Tình hình bệnh sâu răng trên thế giới (1)

4 52 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:36

Tình hình bệnh miệng giới Bệnh miệng vấn đề ngày phổ biến nhiều quốc gia giới Đặc biệt bệnh sâu viêm lợi chiếm tỷ lệ cao, khoảng 90% dấn số, bệnh gặp lứa tuổi, tầng lớp xã hội [1] Trước bệnh sâu phổ biến nước phát triển chế độ ăn nhiều chất đam, đường Nhưng khoảng 20 năm trở lại đây, có thay đổi tình trạng sâu hai nhóm quốc gia Ở nước nghèo tỷ lệ sâu ngày tăng không fluor hóa nước uống, thiếu giáo dục chăm sóc miệng có thay đổi hành vi sinh hoạt ăn uống (đặc biệt ăn nhiều bánh kẹo uống nhiều nước ngọt) Những nước giàu, tỷ lệ sâu ngày giảm Nhà nước coi trọng chương trình fluor hóa nước uống, kem đánh có fluor, trám bít hố rãnh coi trọng giáo dục nha khoa Trong vài thập kỷ gần đây, nước dành – 11% ngân sách y tế cho phòng bệnh miệng [1], [2], [3] Tỉ lệ bệnh sâu cao Châu Á Châu Mỹ Latin tỉ lệ thấp Châu Phi Ở Mỹ sâu bệnh mạn tính phổ biến trẻ em gấp khoảng lần so với tỉ lệ bị bệnh Hen Ở người lớn tuổi 50 ti lệ bị sâu dao động khoảng 29% đến 59% nghiên cứu Từ 1908 Liên đoàn Nha khoa Quốc tế (FDI) quan tâm đến dự phòng sâu tìm kiếm biện pháp phòng ngừa Tại hội nghị FDI năm 1951, 1960 1966 kết luận việc fluor hoá nước uống biện pháp phòng bệnh có hiệu tốn Tuy nhiên vào năm 60 -70 ngành Nha khoa hầu tập trung vào chữa, phục hồi sâu viêm quanh răng, công việc tốn kém, hiệu Vì năm 1958, WHO thành lập Ủy ban nghiên cứu fluor chăm sóc miệng [4] Theo báo cáo WHO năm 1978 hàng năm Mỹ tốn 100 triệu công lao động, tỷ USD cho việc chữa răng, phí tổn điều trị 10 USD cho trẻ em Chi phí cho điều trị năm Anh 180 triệu bảng Anh, Pháp tỷ france 25 triệu công lao động [5] Sau nước phát triển tập trung vào phòng bệnh, coi sách lớn Nhà nước ngành Y tế Kết 20 năm trở lại đây, tỷ lệ sâu nước Bắc Âu, Anh, Mỹ… giảm nửa Đây thành tựu lớn từ WHO kêu gọi nước chậm phát triển đẩy mạnh công tác phòng bệnh RM nước phát triển làm [4] Như vai trò công tác chăm sóc miệng cộng đồng lớn Tại Australia 50% thời gian bác sỹ nha khoa làm công tác phòng bệnh [6] Kem đánh có fluor biện pháp cá nhân hàng đầu, fluor hoá nước biện pháp cộng đồng tốt nhất, có tác dụng giai đoạn sâu Cả hai biện pháp nguyên nhân làm giảm tỷ lệ sâu Australia [7] Năm 1984 WHO đưa biện pháp dự phòng sâu viêm quanh sau : + Dự phòng SR: fluor hoá nước uống, đưa fluor vào muối, súc miệng dung dịch fluor cho trẻ em, dùng kem đánh có fluor, trám bít hố rãnh răng, chế độ ăn dự phòng, hướng dẫn vệ sinh RM, phát sớm điều trị dự phòng + Dự phòng bệnh quanh răng: Làm mảng bám biện pháp can thiệp phòng chống bệnh quanh Đánh việc làm quan trọng để làm mảng bám Với biện pháp dự phòng SR fluor làm tăng sức đề kháng nhờ fluor Người ta đồng ý việc sử dụng rộng rãi dạng fluor làm giảm sâu rõ rệt Mỹ nhiều quốc gia khác Fluor hoá nước uống cộng đồng giữ vai trò quan trọng hiệu lâm sàng kinh tế Các chất bổ xung chế độ ăn fluor hoá nước uống trường học hình thức sử dụng fluor nơi fluor hoá nước uống không thực Fluor hoá muối ăn trở nên phổ biến số nước Mỹ, nước Tâu âu Hiện fluor công nhận có hiệu lứa tuổi ngày trở nên quan trọng cộng đồng lứa tuổi Bệnh sâu giảm theo nhiều hướng khác Nghiên cứu trẻ 12 tuổi Hà Lan, giảm sâu tóm tắt sau: “Chỉ số SMT/R trung bình giảm đặn từ vào năm 1965 xuống vào năm 1993”, cho thấy mức fluor nước yếu tố định tỷ lệ sâu [8], [9] Những năm 1996 1998 số Sâu-Mất -Trám/mặt răng vĩnh viễn (SMT/MR) trẻ lứa tuổi 12 có điều kiện kinh tế xã hội cao Đan Mạch thấp: 0,4 0,1 Ở trẻ em có điều kiện kinh tế xã hội thấp, SMT/MR 1,6 2,0, gần nhất, năm 2002 0,6 [10], [11] Ở Tây Âu thành phần “Trám” nhiều thành phần “Sâu” “Mất” Ở nước công nghiệp phát triển, với mức sâu thấp, khó nhận diện thay đổi tỷ lệ sâu [12] Nhưng việc sử dụng fluor để phòng SR thích hợp cần phải đặt Hơn hai thập niên qua, tỷ lệ toàn tỷ lệ mắc bệnh sâu giảm nước phát triển, phần lớn sử dụng fluor rộng rãi Song song với tỷ lệ sâu giảm tỷ lệ nhiễm fluor tăng Các nghiên cứu nhiễm fluor thực vùng có fluor hoá, nhận dạng yếu tố nguy gây nhiễm fluor là: sử dụng nước uống có fluor, viên fluor, kem đánh có fluor, sữa đóng hộp có fluor trước tuổi Hiện nay, Singapore 100% dân số fluor hoá nước uống giáo dục nha khoa, 100% học sinh tiểu học trung học sở chăm sóc sức khoẻ RM thường xuyên trường chương trình NHĐ [13] Thụy điển nước có hệ thống chăm sóc sức khỏe miệng cho người dân tốt Họ nâng cao nhận thức tầm quan trọng sức khỏe miệng giáo dục cho người dân ý thức chăm sóc miệng từ nhỏ Nội dung hệ thống chăm sóc miệng Thụy Điển thực mạng lưới Thứ nhất, mạng lưới dự phòng miệng: nội dung quan trọng nhằm hạn chế tối đa bệnh miệng xảy ra, dịch vụ dự phòng sức khỏe miệng có mục đích loại trừ giảm thiểu bệnh miệng cộng đồng Thứ hai, mạng lưới điều trị bệnh miệng: Giảm đau; ngăn chặn nhiễm trùng chuyển tuyến cần thiết; cấp cứu chấn thương hàm mặt…Việc khám thực định kỳ tháng/lần Tài liệu tham khảo: George Stookey (2000), Tình hình dự phòng sâu nay, tài liệu dịch, cập nhật nha khoa, trường đại học Y dược thành phố Hồ Chí Minh, tập số 2, tr 29-37 Trần Đức Thành – Hoàng Tử Tùng – Đảo Thị Hồng Quân – Nguyễn Thị Thanh Hà (2003), tình hình sức khỏe miệng trẻ tuổi 12 vùng có nhiễm fluor, tuyển tập công trình nghiên cứu khoa học RHM 2003, trường đại học Y dược thành phố HCM, tr.181-184 Ngô Đồng Khanh, Vũ Thị Kiều Diễm (1990), Điều tra sức khỏe miệng, kiến thức, thái độ, thực hành phòng trị bệnh nhân dân, Kỷ yếu công trình nghiên cứu khoa học 1975-1993 Viện RHM thành phố HCM, tr.13-16 Trịnh Đình Hải (1999), Chuyên đề sâu răng, trường đại học Y Hà Nội, tr 11-13, 16-18 Nguyễn Thị Ngọc Diễm (1995), Sơ nhận xét tình trạng bênh miệng học sinh mẫu giáo phổ thông sở Hà Nội, Luận văn tốt nghiệp chuyên khoa II, tr 7,8,10,35 Đào Thị Dung (2007), Đánh giá hiệu can thiệp chương trình Nha học đường số trường tiểu học quận Đống Đa, Hà Nôi, Luận án Tiến sĩ, trường đại học Y Hà Nội Rober Berkowitz, DDS (1996), Etiology of Nursing Caries: a microbiologic Perspective, Journal of Public Health Dentistry Trevor LP Watls (1998), Periodontitis for medical practitioners, Clinical review Sigurd, Ramfjord, ann Arbor, micbigan (2001), “Indices for Prevalence and incidence of Perodontal Disease”, The journal of periodontology 10 C.S Rodrigues and A Sheiham (2000), “The relationships between dietary guidelines, sugar intake and caries in primary teeth in low income Brazilian 3-year-olds” a longitudinal study, International Journal of paediatric dentistry, pp 11 Peter Cleaton-Jones, Johannesburg (2000), “Oral health in Hlabisa, KwaZulu/Natal, a rural school and community based survey” International dental Journal 12 Peter Cleaton-Jones, Johannesburg (2000), “Oral health in Hlabisa, KwaZulu/Natal, a rural school and community based survey” International dental Journal 13 B Nyvad (2004), Chuẩn đoán phát sâu răng, người dịch Trần Thị Kim Cúc, cập nhật Nha khoa, nhà xuất Y học, tr 29, 30 ...+ Dự phòng bệnh quanh răng: Làm mảng bám biện pháp can thiệp phòng chống bệnh quanh Đánh việc làm quan trọng để làm mảng bám Với biện pháp... có hiệu lứa tuổi ngày trở nên quan trọng cộng đồng lứa tuổi Bệnh sâu giảm theo nhiều hướng khác Nghiên cứu trẻ 12 tuổi Hà Lan, giảm sâu tóm tắt sau: “Chỉ số SMT/R trung bình giảm đặn từ vào năm... 1965 xuống vào năm 1993”, cho thấy mức fluor nước yếu tố định tỷ lệ sâu [8], [9] Những năm 1996 1998 số Sâu- Mất -Trám/mặt răng vĩnh viễn (SMT/MR) trẻ lứa tuổi 12 có điều kiện kinh tế xã hội cao
- Xem thêm -

Xem thêm: Tình hình bệnh sâu răng trên thế giới (1), Tình hình bệnh sâu răng trên thế giới (1), Tình hình bệnh sâu răng trên thế giới (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay