Bài thảo luận tiếng trung chủ đề hỏi giá

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:38

Cảnh 1: Người con thấy hết đồ ăn nói với bố mẹ đi mua đồ.Ngọc:妈妈,爸爸 . 东西没了。 Māmā, bàba. Dōngxi méiliǎo. : Mẹ ơi, bố ơi. hết đồ ăn rồi Ly : 那 今天下午我们去市场买东西吧。Nà Jīntiān xiàwǔ wǒmen qù shìchǎng mǎi dōngxi ba. : Thế chiều nay cả nhà chúng ta đi chợ mua đồ nhé. Cảnh 1: Người thấy hết đồ ăn nói với bố mẹ mua đồ Ngọc:妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈 Māmā, bàba Dōngxi méiliǎo : Mẹ ơi, bố hết đồ ăn Ly : 妈! 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 Nà! Jīntiān xiàwǔ wǒmen qù shìchǎng mǎi dōngxi ba : Thế chiều nhà chợ mua đồ Lý:妈妈妈妈妈妈 Wǒ yào chī júzi? : Con muốn ăn quýt cơ? Nam:妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈 Hǎo de Jīntiān xiàwǔ quánjiā dōu qù : Chiều nhà Lý:妈妈妈妈妈妈 妈妈妈 Shì a, ài bàba ài māmā yeah, yêu bố, yêu mẹ Ngọc : 妈妈妈妈妈妈妈 妈妈妈妈 kuài qù mǎi dōngxile Xièxiè bà mā yeah mua đồ Cảnh 2: Gặp vợ chồng bạn, hỏi thăm lẫn nhau, nhờ đường đến cửa hàng Hẹn ăn sau Quân:妈妈妈妈妈 ! 妈妈妈妈 妈 Péi xiānshēng nǐ hǎo! Hǎojiǔ bùjiàn Chào ông Bùi Đã lâu không gặp ông Nam:妈妈妈妈妈妈妈 , 妈妈妈 ? Ó, fàn xiānshēng nǐ hǎo, nǐ hǎo ma? Ô, chào ông Phạm Ông khoẻ Quân:妈妈妈妈妈妈 ? Wǒ hěn hǎo, nǐ ne? Tôi khoẻ, ông? Nam:妈妈妈妈妈妈妈妈? Wǒ yěshì Fàn fūrén ne? Tôi Thế bà Phạm sao? My:妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈,妈妈妈妈妈 Xièxiè Wǒ hěn hǎo Nǐ de háizi tài dàle, zhēn piàoliang a? Cảm ơn ông Tôi ổn Hai cháu nhà bác lớn nhỉ? Ly:妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 Zhè shì zuì gǔlǎo de nǚ'ér, zhè shì tā de mèimei Đây gái lớn (chỉ vào Ngocj), em gái (chỉ vào Lý), chào hai bác Ngọc+lý: 妈妈 Nín hǎo Chúng cháu chào hai bác My:妈妈, 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 Guāiguāi, dànshì jīntiān nǐmen dǎsuàn qù nǎ'er? Ngoan, hôm nay, gia đình ông bà đâu thế? Ly:妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 Wǒmen yào qù de shìchǎng, dànshì bù huì lù Nǐmen héyǐ gàosu wǒmen ma? Chúng chợ,(nhưng đường ) ông bà đường giúp không? My:妈妈妈妈妈妈妈 Nǐmen xiǎng mǎi shénme? Ông bà định mua gì? Ly:妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈 Wǒmen xiǎng mǎi yīxiē shuǐguǒ yīfú Chúng muốn mua chút hoa quần áo My:妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈妈,妈妈妈妈 Nǐmen zǒu lù de jìntóu ránhòu yòu guǎi, shì shìchǎng Thế bà đến cuối đường rẽ phải đến Nam:妈妈妈 Xièxiè Cảm ơn ông bà Quân:妈妈妈 妈妈妈妈妈妈妈 ? 妈妈妈妈妈妈妈 ? Bùyòng xiè Jīn wǎn nǐmen yǒu kòng ma? Wǒ xiǎng qǐng nǐmen yòngfàn? Không có gì, tối gia đình ông có rảnh không ? muốn mời gia đình ông ăn không? Nam:妈妈妈妈,妈妈妈妈妈 Wǒmen yǒu kòng, nà jīn wǎn jiàn ba rảnh tối gặp Quân:OK 妈妈妈 妈妈妈妈 OK zhèyàng ba Bùjiàn bú sàn ok , không gặp không Nam妈妈妈妈妈 Bùjiàn bú sàn không gặp không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài thảo luận tiếng trung chủ đề hỏi giá, Bài thảo luận tiếng trung chủ đề hỏi giá, Bài thảo luận tiếng trung chủ đề hỏi giá

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay