CÔNG CỤ ĐIỀU TRA ĐO LƢỜNG KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG TRONG CÁC CƠ QUAN Y TẾ CÔNG CỘNG

18 76 0
  • Loading ...
1/18 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:38

CÔNG CỤ ĐIỀU TRA ĐO LƢỜNG KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG TRONG CÁC CƠ QUAN Y TẾ CÔNG CỘNG Julie A Jacobs , Paula F Clayton , Cassandra Dove , Tanya Funchess , Ellen Jones , Ghazala 2 Perveen , Brandon Skidmore , Victor Sutton , Sarah Worthington , Elizabeth A Baker , 1,9,10* Anjali D Deshpande and Ross C Brownson Tóm lƣợc Đặt vấn đề: Trong việc sử dụng định dựa chứng (EBDM) để cải thiện y tế công cộng ngày quan tâm, có nghiên cứu đánh giá khả EBDM nhân lực y tế công cộng Các sở y tế công cộng phục vụ loạt quần thể với mức độ khác nguồn lực Công cụ khảo sát cho phép đơn vị cá nhân thu thập liệu để phản ánh lực nhân lực riêng quan Phương pháp: Lãnh đạo sở y tế nhà nghiên cứu học thuật hợp tác phát triển tiến hành điều tra nghiên cứu cắt ngang Kansas Mississippi (Mỹ) để đánh giá lực EBDM Các điều tra chuyển tới cán cấp bang địa phương đối tác cộng đồng làm việc phòng ngừa kiểm soát bệnh mãn tính Cấu phần cốt lõi điều tra thông qua từ công cụ thử nghiệm thiếu hụt đo lường trước (tầm quan trọng so với tính khả dụng) lực cho EBDM bệnh mãn tính Các câu hỏi khảo sát khác trọng vào kỳ vọng khuyến khích sử dụng EBDM, tự tin vào ba kỹ EBDM, ước tính sử dụng EBDM quan Kết quả: Trong hai tiểu bang, người tham gia xác định thiếu hụt lực hàng đầu kỹ truyền đạt với nhà hoạch định sách, việc sử dụng đánh giá kinh tế đưa nghiên cứu vào thực hành Sự tự tin việc phát triển chương trình kiểm soát bệnh mãn tính dựa chứng thấp việc tìm kiếm sử dụng liệu Các cán y tế công cộng ước tính khoảng hai phần ba chương trình quan họ dựa chứng Những người tham gia Mississippi cho thấy kỳ vọng lãnh đạo sở y tế việc sử dụng EBDM xấp xỉ gấp đôi kỳ vọng đồng nghiệp việc sử dụng EBDM tăng nhờ ưu tiên đào tạo lãnh đạo Kết luận: Việc đánh giá lực EBDM Kansas Mississippi xây dựng phát trước toàn quốc để xác định thiếu hụt hàng đầu lực thiết yếu EBDM bệnh mãn tính để ước tính tỷ lệ phần trăm chương trình sở y tế Mỹ dựa chứng Cuộc khảo sát sử dụng cho sở y tế khác tổ chức phi phủ công cụ có giá trị để đánh giá lực EBDM đội ngũ nhân lực họ để hỗ trợ việc xác định phương pháp tiếp cận mà tăng cường hiểu biết trình EBDM việc lập kế hoạch chương trình hoạch định sách y tế công cộng Những phát từ điều tra địa phương cung cấp định hướng nhằm trọng chương trình đào tạo nhân lực loại hình khuyến khích sách để tác động đến việc thực EBDM nơi làm việc Từ khóa: thực hành dựa chứng, Y tế công cộng Đặt vấn đề Bệnh mãn tính, chẳng hạn bệnh tim, ung thư, đái tháo đường, chiếm khoảng 60% trường hợp tử vong toàn cầu, 70% trường hợp tử vong Mỹ [1,2], với tỷ lệ mắc tỷ lệ tử vong dự kiến gia tăng nước quốc tế vài thập kỷ tới [1,3] Hoạt động thể chất, chế độ ăn uống, sử dụng thuốc lá, uống rượu yếu tố hành vi nguy thay đổi khác chiếm số lượng đáng kể ca tử vong bệnh mãn tính [4,5], cho phép hội can thiệp phong phú thông qua chương trình sách y tế công cộng Lời kêu gọi sử dụng quy trình định dựa chứng để phát triển chương trình phòng ngừa kiểm soát bệnh mãn tính đến từ giới học thuật thực nghiệm, bao gồm tổ chức y tế lớn Tổ chức y tế giới Trung tâm kiểm soát phòng ngừa bệnh tật [6-10] Khái niệm EBDM y tế công cộng phát triển thập kỷ qua được hiểu trình sử dụng chứng khoa học khả dụng tốt hiệu qủa chương trình sách khác biến chúng thành chứng để vận dụng thực tế cách kết hợp liệu cấp cộng đồng, nguồn lực ưu tiên [11,12] Việc tạo chứng khoa học việc sử dụng chứng môi trường “thế giới thực” thừa nhận thiếu hụt [13-16] (ví dụ, nhóm hoạch định sách, sở y tế) Vì vậy, việc thu hẹp thiếu hụt nhằm đưa nghiên cứu vào thực hành trình phức tạp cần tăng lượng tài liệu tập trung vào vấn đề này, thường gọi “chuyển giao tri thức” hay “sự phổ biến vận dụng nghiên cứu” [13-16] Việc sử dụng EBDM tổ chức YTCC phụ thuộc vào nhiều yếu tố bao gồm việc đào tạo kinh nghiệm lực lượng lao động, nguồn lực tổ chức môi trường (ví dụ: kinh phí tài trợ, việc mua vào từ lãnh đạo quan chức bầu), tính khả dụng, áp dụng phổ biến chứng chủ đề định [16-21] Do đó, cần có nghiên cứu để tìm hiểu yếu tố định phương pháp tiếp cận để tăng cường hiểu biết quy trình EBDM tổ chức y tế công cộng Chúng tiến hành dự án nghiên cứu gồm hai giai đoạn nhằm tăng cường việc sử dụng can thiệp dựa chứng (EBIs) bệnh mãn tính cấu tổ chức y tế công cộng Trong giai đoạn đầu, 447 cán làm việc bệnh mãn tính cấp bang khắp nước Mỹ hoàn thành khảo sát đánh giá tầm quan trọng, tính khả dụng việc sử dụng cấu phần khác cuả việc định dựa chứng bệnh mãn tính Thông qua phương pháp định tính định lượng, xác định rào cản giải pháp để cải thiện việc sử dụng EBIs sở y tế bang đánh giá hạn chế tầm quan trọng tính khả dụng lực thiết yếu bệnh mãn tính [22-24] Trong giai đoạn 2, tiến hành dự án chuyên sâu hai tiểu bang Hoa Kỳ: Kansas Mississippi Theo nội dung hiến pháp Hoa Kỳ quyền hạn dành riêng, tiểu bang có quyền hạn lớn để bảo vệ sức khỏe cộng đồng [25] Các tiểu bang gánh vác trách nhiệm y tế công cộng lớn lao thông qua công việc thực tổ chức y tế tiểu bang địa phương Những biện pháp chủ yếu tập trung vào việc phòng ngừa kiểm soát bệnh mãn tính (dự phòng cấp cấp 2), quản lý bệnh mãn tính Các tổ chức phi phủ (NGOs) đối tác cộng đồng khác đóng vai trò quan trọng y tế công cộng, cung cấp dịch vụ y tế thực can thiệp thay đổi sách loạt lực Có khác biệt lơn cộng đồng tổ chức phục vụ, loại hình quản lý, dịch vụ mà họ cung cấp chức giáo dục công việc nhân viên [26-30] Do tính không đồng tổ chức y tế công cộng, nên điều quan trọng cần có công cụ thu thập liệu mang tính địa phương phản ánh tính chất đặc trưng nhân lực tổ chức đối tác cộng đồng [31] Chúng bắt đầu giai đoạn hai cách phát triển công cụ khảo sát ngắn gọn để đánh giá lực EBDM, tìm kiếm xác định mục tiêu cụ thể cho việc tăng phổ biến can thiệp dựa chứng hai tiểu bang Bài viết trình bày phương pháp kết từ việc đánh giá khảo sát ban đầu giai đoạn với mục tiêu khuyến khích tổ chức y tế công cộng khác Mỹ khắp nơi giới, đánh giá khả EBDM nguồn nhân lực tổ chức Phƣơng pháp Lựa chọn bang Kansas Mississippi lựa chọn cho nghiên cứu dựa kết chương trình Rà soát hỗ trợ kỹ thuật cấp bang (STAR) thông qua Hiệp hội quốc gia Ủy ban bệnh mãn tính (NACDD) [32] Bảy bang hoàn thành chương trình STAR thời điểm lựa chọn (tháng 9/2009), nhiên lý tính khả thi nguồn lực, có hai bang lựa chọn cho nghiên cứu Quá trình STAR liên quan tới việc tự học tiểu bang với chuyến thăm ngày nhóm công tác phòng ngừa kiểm soát bệnh mãn tính có kinh nghiệm Trước tham gia vào dựa án nghiên cứu Kansas Mississippi xác định điểm mạnh, thách thức ưu tiên cho đơn vị bệnh mãn tính họ, họ bắt đầu thực khuyến nghị từ báo cáo STAR Chương trình STAR khuyến cáo tiểu bang nên tiến hành đánh giá thường xuyên, khảo sát giúp thực chức cho Kansas Mississippi Phát triển khảo sát Kansas Lãnh đạo đơn vị bệnh mãn tính Kansas chọn nhóm nhỏ nhân viên sở y tế tham gia vào dự án nghiên cứu Nhóm Kansas bao gồm Giám đốc phó giám đốc Cục Nâng cao sức khỏe Giám đốc tổ chức Khoa học Giám sát/Cán y tế II Thông qua phương tiện liên lạc điện thoại email hàng tháng, nhóm Kansas nhà nghiên cứu hợp tác phát triển công cụ khảo sát kế hoạch lấy mẫu Phần lớn nghiên cứu cắt ngang bắt nguồn từ 74 câu hỏi điều tra quốc gia sử dụng giai đoạn đầu nghiên cứu [22-24] Nội dung mà điều tra quốc gia thông báo nghiên cứu trước liên quan đến thẻ phân loại thực hành để đánh giá lực kiểm soát bệnh ung thư dựa chứng [33], khảo sát trải qua thử nghiệm phản ứng nhận thức khác Nhóm Kansas sau tùy chỉnh câu hỏi nhân học liên quan đến công việc (ví dụ: vị trí công việc, chuyên môn) Bốn câu hỏi khảo sát bổ sung Ba câu trọng vào kỹ tự giải hiệu với EBDM câu hỏi để ước tính tỷ lệ chương trình dựa chứng tổ chức Cuộc khảo sát Kansas chứa 33 câu hỏi ước tính chưa đến 15 phút để hoàn thành Nhóm Kansas xác định nhân viên đối tác làm việc phòng ngừa kiểm soát bệnh mãn tính Những người trả lời khảo sát Kansas bao gồm cán sở y tế tiểu bang địa phương đối tác cộng đồng học thuật, liên minh tính nguyện viên Trong cấu tổ chức sở y tế tiểu bang (SHD), quan chức quyền truy cập để hoàn thiện danh sách liên lạc cho cán sở y tế địa phương (LDH) Trước bắt đầu khảo sát, liên hệ với Giám đốc LHD từ 13 quận mà phục vụ phần lớn dân cư nhằm yêu cầu họ xác định nhân viên làm việc phòng ngừa kiểm soát bệnh mãn tính Cuộc điều tra bước đầu chuyển tới cho tất giám đốc LHD cán bổ sung xác định 13 quận Việc sử dụng kỹ thuật tuyết lăn cho phép tất người trả lời khảo sát LHD xác định đồng nghiệp khác làm việc bệnh mãn tính Sau xác minh công việc họ, không bao gồm tên trùng lặp, tiếp tục khảo sát với đồng nghiệp Phát triển khảo sát Mississippi Việc phát triển điều tra Mississippi theo quy trình tương tự Nhóm Mississippi bao gồm Giám đốc Văn phòng phòng ngừa bệnh tật, Giám đốc phó giám đốc Cục Bệnh mãn tính chuyên gia tư vấn NACDD Các câu hỏi nhân học tùy chỉnh bốn câu hỏi thêm vào điều tra Kanas giữ lại điều tra Mississippi Do quan ngại cho người trả lời cân nhắc chủ đề tiêm chủng bệnh truyền nhiễm trả lời nên khảo sát Mississippi lặp lại câu hỏi định nhằm hỏi ban đầu tất chương trình sau cụ thể chương trình bệnh mãn tính Nhóm Mississippi thêm câu hỏi kỳ vọng sử dụng EBDM ("Ai hy vọng bạn sử dụng EBDM liên quan đến lập kế hoạch chương trình y tế công cộng") Những người tham gia chọn đáp án cho nhà lãnh đạo sở y tế, người quản lý trực tiếp, đồng nghiệp đối tác cộng đồng Điều tra Mississippi thêm câu hỏi cho người tham gia lựa chọn khích lệ hàng đầu để sử dụng EBDM công việc họ từ danh sách sau: 1)EBDM cho ưu tiên cao nhà lãnh đạo tổ chức tôi, 2) phản hồi tích cực hay khuyến khích, 3) đánh giá hiệu suất để cân nhắc sử dụng EBDM, 4) đào tạo, 5) công nhận chuyên nghiệp Cuộc khảo sát Mississippi bao gồm 38 câu hỏi thiết kế để hoàn trong khoảng thời gian không 15 phút Những người tham gia điều tra xác định nhóm Mississippi bao gồm cán y tế công cộng cấp bang cấp quận Sở y tế bang Mississippi có mối liên hệ trực tiếp với sở y tế địa phương tiểu bang chia thành quận mà quận theo dõi, giám sát vài sở y tế nông thôn Thu thập số liệu Trước bắt đầu khảo sát, email viết lãnh đạo sở y tế người điều tra nhóm nghiên cứu giải thích ý nghĩa khảo sát tầm quan trọng với người tham gia danh sách liên lạc Cuộc khảo sát đưa đến cách sử dụng phần mềm khảo sát ZIpSurvey trực tuyến [34] Mỗi người tham gia nhận đường link để tới khảo sát người không tham gia nhận email nhắc nhở Vì khích lệ làm tăng tỷ lệ trả lời [35] nên tặng thẻ quà 10$ cho người tham gia hoàn thành khảo sát Nghiên cứu Kansas mở tuần từ tháng 12/2009 đến tháng 2/2010, nghiên cứu Mississippi mở tuần từ tháng đến tháng năm 2010 Các công cụ điều tra có sẵn từ tác giả cuối tập tin bổ sung thảo Nghiên cứu phê duyệt Hội đồng đạo đức Đại học (HRPO # 09-1745) Phân tích Những người trả lời câu hỏi nhân học không bao gồm tóm tắt mô tả kết tỷ lệ phản hồi Mối quan hệ hai chiều phân tích sử dụng kiểm định T-test cho mẫu độc lập kiểm định Pearson Chi-square Đối với lực EBDM (xem tập tin bổ sung cho mô tả), người trả lời đánh giá tầm quan trọng tính khả dụng lực dựa thang điểm từ 0(rất không quan trọng không có) đến 10 (rất quan quan trọng có sẵn) Trong khái niệm tầm quan trọng không xác định rõ hơn, khảo sát định nghĩa tính khả dụng “bạn cảm thấy sử dụng với kỹ bạn cần tới (không có kỹ riêng bạn hay người khác)” Chúng tạo điểm thiếu hụt trừ điểm khả dụng từ điểm quan trọng tương ứng tính toán với khoảng tin cậy 95% cho điểm Kết Cuộc khảo sát Kansas gửi tới 391 địa email hợp lệ nhận 190 phản hồi, tỷ lệ đáp ứng 49% Các câu trả lời khảo sát gần chia cán SHD (36%), cán LHD (33%), đối tác cộng đồng (31%) (Bảng 1) Hơn nửa (55%) có 10 năm kinh nghiệm lĩnh vực y tế công cộng 49% cho biết họ có thạc sỹ tiến sỹ Cuộc khảo sát Missisippi có tỷ lệ đáp ứng 75% với 72 địa email hoàn thành số 96 địa gửi Các cán y tế tiểu bang chiếm 56% lượng phản hồi, lại 44% từ phòng y tế quận/huyện Phần lớn số người trả lời (72%) có 10 năm kinh nghiệm y tế công cộng nửa (56%) có thạc sỹ tiến sỹ Gần 80% người trả lời nữ Kansas Mississippi Cũng hai khảo sát, cán cấp bang/tỉnh có thạc sỹ tiến sỹ cao đáng kể so với cán địa phương cấp quận/huyện (Kansas p=0.03, Mississippi p
- Xem thêm -

Xem thêm: CÔNG CỤ ĐIỀU TRA ĐO LƢỜNG KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG TRONG CÁC CƠ QUAN Y TẾ CÔNG CỘNG, CÔNG CỤ ĐIỀU TRA ĐO LƢỜNG KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG TRONG CÁC CƠ QUAN Y TẾ CÔNG CỘNG, CÔNG CỤ ĐIỀU TRA ĐO LƢỜNG KHẢ NĂNG RA QUYẾT ĐỊNH DỰA TRÊN BẰNG CHỨNG TRONG CÁC CƠ QUAN Y TẾ CÔNG CỘNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay