KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH KHÁM SÀNG LỌC UNGTHƯ CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ TỪ 30-60 TUỔI ĐÃ KẾTHÔN Ở XÃ BA VÌ, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI NĂM

51 129 0
  • Loading ...
1/51 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:35

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG BỘ MÔN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC *** ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH KHÁM SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ TỪ 30-60 TUỔI ĐÃ KẾT HÔN Ở XÃ BA VÌ, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI NĂM 2014 Nhóm – K10C Trần Thị Hồng Vân Bùi Thị Lan Nguyễn Thị Hải Yến Đàm Thị Thùy Phạm Thị Thành Nguyễn Thị Minh Khai Lê Thị Giang Giáo viên hướng dẫn: TS Vũ Hoàng Lan – Bộ môn Dịch Tễ MỤC LỤC MỤC LỤC DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .3 DANH MỤC BẢNG TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG ĐẶT VẤN ĐỀ MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU CHƯƠNG I ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 1.Đối tượng nghiên cứu 2.Thời gian địa điểm nghiên cứu 3.Phương pháp nghiên cứu .9 4.Phương pháp thu thập số liệu 10 5.Xử lý số liệu 10 6.Biến số 12 7.Sai số cách khắc phục .17 8.Hạn chế nghiên cứu .17 9.Vấn đề đạo đức nghiên cứu 18 1.Kế hoạch nghiên cứu 19 2.Dự trù kinh phí 22 CHƯƠNG IV DỰ KIẾN KẾT QUẢ 23 1.Thông tin chung khả tiếp cận thông tin 23 2.Kiến thức thực hành .25 3.Các yếu tố liên quan 30 CHƯƠNG V DỰ KIẾN BÀN LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ .35 1.Dự kiến bàn luận 35 2.Dự kiến kết luận khuyến nghị .35 CHƯƠNG VI MỘT SỐ KHÁI NIỆM SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI 37 PHỤ LỤC 1: BỘ CÂU HỎI 39 PHỤ LỤC 2: CÁCH ĐÁNH GIÁ BIẾN SỐ 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO 50 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT UTCTC : Ung thư cổ tử cung KAP : Kiến thức, thái độ, thực hành CBYT: Cán y tế KT-VH-XH : Kinh tế - văn hóa – xã hội TP : Thành phố HPV : Human papillomavirus PAP: Xét nghiệm phết mỏng cổ tử cung WHO: Tổ chức y tế giới QHTD: Quan hệ tình dục KSL: Khám sàng lọc ĐTNC: Đối tượng nghiên cứu ĐTV: Điều tra viên GSV: Giám sát viên YTLQ: Yếu tố liên quan DANH MỤC BẢNG Bảng 1: Mô tả đặc điểm chung ĐTNC 23 Bảng 2: Mô tả mức độ tiếp cận với UTCTC ĐTNC 25 Bảng 3: Mô tả cách thức tiếp cận thông tin UTCTC ĐTNC 25 Bảng 4: Mô tả kiến thức UTCTC ĐTNC .26 Bảng 5: Mô tả kiến thức KSL phát sớm UTCTC 28 Bảng 6: Mô tả thực trạng kiến thức KSL phát sớm UTCTC 29 Bảng 7: Mô tả thực hành KSL phát sớm UTCTC 30 Bảng 8: Mô tả thực trạng thực hành KSL phát sớm UTCTC 31 Bảng 9: Phân tích mối liên quan thực hành với YTLQ .31 Bảng 10: Phân tích mối liên quan kiến thức thực hành 33 Bảng 11: Mô hình hồi quy Logistic .34 TÓM TẮT ĐỀ CƯƠNG Ung thư cổ tử cung hai loại ung thư thường gặp phụ nữ giới Việt Nam Tại Việt Nam, với ung thư vú, ung thư cổ tử cung loại ung thư có tần suất gặp cao phụ nữ việt nam với tỷ lệ tử vong cao Tuy nhiên ung thư cổ tử cung nhiều đặc điểm mà dựa vào hy vọng đẩy lùi bệnh Đây loại ung thư có giai đoạn diễn tiến lâm sàng lâu trước bệnh diễn tiến đến ung thư chỗ hay di Việc phát ung thư cổ tử cung giai đoạn sớm cho kết điều trị khả quan Chương trình tầm soát ung thư cổ tử cung với công cụ sàng lọc đại trà phết tế bào cổ tử cung hiệu việc điều trị sớm góp phần làm giảm tỷ lệ mặc ung thư cổ tử cung nhiều quốc gia giới nói chung Việt Nam nói riêng Tại Việt Nam, chương trình sàng lọc phát sớm UTCTC triển khai nhiều tỉnh, thành phố nước, nhiên hiệu hoạt động sàng lọc hạn chế Trong đề tài “KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH KHÁM SÀNG LỌC UNG THƯ CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ TỪ 30-60 TUỔI ĐÃ KẾT HÔN Ở XÃ BA VÌ, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI NĂM 2014.” Nhóm nghiên cứu chọn xã Ba Vì, huyện Ba Vì làm địa điểm nghiên cứu với mục tiêu mô tả thực trạng kiến thức, thực hành khám sàng lọc UTCTC yếu tố liên quan đến thực hành khám sàng lọc UTCTC phụ nữ từ 30-60 kết hôn xã Ba Vì Nghiên cứunhóm thực nghiên cứu định lượng, sử dụng phương pháp cắt ngang có phân tích, công cụ câu hỏi có cấu trúc với phần xử lý số liệu phần mềm Epodata 3.1 SPSS 16.0 Nghiên cứu tiến hành tháng (từ tháng 10 năm 2013 đến tháng 6/2014) với tổng kinh phí dự kiến 9.652.500 đồng Nhóm kỳ vọng kết nghiên cứu đưa chứng khoa học với khuyến nghị nhóm đề giúp quyền địa phương có kế hoạch can thiệp kịp thời góp phần nâng cao sức khỏe người dân ĐẶT VẤN ĐỀ Tổ chức Y tế giới (WHO) dự báo mô hình bệnh tật kỷ 21, bệnh không lây nhiễm có ung thư trở thành nhóm bệnh chủ yếu đe dọa đến sức khỏe người, chiếm tới 54% nguyên nhân gây tử vong (1,2) Hàng năm, giới có khoảng 11 triệu người mắc ung thư triệu người chết bệnh Một số bệnh ung thư quan tâm Ung thư cổ tử cung (UTCTC), loại ung thư phụ nữ thường gặp đứng hàng thứ hai giới, sau ung thư vú Trên toàn giới, hàng năm có khoảng 530.232 trường hợp mắc UTCTC chẩn đoán, chiếm 8.8% trường hợp ung thư phụ nữ, khoảng 275.008 phụ nữ (51.9%) chết UTCTC, khoảng 80% số phụ nữ sinh sống nước phát triển (17) Mỗi năm trung bình có 10-20 người 100.000 phụ nữ độ tuổi 30 phát có ung thư cổ tử cung, tần suất cao Columbia Đông Nam Á.(15) Nước ta có tỷ lệ mắc UTCTC mức cao giới có xu hướng tăng Báo cáo IARC (2008) cho thấy nước có 5.174 trường hợp mắc 2.472 trường hợp tử vong UTCTC, chiếm 11,65% số trường hợp mắc nước Đông Nam Á (44.404 trường hợp).(11) Tỷ lệ mắc 11,7/100.000 So với nước khu vực tỷ lệ UTCTC tương đương với nước Indonesia, Philippines Brunei.(11) Theo kết khám sàng lọc UTCTC tỉnh thành nước (20082010) cho thấy tỷ lệ phát UTCTC xấp xỉ 19,9/100.000 người với 28,6% giai đoạn I 21,4% giai đoạn 2.(7) Năm 2010, Việt Nam ước tính có khoảng 5.664 phụ nữ mắc UTCTC tỷ lệ mắc 13,6/100.000 phụ nữ (5) Tỷ lệ tử vong có khác theo nhóm tuổi trường hợp tử vong phổ biến nhóm phụ nữ 65 tuổi với 844 trường hợp, chiếm 34,1% (11) Tỷ lệ mắc phân bố chênh lệch miền Nam-Bắc, tỷ lệ mắc miền Nam 28,8/100.000 dân, miền Bắc 6,8/100.000 dân (8) So sánh tỷ lệ UTCTC số ung thư TP Hà Nội TP Hồ Chí Minh, tỷ lệ mắc UTCTC có khác biệt, tỷ lệ quần thể phụ nữ TP Hà Nội chiếm 7,7%, xếp vị trí thứ ba sau ung thư vú ung thư dày, TP Hồ Chí Minh 28,6%, cao loại ung thư phụ nữ.(7) Ước tính đến năm 2025, số trường hợp mắc UTCTC nước tăng lên khoảng 40% so với năm 2008.(11) Sàng lọc phát sớmUTCTC cho đối tượng phụ nữ quan hệ tình dục nhằm xác định xem họ có nguy phát triển UTCTC hay không Tất đối tượng phụ nữ 30 tuổi nên thường xuyên sàng lọc để phát tổn thương tiền UTCTC Tuy nhiên, thực tế cho thấy hàng năm có tỷ lệ nhỏ phụ nữ sàng lọc, số trường hợp UTCTC gia tăng rõ rệt, đặc biệt tỷ lệ trường hợp phát muộn chếm đa số Nâng cao kiến thức thực hành phòng bệnh UTCTC cho đối tượng có nguy biện pháp cộng đồng có hiệu lâu dài nhằm giảm gánh nặng bệnh tật Vì có nhiều dự án nâng cao nhận thức, sàng lọc UTCTC điều trị nhiều tỉnh, thành phố nước.(14;4) Xã Ba Vì địa điểm nhóm lựa chọn để thực đề tài nghiên cứu “Kiến thức, thực hành sàng lọc UTCTC phụ nữ 30-60 tuổi kết hôn xã Ba Vì, huyện Ba Vì” Xã có tỷ lệ hộ nghèo cao thành phố Hà Nội , với tổng số 1918 nhân 415 hộ gia đình, dân số chiếm 98% người đồng bào Dao (13) Với nguồn lực nhóm, nhóm muốn tìm hiểu kiến thức thực hành sàng lọc UTCTC phụ nữ 30-60 tuổi kết hôn mức yếu tố ảnh hưởng đến thực hành khám sàng lọc họ Qua nhóm nghiên cứu hi vọng kết thu cung cấp số chứng khoa học cho quyền địa phương có kế hoạch can thiệp nâng cao kiến thức, thực hành phụ nữ việc phát điều trị sớm UTCTC nhằm nâng cao tuổi thọ, giảm tỉ lệ tử vong cho bệnh nhân UTCTC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU Mục tiêu chung Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành sàng lọc UTCTC phụ nữ từ 30-60 tuổi kết hôn xã Ba Vì, huyện Ba Vì, TP Hà Nội vào năm 2014 số yếu tố liên quan đến thực hành khám sàng lọc UTCTC Mục tiêu cụ thể 2.1 Mô tả thực trạng kiến thức, thực hành sàng lọc UTCTC phụ nữ 3060 tuổi xã Ba Vì, huyện Ba Vì, TP Hà Nội 2.2 Xác định số yếu tố liên quan đến thực hành khám sàng lọc UTCTC phụ nữ 30-60 tuổi xã Ba Vì, huyện Ba Vì, TP Hà Nội CHƯƠNG I ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu 1.1 Tiêu chuẩn lựa chọn vào nghiên cứu: - Phụ nữ độ tuổi 30-60 tuổi sinh sống có hộ - thường trú xã Ba Vì Phụ nữ kết hôn Đồng ý tham gia vào nghiên cứu sau giải thích mục đích - nghiên cứu Có trạng thái tinh thần bình thường tình trạng sức khỏe cho phép tiến hành vấn 1.2 Tiêu chuẩn loại trừ: - Phụ nữ điều trị cắt tử cung Thời gian địa điểm nghiên cứu Từ 1/10/2013 đến 30/6/2014 xã Ba Vì, huyện Ba Vì TP Hà Nội Phương pháp nghiên cứu 3.1 Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu cắt ngang phân tích 3.2 Phương pháp chọn mẫu: 3.2.1 Cỡ mẫu: Áp dụng công thức tính cỡ mẫu sau: Ζ12− α / p.(1 − p) n= d2 Trong đó: N: Số phụ nữ cần điều tra P: Theo nghiên cứu khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi tầm soát UTCTC nữ nội trợ thành phố Hồ Chí Minh từ 25/2/2008 đến 11/5/2008 (6) , tỉ lệ phụ nữ khám sàng lọc khoảng 25% Vậy nhóm chọn p = 0,25, suy q = 1-p = 0,75 z: Ứng với độ tin cậy 95% z = 1,96 d: Sai số cho phép 0.05 Thay vào công thức ta tính N = 288 Ước lượng 5% từ chối vấn làm tròn số cỡ mẫu (N) 303 10 3.2.2 Cách chọn mẫu: Chọn mẫu theo phương pháp ngẫu nhiên đơn • Bước 1: Liên hệ với UBND thôn/ đội xã Xin tổng hợp danh sách hộ gia đình tổng hợp tất phụ nữ độ tuổi từ 30 – 60 tuổi đủ tiêu chuẩn lựa chọn • Bước 2: Chọn ngẫu nhiên dựa Excel cho đủ cỡ mẫu 303 Phương pháp thu thập số liệu 4.1 Kỹ thuật thu thập: Đối tượng điều tra viên vấn câu hỏi có cấu trúc trực tiếp nhà đối tượng 4.2 Công cụ thu thập: Bộ câu hỏi định lượng trình bày dạng phiếu hỏi Các câu hỏi thiết kế để trả lời cho biến số tương ứng nghiên cứu 4.3 Nhân lực • Giám sát viên: thành viên nhóm nghiên cứu • Điều tra viên: thành viên lại nhóm nghiên cứu 4.4 Tiến hành thu thập thông tin • Bước Thử nghiệm câu hỏi Dự kiến câu hỏi điểu tra thử nghiệm thôn thuộc xã Ba Trại Hoạt động thử nghiệm giúp nhóm nghiên cứu tìm hiểu tính hợp lý việc bố trí câu hỏi, mức độ hoàn thành phiếu, thời gian hoàn thành phiếu trở ngại trình thu thập thông tin • Bước Thống kế hoạch thu thập thông tin với UBND xã Ba Vì đề nghị phối hợp thực thôn xã • Bước3 Thu thập thông tin Dự kiến tiến hành thu thập thông tin vào ngày tuần tháng • Bước 4: Giám sát viên, điều tra viên tổng hợp phiếu Kiểm tra số phiếu phát số phiếu thu ứng với số ĐTNC Kiểm tra phiếu sai thông tin không hợp lệ để tiến hành chỉnh sửa hay loại bỏ phiếu cho đảm bảo tính khách quan Xử lý số liệu Số liệu làm trước nhập vào máy tính phần mềm Epidata 3.1, sau chuyển sang phần mềm SPSS 16.0 để chạy bảng tần số Các giá trị bị 37 CHƯƠNG VI MỘT SỐ KHÁI NIỆM SỬ DỤNG TRONG ĐỀ TÀI Ung thư cổ tử cung Ung thư cổ tử cung loại ung thư xảy vị trí cổ tử cung, thường xuất phát từ vùng chuyển tiếp biểu mô trụ mô vảy Bắt đầu từ tổn thương tiền ung thư tiến triển thành ung thư chỗ, sau ung thư vi xâm nhập cuối kết thúc ung thư xâm nhập Các yếu tố nguy UTCTC - Sinh đẻ nhiều, có trở lên Có QHTD sớm (trước 17 tuổi) Có nhiều bạn tình Có tiền sử mắc bệnh viêm nhiễm đường sinh dục sùi mào gà Vệ sinh cá nhân kém, đặc biệt phận sinh dục Thường xuyên hút thuốc lá, uống rượu, sử dụng thuốc tránh thai Khám sàng lọc phát sớm UTCTC Là dự phòng cấp hoạt động dự phòng UTCTC nhằm phát điều trị sớm tiền UTCTC thông qua khám sàng lọc, xem chiến lược hiệu thực tế phòng ngừa UTCTC (4) Các phương pháp sàng lọc áp dụng: (4) - Sàng lọc tế bào học (Xét nghiệm tế bào cổ tử cung – PAP Smear) - Phương pháp quan sát mắt thường với axit axetic (VIA) Nhóm đối tượng WHO khuyến cáo khám sang lọc UTCTC: (12) - Các chương trình sàng lọc nên bắt đầu phụ nữ 30 tuổi gồm phụ nữ trẻ tuổi nhóm nguy cao bao phủ - Đối với phụ nữ sàng lọc lần đời độ tuổi phù hợp từ 35 – 45 tuổi - Đối với nhóm từ 25 – 49 nên khám định kỳ năm/ lần - Đối với phụ nữ từ 65 tuổi trờ lên, ngừng sàng lọc kết xét nghiệm lần trước âm tính 38 KHUNG LÝ THUYẾT Kiến thức UTCTC KSL phát sớm UTCTC: Sự nguy hiểm, triệu chứng, yếu tố nguy cơ, phòng bệnh, xét nghiệm dùng khám sàng lọc, thời gian khám sàng lọc định kỳ, lợi ích khám sàng lọc,… - Các yếu tố cá nhân: Tuổi Dân tộc Tôn giáo Nghề nghiệp Trình độ học vấn Tình trạng hôn nhân Thu nhập bình quân tháng hộ gia đình Độ bao phủ truyền thông Thực hành KSL phát sớm UTCTC: Đi làm xét nghiệm PAP định kỳ năm lần với PN từ 25-49 năm lần với PN 50 Tần suất thời gian truyền thông Môi trường – xã hội - Tính sẵn có dịch vụ y tế khám sàng lọc UTCTC - Các rào cản tiếp cận dịch vụ khám sàng lọc UTCTC - Sự hỗ trợ từ gia đình Tiếp cận nguồn thông tin - Bệnh UTCTC - Khám sàng lọc phát sớm UTCTC Loại hình truyền thông Thông điệp, nội dung truyền thông 39 PHỤ LỤC 1: BỘ CÂU HỎI NGHIÊN CỨU KIẾN THỨC THỰC HÀNH KHÁM SÀNG LỌC PHÁT HIỆN SỚM UNG THƯ CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ 30 – 60 TẠI XÃ BA VÌ, HUYỆN BA VÌ, THÀNH PHỐ HÀ NỘI NĂM 2014 Chào hỏi, giới thiệu: Xin chào chị/cô/bác Tên là: ., công tác Tôi tiến hành khảo sát để thu thập số liệu cho đề tài Nghiên cứu khoa học Kết khảo sát đưa thông tin nhằm tăng cường sức khỏe phòng bệnh cho phụ nữ Rất mong chị/cô/bác hợp tác, thời gian vấn khoảng 15 phút Xin cảm ơn Mã số ĐTPV: _ Ngày vấn: / / Họ tên người vấn: Họ tên người chủ hộ: Địa chi tiết: Họ tên điều tra viên: Họ tên giám sát viên: Ngày giám sát: / / 40 A THÔNG TIN CHUNG CỦA ĐỐI TƯỢNG TT Q1 Q2 Câu hỏi Trả lời Năm sinh Dân tộc Kinh Dao Khác, ghi rõ Q3 Trình độ học vấn cao mà chị đạt gì? Chưa học Tiểu học Trung học sở Trung học phổ thông Trung cấp trở lên Q4 Q5 Tôn giáo Xin chị cho biết tình trang hôn nhân chị nào? Q6 Hiện chị làm nghề (công việc chiếm nhiều thời gian Mã 99 Không Thiên chúa giáo Phật giáo Khác, ghi rõ 99 Sống chồng Sống ly thân Ly dị Góa chồng Nông nghiệp Công chức/ viên chức nhà nước Buôn bán/kinh doanh Chuyển 41 nhất) Q7 Công nhân Khác, ghi rõ 99 Thu nhập trung bình tháng gia đình chị _ triệu bao nhiêu? Q8 Xin cho biết số người hộ gia đình _ người chị? B TIẾP CẬN THÔNG TIN VỀ UTCTC VÀ KHÁM SÀNG LỌC TT Câu hỏi Q9 Chị có tiếp cận với Chưa thông tin UTCTC Thỉnh thoảng dịch vụ KSL phát Thường xuyên sớm UTCTC không? Q10 Chị tiếp cận thông tin UTCTC KSL phát sớm UTCTC từ phương tiện nào? Q11 Theo chị, nguồn cung cấp nhiều thông Trả lời Mã Truyền hình/ ti vi Loa, đài phát Tờ rơi/ áp phích Sách báo/ tạp chí Cán y tế Người thân, bạn bè Khác, ghi rõ …………………… 99 Truyền hình/ ti vi Loa, đài phát Chuyển KTPV 42 tin phụ nữ phát Tờ rơi/ áp phích sớm UTCTC? Sách báo/ tạp chí Cán y tế Người thân, bạn bè Khác, ghi rõ …………………… 99 Truyền hình/ ti vi Loa, đài phát Tờ rơi/ áp phích Sách báo/ tạp chí Cán y tế Người thân, bạn bè Khác, ghi rõ …………………… 99 Q12 Nguồn náo cung cấp thông tin phụ nữ phát sớm UTCTC mà chị thấy dễ hiểu nhất? C KIẾN THỨC, THỰC HÀNH KSL PHÁT HIỆN SỚM UTCTC TT Câu hỏi Trả lời Q13 Kiến thức bệnh UTCTC Theo chị UTCTC có Có phải loại UT hay gặp phụ nữ không? Q14 Theo chị, phụ nữ độ tuổi dễ mắc UTCTC nhất? Q15 Theo chị yếu tố Mã Không Dưới 35 tuổi Từ 35-45 tuổi Trên 45 tuổi Không biết, không trả lời 10 Sinh đẻ nhiều lần, có trở lên Chuyển 43 làm tăng nguy Có QHTD sớm (trước 17 tuổi) phụ nữ gì? (có thể Có nhiều bạn tình khoanh nhiều lựa Có tiền sử mắc bệnh viêm nhiễm chọn) đường sinh dục mắc UTCTC Vệ sinh cá nhân kém, phận sinh dục Thường xuyên hút thuốc lá, sử dụng rượu bia Q16 Theo chị, thân Khác, ghi rõ …………………… 99 Có Không Q18 Không biết, không trả lời 10 Q18 Sống chung thủy vợ chồng Không quan hệ tình dục sớm Hạn chế hút thuốc lá, uống rượu, người phụ nữ giảm nguy cho họ không? Q17 Nếu có, họ nên thực hành cách nào? (có thể khoanh nhiều lựa chọn) dùng thuốc tránh thai Thăm khám phụ khoa định kỳ Khác, ghi rõ …………………… Không biết, không trả lời 10 Kiến thức việc khám sàng lọc phát sớm UTCTC Q18 Theo chị, phụ nữ từ 25-49 tuổi nên đến CSYT khám sàng lọc phát _năm 44 sớm UTCTC lần? Q19 Theo chị, phụ nữ 50 tuổi nên đến CSYT khám năm sàng lọc phát sớm UTCTC lần? Q20 Chị có biết phương Xét nghiệm tế bào PAP Xét nghiệm VIA Xét nghiệm DNA HPV Khác, ghi rõ ………………… 99 Không biết, không trả lời 10 Theo chị lợi ích Chẩn đoán nguy mắc KSL phát UTCTC sớm sớm UTCTC gì? Điều trị bệnh sớm góp phần giảm tỷ (Có thể khoanh lệ tử vong bệnh nhiều lựa chọn) Khác, ghi rõ …………………… 99 Không biết, không trả lời 10 pháp dùng chủ yếu Việt Nam KSL phát sớm UTCTC không? Q21 Thực hành khám sàng lọc phát sớm UTCTC Q22 Chị đến Đã khám Q25 Chưa khám Q25 CSYT để KSL phát sớm UTCTC chưa? Q23 Chị có đến CSYT để Có 45 khám lại không? Q24 Nếu rồi, xin chị cho Không Bệnh viện tuyến trung ương biết chị khám Bệnh viện tuyến tỉnh đâu? (Có thể khoanh Bệnh viện tuyến huyện nhiều lựa chọn) Trạm y tế Q25 Nếu chưa KSL, chị cho biết lý do? (Có thể khoanh nhiều lựa chọn) 2 Bệnh viện, sở y tế tư nhân Khác, ghi rõ …………………… 99 Nhà xa CSYT Cho không cần thiết Không biết khám đâu Không có thời gian Ngại làm xét nghiệm Gia đình không ủng hộ Khác, ghi rõ …………………… 99 KTPV 46 PHỤ LỤC 2: CÁCH ĐÁNH GIÁ BIẾN SỐ Cách cho điểm tính điểm kiến thức – thực hành KSL phát UTCTC phụ nữ  Đánh giá kiến thức KSL phát sớm UTCTC Nội dung Đáp án điểm Cách tính Tổng điểm điểm Theo chị Có UTCTC có Không Theo chị, phụ Dưới 35 tuổi nữ độ tuổi Từ 35-45 tuổi Trên 45 tuổi Không biết, không trả lời Sinh đẻ nhiều lần, có trở phải loại UT hay gặp phụ nữ không? dễ mắc UTCTC nhất? Theo chị yếu tố làm tăng lên nguy mắc UTCTC phụ nữ gì? (có thể khoanh Có QHTD sớm (trước 17 tuổi) Có nhiều bạn tình Có tiền sử mắc bệnh viêm nhiễm nhiều lựa chọn) đường sinh dục Vệ sinh cá nhân kém, phận sinh dục Thường xuyên hút thuốc lá, sử dụng rượu bia 1 47 Khác, ghi rõ …………………… Theo chị, Có thân người phụ Không Không biết, không trả lời Sống chung thủy vợ nữ giảm nguy cho họ không? Nếu có, họ nên thực hành chồng cách nào? Không quan hệ tình dục sớm (có thể khoanh Hạn chế hút thuốc lá, uống rượu, nhiều lựa chọn) dùng thuốc tránh thai Theo chị, phụ Thăm khám phụ khoa định kỳ Khác, ghi rõ …………………… Không biết, không trả lời năm lần 0.5 năm lần 0.5 năm lần năm lần 0.25 năm lần 0.25 nữ từ 25-49 tuổi nên đến CSYT khám sàng lọc phát sớm UTCTC lần? 2.5 48 Theo chị, phụ năm lần 0.5 năm lần 0.5 năm lần 0.5 năm lần 0.5 năm lần Xét nghiệm tế bào PAP nữ 40 tuổi nên đến CSYT khám sàng lọc phát sớm UTCTC lần? Chị có biết phương pháp Xét nghiệm VIA dùng chủ Xét nghiệm DNA HPV yếu Việt Khác, ghi rõ ………………… Nam KSL phát 0 Không biết, không trả lời Chẩn đoán nguy mắc sớm UTCTC không? Theo chị lợi ích KSL UTCTC sớm phát sớm Điều trị bệnh sớm góp phần UTCTC gì? giảm tỷ lệ tử vong bệnh (Có thể khoanh nhiều lựa chọn) Khác, ghi rõ 1 …………………… Không biết, không trả lời Kiến thức KSL phát sớm UTCTC bao gồm kiến thức UTCTC, khám sàng lọc UTCTC Tổng điểm cho phần kiến thức KSL phát sớm UTCTC tối đa 24.5 tối thiểu Sử dụng giá trị phân vị 75% làm điểm chia cắt, phụ nữ có điểm cao điểm cắt người có kiến thức KSL phát sớm UTCTC đạt 49  Đánh giá thực hành KSL phát sớm UTCTC Nội dung Đáp án điểm Cách tính điểm Tổng điểm Chị Chưa khám tham gia KSL Đã khám chưa Chị có tham gia Có khám lại không? Không Thực hành KSL phát sớm UTCTC bao gồm thực hành khám sàng lọc khám sàng lọc định kỳ Tổng điểm cho phần thực hành tối đa Những phụ nữ có tổng điểm có thực hành 50 TÀI LIỆU THAM KHẢO  Tiếng Việt Bộ y tế (2002), thị số 01/2002/CT-BYT việc đẩy mạnh công tác phòng chống ung thư sở y tế Bộ y tế (2003), định số 3981/2003/QĐ-BYT việc ban hành Quy chế công tác khoa ung bướu Bùi Diệu cộng sự: Kết sàng lọc phát sớm ung thư vú ung thư cổ tử cung số tỉnh thành giai đoạn 2008-2010 Tạp chí ung thư học Việt Nam, 2010, 1, tr.152-155 Bùi Thị Thu Hà, Thẩm Chí Dũng, Vũ Thị Hoàng Lan, Ung thư cổ tử cung: Gánh nặng bệnh tật hoạt động dự phòng Việt Nam, Tạp chí Thông tin y dược, số năm 2013, tr.6,8 Nguyễn Bá Đức cộng sự: Báo cáo sơ kết thực dự án quốc gia phòng chống ung thư giai đoạn 2008 – 2010 Tạp chí ung thư học việt nam, 2011, số 1, trang 21 Nguyễn Thanh Hiệp cs: Khảo sát kiến thức, thái độ, hành vi tầm soát ung thư cổ tử cung nữ nội trợ từ 18 – 65 tuổi TP Hồ Chí Minh năm 2008 Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 2010, 14 (2), tr 80-85 Trần Thị Lợi Bùi Thị Hồng Nhung: Tầm soát ung thư cổ tử cung phụ nữ quanh tuổi mãn kinh thành phố Hồ Chí Minh năm 2003 Tạp chí Y học TP Hồ Chí Minh, 2004, (1), tr.116-119  Tiếng Anh To Thi Van: Cervical cancer status in Vietnam Gynecologic oncology, 2005, 99 (3), pp.197-198 Tsu VD, Pollack AE 2005 Preventing cervical cancer in low-resource settings: how far have we come and what does the future hold? International Journal of Gynecology & Obstetrics, 89(Suppl 2):S55–S59 51 10 Sherris J, Wittet S, Kleine A, et al 2009 Evidence-based, alternative cervical cancer screening approaches in low-resource settings.International Perspectives on Sexual and Reproductive Health; 35(3):147–154 11 WHO: Strengthening cervical cancer prevention and control Geneva, Swithzerland 12 WHO: Comprehensive Cervical cancer control: A guide to essential practice Publications of the World Health Organization can be obtained from WHO Press, World Health Organization, ISBN 92 154700 6, 2006, pp.46-48  Từ trang web 13 http://bavi.hanoi.gov.vn/tabid/199/Default.htm 14 http://hpvinfo.vn/tieng-viet/trang-chu/quy-ung-thu-co-tu-cung-uc-va-nhunghoat-dong-cua-to-chuc-nay-tai-viet-nam-c6560i9339.htm 15 http://hpvinfo.vn/tieng-viet/trang-chu/ung-thu-co-tu-cung-c6560i9375.htm 16 http://hpvinfo.vn/tieng-viet/trang-chu/cac-yeu-to-nguy-co-cua-benh-ung-thu-cotu-cung-c6560i9255.htm 17 http://globocan.iarc.fr/factsheets/populations/factsheet.asp?uno=902#WOMEN ... nghiệm 10 công cụ điều chỉnh câu hỏi 11 31/ 1/2 014 – 12 /02/2 014 21/ 03/2 014 – thập thông tin 21/ 05/2 014 tập hợp toàn Thiết kế nhập 13 5/02/2 014 Tiến hành thu Giám sát thu thập 12 31/ 01/ 2 014 – liệu,... địa điểm 21/ 10/2 013 – nghiên cứu 31/ 10/2 013 Cán Học viên phòng QLSV Giáo Xây dựng đề 1/ 11/ 2 013 – cương nghiên cứu 31/ 12/2 013 Xây dựng 14 /11 /2 013 – công cụ 15 /12 /2 013 Viên Học viên Hướng Dẫn Học... đề 11 /10 /2 013 – nghiên cứu 16 /10 /2 014 Học viên Viên Xác định rõ vấn Hướng đề nghiên cứu Dẫn Giáo Xin giấy giới 18 /10 /2 013 – thiệu 20 /10 /2 013 Học viên Viên Hướng Dẫn Liên hệ địa điểm 21/ 10/2 013
- Xem thêm -

Xem thêm: KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH KHÁM SÀNG LỌC UNGTHƯ CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ TỪ 30-60 TUỔI ĐÃ KẾTHÔN Ở XÃ BA VÌ, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI NĂM, KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH KHÁM SÀNG LỌC UNGTHƯ CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ TỪ 30-60 TUỔI ĐÃ KẾTHÔN Ở XÃ BA VÌ, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI NĂM, KIẾN THỨC VÀ THỰC HÀNH KHÁM SÀNG LỌC UNGTHƯ CỔ TỬ CUNG Ở PHỤ NỮ TỪ 30-60 TUỔI ĐÃ KẾTHÔN Ở XÃ BA VÌ, HUYỆN BA VÌ, TP HÀ NỘI NĂM, CHƯƠNG I. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU, Xử lý số liệu, Kế hoạch nghiên cứu, CHƯƠNG IV. DỰ KIẾN KẾT QUẢ, Kiến thức và thực hành, Các yếu tố liên quan, Dự kiến kết luận khuyến nghị, PHỤ LỤC 1: BỘ CÂU HỎI, PHỤ LỤC 2: CÁCH ĐÁNH GIÁ BIẾN SỐ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay