Sửa nghiên cứu trên thế giới răng miệng (1)

4 17 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:36

Sâu bệnh mãn tính phổ biến trẻ em toàn giới Trong sâu giảm nhiều nước công nghiệp phát triển ngược lại tăng nhiều nước có thu nhập thấp [1] Sự gia tăng sâu loạt yếu tố, việc áp dụng thói quen ăn Hành vi sức khỏe chẳng hạn việc sử dụng kem đánh có chất fluoride đánh thường xuyên trẻ em quốc gia có thu nhập thấp[2], [3], [5] Ngoài ra, chương trình y tế quốc gia thường không xem xét đến sức khỏe miệng Sức khỏe miệng tốt có liên quan đến khu vực sinh sống ,một người mẹ có học thức, có điều kiện kinh tế Những phát khác biệt việc tiếp cận dịch vụ y tế cấp độ khác giáo dục sức khỏe miệng Sự khác biệt liên quan đến khả tài việc mua lượng lớn loại bánh kẹo, nước gia đình có điều kiện kinh tế gia đình điều kiện kinh tế Ví dụ nghiên cứu Trung Quốc cho thấy trẻ em (4%) cha mẹ hỗ trợ việc vệ sinh miệng hàng ngày kiến thức cha mẹ [6] Ở Lào,một nghiên cứu Petersen PE Esheng Z sức khỏe miệng ảnh hưởng yếu tố hành vi xã hội đến học sinh 12 tuổi Vientiane, lượng đường tiêu thụ hành vi vệ sinh miệng có ảnh hưởng lớn đến sức khỏe miệng Nguy sâu tương đối cao cho trẻ em tiêu thụ đồ uống có đường nhiều Lượng nước tiêu thụ thường xuyên quan sát thấy sinh viên Lào phản ánh khí hậu nóng kết hợp với khả tiếp cận dễ dàng với nước giải khát học [4] Tình tìm thấy số nước có thu nhập thấp khác ,ví dụ, Burkina Faso nghiên cứu Varenne cộng tìm thấy liên kết tương tự việc tiêu thụ nước giải khát sâu [5] Theo kết nghiên cứu Burkina Faso, châu Phi Varenne B, Petersen PE Ouattara Svề hành vi sức khỏe miệng trẻ em người lớn khu vực đô thị, nông thôn Đối với trẻ em người lớn, mức độ kiến thức, thái độ tự chăm sóc sức khoẻ miệng thấp, 36% 12 tuổi 57% 35-44 tuổi thực vệ sinh miệng hàng ngày Làm thực chủ yếu cách sử dụng tăm que Sử dụng kem đánh hiếm, kem đánh có chất fluoride đặc biệt khi, 9% 12 tuổi 18% 35-44 tuổi sử dụng kem đánh fluoride [3] Một yếu tố nguy thông thường mối liên quan BMI mức độ sâu giả định nghiên cứu số nghiên cứu Kantovitz KR cộng sự; Macek MD cộng [8], [11] Kết nghiên cứu Macek MD Mitola DJ Mỹ, khoảng 36% trẻ em thừa cân từ 2-6 tuổi 39% trẻ em thừa cân từ 6-17 tuổi có sâu Trong số trẻ em có tiền sử sâu răng, số BMI theo tuổi liên quan đáng kể với sâu [9] Tài liệu tham khảo: Petersen PE: Global Oral Health In InternationalEncyclopedia of Public Health Volume 1st edition.Edited by Heggenhougen K, Quah S Oxford Elsevier Publications; 2008: : 677-685 Jiang H, Petersen PE, Peng B, Tai B, Bian Z: Self-assessed dental health, oral health practices, and general health behaviors in Chinese urban adolescents Acta Odontol Scand 2005, 63:343-352 Varenne B, Petersen PE, Ouattara S: Oral health behaviour of children and adults in urban and rural areas of Burkina Faso, Africa Int Dent J 2006, 56:61-70 Petersen PE, Esheng Z: Dental caries and oral health behaviour situation of children, mothers and schoolteachers in Wuhan, People's Republic of China Int Dent J 1998, 48:210-216 Moynihan P, Petersen PE: Diet, nutrition and the prevention of dental diseases Public Health Nutr 2004, 7:201-226 Kantovitz KR, Pascon FM, Rontani RM, Gaviao MB: Obesity and dental caries A systematic review Oral Health Prev Dent 2006, 4:137-144 Macek MD, Mitola DJ: Exploring the association between overweight and dental caries among US children Pediatr Dent 2006, 28:375-380 Marshall TA, Eichenberger-Gilmore JM, Broffitt BA, Warren JJ, Levy SM: Dental caries and childhood obesity roles of diet and socioeconomic status Community Dent Oral Epidemiol 2007, 35:449-458 9 Moreira PV, Rosenblatt A, Severo AM: Prevalence of dental caries in obese and normal-weight Brazilian adolescents attending state and private schools Community Dent Health 2006, 23:251-253 ... nguy thông thường mối liên quan BMI mức độ sâu giả định nghiên cứu số nghiên cứu Kantovitz KR cộng sự; Macek MD cộng [8], [11] Kết nghiên cứu Macek MD Mitola DJ Mỹ, khoảng 36% trẻ em thừa cân từ...sóc sức khoẻ miệng thấp, 36% 12 tuổi 57% 35-44 tuổi thực vệ sinh miệng hàng ngày Làm thực chủ yếu cách sử dụng tăm que Sử dụng kem đánh... em thừa cân từ 2-6 tuổi 39% trẻ em thừa cân từ 6-17 tuổi có sâu Trong số trẻ em có tiền sử sâu răng, số BMI theo tuổi liên quan đáng kể với sâu [9] Tài liệu tham khảo: Petersen PE: Global Oral
- Xem thêm -

Xem thêm: Sửa nghiên cứu trên thế giới răng miệng (1), Sửa nghiên cứu trên thế giới răng miệng (1), Sửa nghiên cứu trên thế giới răng miệng (1)

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay