Đề tài đo và hiện thị cảnh báo nhiệt độ trên LCD

101 41 0
  • Loading ...
1/101 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 12:03

Đồ Án Tốt Nghiệp SVTH: Vương Chí Thanh GVHD: Nguyễn Thị Hồng Ánh Trang Đồ Án Tốt Nghiệp SVTH: Vương Chí Thanh GVHD: Nguyễn Thị Hồng Ánh Trang Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Hồng Ánh 1.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Với phát triển khoa học, ngày ngành công nghiệp bước vào lĩnh vực sản xuất với nhiều tiện ích thuận lợi Với làm việc máy móc, việc đảm bảo an toàn cho người lao động kéo dài thời gian làm việc cho loại máy móc mối quan tâm hàng đầu doanh nghiệp, sở sản xuất Một nguyên nhân gây hư hại cho máy móc nguy hiểm cho người lao động thay đổi nhiệt độ vượt giới hạn cho phép Đồng thời, sống hàng ngày chúng ta, việc biết nhiệt độ môi trường có ý nghĩa quan trọng cho việc dự báo thời tiết, cho kế hoạch làm việc nghỉ ngơi hợp lý,… Với lý trên, Em định chọn đề tài “Đo & Hiển Thị, Cảnh Báo Nhiệt Độ Trên LCD”, để nghiên cứu hy vọng đem kiến thức thu lượm trình làm việc áp dụng vào thực tế 1.2 ỨNG DỤNG Đo nhiệt độ xí nghiệp sản xuất nhằm đảm bảo nhiệt độ môi trường không nguy hiểm cho trình làm việc Hiển thị nhiệt độ nhà, quan, nơi công cộng để người biết nhiệt độ thời Đo nhiệt độ lò, lò bánh, lò gốm, lò viba,… Cân chỉnh nhiệt độ hợp lý, diều khiển nhiệt độ thông qua bàn phím 1.3 YÊU CẦU ĐỀ TÀI Với hạn chế thời gian, kiến thức, kinh nghiệm nên đề tài giới hạn sau: • Đo nhiệt độ từ – 990C dùng LM35 (hàm truyền 10mV/0C ) • Hiển thị LCD từ Port B, • Thông báo báo động led chuông • Thay đổi nhiệt độ báo động từ bàn phím 1.4 MỤC ĐÍCH ĐỀ TÀI: Sinh viên thực chọn đề tài với mục đích sau:  Củng cố vận dụng kiến thức học vào thực tế  Tìm hiểu ứng dụng kiến thức chuyên môn  Rèn luyện kỹ làm việc hiệu  Giúp trau dồi thêm kiến thức chuyên môn  Rút học kinh nghiệm trình làm việc nhằm hoàn thiện gặp khó khăn thực tế SVTH: Vương Chí Thanh Trang 10 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Hồng Ánh 1.5 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: - Dựa vào tài liệu giảng dạy, diễn đàn để tham khảo, tìm hiểu thiết kế - Xây dựng mô phần mềm - Thực phần cứng kiểm tra sửa chữa 1.6 KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU:  Nhận đề tài lập đề cương tổng quát  Thu thập tài liệu lập đề cương chi tiết  Thiết kế mạch nguyên lý, kiểm tra chỉnh sửa hoàn chỉnh mạch  Viết chương trình phần mềm cho Pic Thi công phần cứng  Chạy thử chương trình phần mềm mô Thi công phần cứng  Hoàn chỉnh phần lập trình cho Pic Thi công phần cứng  Kiểm tra tổng thể Viết báo cáo SVTH: Vương Chí Thanh Trang 11 Đồ Án Tốt Nghiệp SVTH: Vương Chí Thanh GVHD: Nguyễn Thị Hồng Ánh Trang 12 Đồ Án Tốt Nghiệp GVHD: Nguyễn Thị Hồng Ánh 2.1 IC 7805 : IC ổn áp 5V Với mạch điện đòi hỏi độ ổn định điện áp, sử dụng IC ổn áp thường người thiết kế sử dụng mạch điện đơn giản Các loại ổn áp thường sử dụng IC 78xx, với xx điện áp cần ổn áp Ví dụ 7805 ổn áp 5V, 7812 ổn áp 12V Việc dùng loại IC ổn áp 78xx tương tự nhau, minh họa cho IC ổn áp 7805 OUT IN Sơ đồ phía IC 7805 có chân: • Chân số chân IN (hình vẽ trên) GND • Chân số chân GND (hình vẽ trên) Hình : IC7805 • Chân số chân OUT (hình vẽ trên) Ngõ OUT ổn định 5V dù điện áp từ nguồn cung cấp thay đổi Mạch dùng để bảo vệ mạch điện hoạt động điện áp 5V (các loại IC thường hoạt động điện áp này) Nếu nguồn điện có cố đột ngột: điện áp tăng cao mạch điện hoạt động ổn định nhờ có IC 7805 giữ điện áp ngõ OUT 5V không đổi Mạch lấy nguồn chiều từ máy biến áp với điện áp từ 7V đến 9V để đưa vào ngõ IN Khi kết nối mạch điện, nhiều nguyên nhân, người dùng dễ nhầm lẫn cực tính nguồn cung cấp đấu nối vào mạch, trường hợp dễ ảnh hưởng đến linh kiện board mạch Vì lí diode cầu lắp thêm vào mạch, diode cầu đảm bảo cực tính nguồn cấp cho mạch theo chiều nhất, nguời dùng không cần quan tâm đến cực tính nguồn nối vào ngõ IN Chú ý: điện áp đặt trước IC78xx phải lớn điện áp cần ổn áp từ 1.5V đến 2V Tụ điện đóng vai trò ổn định chống nhiễu cho nguồn (có thể bỏ hai tụ điện mạch điện không đòi hỏi)  Kiến thức bản: - Dòng cực đại trì 1A - Dòng đỉnh 2.2A - Công suất tiêu tán cực đại không dùng tản nhiệt: 2W - Công suất tiêu tán dùng tản nhiệt đủ lớn: 15W - Vậy Nếu vượt ngưỡng ý 7805 bị cháy - Thực tế ta nên dùng công suất tiêu tán =1/2 giá trị Các giá trị không nên dùng gần giá trị max thông số Tốt nên dùng
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài đo và hiện thị cảnh báo nhiệt độ trên LCD , Đề tài đo và hiện thị cảnh báo nhiệt độ trên LCD , Đề tài đo và hiện thị cảnh báo nhiệt độ trên LCD

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay