Thái lan

2 25 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:27

1 Bối cảnh: Các yếu tố tình huống, cấu/cấu trúc văn hóa ảnh hướng tới trình phát triển sách HIV/AIDS Thái Lan?  Các yếu tố tình huống: - Một chương trình quy mô lớn nhằm kiểm soát lây truyền HIV/AIDS với cam kết phủ, tham gia cộng đồng địa phương người có hành vi nguy cao - Các sách chương trình ban hành năm 1980 phản ánh cách nhìn nhận AIDS bệnh người nước “những người lề xã hội” - Lo ngại phát Chiang Mai cuối dẫn đến chương trình phòng chống HIV/AIDS dành cho người hành nghề mại dâm, phân phát bao cao su miễn phí nhà chứa phủ Thái ban hành công khai sách buộc sử dụng “100% bao cao su” nhà chứa - Thủ tướng Chai-ti-chai tuyên bố sách phòng chống AIDS ưu tiên hàng đầu phủ ông - Truyền thông đại chúng để nâng cao nhận thức người dân đại dịch HIV/AIDS (Các thông điệp phòng chống AIDS phát hàng 488 kênh truyền hình phát thuộc sở hữu nhà nước toàn quốc, trường học yêu cầu giảng dạy phòng chống AIDS Bài hát ‘Jingle Bells’ cải biên thành hát tình dục an toàn) - Các chương trình phản đối sách qui định HIV/AIDS mang tính phân biết đối xử ban hành quyền tiền nhiệm => định bãi bỏ điều luật cấm nhập cư người nhiễm HIV/AIDS ban hành - Ba phương sách phủ Anand trì sách AIDS Thái Lan đến tận ngày là: + Thủ tướng đứng đầu Ủy ban quốc gia (chương trình kiểm soát AIDS chuyển từ Bộ y tế Công cộng sang Văn phòng phủ nhằm tăng cường ảnh hưởng trị) + Kế hoạch AIDS quốc gia lồng ghép kế hoạch phát triển quốc gia giai đoạn năm + Và khoản tài hỗ trợ đánh kể phủ cho chương trình AIDS tính theo thu nhập bình quân đầu người xấp xỉ 1đôla/năm  Cơ cấu/cấu trúc: - Thái Lan quốc gia quân chủ lập hiến - Dân số: khoảng 67 triệu người - Theo số liệu Ngân hành Thế giới GDP = 4.972 đô la Mỹ/năm (2011)  Văn hóa: - Thái Lan chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng Phật giáo – tôn giáo thức công nhận nước ...- Thái Lan chịu ảnh hưởng sâu sắc từ tư tưởng Phật giáo – tôn giáo thức công nhận nước
- Xem thêm -

Xem thêm: Thái lan, Thái lan, Thái lan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay