Hướng dẫn phỏng vấn sâu cán bộ chỉ đạo nha học đường

2 28 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:35

Họ tên: Lê Thị Giang – K10c Phụ lục: Hướng dẫn vấn sâu cán y tế chăm sóc và phòng bệnh miệng ở học sinh trường tiểu học Kim Đồng, Thành phố Nam Định, Tỉnh Nam Định năm 2014 Hướng dẫn vấn sâu cán y tế Mục tiêu - Mô tả, tìm hiểu thực trạng chăm sóc và phòng bệnh miệng ở học sinh trường - tiểu học Kim Đồng, thành phố Nam Định Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến chăm sóc và phòng bệnh miệng ở học sinh trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Nam Định Đối tượng Cán y tế trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Nam Định Phương pháp phương tiện vấn Phương pháp: vấn sâu Phương tiện: hướng dẫn vấn, máy ghi âm Địa điểm thời gian Địa điểm: phòng y tế trường tiểu học Kim Đồng, thành phố Nam Định Thời gian: 40 – 60 phút/cuộc vấn Phần 1: Giới thiệu Xin chào anh/chị, Chúng là nhóm sinh viên đến từ trường Đại học Y tế Công cộng Tên là ………., học tại…… Chúng dự định kết hợp với Ban giám hiệu nhà trường trường tiểu học Kim Đồng để tiến hành nghiên cứu “Các yếu tố ảnh hưởng đến chăm sóc và phòng bệnh miệng ở học sinh tiểu học trường Kim Đồng, thành phố Nam Định năm 2014”, nhằm tìm hiểu thực trạng và phòng bệnh miệng học sinh trường, thời gian vấn khoảng 40-60 phút Những thông tin này giúp ích nhiều công tác lập kế hoạch cải thiện công tác chăm sóc sức khoẻ miệng trẻ em Chúng đảm bảo thông tin cá nhân anh/chị và nội dung vấn này không thông báo, tiết lộ cho Việc anh/chị tham gia nghiên cứu này là hoàn toàn tự nguyện Anh/chị có không trả lời câu hỏi câu hỏi nào và dừng vấn lúc nào Tuy nhiên mong anh/chị trả lời vấn ý kiến anh/chị quan trọng Nếu anh/chị có câu hỏi nào nghiên cứu này thời gian vấn và sau vấn sẵn sang trả lời.Cảm ơn anh/chị dành thời gian cho buổi vấn ngày hôm Phần 2: Thông tin cá nhân -Tuổi:………………………………………………… -Giới:………………………………………………… -Nghề nghiệp:………………………………………… -Chức vụ:…………………………………………… -Đơn vị công tác:…………………………………… -Thời gian vấn:……………………………… Phần 3: Câu hỏi Anh/chị cho công tác nha học đường trường tiểu học là quan trọng không? Anh/chị cho biết chương chình nha học đường trường tiểu học Kim Đồng có từ nào? Anh/chị đánh nào hiệu hoạt động chương trình trường anh/chị năm vừa qua? Anh/chị cho biết trường tổ chức thực hiện chương trình và biện pháp dự phòng cho học sinh nào? Những khó khăn nào anh/chị gặp phải trình tổ chức thực hiện: sở vật chất, dụng cụ, thuốc, kinh phí, cán nhà trường, nhu cầu phụ huynh, số lượng học sinh? Anh/chị thấy chỉ đạo hoạt động chương trình hiện phòng Giáo dục và Trung tâm y tế nào? Sự kết hợp Y tế và Giáo dục tốt chưa? Nếu chưa sao? Anh/chị thấy vai trò, thái độ phụ huynh học sinh đối với hoạt động chương trình nào? Bảo hiểm y tế tác động nào đến hoạt động chương trình? 10 Xin anh/chị cho ý kiến giải pháp khắc phục để nâng cao hiệu hoạt động chương trình? Xin cám ơn anh/chị! Điều tra viên ... anh/chị trả lời vấn ý kiến anh/chị quan trọng Nếu anh/chị có câu hỏi nào nghiên cứu này thời gian vấn và sau vấn sẵn sang trả lời.Cảm ơn anh/chị dành thời gian cho buổi vấn ngày hôm... tác:…………………………………… -Thời gian vấn: ……………………………… Phần 3: Câu hỏi Anh/chị cho công tác nha học đường trường tiểu học là quan trọng không? Anh/chị cho biết chương chình nha học đường trường... chức thực hiện: sở vật chất, dụng cụ, thuốc, kinh phí, cán nha trường, nhu cầu phụ huynh, số lượng học sinh? Anh/chị thấy chỉ đạo hoạt động chương trình hiện phòng Giáo dục và Trung
- Xem thêm -

Xem thêm: Hướng dẫn phỏng vấn sâu cán bộ chỉ đạo nha học đường, Hướng dẫn phỏng vấn sâu cán bộ chỉ đạo nha học đường, Hướng dẫn phỏng vấn sâu cán bộ chỉ đạo nha học đường

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay