Dịchtopic1 final

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:25

TĂNG CƯỜNG NHẬN THỨC LÀ SỰ CẦN THIẾT ĐỂ GIẢM CHẤN THƯƠNG VÀ SỰ THIẾU QUAN TÂM Ở TRẺ EM Theo Trung tâm Phòng chống Kiểm soát bệnh tật Hoa Kỳ, hàng năm, có khoảng 7,1 triệu lượt cấp cứu trẻ em 15 tuổi có liên quan đến chấn thương Trong nghiên cứu đây, nhà nghiên cứu từ hai trường đại học, Đại học Missouri rằng, trẻ nhỏ có nhiều lượt cấp cứu liên quan đến chấn thương đáng phải báo cáo nhiều lần tới Dịch vụ bảo vệ trẻ em đứa trẻ có lượt cấp cứu Các nhà nghiên cứu nói đa số chấn thương không hậu việc lạm dụng thể chất mà chấn thương không chủ ý, giám sát không đầy đủ Các nhà nghiên cứu khuyến khích nâng cao nhận thức nhân viên cấp cứu để xác định trẻ có nguy bị ngược đãi cung cấp can thiệp để giúp cha mẹ làm giảm chấn thương Patricia Schnitzer – Phó giáo sư Đại học Điều dưỡng Sindair MU nói “Không phải tất trẻ em đến cấp cứu liên quan đến đa chấn thương bạo hành thể chất; thầy thuốc nên xem xét khả việc thiếu quan tâm nguyên nhân đa chấn thương trẻ em Khi điều trị cho trẻ nhỏ, trẻ điều trị y tế đa chấn thương, thầy thuốc nên tìm kiếm thông tin lượt cấp cứu liên quan đến chấn thương trước hỏi phụ huynh kỹ thuật giám sát, chấn thương trẻ môi trường gia đình Những thông tin giúp xác định yếu tố nguy gây chấn thương xác định xem biện pháp can thiệp có cần thiết hay không?” Các nhà nghiên cứu từ Đại học Missouri Washington xác định vào năm 2000, có 50000 trẻ em Missouri từ 0-4 tuổi có lượt cấp cứu chấn thương Họ phát đứa trẻ có từ lượt khám chấn thương trở lên năm thường nhiều khả báo cáo bạo hành thể chất so với trẻ có lần cấp cứu chấn thương Nguy có báo cáo Dịch vụ bảo vệ trẻ em tăng từ lần nhóm trẻ có lượt khám lên lần nhóm trẻ có lượt khám trở lên Schnitzer nói rằng: “Các thầy thuốc, người làm công tác xã hội người chăm sóc khác hướng dẫn việc giám sát, giới thiệu dịch vụ tư vấn cho cha mẹ xem xét việc báo cáo với quan tổ chức hỗ trợ gia đình.Với số liệu chấn thương, thầy thuốc, người có mối quan tâm an toàn trẻ nghi ngờ chấn thương trẻ có liên quan đến lạm dụng thể chất không quan tâm phải lập báo cáo tới dịch vụ bảo vệ trẻ em Schnitzer nói, nay, thật khó khăn cho thầy thuốc để thu thập thông tin lượt cấp cứu trước Các nhà nghiên cứu tin việc thực bệnh án điện tử công nghệ tiên tiến khác cho phép thầy thuốc nhà cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe xác định tốt nguyên nhân cấp cứu chấn thương yếu tố nguy khác chấn thương ngược đãi trẻ em
- Xem thêm -

Xem thêm: Dịchtopic1 final, Dịchtopic1 final, Dịchtopic1 final

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay