CNTT y tế

3 26 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:38

Trong năm qua, ứng dụng CNTT y tế ngày phát triển mạnh mẽ, hệ thống thông tin y tế HIS, RIS PACS triển khai ứng dụng rộng rãi hiệu quả, xây dựng dựa tiêu chuẩn DICOM HL7 nhằm hướng tới thống trao đổi xử lý thông tin liệu sở y tế phục vụ công tác quản lý, chẩn đoán, điều trị chăm sóc sức khỏe Sau số khái niệm hệ thống, tiêu chuẩn CNTT y tế ứng dụng phổ biến giới Việt Nam HIS (Hospital Information System): Hệ thống thông tin bệnh viện thường biết đến với tên gọi khác "Hệ thống quản lý bệnh viện"; phục vụ công tác quản lý, điều hành Bệnh viện với chức chính: quản lý thông tin bệnh nhân bệnh sử; quản lý bệnh nhân đến khám điều trị nội ngoại trú, quản lý bệnh án, dược, tài chính, viện phí, trang thiết bị vật tư y tế, nhân Ngày nay, HIS công cụ tối ưu hóa quản lý điều hành; phục vụ điều trị; phục vụ nghiên cứu đào tạo; thống kê, dự báo, dự phòng Bệnh viện EPR (Electronic Patient Record): Bệnh án điện tử thực chất phần mềm dùng thay cho bệnh án giấy quản lý thông tin bệnh nhân, kết chẩn đoán, xét nghiệm, liệu trình điều trị với nhiều ưu điểm tìm kiếm, tra cứu, tổng hợp số liệu phục vụ điều trị hỗ trợ nghiên cứu Mối quan hệ hệ thống CNTT Y tế Bệnh viện hoạt động dựa chuẩn hình ảnh DICOM chuẩn trao đổi liệu HL7 RIS (Radiology Information System): Hệ thống thông tin chẩn đoán hình ảnh hệ thống phần mềm triển khai Khoa chẩn đoán hình ảnh RIS bao gồm thành phần có tổ chức gần giống với HIS qui mô nhỏ với chức năng: quản lý thông tin bệnh nhân, quản lý danh sách bệnh nhân đến chụp - chiếu khoa, số liệu chụp - chiếu kết chẩn đoán Thông tin liệu RIS gồm dạng Text dạng ảnh theo tiêu chuẩn DICOM lấy từ thiết bị chiếu chụp: X-quang, cắt lớp, siêu âm, cộng hưởng từ… PACS (Picture Archiving and Communication System): Hệ thống thông tin lưu trữ thu nhận hình ảnh có nhiệm vụ quản lý công tác lưu trữ, truyền nhận hình ảnh mạng thông tin máy tính Khoa chẩn đoán hình ảnh Bệnh viện, hình ảnh lấy từ thiết bị: siêu âm, X-quang, chụp cắt lớp, cộng hưởng từ hạt nhân với định dạng ảnh phổ biến DICOM lưu trữ Server truyền đến máy tính Khoa chẩn đoán hình ảnh Khoa Bệnh viện phục vụ công tác khám, chẩn đoán điều trị PACS khác RIS quản lý, tổ chức lưu trữ, truyền nhận hình ảnh mạng mà không quan tâm đến liệu dạng Text như: thông tin chi tiết bệnh nhân, số lần chụp chiếu, bệnh án, liệu trình điều trị DICOM (Digital Imaging and Communication in Medicine): Tiêu chuẩn ảnh truyền thông y tế, phát triển từ năm 1988 dựa chuẩn ACRNEMA; qui chuẩn định dạng trao đổi ảnh y tế thông tin liên quan, từ tạo phương thức chung nhằm đáp ứng nhu cầu nhà sản xuất người sử dụng kết nối, lưu trữ, trao đổi, in ấn ảnh y tế Hiểu cách đơn giản, tập tin ảnh DICOM liệu hình ảnh giống tiêu chuẩn JPG, BMP, GIF chứa thêm số thông tin dạng Text như: tên bệnh nhân, loại thiết bị chụp chiếu tạo hình ảnh… HL7 (Health Level Seven): Tên gọi HL7 bắt nguồn từ mô hình mạng truyền thông OSI lớp lớp lớp ứng dụng (Application Level) HL7 chuẩn dùng cho trao đổi liệu dạng Text; chia sẻ, kết hợp, truy xuất thông tin y tế điện tử bệnh viện sở y tế Ra đời từ năm 1987, trải qua nhiều phiên bản, HL7 ngày hoàn thiện ứng dụng rộng rãi Quy trình tạo Profile tích hợp IHE IHE (Intergrating Healthcare Enterprise): phát triển từ năm 1998, giải pháp tích hợp hệ thống, tiêu chuẩn tổ chức y tế cách đưa quy trình thực (Process) cách thức giao dịch (Transaction) IHE sử dụng tiêu chuẩn DICOM HL7, đưa “Profile” tích hợp (Intergration Profile), hướng dẫn thông tin quy trình làm việc dựa tiêu chuẩn có sẵn DICOM HL7 Tóm lại, IHE giúp loại bỏ không thống nhất, giảm chi phí, tạo khả tương thích mức độ cao ... hình mạng truyền thông OSI lớp lớp lớp ứng dụng (Application Level) HL7 chuẩn dùng cho trao đổi liệu dạng Text; chia sẻ, kết hợp, truy xuất thông tin y tế điện tử bệnh viện sở y tế Ra đời từ... and Communication in Medicine): Tiêu chuẩn ảnh truyền thông y tế, phát triển từ năm 1988 dựa chuẩn ACRNEMA; qui chuẩn định dạng trao đổi ảnh y tế thông tin liên quan, từ tạo phương thức chung... HL7 ng y hoàn thiện ứng dụng rộng rãi Quy trình tạo Profile tích hợp IHE IHE (Intergrating Healthcare Enterprise): phát triển từ năm 1998, giải pháp tích hợp hệ thống, tiêu chuẩn tổ chức y tế cách
- Xem thêm -

Xem thêm: CNTT y tế, CNTT y tế, CNTT y tế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay