Dựa trên số liệu đã cung cấp, hãy tính toán và biểu diễn các số liệu sau dưới dạngbảng/biểu phù hợp

5 52 0
  • Loading ...
1/5 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:43

1 Dựa số liệu cung cấp, tính toán biểu diễn số liệu sau dạng bảng/biểu phù hợp: o Tỷ lệ nhiễm HIV ước tính quần thể chung Hà Nội: Giả định tổng dân số năm tổng dân số lấy thời điểm năm, số liệu nhiễm HIV chết cho AIDS thu thập vào cuối năm, tỷ lệ nhiễm tỷ lệ nhiễm theo kỳ lấy khoảng thời gian năm nên trường hợp mắc tính số chết AIDS số mắc Biểu đồ: Tỷ lệ nhiễm HIV ước tính trong quần thể chung Hà Nội(19902015) o Tỷ lệ nhiễm HIV ước tính quần thể khác nhau: Biểu đồ: Tỷ lệ nhiễm HIV ước tính quần thể khác (1990-2015) o Xác định nguồn nhiễm HIV phổ biến (tính toán số liệu từ 2005 đến 2014): Giả sử hệ thống giám sát thu thập số liệu toàn đối tượng nhóm quần thể đích Các số liệu nhiễm đầy đủ xác ta có biểu đồ số ca nhiễm nhóm quầ thể đích sau: Biểu đồ: Số ca nhiễm HIV theo nhóm đối tượng (2005-2014) - Nhìn vào biểu đồ ta thấy nguồn nhiễm HIV phổ biến từ năm 2005-2014 nhóm TCMT, MSM có nguy cao nhóm phụ nữ có nguy cao Tuy nhiên, nhóm tiêm chích ma túy có xu hướng giảm mạnh, nhóm phụ nữ giảm từ năm 2005 đến năm 2008 sau lại có xu hướng tăng nhẹ nay, nhóm nam quan hệ tình dục với nam nguy cao lại có xu hướng tăng nhẹ từ năm 2005 đến Bảng: Số ca nhiễm HIV nguồn nhiễm phổ biến nhất(2005-2014) Nguồn nhiễm 2005 HIV IDU MSM risk 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 1677 1338 1065 836 642 482 358 264 196 147 173 197 218 232 241 243 240 233 225 216 424 241 174 160 166 178 191 204 215 223 high Low Female risk o So sánh xu hướng nhiễm nhiễm HIV tỉnh, phân chia theo nam/nữ: Xu hướng nhiễm phân chia theo giới: Biểu đồ : Tỷ lệ nhiễm HIV theo giới Tỷ lệ nhiễm HIV Hà Nội tăng mạnh giai đoan 1996 – 2008 nhóm nam 19962004 nhóm nữ, nhóm nam tăng cao nhóm nữ Có thể giai đoạn biện pháp phòng ngừa chư truyền thông rộng rãi, khiến thức nhóm nguy chưa cao, đặc biệt nhóm nam có nhiều hành vi nguy tiêm chích ma túy, quan hệ tình dục không an toàn nên tỷ lệ mắc cao Từ năm 2008 nam 2004 nữ tỷ lệ nhiễm có xu hướng giảm nhẹ bắt đầu có chương trình phòng chống lây truyền HIV triển khai rộng rãi Xu hướng nhiễm phân chia theo giới: Biểu đồ : Tỷ lệ nhiễm HIV theo giới Cũng giống tỷ lệ nhiễm, tỷ lệ nhiễm HIV Hà Nội bắt đầu tăng cao giới từ năm 1996 đến năm 2003 cao sau giảm mạnh Có khác biết tốc độ giảm tỷ lệ nhiễm tỷ lệ nhiễm có chương trình phòng chống lây nhiễm HIV triển khai người nhiễm HIV có biện pháp điều trị để kéo dài tuổi thọ nên tỷ lệ nhiễm giả chậm tỷ lệ nhiễm giảm nhanh 2.Giải thích tầm quan trọng ý nghĩa việc thu thập số liệu cho nhóm quần thể đích - Mỗi nhóm quần thể đích có hành vi nguy khác nhau, thu thập số liệu cho nhóm quần thể việc quan trọng để cung cấp thông tin phân bố, chiều hướng nhiễm HIV theo thời gian nhóm quần thể đích khác để cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, dự phòng, khống chế dịch HIV: cụ thể nhóm có tỷ lệ mắc cao cần phải có biện pháp điều trị kịp thời, nhóm có tỷ lệ mắc cao cần có biện pháp làm giảm ca nhiễm - Ở nhóm có can thiệp việc thu thập số liệu cung cấp thông tin cho đánh giá hiệu chương trình can thiệp phòng, chống HIV - Thu thập số liệu HIV đầy đủ theo thời gian nhóm giúp cung cấp thông tin cho việc ước tính dự báo HIV nhóm ... IDU MSM risk 2006 2007 2008 20 09 2010 2011 2012 2013 2014 1677 1338 1065 836 642 482 358 264 196 147 173 197 218 232 241 243 240 233 225 216 424 241 174 160 166 178 191 204 215 223 high Low Female... giới: Biểu đồ : Tỷ lệ nhiễm HIV theo giới Tỷ lệ nhiễm HIV Hà Nội tăng mạnh giai đoan 199 6 – 2008 nhóm nam 199 62004 nhóm nữ, nhóm nam tăng cao nhóm nữ Có thể giai đoạn biện pháp phòng ngừa chư truyền...Biểu đồ: Tỷ lệ nhiễm HIV ước tính quần thể khác ( 199 0-2015) o Xác định nguồn nhiễm HIV phổ biến (tính toán số liệu từ 2005 đến 2014): Giả sử hệ thống
- Xem thêm -

Xem thêm: Dựa trên số liệu đã cung cấp, hãy tính toán và biểu diễn các số liệu sau dưới dạngbảng/biểu phù hợp, Dựa trên số liệu đã cung cấp, hãy tính toán và biểu diễn các số liệu sau dưới dạngbảng/biểu phù hợp, Dựa trên số liệu đã cung cấp, hãy tính toán và biểu diễn các số liệu sau dưới dạngbảng/biểu phù hợp

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay