baitap mucchet luyen tap tinh nguoc

1 18 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:42

BỘ MÔN DÂN SỐ Bài tập luyện tập Mức chết Có số liệu dân số tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi năm 2009 hai tỉnh A B sau: Nhóm tuổi Tỉnh A Tỉnh B Số dân (người) Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi năm (‰) Số dân (người) Tỷ suất chết đặc trưng theo tuổi năm (‰) 0-14 60,000 15 400,000 15 15-49 400,000 10.5 300,000 10 50-59 100,000 12 50,000 15 60-64 10,000 14 8,000 16.5 500,000 28 200,000 30 65+ Anh/chị tính tỷ suất chết thô cho tỉnh so sánh
- Xem thêm -

Xem thêm: baitap mucchet luyen tap tinh nguoc, baitap mucchet luyen tap tinh nguoc, baitap mucchet luyen tap tinh nguoc

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay