Lý thuyết về hành vi, dại học y tế công cộng

40 36 0
  • Loading ...
1/40 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:36

1 LÍ THUYẾT VỀ HÀNH VI Cử nhân YTCC Trương Quang Tiến Bộ môn Giáo dục Sức khỏe Mục tiêu học tập Nêu tầm quan trọng lí thuyết hành vi nâng cao sức khoẻ Phân tích số lí thuyết hành vi cấp độ cá nhân Sử dụng lí thuyết nêu để phân tích, giải thích, dự đoán thay đổi, định hướng giải pháp thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho sức khỏe Nội dung  Một số khái niệm liên quan  Tầm quan trọng lí thuyết hành vi  Một số lí thuyết hành vi (cấp độ cá nhân)  Đọc tài liệu, chuẩn bị trình bày theo nhóm, thảo luận Lí thuyết?  “Lí thuyết kiến thức tổ chức cách hệ thống ứng dụng tương đối rộng rãi với tình đặt để phân tích, dự đoán, giải thích chất hành vi loạt tượng cụ thể mà sử dụng tảng cho hành động” (Van Ryn, 1992) Lí thuyết hành vi?  Giải thích:  Các yếu tố ảnh hưởng đến tượng quan tâm  VD:  Mối Vì người ta hút thuốc lá? liên quan yếu tố  VD: Niềm tin liên quan với thực hành nào?  Các điều kiện mà mối liên quan diễn không diễn  Không gian, thời gian, hoàn cảnh… Lí thuyết chu trình lập kế hoạch NCSK (Nutbeam 2004) Lí thuyết giúp xác định đích can thiệp Xác định vấn đề (xác định lại) Hình thành giải pháp Đánh giá kết cuối (dài hạn) 6.Đánh giá kết trung gian (ngắn hạn) Lí thuyết xác định số đánh giá kết phương pháp đánh giá Lí thuyết giúp làm rõ thay đổi đạt đối tượng can thiệp Lí thuyết nêu mốc chuẩn so sánh với chương trình lí tưởng Đánh giá tác động Thực Huy động nguồn lực Lí thuyết làm để có thay đổi tổ chức nâng cao hiểu biết, tăng cường tham gia cộng đồng Lĩnh vực thay đổi lí thuyết tương ứng  Giải thích hành vi sức khoẻ thay đổi hành vi sức khoẻ tập trung vào cá nhân Mô hình niềm tin sức khoẻ (Health Belief Model) Lí thuyết hành động hợp lí hành vi có dự định (Theory of Reasoned Action - Planned Behaviour) Các giai đoạn thay đổi hành vi (Stages of change) Lí thuyết nhận thức xã hội (Social Cognitive Theory) Lĩnh vực thay đổi lí thuyết tương ứng   Giải thích thay đổi cộng đồng hành động cộng đồng sức khoẻ Lí thuyết truyền bá đổi (Diffusion of Innovation) Lí thuyết tổ chức cộng đồng xây dựng cộng đồng Hướng dẫn sử dụng Mô hình truyền thông chiến lược thay đổi hành vi truyền thông thay Tiếp thị xã hội (Social đổi hành vi nhằm Marketing) NCSK Lĩnh vực thay đổi lí thuyết tương ứng  Một số lĩnh vực khác Mô hình lập kế hoạch như: thay đổi tổ NCSK toàn diện (PRECEDE chức; hoạch định – PROCEED) phát triển sách sức khoẻ; lập kế hoạch Một số lí thuyết tương ứng nâng cao sức khoẻ khác (tìm hiểu thêm) Tại cần nghiên cứu áp dụng lí thuyết? 10  Lí thuyết có thể:  Giúp ta hiểu rõ mối liên quan hành vi, sức khỏe yếu tố khác  Giúp lập kế hoạch can thiệp NCSK toàn diện  Giúp phát triển công cụ nghiên cứu, đánh giá  Chương trình NCSK thiết kế hợp lí dựa vào lí thuyết hội thành công nhiều  Thực tế có nhiều ứng dụng Lí thuyết giai đoạn thay đổi hành vi (Prochaska J., DiClemente C 1984; Neesham C., 1993) 26 Có giai đoạn thay đổi hành vi:  Tiền dự định (Precontemplation)  Dự định (Contemplation)  Chuẩn bị (Preparation)  Hành động (Action)  Duy trì (Maintenance) Quá trình thay đổi hành vi (Prochaska J., DiClemente C 1984; Neesham C., 1993) 27 Bên khách sạn Tôi chưa thực hành vi có lợi chưa thay đổi hành vi nguy sức khoẻ; Duy trì hành vi lành mạnh Tôi chưa biết thiếu hiểu biết VĐSK, phòng bệnh Tiền dự định: không quan tâm (1) Bên khách sạn Quá trình thay đổi hành vi (Prochaska J., DiClemente C 1984; Neesham C., 1993) 28 Tôi quan tâm, muốn tìm hiểu VĐSK, phòng bệnh; Duy trì Bên khách sạn Tiền dự định: không quan tâm (1) hành vi Tôi hiểu lợi ích lành việc mạnh thực hiện; dự định thay đổi hành vi liên quan Dự định thay đổi (2) Bên khách sạn Quá trình thay đổi hành vi (Prochaska J., DiClemente C 1984; Neesham C., 1993) Tôi chuẩn bị, cam kết, sẵn sàng thay đổi 29 Duy trì hành vi Tôi học cách cai lành mạnh Bên khách sạn Cam kết, sẵn sàng thay đổi (3) Tiền dự định: không quan tâm (1) Dự định thay đổi (2) thuốc lá; không mua thêm thuốc lá; cam kết bỏ thuốc… Bên khách sạn Quá trình thay đổi hành vi (Prochaska J., DiClemente C 1984; Neesham C., 1993) 30 Bên khách sạn Thực thay đổi (4) Cam kết, sẵn sàng thay đổi (3) Tiền dự định: không quan tâm (1) Duy trì hành vi lành mạnh Tôi thực hành vi khuyếnTrởcáo lại đánh giá cũ kếthành quảvi thực Dự định thay đổi VD: (2) Tôi cai thuốc lá; Bên giảm khách sạn số lần hút thuốc/ngày, bỏ thuốc Quá trình thay đổi hành vi (Prochaska J., DiClemente C 1984; Neesham C., 1993) 31 Bên khách sạn Thực thay đổi (4) Cam kết, sẵn sàng thức thay đổi (3) Duy trì hành vi lành mạnh Duy trì thay đổi (5) Tôi nhận lợi ích Trở lại việc thực hiện; trì thựchành hiệnvi cũ Dự định hành vi có lợi (thành thói quen) thay đổi Tiền dự định: VD: bỏ thuốc,(2) không hút không quan tâm (1) mời; khuyên người khác bỏ thuốc… Bên khách sạn Quá trình thay đổi hành vi (Prochaska J., DiClemente C 1984; Neesham C., 1993) 32 Tôi thực hành vi cũ (khi thực hành vi gặp Bên nhiều khó khăn môi khách trường không thuậnThực lợi.)hiện Duy trì hành vi lành mạnh sạn thay đổi (4) VD: Tôi hút thuốc trở lại… Cam kết, sẵn sàng thay đổi (3) Tiền dự định: không quan tâm (1) Dự định thay đổi (2) Duy trì thay đổi (5) Trở lại hành vi cũ Bên khách sạn Các giai đoạn thay đổi hành vi – Hoạt động GDSK-NCSK Các bước thay đổi hành vi Hoạt động GDSK NCSK 33 (5) Thực trì (4) Thực đánh giá hành vi - Duy trì môi trường thuận lợi, hỗ trợ - Hướng dẫn giải số khó khăn tạm thời, Bổ sung kiến thức, hỗ trợ kĩ năng, Tăng cường tư vấn, giám sát hỗ trợ, Duy trì môi trường thuận lợi, hỗ trợ (3) Có ý định, chuẩn bị sẵn sàng thực thay đổi - Động viên nêu gương tốt, Sự trợ giúp bạn bè, gia đình, Tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ (2) Chưa có ý định đến đến có ý định - Động viên, hỗ trợ, giải thích, tư vấn Cung cấp, bổ sung thông tin (1) Chưa hiểu biết đến hiểu biết - Tìm hiểu vấn đề đối tượng, Phân tích lợi, hại hành vi, Cung cấp thông tin qua nhiều kênh khác Các giai đoạn thay đổi hành vi can thiệp truyền thông, giáo dục sức khoẻ tương ứng: VD: hành vi dự phòng ung thư - phụ nữ trẻ, kết hôn Các bước thay đổi hành vi (5) Thực trì Khám sức khoẻ làm xét nghiệm sàng lọc định kì theo hướng dẫn (4) Thực đánh giá hành vi Đã khám sức khoẻ làm xét nghiệm sàng lọc theo kế hoạch Hoạt động GDSK NCSK tương ứng - Duy trì môi trường thuận lợi, hỗ trợ (3) Có ý định, chuẩn bị sẵn sàng thực thay đổi Đã đăng kí khám sức khoẻ định kì xét nghiệm sàng lọc ung thư CTC (2) Đã có kiến thức chưa có ý định thực Có kiến thức ung thư CTC chưa làm xét nghiệm sàng lọc Hướng dẫn giải số khó khăn tạm thời, Bổ sung kiến thức, hỗ trợ kĩ năng, Tăng cường tư vấn, giám sát hỗ trợ, Duy trì môi trường thuận lợi, hỗ trợ Động viên nêu gương tốt, Sự trợ giúp bạn bè, gia đình, Tạo môi trường thuận lợi, hỗ trợ (1) Chưa hiểu biết đến hiểu biết Thiếu kiến thức ung thư cổ tử cung - chưa làm xét nghiệm sàng lọc ung thư CTC - Tìm hiểu vấn đề đối tượng, Phân tích lợi, hại hành vi, Cung cấp thông tin qua nhiều kênh khác Động viên, hỗ trợ, giải thích, tư vấn Cung cấp, bổ sung thông tin Thay đổi hành vi Chú ý yếu tố định hành vi 35 (nguồn chính: Institute of Medicine, 2002; Fishbein, 1995, 2001) Cá nhân có dự định thực tích cực Không có yếu tố môi trường cản trở hành vi Có kĩ cần thiết để thực hành vi Cá nhân tin lợi ích nhiều cản trở thay đổi Nhận thức chuẩn mực xã hội Nhận thức thực hành vi phù hợp với thân (chuẩn mực cá nhân; tiêu chuẩn riêng) Có cảm xúc tích cực thực Có cảm nhận nguy mắc bệnh Cá nhân nhận thức họ có đủ khả năng, tự tin thực hành vi hoàn cảnh khác Thảo luận việc ứng dụng lí thuyết NCSK 36  Phân tích, giải thích, dự đoán, định hướng giải pháp thay đổi hành vi theo hướng có lợi cho sức khỏe  Thiết kế can thiệp thay đổi hành vi:  Theo trình tự lô gíc,  Can thiệp vào biến/yếu tố phù hợp  Xác định số cần phải đo lường Sử dụng hay nhiều lí thuyết? 37  Ví dụ: chương trình tiêm chủng có hiệu cao phối hợp can thiệp:      Giáo dục, khuyến khích cha mẹ để họ đưa tiêm chủng; Tạo điều kiện thuận lợi cho công chúng thảo luận, hiểu rõ an toàn tiện lợi đưa tiêm chủng; Thay đổi tổ chức CCDV tiêm chủng; Thiết lập nhiều điểm CCDV tiêm chủng thuận lợi cho người dân; Thù lao thỏa đáng cho nhân viên y tế phần quà khích lệ cha mẹ  Phối hợp lí thuyết:  HBM; TRA-TPB  HBM  HBM  HBM  HBM; TRA-TPB, TTM Sử dụng hay nhiều lí thuyết? 38    Không có lí thuyết đơn lẻ định thực hành NCSK đa dạng quần thể dân cư; có nhiều điểm khác biệt nguồn lực, kĩ năng, hội Phụ thuộc vào mức độ can thiệp (cá nhân, nhóm, hay tổ chức), kiểu thay đổi (hành vi đơn giản, xảy lần; hành vi phức tạp hay thay đổi tổ chức hay sách), mà lí thuyết khác có phù hợp tốt Nhiều trường hợp, phối hợp lí thuyết khác để đạt mục tiêu qua hàng loạt hành động NCSK Bài tập – Câu hỏi? 39  Các nhóm đọc tài liệu:  Đọc lại lí thuyết:  Mô hình niềm tin sức khoẻ  Lí thuyết hành động hợp lí hành vi có dự định  Lí thuyết bước thay đổi hành vi  Đọc hai viết  Thảo luận, chuẩn bị trình bày trình bày theo nhóm buổi Cám ơn – Câu hỏi? 40
- Xem thêm -

Xem thêm: Lý thuyết về hành vi, dại học y tế công cộng, Lý thuyết về hành vi, dại học y tế công cộng, Lý thuyết về hành vi, dại học y tế công cộng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay