Đồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị điện qua mạng lan

17 42 0
  • Loading ...
1/17 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:58

BỘ CƠNG THƯƠNG TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO THẮNG KHOA : CƠ KHÍ BỘ MƠN : CƠ ĐIỆN TỬ …    … ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Đề tài ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ QUA MẠNG LAN GVHD: LÊ THỊ KIỀU NGA SVTH: NGUYỄN HOÀI BẢO VÕ NGỌC Ý LỚP : CĐCĐT 07 Yêu cầu đề tài  Điều khiển tắt – mở thiết bò điện như: đèn,quạt máy tính qua mạng LAN  Đọc nhiệt độ hiển thò lên LCD giao diện Web Kiến trúc giao thức TCP/IP Bộ giao thức TCP/IP chia thành tầng: - Tầng ứng dụng(Application Layer) - Tầng giao vận(Transport Layer) Tầng Internet (Internet Layer) Tầng truy cập mạng (Network access Layer) tầng mạng vật lý(Physical) Hình 1: Kiến trúc giao thức TCP/IP Application Transport Internet Network access Ngôn ngữ lập trình Web HTML - Ngôn ngữ đánh dấu siêu văn HTML ngôn ngữ viết nên trang Web.HTML gọi ngôn ngữ đánh dấu sử dụng tập thẻ đònh nghóa sẵn để cung cấp đònh dạng dẫn khác cho trình duyệt Web - Một trang Web có cấu trúc sau: … … Tìm hiểu mô hình điều khiển hệ thống Hình 2: Mô hình hệ thống điều khiển thông qua mạng Lan - Trong mô hình,bộ điều khiển đặt mạng LAN( coi phần tử mạng) mạng gồm Switch,1 DHCP server bao gồm nhiều máy trạm(các máy PC) có cài đặt trình duyệt Web,các phần mềm trình duyệt Web phổ biến IE, Firefox… - Bộ điều khiển đóng vai trò Mini Web Server ,tất máy mạng có yêu cầu đến đòa IP điều khiển trả dạng trang Web.Như tất máy mạng,dù đâu nhận thông tin điều khiển nhờ trình duyệt Web sẵn có Phần cứng hệ thống WEB SWITCH KHỐI GIAO TIẾP MẠNG (ENC 28J60) CẢM BIẾN NHIỆT KHỐI NGUỒN (LM35) KHỐI VI XỬ LÝ (IC 7805, (PIC 18F4680) AMS 1117) KHỐI CƠNG SUẤT (CÁC THIẾT BỊ ĐIỆN) Hình 3: Sơ đồ phần cứng hệ thống KHỐI HIỂN THỊ LCD BẮT ĐẦU ĐỌC CẤU HÌNH TỪ FLASH S IP TỰ ĐỘNG KHỞI ĐỘNG VỚI CẤU HÌNH CŨ Đ U CẦU IP TỪ DHCP KHỞI TẠO WED,ĐỌC ADC LM 35 TRUYỀN NHIỆT ĐỘ,TRẠNG THÁI THIẾT BỊ LÊN WEB U CẦU NGƯỜI DÙNG Đ BẬT TẮT THIẾT BỊ S Đ SO SÁNH NHIỆT ĐỘ ĐỌC VỀ VỚI NHIỆT ĐỘ CẢNH BÁO S HIỂN THỊ CẢNH BÁO TẮT THIẾT BỊ END Hình 4: Lưu đồ giải thuật HIỂN THỊ CẢNH BÁO BẬT THIẾT BỊ Hình 5: Khối điều khiển Xây dựng giao diện điều khiển Hình 6: Giao diện đăng nhập Hình 7: Giao diện điều khiển Hướng dẫn điều khiển giao diện Web - Đầu tiên ta nhập đòa IP hiển thò LCD lên ứng dụng trình duyệt Web (tương tự tên trang Web) - Ứng dụng trình duyệt Web đưa đến giao diện đăng nhập - Sau nhập đòa người dùng mật ứng dụng Web liên kết đến trang giao diện điều khiển chính.Nếu nhập sai đòa người dùng mật hiển thò cảnh báo “User or Pass incorrect” - Sau đăng nhập thành công điều khiển thiết bò thông qua giao diện Kết luận Sau thời gian tìm hiểu thực với hướng dẫn cô Lê Thò Kiều Nga.Đề tài thực yêu cầu:   Điều khiển tắt – mở thiết bò :đèn, quạt… Hiển thò nhiệt độ lên Web máy tính LCD Hướng phát triển  Mở rộng quy mô điều khiển để điều khiển nhiều thiết bò  Mở rộng điều khiển mạng internet  Cải tiến cách điều khiển: từ việc điều khiển tắt – mở thiết bò đến việc điều khiển thiết bò làm việc với mức độ công suất khác CẢM ƠN QUÝ THẦY CÔ ĐÃ QUAN TÂM THEO DÕI Xin chân thành cảm ơn Sinh viên thực hiện: Nguyễn Hoài Bảo Võ Ngọc Ý ... Tìm hiểu mô hình điều khiển hệ thống Hình 2: Mô hình hệ thống điều khiển thông qua mạng Lan - Trong mô hình,bộ điều khiển đặt mạng LAN( coi phần tử mạng) mạng gồm Switch,1 DHCP server... cầu:   Điều khiển tắt – mở thiết bò :đèn, quạt… Hiển thò nhiệt độ lên Web máy tính LCD Hướng phát triển  Mở rộng quy mô điều khiển để điều khiển nhiều thiết bò  Mở rộng điều khiển mạng internet... thuật HIỂN THỊ CẢNH BÁO BẬT THIẾT BỊ Hình 5: Khối điều khiển Xây dựng giao diện điều khiển Hình 6: Giao diện đăng nhập Hình 7: Giao diện điều khiển Hướng dẫn điều khiển giao diện Web - Đầu tiên
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị điện qua mạng lan , Đồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị điện qua mạng lan , Đồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị điện qua mạng lan

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay