HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NGHÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ Ở VIỆT NAM

18 47 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:39

Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: tổng vốn đầu tư của 14 doanh nghiệp FDI là 920 triệu USD, năng lực sản xuất 220.000 xenăm, sản xuất chủ yếu xe du lịch, xe đa dụng, xe tải;Các doanh nghiệp trong nước: hơn 30 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, lắp ráp ô tô với tổng số vốn khoảng 2.500 tỉ đồng. Chủ yếu sản xuất các loại ô tô bus, xe khách, xe tải nhỏ và nặng, các loại xe chuyên dùng. Nhóm HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NGHÀNH CÔNG NGHIỆP Ô VIỆT NAM I Tình hình phát triển công nghiệp ô Việt Nam  Thực trạng phát triển ngành công nghiệp ô Việt Nam Ngành công nghiệp ô Việt nam thực hình thành từ năm 90 Các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài: tổng vốn đầu tư 14 doanh nghiệp FDI 920 triệu USD, lực sản xuất 220.000 xe/năm, sản xuất chủ yếu xe du lịch, xe đa dụng, xe tải; Các doanh nghiệp nước: 30 doanh nghiệp đầu tư sản xuất, lắp ráp ô với tổng số vốn khoảng 2.500 tỉ đồng Chủ yếu sản xuất loại ô bus, xe khách, xe tải nhỏ nặng, loại xe chuyên dùng Sản lượng ôtô sản xuất nước giai đoạn 2012 – 2015 (chiếc) 60000 50000 40000 40470 40920 2012 2013 48871 50000 2014 2015 30000 20000 10000 Chiếc (Nguồn: 0CIA) Sản lượng ôtô Việt Nam nước khu vực năm 2015 (nghìn chiếc) 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 Nghìn (Nguồn: 0CIA) Ngành công nghiệp ôtô Việt Nam 10 năm qua dẫm chân chỗ Nguyên nhân: ngành công nghiệp sản xuất linh kiện phụ trợ Cần phải phát triển ngành công nghiệp phụ trợ ngành ô cạnh tranh  Định hướng phát triển công nghiệp ô Việt Nam Trong giai đoạn đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035  Tập trung vào phận quan trọng, hàm lượng công lượng công nghệ cao để phục vụ nhu cầu thị trường nước, thay xe nhập khẩu, tiến tới xuất  Tỷ lệ nội địa hóa đến năm 2020 đạt 60% số dòng xe  Đến năm 2035 đạt đến 80% tỷ lệ nội địa hóa xe Việt Nam sản xuất II Thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ vào nghành công nghiệp ô Việt Nam Những thành tựu đạt Trước thập kỉ 90 Việt Nam chưa có ngành công nghiệp ôtô 11 liên doanh Gần 15 năm hình thành Trên 60 doanh nghiệp lắp rắp sửa chữa phát triển xe ô Hơn 25 hợp đồng chuyển giao công nghệ thực kèm theo dự án đầu tư Các nhà sản xuất tung thị trường Việt Đến Nam: 50 kiểu xe lạo cỡ thuộc 50 nhãn mác tên tuổi giới Giảm số lượng xe nhập khẩu, tiết kiệm cho Nhà nước lượng ngoại tệ đáng kể Hàn Quốc chuyển giao công nghệ : • • • Taọ khuôn đồng thời cho khung ô Ghế làm mát sưởi nhiệt Điều hòa không khí lưu động xe hơi, Miễn phí  Việc chuyển giao công nghệ tiến hành hình thức dự án hợp tác nghiên cứu chung hai nước  Chính phủ Hàn Quốc hỗ trợ hoàn toàn kinh phí cho dự án  Nhờ có hoạt động chuyển giao công nghệ, Việt Nam tự sản xuất cung cấp nhiều loại xe sử dụng nước, giảm số lượng xe nhập  Công ty Toyota Việt Nam thực tốt hoạt động chuyển giao công nghệ ôtô vào Việt Nam  Vios Toyota sản xuất lắp ráp model xe Việt Nam: Corolla  Những mặt hạn chế Ngành ô Việt Nam nói chung chuyển giao công nghệ ô nói riêng chưa có bước tiến đáng kể Hầu hết doanh nghiệp Việt Namcông nghệ trình độ gần Số lượng doanh nghiệp tham gia sản xuất linh kiện III Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động công nghệ ngành công chuyển giao nghiệp ô năm tới Phát triển nguồn nhân lực Tiếp tục cải cách hoàn thiện hệ thống đào tạo R&D theo hướng gắn liền với nghiên cứu Tạo điều kiện thuận lợi để thu hút nhà đầu tư chuyên gia nước Tổ chức khuyến khích hỗ trợ thành lập trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ, trung tâm chuyên đào tạo kiến thức đàm phán, ký kết hợp đồng, 2 Tiếp tục hoàn thiện sách tài Hằng năm nhà nước công bố danh mục dự án phát triển nhập công nghệ kêu gọi vốn Xây dựng sách khuyến khích chi tiêu loại chi phí “tích cực” Khuyến khích doanh nghiệp bỏ vốn đầu tư cải tiến, đổi công nghệ, nhập công nghệ Miễn giảm thuế với nhà đầu tư nước đem vào Việt Nam công nghệ thật tiên tiến Chính sách thuế phải có ưu tiên cho sản phẩm có tỷ lệ nội địa hóa cao Yêu cầu nhà đầu tư nước Trong sách nhập ngoài, xuất trình dự án đầu tư không nên cho nhập SKD mà phải có kế hoạch nội địa hóa cho nhập CKD trở lên Tiếp tục hoàn thành sách nội địa hóa Bảo hộ quyền sở hữu công nghiệp - quyền Phối hợp với quan để sử lý nghiêm minh trường hợp vi phạm quyền sở hữu công nghệ bảo hộ nước Việt Nam Bảo vệ môi trường Nhanh chóng cụ thể hóa quy định luật bảo vệ môi trường ban hành, triển khai biện pháp cụ thể dự kiến Có sách ưu đãi cụ thể tín dụng, miễn giảm thuế doanh nghiệp nước thực cải tiến công nghệ, chuyển giao công nghệ môi trường, sản xuất thiết bị bảo vệ môi trường Giải hài hòa mâu thuẫn hiệu tài (lợi ích ngắn hạn) nhập công nghệ - thiết bị cũ với yêu cầu nghiêm ngặt bảo vệ môi trường VI Kết luận Hoạt động chuyển giao công nghệ ôtô từ nước vào Việt Nam có kết định.Ngành công nghiệp ôtô nâng cao trình độ công nghệ sản xuất lắp ráp, trang thiết bị tiên tiến hơn, làm tăng số lượng đa dạng hóa sản phẩm ôtô phụ tùng ôtô Ngành công nghiệp trở thành ngành chủ chốt kinh tế ... Tình hình phát triển công nghiệp ô tô Việt Nam  Thực trạng phát triển ngành công nghiệp ô tô Việt Nam Ngành công nghiệp ô tô Việt nam thực hình thành từ năm 90 Các doanh nghiệp có vốn đầu tư... hóa xe Việt Nam sản xuất II Thực trạng hoạt động chuyển giao công nghệ vào nghành công nghiệp ô tô Việt Nam Những thành tựu đạt Trước thập kỉ 90 Việt Nam chưa có ngành công nghiệp tô 11 liên... có hoạt động chuyển giao công nghệ, Việt Nam tự sản xuất cung cấp nhiều loại xe sử dụng nước, giảm số lượng xe nhập  Công ty Toyota Việt Nam thực tốt hoạt động chuyển giao công nghệ tô vào Việt
- Xem thêm -

Xem thêm: HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NGHÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ Ở VIỆT NAM, HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NGHÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ Ở VIỆT NAM, HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG NGHÀNH CÔNG NGHIỆP Ô TÔ Ở VIỆT NAM, I. Tình hình phát triển của công nghiệp ô tô Việt Nam

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay