B2 HÀNH VI sức khoẻ (1) 2013oct

2 14 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:36

17/10/2013 Nội dung Mục tiêu học tập HÀNH VI SỨC KHOẺ Trình bày khái niệm hành vi, hành vi sức khoẻ  Một số khái niệm liên quan  Các yếu tố định/ảnh hưởng đến hành vi Xác định, mô tả phân nhóm yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khoẻ  Làm việc nhóm bày  Thảo luận chung  Trình Trương Quang Tiến Bộ môn Giáo dục sức khoẻ Yếu tố định sức khoẻ Xem video thảo luận   Hành vi gì? Tập thể dục Tham gia giao thông  Sinh học Hành vi, Lối sống Sức khỏe Dịch vụ y tế Môi trường  Hành vi cách ứng xử người vật, kiện, tượng hoàn cảnh, tình cụ thể Hành vi biểu lộ nhận thức, hiểu biết, kiến thức, niềm tin, thái độ, chuẩn mực, giá trị xã hội cá nhân; thể qua hành động cụ thể người Mô hình yếu tố định sức khỏe Lalonde (1974) 17/10/2013 Hành vi sức khỏe gì?  Là hành vi liên quan đến việc bảo vệ, trì tăng cường sức khoẻ, liên quan đến vấn đề sức khoẻ định Hành vi lành mạnh, có lợi cho sức khoẻ: dụng bia, rượu thuốc  quan hệ tình dục không an toàn  tiêm chích ma túy   hút (buổi thứ – tự học; buổi thứ – trình bày + thảo luận) 12 11 Hình thành nhóm: có nhóm trưởng thư kí  Thảo luận nhóm nhỏ (15’)  Trình bày theo nhóm (15’)  Thảo luận chung (15’) Bài tập nhóm Yếu tố định hành vi Người dân hút thuốc bệnh viện; nơi công cộng… Tại lại có tượng (các yếu tố định hành vi gì?) Hành vi không lành mạnh, có hại:  lạm uống hợp lí  tập thể dục đặn  không hút thuốc  quan hệ tình dục an toàn/có bảo vệ  đội mũ bảo hiểm xe máy…  Xem video -Thảo luận nhóm (45’)    ăn dụ: tập thể dục; ăn uống; hút thuốc lá; vệ sinh môi trường sống, 10   Hành vi sức khỏe Hành vi sức khỏe  Sinh học Hành vi, Lối sống Dịch vụ y tế Xác định hành vi có lợi hại sức khoẻ  Nêu, mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khoẻ này, phân nhóm yếu tố  Nêu số liệu thống kê minh họa cho yếu tố ảnh hưởng (được nhiều tốt)  Môi trường Các yếu tố định khác mô hình yếu tố định sức khỏe ảnh hưởng đến hành vi cá nhân  Trình bày theo nhóm (ít nhóm, nhóm 15’; tất nhóm (có không trình bày) nộp viết ppt cho môn vào cuối buổi học ) ... sống, 10   Ví  Hành vi sức khỏe Hành vi sức khỏe  Sinh học Hành vi, Lối sống Dịch vụ y tế Xác định hành vi có lợi hại sức khoẻ  Nêu, mô tả yếu tố ảnh hưởng đến hành vi sức khoẻ này, phân nhóm...17/10/2013 Hành vi sức khỏe gì?  Là hành vi liên quan đến vi c bảo vệ, trì tăng cường sức khoẻ, liên quan đến vấn đề sức khoẻ định Hành vi lành mạnh, có lợi cho sức khoẻ: dụng bia, rượu... yếu tố định hành vi gì?) Hành vi không lành mạnh, có hại:  lạm uống hợp lí  tập thể dục đặn  không hút thuốc  quan hệ tình dục an toàn/có bảo vệ  đội mũ bảo hiểm xe máy…  Xem video -Thảo
- Xem thêm -

Xem thêm: B2 HÀNH VI sức khoẻ (1) 2013oct, B2 HÀNH VI sức khoẻ (1) 2013oct, B2 HÀNH VI sức khoẻ (1) 2013oct

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay