Ưu điểm và hạn chế TELEMEDICINE

2 18 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:38

Ưu điểm hạn chế ứng dụng công nghệ TELEMEDICINEƯu điểm: - Mang lại cho người nhiều hội, khả phòng tránh chữa trị bệnh qua việc mở rộng khả cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe đến cộng đồng dân cư đặc biệt vùng nông thôn nơi hẻo lánh Thông qua áp dụng phương pháp này, người bệnh nhận giảm chi phí lại việc gián đoạn công việc, tiết kiệm thời gian cho người bệnh nhân viên y tế - Bệnh nhân tiếp cận dễ dàng với chuyên gia việc có can thiệp sớm hơn, chăm sóc đầy đủ (bao gồm toàn quy trình chăm sóc) trình theo dõi tốt thuận lợi telemedicine phục vụ cho bác sĩ cộng đồng - Việc trao đổi thông tin điện tử (digital information) mang lại nhiều lợi ích cho đối tượng chăm sóc người bệnh bệnh nhân Các thông tin – số liệu điện tử bao gồm tiền sử bệnh, hình ảnh Xquang, kết xét nghiệm ghi nhận trình khám chữa bệnh truyền nhận điểm cách trực tiếp, sẵn sàng thông qua việc sử dụng giao thức chuẩn (standard protocol) Trao đổi điện tử (digital communication) cung cấp thông tin chăm sóc sức khỏe xác hơn, hoàn tiện hơn, lúc – đóng góp vào việc nâng cao chất lượng, cải thiện tiếp cận với dịch vụ chăm sóc sức khỏe tôt dễ dàng - Tạo hội cho nhân viên y tế địa phương nâng cao lực chuyên môn • - Giải pháp hữu hiệu cho việc giảm tải bệnh nhân tuyến trung ương Hạn chế: - Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Việt Nam thấp chưa đồng - Phần lớn đơn vị thiếu máy trạm thiết bị ngoại vi - Người bệnh quan tâm tới Đạo đức y học chi phí việc sử dụng dịch vụ Telemedicine: chi phí viễn thông thiết bị quản lý liệu - Đào tạo kỹ thuật cho nhân viên y tế, người sử dụng - Một điều thiếu khả tiếp cận lực nhân viên y tế với Telemedicine -Tăng nguy lỗi dịch vụ y tế cung cấp vắng mặt nhân viên y tế, tăng nguy thông tin y tê bảo vệ bị tổn hại thông qua lưu trữ điện tử truyền tải -Trở ngại khác cho việc thực y học từ xa bao gồm quy định pháp luật không rõ ràng số thực hành telemedical khó khăn đòi bồi thường từ công ty bảo hiểm chương trình phủ số lĩnh vực - Ngoài phát triển ứng dụng Telemedicine nước phát triển gặp phải vấn đề khác nhau, phần lớn vấn đề liên quan đến tài chính, tổ chức, văn hóa, khoảng cách địa lý - Chưa thu hút cán thông tin ngành y tế (chưa có khoản chi riêng cho CNTT mục lục ngân sách Nhà nước) - Chưa có tiêu chuẩn thống quản lý tiêu chuẩn kỹ thuật CNTT truyền thông lĩnh vực y tế http://benhnhietdoi.vn/tin-tuc/CNTT-trong-Y-te/telemedicine-cay-denthan-cua-y-hoc_7799.html Những thách thức với telemedicine Việt Nam nước phát triển - Dương Thị Thu Huyền Lê, Thị Ngọc Anh, Lê Thị Thanh Bình - Trung tâm Công nghệ thông tin Y học, Trường Đại học Y Hà Nội (http://www.vinaren.vn/) ... thông lĩnh vực y tế http://benhnhietdoi.vn/tin-tuc/CNTT-trong-Y-te /telemedicine- cay-denthan-cua-y-hoc_7799.html Những thách thức với telemedicine Việt Nam nước phát triển - Dương Thị Thu Huyền Lê,... khăn đòi bồi thường từ công ty bảo hiểm chương trình phủ số lĩnh vực - Ngoài phát triển ứng dụng Telemedicine nước phát triển gặp phải vấn đề khác nhau, phần lớn vấn đề liên quan đến tài chính,
- Xem thêm -

Xem thêm: Ưu điểm và hạn chế TELEMEDICINE, Ưu điểm và hạn chế TELEMEDICINE, Ưu điểm và hạn chế TELEMEDICINE

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay