun lý: 97 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước ) Ngun lý hoạt động: • Thơng số LM317: + Điện áp đầu vào Vi = 40V + Nhiệt độ vận hành t = - 125° + Dòng điện điều chỉnh từ : + Cơng suất tiêu thụ lớn 20W + Dòng điện đầu lớn Imax = 1.5A + Đảm bảo thơng số Vi - Vo = 5V - Với sơ đồ ta điêu chỉnh điện áp đầu điện trở R1 R2 nối hình vẽ Dòng điện qua chân điều chỉnh phải nhỏ 100uA Điện áp đầu tính xấp xỉ : Vo = 1.25.(1+R1/R2) Với cơng thức ta cho R1 giá trị định Một điều quan dòng điện qua chân điều chỉnh phải nhỏ 100uA kết nối điện trở R1 R2 coi cầu phân áp điện áp chân điều chỉnh chân đầu phải có điện áp định tức gữa hai điện trở R1 R2 điện áp ln 1.25V (Hằng số khơng đổi) nên ta có cơng thức Theo tơi pác nên chọn R1 = 120Ω ==> R2 = 120 (Vo/1.25-1) Có điều cần ý : Điện áp đầu lúc nhỏ điện áp đầu vào V Tức : 98 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước Vi - Vo = 5V Như ta hiểu cách nơm na muốn có điện áp điều chỉnh từ 1.25 đến 10V điện áp đầu vào cần phải 15V Nếu mà khơng đúng.Phải ln đảm bảo điều kiện : Vi - Vo = 5V Với điều chỉnh bạn tham khảo thêm datasheet nớ! Các pác nhớ lắp thêm tản nhiệt vào cho để làm việc ổn định mà khơng bị 99 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước LỜI KẾT Sau tháng làm việc khẩn trương với nhiệt tình giảng viên hướng dẫn thầy TRƯƠNG QUANG TRUNG Đề tài: “DÙNG PHẦN MỀM PROTEUS PHỎNG CÁC MẠCH ĐIỆN” hồn thành thời gian quy định Với tâm nỗ lực khơng ngừng, tập đồ án giúp cho chúng em bước đầu làm quen với đề tài khoa học nhóm thực chúng em thật tích lũy số kiến thức vi điều khiển, kỹ tuật xung, mạch tương tự, kỹ thuật số Mặt dù thời gian hạn ngắn, tài liệu tham khảo chưa nhiều, có nhiều vấn đề nảy sinh q trình thiết kế phần cứng, chúng em cố gắng tận tâm giúp đỡ giáo viên hướng dẫn nên đạt u cầu đặt Mặc dù thiếu sót xảy ra, qua nhóm thực chúng em mong có đóng góp từ phía thầy bạn Những đóng góp từ phía thầy bạn kinh nghiệm q báu mà chúng em cần có sau trường Qua q trình thực luận văn, chúng em tự đánh giá phần hạn chế nhiều bổ xung kiến thức hạn hẹp thời gian học trường Chúng em xin chân thành cảm ơn giúp đỡ tận tình, q báu giáo viên hướng dẫn, giáo viên khoa tồn thể bạn tạo nhiều điều kiện giúp cho nhóm thực chúng em hồn thành tốt nhiệm vụ giao thời gian qui định Mơt lần nhóm sinh viên thực chúng em xin chân thành cảm ơn tất người TPHCM, ngày 17 tháng năm 2009 NHĨM SINH VIÊN THỰC HIỆN: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước 100 Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước TÀI LIỆU THAM KHẢO - WWW.DIENDANDIENTU.COM.VN WWW.GOOGLE.COM.VN WWW.DATASHEET.COM WWW.PICVIETNAM.COM Giáo trình KỸ THUẬT XUNG CĂN BẢN VÀ NÂNG CAO – Nguyễn Tuấn Phước Giáo trình KỸ THUẬT SỐ - Nhà Xuất Bản Giáo Dục 101 ... dao động ,máy tạo sóng dao động … Ngoài Proteus cung cấp cho người sử dụng công cụ mạnh mà phần mềm khác Chẳng hạn thư viện LED với loại màu sắc khác kể led đoạn Nhưng phần hiển thò mạnh mà Proteus. .. Khi Proteus cài đặt hoàn chỉnh, để mở Proteus vào Start -> Program -> Proteus Lite -> Chọn ISIS Hình -1 : menu mở chương trình Proteus - Để mở nhanh phần mềm proteus ta kéo biểu tượng hình để sau... nhanh Proteus VSM Desktop Luận văn tốt nghiệp Sinh viên: Dương Hồng Tân Trương Tuấn Phước – Giao diện Proteus VSM Sau mở chương trình Proteus phần mềm khởi động hòan tất bạn thấy phần dao diện
- Xem thêm -

Xem thêm: Da TN dung phan mem proteus mo phong cac mach dien , Da TN dung phan mem proteus mo phong cac mach dien , Da TN dung phan mem proteus mo phong cac mach dien

Mục lục

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay