Đề tài sử dụng BCS ở nhóm phụ nữ mại dâm

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:35

Thực trạng số yếu tố liên quan đến hành vi sử dụng Bao cao su quan hệ tình dục nhóm phụ nữ mại dâm Thành phố Hà Nội năm 2014 Đặt vấn đề Mục tiêu nghiên cứu: Mô tả thực trạng sử dụng bao cao su quan hệ tình dục nhóm phụ nữ mại dâm Thành phố Hà Nội năm 2014 Phân tích yếu tố liên quan ảnh hưởng đến hành vi sử dụng Bao cao su quan hệ tình dục nhóm phụ nữ mại dâm Thành phố Hà Nội năm 2014 Đối tượng: - Nhóm phụ nữ mại dâm - Nhóm khách hàng nam giới Thời gian, địa điểm: Nghiên cứu thực địa bàn Hà Nội từ tháng 4/2014 đến tháng 6/2014 Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu định tính mô tả có phân tích Phương pháp chọn mẫu: - Sử dụng phương pháp chọn mẫu “hòn tuyết lăn” để chọn đối tượng tham gia vào - nghiên cứu Cỡ mẫu: dự kiến vấn 15 phụ nữ mại dâm, khách hàng nam giới Số phụ nữ mại dâm, khách hàng nam giới thay đổi đến thông tin thu bão hòa Phương pháp thu thập số liệu: số liệu thu thập dựa theo phương pháp vấn sâu dựa câu hỏi mở thiết kế sẵn để thu thập thông tin liên quan đến hành vi sử dụng BCS QHTD nhóm phụ nữ mại dâm, khách hàng nam giới theo chủ đề gồm: hành vi QHTD, hành vi sử dụng BCS, kiến thức HIV nguy lây nhiễm, thái độ, niềm tin sử dụng BCS, khả tiếp cận BCS Tiến hành thu thập số liệu: - Tiếp cận đối tượng: vận dụng nhiều mối quan hệ, tìm hiểu thói quen, địa điểm đối tượng để tiếp cận, trò chuyện, tạo niềm tin Chọn số - - đối tượng nghiên cứu (3-4 người) làm “hạt giống”, thông qua để tiếp xúc với đối tượng lân cận Tổ chức thu thập: Nhóm thu thập thông tin gồm 2-3 điều tra viên (có kĩ vấn với đối tượng nghiên cứu MSM), giám sát viên chịu trách nhiệm quan sát, kiểm tra, hướng dẫn điều tra viên nhằm đảm bảo chất lượng thông tin thu thập Địa điểm vấn: Quán cafe, nhà hàng, phố có nhiều phụ nữ mại dâm hoạt động ... nhằm đảm bảo chất lượng thông tin thu thập Địa điểm vấn: Quán cafe, nhà hàng, phố có nhiều phụ nữ mại dâm hoạt động ... cứu (3-4 người) làm “hạt giống”, thông qua để tiếp xúc với đối tượng lân cận Tổ chức thu thập: Nhóm thu thập thông tin gồm 2-3 điều tra viên (có kĩ vấn với đối tượng nghiên cứu MSM), giám sát
- Xem thêm -

Xem thêm: Đề tài sử dụng BCS ở nhóm phụ nữ mại dâm, Đề tài sử dụng BCS ở nhóm phụ nữ mại dâm, Đề tài sử dụng BCS ở nhóm phụ nữ mại dâm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay