CÁC RÀO CẢN ĐỐI VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG - MỘT KHẢO SÁT QUỐC GIA CỦA CÁC CÁN BỘ BỆNH MÃN TÍNH

16 71 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:38

CÁC RÀO CẢN ĐỐI VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG - MỘT KHẢO SÁT QUỐC GIA CỦA CÁC CÁN BỘ BỆNH MÃN TÍNH Tóm tắt Mục tiêu: Những kiến thức có phòng chống bệnh mãn tính dựa chứng không phổ biến áp dụng cách có hệ thống Vì vậy, nghiên cứu nhằm tìm hiểu rào cản từ cán công tác bệnh mãn tính tiểu bang vùng lãnh thổ việc định dựa chứng (EBDM) Phương pháp: Trong khảo sát toàn quốc, người tham gia cho thấy mức độ mà họ đồng ý với nhận định phản ánh rào cản cá nhân rào cản tổ chức việc định dựa chứng Phản ứng đo thang điểm Likert từ đến 10, với điểm số cao cho thấy mức độ rào cản lớn để định dựa chứng Chúng phân tích mức độ ý nghĩa rào cản tính toán tỷ số chênh hiệu chỉnh cho rào cản cân nhắc sửa đổi thông qua can thiệp Kết quả: Nhìn chung, người tham gia khảo sát (n=447) đưa điểm số cao cho rào cản tổ chức so với rào cản cá nhân Các rào cản lớn đưa việc định dựa chứng thiếu khích lệ/phần thưởng, không đủ kinh phí, nhận thức từ nhà lập pháp nhà nước để hỗ trợ cho can thiệp sách dựa chứng việc nhận thấy cần thiết chuyên gia nhiều vấn đề Trong mô hình hiệu chỉnh, nữ giới dường cho thiếu kỹ việc phát triển chương trình định dựa chứng truyền đạt với nhà hoạch định sách Những người tham gia cấp độ cử nhân trình độ cao họ cho thiếu kỹ phát triển chương trình dựa chứng so với người có trình độ thạc sỹ y tế công cộng Nam giới, tất chuyên gia cá nhân có tiến sỹ nhận thấy cần thiết phải chuyên gia nhiều vấn đề để thực định dựa chứng cách hiệu Kết luận: Các phương pháp tiếp cận phải phát triển để giải rào cản tổ chức để định dựa chứng Tập trung phát triển kỹ cần thiết để giải rào cản cá nhân, đặc biệt cán công tác bệnh mãn tính chưa có trình độ đào tạo sau đại học Cứ số 10 người Mỹ tử vong năm, hay 1,7 triệu người tử vong nguyên nhân bệnh mãn tính [1] Tại Hoa Kỳ, chi phí trực tiếp gián tiếp cho bệnh mãn tính phổ biến lên tới 1,3 nghìn tỷ USD năm 2003, với chi phí dự kiến lên tới 4,2 nghìn tỷ USD năm 2023 [2] Các can thiệp dựa chứng có khả cao tác động tới bệnh mãn tính, sở phụ thuộc chúng phương pháp nghiên cứu chứng minh [3-6] Với thập kỷ đàm luận, y tế công cộng dựa chứng hiểu “việc đưa định dựa chứng khoa học sẵn có tốt nhất, cách sử dụng hệ thông thông tin liệu cách hệ thống, áp dụng khung lập kế hoạch chương trình, huy động tham gia cộng đồng việc định, thực đánh giá hoàn chỉnh, phổ biến thông tin có được” [7] Lý tưởng nhất, người hành nghề y tế cộng cộng định dựa chứng cách sử dụng khái niệm tất chương trình phòng chống bệnh mãn tính Tuy nhiên, kiến thức có phòng chống bệnh mãn tính hiệu chưa phổ biến áp dụng cách hệ thống Hiện công cụ phân tích xác định can thiệp dựa chứng tăng cường hiểu biết Ví dụ, Nhóm công tác Dịch vụ dự phòng cộng đồng đưa Tài liệu hướng dẫn cho Dịch vụ dự phòng cộng đồng (sau gọi Hướng dẫn cộng đồng), liệt kê can thiệp hiệu việc phòng ngừa bệnh mãn tính Các chủ đề đề cập Hướng dẫn cộng đồng đa dạng, bao gồm thuốc lá, hoạt động thể chất, dinh dưỡng, ung thư, tiểu đường, béo phì chủ đề liên quan khác Mặc dù có sẵn có công cụ thế này, nhiều nghiên cứu thấy việc thực can thiệp dựa chứng thấp trong môi trường lâm sàng y tế công cộng [8-12] Những chương trình hiệu không đạt tiềm chúng chúng không phổ biến vượt qua thử nghiệm ban đầu thử nghiệm nghiên cứu [13-15] Những khoảng trống tri thức tồn liên quan đến phương pháp tiếp cận hiệu để phổ biến can thiệp nghiên cứu thử nghiệm người thực thực tế Một tổng quan hệ thống 35 nghiên cứu phổ biến không tìm thấy chứng mạnh mẽ để đề xuất chiến lược phổ biến cụ thể hiệu việc thúc đẩy thu hút can thiệp kiểm soát bệnh mãn tính dựa chứng Vì vậy, việc tiếp tục nghiên cứu cần thiết để tìm hiểu yếu tố định cách tiếp cận để tăng cường phổ biến can thiệp hiệu Với thẩm quyền hiến pháp 50 bang nhằm bảo vệ sức khỏe cộng đồng, cán sở y tế bang vị trí để thực chương trình dịch vụ liên quan đến kiểm soát bệnh mãn tính [17,18] Những cán cung cấp nhìn sâu sắc trình mà chương trình dựa chứng thực phổ biến Cả yếu tố cá nhân tổ chức cản trở khả cá cán y tế công cộng thực chương trình dựa chứng [19] Các rào cản xác định trước cho trình thực bao gồm việc thiếu nhân viên kỹ năng, thiếu thời gian để thu thập chứng, không đủ nguồn lực kinh phí, dịch vụ y tế địa phương tiểu bang bị phân mảnh, thiếu cam kết từ lãnh đạo [8, 20-22] Ngoài ra, định y tế công cộng thực khoảng thời gian ngắn mục tiêu ngắn hạn chu kỳ ngân sách cản trở khả thực kế hoạch dài hạn mà thường cần thiết cho can thiệp dựa chứng [23] Cho đến nay, chưa có nghiên cứu Mỹ xác định rõ rào cản để thực hành dựa chứng mẫu đại diện cán bệnh mãn tính Bài viết nhằm tìm hiểu rào cản cán bệnh mãn tính tiểu bang vùng lãnh thổ việc định dựa chứng khác biệt với đặc điểm cán Phân tích phần nghiên cứu diễn nhằm tăng phổ biến can thiệp bệnh mãn tính dựa chứng môi trường y tế công cộng PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Phát triển điều tra Các cán bệnh mãn tính cấp tiểu bang từ 50 bang vùng lãnh thổ Mỹ hoàn thành điều tra 74 câu hỏi trực tuyến từ tháng đến tháng năm 2008 Cùng với câu hỏi rào cản việc định dựa chứng, khảo sát bao gồm câu hỏi cách sử dụng Hướng dẫn cộng đồng nguồn tài nguyên khác, tầm quan trọng sẵn có cấu phần quan trọng việc định dựa chứng, hành vi sức khỏe liên quan đến bệnh mãn tính người trả lời thông tin nhân học bổ sung Các câu hỏi mở dành cho liệu định tính quan niệm, ý kiến người tham gia rào cản việc định dựa chứng, thay đổi cần thiết để tăng cường EBDM, nguồn lực để sử dụng chương trình can thiệp dựa chứng Cuộc điều tra thiết kế để hoàn thành 15 phút Nhóm nghiên cứu phát triển câu hỏi điều tra dựa nghiên cứu trước [24] đầu vào từ cán làm bệnh mãn tính Cuộc khảo sát thử nghiệm với nhóm chuyên gia tư vấn gồm chuyên gia bệnh mãn tính mẫu đại diện quần thể đích điều tra (n=512) Sau xem xét dự thảo khảo sát, thành viên nhóm tham gia đưa lại ý kiến phản hồi vấn điện thoại dựa phương pháp thông báo trước [25-28] Nhóm nghiên cứu kết hợp phản hồi vào cuối điều tra Vì nghiên cứu đại diện cho cán bệnh mãn tính cấp tiểu bang vùng lãnh thổ nên thành viên Hiệp hội quốc gia Ban đạo bệnh mãn tính (NACDD) chọn quần thể đích cho nghiên cứu Tất thành viên NACDD liên lạc email để giải thích mục đích nghiên cứu tiến hành điều tra Một tuần sau đó, người tham gia nhận liên hệ tới điều tra Cán nghiên cứu tập huấn gọi điện cho người tham gia để đảm bảo họ đồng ý tham gia điều tra thảo luận câu hỏi Những email nhắc nhở gửi vài tuần đến nghiên cứu kết thúc Mối liên đặc biệt đến viết nhận định liên quan đến rào cản thực hành dựa chứng, trình bày thang Likert từ đến 10, với mức “rất không đồng ý” 10 “rất đồng ý” Những người tham gia cho biết mức độ mà họ đồng ý với nhận định mà phản ánh rào cản cá nhân rào cản tổ chức Bảy số nhận định mã hóa ngược tất rào cản, điểm số cao rào cản lớn việc định dựa chứng Bảng 1: Đặc điểm cán bệnh mãn tính tiểu bang vùng lãnh thổ (n=447) người tham gia điều tra quốc gia định dựa chứng, 2008 Đặc điểm Công việc chủ yếu Phụ trách đa ngành Phụ trách chuyên ngành Khác/Missing Giới tính Nam Nữ Mising Tuổi 20-39 40-49 50-59 Trên 60 Missing Trình độ cao Tiến sỹ c N Tỷ lệ (%) 358 63 26 80 14 89 356 20 80 95 121 180 50 21 27 40 11 71 16 Thạc sỹ YTCC d Các thạc sỹ khác Cử nhân e Khác/Missing Khu vực điều tra dân số Vùng trung tâm phía Tây Đông bắc Phía Nam Phía Tây Bỏ trống 90 175 84 27 20 39 15 103 78 139 112 15 23 17 31 25 a:Các nhà phụ trách đa ngành bao gồm nhà quản lý/điều hành/điều phối chương trình, nhà hoạch định chương trình, giám đóc, phó giám đốc, trưởng phòng, nhà học thuật b: Các nhà phụ trách chuyên môn nhà giáo dục sức khỏe, dịch tễ học, thống kê học, đánh giá chương trình, điều dưỡng sức khỏe cộng đồng, nhân viên xã hội, chuyên gia dinh dưỡng nhà dinh dưỡng học c: Tiến sỹ triết học, Tiến sỹ YTCC, Bác sỹ Y khoa, Tiến sỹ khoa học, Tiến sỹ Y học chỉnh hình d: Thạc sỹ Y tế công cộng Thạc sĩ Khoa học y tế công cộng e: Cử nhân Nghệ thuật hay Cử nhân Khoa học Phân tích Trong số 469 người tham gia điều tra (tỷ lệ phản hồi 65%), 95% làm việc sở y tế tiểu bang Phân tích giới hạn cho cá nhân cho kết cỡ mẫu 447 người tham gia Phân tích mô tả thực cho rào cản Cỡ mẫu bị thay đổi liệu bị Đối với rào cản có lớn 10% liệu bị mất, kiểm đinh Chisquare thực để so sánh người tham gia với liệu bị không bị biến liệt kê Bảng Ngoài ra, điểm trung bình cho rào cản tính cho bang Mỹ, ngoại trừ bang bốn người tham gia cho nhận định rào cản định Các điểm trung bình chia thành tứ phân vị lập đồ để phân biệt mô hình địa lý Do số người tham gia tiểu bang (trung bình 8.0, KTC 95%: 6,9-9,0; khảng 1-18), kết mức tiểu bang không báo cáo Tuy nhiên mô hình trình bày để thông báo cho nghiên cứu tương lai Trong điều tra, người tham gia cho biết cấp học thuật mà họ đạt được, để kết hợp nhóm tạo biến cấp cao đạt Những người tham gia nghiên cứu mã hóa theo trình tự sau: (1) trình độ tiến sỹ (Tiến sỹ triết học, Bác sỹ y khoa hay Tiến sỹ Y học chỉnh hình); (2) trình độ thạc sỹ YTCC (Thạc sỹ YTCC thạc sỹ khoa học YTCC); (3) cấp thạc sỹ khác; (4) cử nhân (Cử nhân nghệ thuật cử nhân khoa học) Như nghiên cứu trước đây, người tham gia lựa chọn mô tả công việc phản ánh tốt vị trí họ nhóm nghiên cứu phân loại câu trả lời thành nhóm phụ trách chuyên ngành đa ngành [11] Nhóm phụ trách đa ngành nhà quản lý/điều hành/điều phối chương trình, nhà hoạch định chương trình, Giám đốc, phó giám đốc, trưởng phòng, hay nhà học thuật Nhóm phụ trách chuyên ngành chuyên gia giáo dục sức khỏe, chuyên gia dịch tễ học, thống kê học, đánh giá chương trình, điều dưỡng sức khỏe cộng đồng, nhân viên xã hội, chuyên gia dinh dưỡng nhà dinh dưỡng học Nhóm nghiên cứu xác định việc thiếu kỹ để phát triển chương trình bệnh mãn tính dựa chứng (“phát triển”), thiếu kỹ truyền đạt hiệu chiến lược dựa chứng (“truyền đạt”), cảm thấy cần thiết phải l chuyên gia nhiều vấn đề để định hiệu (“chuyên môn”), rào cản thay đổi Các chương trình can thiệp phát triển để cải thiện kỹ trình độ Đối với rào cản thay đổi này, điểm số xếp hạng đặt vào tertiles Chúng sử dụng mô hình hồi quy logistic để tính toán tỷ số chênh hiệu chỉnh (AORs) khoảng tin cậy 95% để so sánh người trả lời có điểm số rào cản thứ ba thấp với người thứ ba cao Vì trước thiếu nghiên cứu chi tiết biến mà tác động tới rào cản cho EBDM, nên biến sau bao gồm đầu vào bắt buộc, phân tích hồi quy thăm dò: giới tính, tuổi tác, cấp cao nhất, công việc khu vực điều tra dân số Các rào cản khác đề cập nghiên cứu bao gồm lo ngại bảo mật công việc cá nhân (“an toàn nghề nghiệp”), công tác phòng ngừa bệnh mãn tính ưu tiên cao tổ chức(“ưu tiên phòng ngừa”), thiếu biện pháp khích lệ/phần thưởng cho EBDM (“các khích lệ”), văn hóa tổ chức không hỗ trợ suy nghĩ sáng tạo hay việc sử dụng ý tưởng lạ (“văn hóa hỗ trợ”), nguồn kinh phí hỗ trợ hạn hẹp cho việc phát triển thực chương trình dựa chứng (“kinh phí tài trợ”), nhà lập pháp tiểu bang không/thiếu cam kết hỗ trợ can thiệp sách dựa chứng (“các nhà lập pháp”) Nhóm nghiên cứu cân nhắc nhận định chuyên môn, kỹ truyền đạt, phát triển an toàn nghề nghiệp vào các rào cản cá nhân khích lệ, kinh phí tài trợ, nhà lập pháp, văn hóa hỗ trợ ưu tiên phòng ngừa coi rào cản tổ chức KẾT QUẢ Bảng cho thấy đặc điểm lựa chọn mẫu Trong số người trả lời điều tra mà làm việc sở y tế bang (n=447), 80% phân loại phụ trách đa ngành 63% xác định vị trí họ nhà quản lý/điều hành/điều phối chương trình Phần lớn (80%) nữ giới Kinh nghiệm trung bình lĩnh vực YTCC 15,4 năm (95% CI: 14,6-16,2) Mẫu cuối đại diện cho tất 50 tiểu bang Hoa Kỳ, District of Columbia, American Samoa, Puerto Rico, Cộng hòa quần đảo Marshall, quần đảo Virgin Mỹ Delaware, Georgia, Mississippi, Nevada, District of Columbia, vùng lãnh thổ Mỹ có bốn người trả lời 71% (n=318) người tham gia cho biết họ nhận thức rào cản việc sử dụng chương trình can thiệp dựa chứng đưa định dựa chứng Đáp ứng với nhận định rào cản thang Likert, rào cản tổ chức có điểm số cao (trung bình 5,7; 95% CI 5,5-5,9) so với rào cản cá nhân (trung bình 3,6; 95%CI 3,5-3,7) (Bảng 2) Các rào cản tổ chức nhận định cao khích lệ (trung bình 7,7; 95% CI 7,5-8,0), kinh phí tài trợ (trung bình 7,3; 95% CI 7,0,-7,5) nhà lập pháp (trung bình 6,4;95% CI 6,2,-6,7 ) Trong số rào cản cá nhân, chuyên môn rào cản chủ yếu (trung bình 6.5, 95% CI 6,3- 6.8) Dữ liệu khích lệ nhà lập pháp có nhiều 10% liệu bị mất; nhiên, xem xét biến liệt kê bảng 1, người không tham gia trả lời câu hỏi không khác biệt đáng kể so với người tham gia (p#0,05) Trong phân tích thăm dò rào cản khác biệt khu vực, mô hình xuất số đồ thị tứ phân vị rào cản tiểu bang (dữ liệu không thị) Về rào cản kỹ phát triển, nhóm điểm số cao (tứ phân vị thứ ba thứ tư) lên vùng đất nước Phần lớn rào cản cao cho nhà lập pháp kéo dài toàn miền Nam, với phân nhóm tứ phân vị thứ ba bang xung quanh Ohio Một mô hình phân nhóm nhìn thấy rào cản kinh phí tài trợ, với nhiều tiểu bang miền Nam cho rào cản cao nhất, tiểu bang Rocky Mountain cho rào cản thấp Bảng 2: Các cán bệnh mãn tính tiểu bang vùng lãnh thổ đánh giá rào cản a việc định dựa chứng để phòng ngừa bệnh mãn tính, 2008 Rào cản Mô tả N Trung bình (95% CI) Trung vị 418 3.6 (3.5- 3.7) 3.5 420 6.5 (6.3-6.8) 7.0 420 3.0 (2.8-3.1) 3.0 420 2.7 (2.6- 2.9) 3.0 418 2.1 (1.9- 2.3) 1.0 318 5.7 (5.5- 5.9) 5.6 382 7.7 (7.5- 8.0) 8.0 409 7.3 (7.0- 7.5) 8.0 6.4 (6.2-6.7) 7.0 409 4.6 (4.3-4.8) 4.0 411 2.3 (2.1- 2.6) 2.0 Các rào cản cá nhân tổng thể Chuyên môn Truyền tải Phát triển Nhận thấy cần phải chuyên gia nhiều vấn đề để định dựa chứng cách hiệu Thiếu kỹ để truyền tải hiệu chiến lược dựa chứng cho nhà hoạc định sách Thiếu kỹ cần thiết cho việc phát triển chương trình bệnh mãn tính dựa chứng Lo ngại an toàn nghề nghiệp An toàn nghề nghiệp Các rào cản tổ chức tổng thể Sự khích lệ Khống có khích lệ/phần thưởng cho việc sử dụng định dựa chứng Kinh phí tài trợ Thiếu kinh phí tài trợ cho chương trình dựa chứng Các nhà lập Các nhà lập phá không hỗ trợ pháp can thiệp sách dựa chứng Văn hóa hỗ trợ Văn hóa tổ chức không ủng hộ suy nghĩ sáng tạo ý tưởng lạ Ưu tiên phòng Việc phòng ngừa bệnh mãn tính ngừa ưu tiên hàng đầu tổ chức 349 Các điểm rào cản đo lường thang Likert từ 0-10 với điểm số cao thể rào cản nhận nhiều a Khi rào cản thay đổi chia vào tertile, điểm số thấp tương ứng với câu trả lời 0-1 cho kỹ phát triển truyền tải, 0-5 cho chuyên môn Số điểm cao tương ứng với câu trả lời 4-8 cho phát triển, 4-10 cho truyền tải 8-10 cho chuyên môn Bảng cho thấy số chênh mức cao với rào cản so với mức thấp Có khác biệt đáng kể nam nữ rào cản kỹ phát triển, kỹ truyền tải chuyên môn 60% nam giới có khả so với nữ giới cho điểm tertile cao rào cản kỹ phát triển truyền tải (đối với hai rào cản: AOR=0,4; 95%CI 0,2-0,9) kiểm soát tuổi tác, cấp cao nhất, công việc khu vực điều tra dân số, Tuy nhiên, nam giới có khả cho điểm tertile cao rào cản chuyên môn cao gấp 2,3 lần nữ giới (AOR=2,3; 95%Ci 1,2-4,6) So với người tham gia với thạc sỹ cấp cao họ, người tham gia với cử nhân cao có khả cho rào cản cao kỹ phát triển cao gấp 5,6 lần mô hình hiệu chỉnh (AOR=5,6; 95% CI 1,7-17,9) Có khác biệt đáng kể cấp cao loại hình công việc chủ yếu rào cản chuyên môn Những người tham gia với trình độ tiến sỹ có khả cho rào cản cao chuyên môn cao gấp 3,1 lần so với người có thạc sỹ y tế công cộng, việc kiểm soát với biến số khác (AOR=3,1; 95%CI 1,2-8,0) Những người phụ trách chuyên ngành có khả cho rào cản chuyên môn cao gấp 2,4 lần người phụ trách đa ngành (AOR=2,4; 95% CI 1,0-5,4) Xem xét khu vực điều tra dân số cho thấy cán bệnh mãn tính phía Nam khả cho điểm số cao cho rào cản kỹ phát triển (AOR=0,3; 95% CI 0,1-0,6) truyền tải (AOR=0,3; 95% CI=0,1-0,7) so với vùng trung tâm phía Tây nhiều khả cho rào cản chuyên môn (AOR=2,2; 95% CI 1,1-4,6) Các cán miền tây có khả cho rào cản kỹ phát triển so với vùng trung tâm phía tây (AOR=0,4; 96%CI 0,1-1,0) Bảng 3: Số chênh cho điểm tertile cao a rào cản thay đổi để đưa định dựa chứng khảo sát cán bệnh mãn tính tiểu bang vùng lãnh thổ Đặc điểm Giới tính Nữ Nam Độ tuổi 20-39 Thiếu kỹ để Thiếu kỹ truyền đạt hiệu để phát triển chương phát cho nhà trình dựa hoạch định sách chứng (n=169) cấp bang (n=195) AOR b (95% CI) AOR b (95% CI) Cảm thấy cần phải chuyên gia nhiều vấn đề (n=259) AOR b (95% CI) 1.0 0.4 (0.2, 0.9)c 1.0 0.4 (0.2, 0.9)c 1.0 2.3 (1.2, 4.6)c 1.0 0.8 (0.3, 2.5) 1.0 1.0 1.2 (0.5, 3.0) 0.6 (0.3, 1.4) 50-59 0.8 (0.3, 2.0) 0.8 (0.4, 1.8) Trên 60 Bằng cấp cao 1.8 (0.5, 6.3) 2.1 (0.6, 6.5) 0.6 (0.2, 1.6) 1.0 1.0 1.0 0.7 (0.3, 2.0) 3.1 (1.2, 8.0)c 2.6 (1.0, 7.0) 5.6 (1.7, 17.9)c 1.1 (0.5, 2.5) 1.9 (0.7, 5.2) 1.6 (0.7, 3.4) 1.3 (0.5, 3.1) 1.0 1.4 (0.5, 3.6) 1.0 1.0 1.6 (0.6, 3.5) 2.4 (1.0, 5.4)c 1.0 1.0 1.0 0.5 (0.2, 1.5) 0.2 (0.1, 0.6)c 0.4 (0.1, 1.0)c 0.5 (0.2, 1.3) 0.3 (0.1, 0.7)c 0.4 (0.2, 1.1) 1.0 (0.5, 2.4) 2.2 (1.1, 4.6)c 1.2 (0.6, 2.6) 40-49 Thạc sỹ y tế công cộng d Tiến sỹ e Các thạc sỹ khác Cử nhân f Công việc Phụ trách đa ngành Phụ trách chuyên ngành Khu vực điều tra dân số Vùng trung tâm phía Tây Đông Bắc Phía nam Phía Tây 1.9 (0.6, 5.9) 10 0.6 (0.3, 1.3) a: Điểm rào cản đo lường tháng Likert từ 0-10, với điểm số cao cho thấy rào cản nhận lớn b: Tỷ số chênh hiệu chỉnh so sánh tertile cao tới nhất điểm rào cản, mô hình hồi qua logistic bao gồm giới tính, tuổi, trình độ, công việc khu vực điều tra dân số biến ngẫu nhiên c: có ý nghĩa thống kê p
- Xem thêm -

Xem thêm: CÁC RÀO CẢN ĐỐI VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG - MỘT KHẢO SÁT QUỐC GIA CỦA CÁC CÁN BỘ BỆNH MÃN TÍNH, CÁC RÀO CẢN ĐỐI VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG - MỘT KHẢO SÁT QUỐC GIA CỦA CÁC CÁN BỘ BỆNH MÃN TÍNH, CÁC RÀO CẢN ĐỐI VỚI VIỆC RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG - MỘT KHẢO SÁT QUỐC GIA CỦA CÁC CÁN BỘ BỆNH MÃN TÍNH

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay