DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ NUÔI CON BÚ

51 136 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:38

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ NUÔI CON BÚ MỤC TIÊU • Phân tích tầm quan trọng dinh dưỡng phụ nữ mang thai, NCB • Trình bày nhu cầu lượng cho PNMT NCB • Chăm sóc PNMT NCB www.hsph.edu.vn TẦM QUAN TRỌNG CỦA DINH DƯỠNG TRONG THỜI KỲ MANG THAI www.hsph.edu.vn Tầm quan trọng dinh dưỡng cho PN mang thai SDD, thiếu NL Thiếu vitamin A Thiếu iod Tật ống thần kinh LBW Tăng nguy bênh tật Thiếu Acid Folic Thiếu kẽm Thiếu máu Bào thai chậm phát triển LBW Tai biến sản khoa Trẻ chậm phát triển thể chất trí tuệ Giảm khả học tâp, lao động Tăng TỬ VONG CON www.hsph.edu.vn TỬ VONG MẸ Dinh dưỡng dẫn đến LBW • Dinh dưỡng bà mẹ thời kỳ mang thai • Tăng cân thấp thời kỳ mang thai •Thiếu cân nặng chiều cao trước mang thai •Hút thuốc uống rượu www.hsph.edu.vn Cân nặng sơ sinh thấp • Úc: 6.6% trẻ có CNSS
- Xem thêm -

Xem thêm: DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ NUÔI CON BÚ, DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ NUÔI CON BÚ, DINH DƯỠNG CHO PHỤ NỮ MANG THAI VÀ NUÔI CON BÚ, Nhu cầu năng lượng – khuyến nghị 2007, Chức năng của Kẽm trong cơ thể (lấy từ Insel, Turner & Ross, 2000, p. 453)

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay