Phụ huynh

1 8 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:25

Phụ huynh - - Gia đình cô có bị tật khúc xạ (cận thị loạn thị, viễn thị) không? Cô thấy học cháu học tư thế ? Cô thấy em hay xem tivi ,đọc truyện, em nhà hay tư thế Mỗi ngày cô thường cho em xem ti vi lâu? Cô có hay quản lí thời gian xem tivi đọc truyện em không? Cô có nhận xét trang thiết bị học tập trường em không? Khi cô họp phụ huynh cô nhìn lên bảng cô thấy nào? Bảng nhà trường có bị lóa không ,vị trí có phù hợp với góc nhìn em không,bảng có cao thấp không? nhà cô xếp không gian học tập cháu nào? Bàn ghế có phù hợp với em không,ánh sáng có đủ không? Cô có biết tư ngồi học không? Cô có hướng dẫn cho em không? cô có dạy em chăm sóc bảo vệ mắt không? Mỗi lần khám sức khỏe trường thị giáo viên có báo cho gia đình không,hay tự cô phát ra? Nếu biết trẻ bị cận cô làm gì? Cô có biết nguyên nhân dẫn đến cận thi trẻ không? nhà cô cho em học nghỉ? Bao lâu cô cho cháu khám mắt1 lần?
- Xem thêm -

Xem thêm: Phụ huynh, Phụ huynh, Phụ huynh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay