Nghiên cứu trên thế giới răng miệng

4 16 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:36

Trong lịch sử, bệnh miệng xem cách riêng biệt với phần lại thể Tuy nhiên, năm gần nỗ lực thực để nhận sức khỏe miệng phần sức khỏe tổng thể [ ] Hơn nữa, miệng có nhiều chức liên quan đến sống hàng ngày nghiền nhỏ thức ăn, quan hệ xã hội xuất Sức khỏe miệng có tiềm cản trở chất lượng sống Lượng thức ăn giảm đau miệng hay tình trạng miệng gây tăng trưởng trẻ em [ ] làm trầm trọng thêm tình trạng dinh dưỡng Đau có tác động tiêu cực đến khả tham gia vào quan hệ xã hội trẻ em đầy đủ lợi ích giáo dục họ bị đau khó chịu Trong tình trạng miệng trẻ em có ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển lời nói, có tác động xã hội kỳ thị thiếu niên chấp nhận xã hội[ ] Sức khỏe miệng tốt có liên quan đến vị trí đô thị ,một người mẹ có học thức, có vị trí kinh tế xã hội thuận lợi Những phát khác biệt việc tiếp cận dịch vụ y tế cấp độ khác giáo dục sức khỏe miệng Sự khác biệt liên quan đến khả tài việc mua lượng lớn loại kẹo đồ ăn nhẹ nhóm lợi kinh tế xã hội Ví dụ nghiên cứu Trung Quốc cho thấy trẻ em (4 phần trăm) hỗ trợ thiết thực từ cha mẹ họ vệ sinh miệng hàng ngày kiến thức cha mẹ.[6] Tiêu thụ đường yếu tố quan trọng phát triển sâu ảnh hưởng bất lợi hai liên quan đến tần suất số lượng tiêu thụ loại đường tự [ ] Ở Lào,một nghiên cứu nguy sâu tương đối cao cho trẻ em tiêu thụ đồ uống có đường Lượng nước tiêu thụ thường xuyên quan sát thấy sinh viên Lào có thể phản ánh khí hậu nóng kết hợp với khả tiếp cận dễ dàng với nước giải khát học.[4] Tình tìm thấy số nước có thu nhập thấp khác , ví dụ, Burkina Faso nghiên cứu gần Varenne cộng tìm thấy liên kết tương tự việc tiêu thụ nước giải khát sâu [ ] Một tỷ lệ cao bất thường chảy máu nướu quan sát thấy nghiên cứu lâm sàng Sự mâu thuẫn giải thích hai báo cáo đánh đơn giản phản ánh thiếu kỹ đánh Trong kỹ thuật đánh không đủ để đại đa số trẻ em, họ đạt số hiệu ngăn ngừa sâu thực hành sử dụng kem đánh với mức độ thích hợp florua Theo nghiên cứu Châu phi, Đối với trẻ em người lớn, mức độ kiến thức sức khỏe miệng, thái độ tự chăm sóc thấp, 36% 12 tuổi 57% 35-44 tuổi thực vệ sinh miệng hàng ngày Đau khó chịu từ hàm phổ biến khám không thường xuyên Làm thực chủ yếu cách sử dụng tăm que Sử dụng kem đánh hiếm, kem đánh có chất fluoride đặc biệt khi, 9% 12 tuổi 18% 35-44 tuổi báo cáo sử dụng kem đánh fluoride Khác biệt đáng kể kiến thức sức khỏe miệng, thái độ thực hành theo vị trí giới tính Ở tuổi 12 yếu tố quan trọng kinh nghiệm sâu cao vị trí (đô thị), tiêu thụ nước trái tươi.[5] Yếu tố nguy thông thường mối liên quan BMI mức độ sâu giả định nghiên cứu số nghiên cứu Kantovitz KR cộng sự; Macek MD cộng sự; [ 8-11 ] Tuy nhiên kết kết luận cho số quốc gia điều lặp lại nghiên cứu Kết nghiên cứu Macek MD Mitola DJ Mỹ, Khoảng 36% thừa cân trẻ em 2-6 tuổi 39% thừa cân trẻ em 6-17 tuổi có sâu Trong số trẻ em có tiền sử tích cực sâu , số BMI theo tuổi liên quan đáng kể với sâu nghiêm trọng vĩnh viễn - thừa cân trẻ em có DMFT trung bình thấp so với hình học cân nặng bình thường trẻ em [9] Tài liệu tham khảo: Petersen PE: The World Oral Health Report 2003: continuous improvement of oral health in the 21st century-the approach of the WHO Global Oral Health Programme Community Dent Oral Epidemiol 2003, 31(Suppl 1):32 Sheiham A: Dental caries affects body weight, growth and quality of life in pre-school children Br Dent J 2006, 201:625-626 Jiang H, Petersen PE, Peng B, Tai B, Bian Z: Self-assessed dental health, oral health practices, and general health behaviors in Chinese urban adolescents Acta Odontol Scand 2005, 63:343-352 Jürgensen N, Petersen PE: Oral health and the impact of sociobehavioural factors in a cross sectional survey of 12-year old school children in Laos BMC Oral Health 2009 Nov 16 ;9:29 Varenne B, Petersen PE, Ouattara S: Oral health behaviour of children and adults in urban and rural areas of Burkina Faso, Africa Int Dent J 2006, 56:61-70 Petersen PE, Esheng Z: Dental caries and oral health behaviour situation of children, mothers and schoolteachers in Wuhan, People's Republic of China Int Dent J 1998, 48:210-216 Moynihan P, Petersen PE: Diet, nutrition and the prevention of dental diseases Public Health Nutr 2004, 7:201-226 Kantovitz KR, Pascon FM, Rontani RM, Gaviao MB: Obesity and dental caries - A systematic review Oral Health Prev Dent 2006, 4:137-144 Macek MD, Mitola DJ: Exploring the association between overweight and dental caries among US children Pediatr Dent 2006, 28:375-380 10 Marshall TA, Eichenberger-Gilmore JM, Broffitt BA, Warren JJ, Levy SM: Dental caries and childhood obesity roles of diet and socioeconomic status Community Dent Oral Epidemiol 2007, 35:449-458 11 Moreira PV, Rosenblatt A, Severo AM: Prevalence of dental caries in obese and normal-weight Brazilian adolescents attending state and private schools Community Dent Health 2006, 23:251-253 ... mức độ sâu giả định nghiên cứu số nghiên cứu Kantovitz KR cộng sự; Macek MD cộng sự; [ 8-11 ] Tuy nhiên kết kết luận cho số quốc gia điều lặp lại nghiên cứu Kết nghiên cứu Macek MD Mitola DJ... thích hợp florua Theo nghiên cứu Châu phi, Đối với trẻ em người lớn, mức độ kiến thức sức khỏe miệng, thái độ tự chăm sóc thấp, 36% 12 tuổi 57% 35-44 tuổi thực vệ sinh miệng hàng ngày Đau khó... 35-44 tuổi báo cáo sử dụng kem đánh fluoride Khác biệt đáng kể kiến thức sức khỏe miệng, thái độ thực hành theo vị trí giới tính Ở tuổi 12 yếu tố quan trọng kinh nghiệm sâu cao vị trí (đô thị), tiêu
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu trên thế giới răng miệng, Nghiên cứu trên thế giới răng miệng, Nghiên cứu trên thế giới răng miệng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay