Ma trận định tính

3 9 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:25

Ma trận phân tích định tính Học sinh thiếu kiến thức HS1 HS2 Tư ngồi học không - Cận thị mù, không nhìn thấy - Cận thị phải đeo kính nhìn thấy - Em - Em ngồi lại bị cận học cúi gằm thị xuống bàn, mỏi cổ em lại ngồi thẳng, cúi gằm HS3 HS4 Yếu tố cá nhân Sử dụng nhiều Khoảng cách điện thoại, máy xem tivi, đọc tính, đọc truyện… truyện… gần - Em ngồi ghế gần tivi Không kể với bố mẹ không nhìn rõ Thái độ chủ quan vấn đề cận thi - Khi mắt em bị mỏi em cố đọc nốt truyện - Em không sợ cận thị - Một ngày em chơi game tiếng - Khi bố mẹ nhà em muốn chơi chơi - Tư ngồi - Lớp em có học nhiều bạn ngồi ngồi thẳng lưng, không tư Thực hành chăm sóc mắt không tốt - Khi mỏi mắt em không làm cả, chơi game quên hết - Hồi trước em ngồi bàn không nhìn rõ - Mắt em tinh lắm, nhìn rõ, lâu cận mắt cách 50cm, ngực cách bàn 25 – 30cm bị cô giáo nhắc, cô nhắc xong bạn ngồi cúi mặt xuống viết hay đọc - Ở nhà em ngồi học lúc mỏi em nằm xuống bàn để đọc hay viết HS5 - Để truyện gần dễ đọc - Nằm đọc để xa mỏi tay GV1 - Các em nên có biết đâu GV2 em hỏi bạn - Giờ lên bàn em nhìn rõ - Em không nói cho bố mẹ - Nói chung nhắc nhở em thường xuyên - Em không nói cho thầy cô - Em sợ khám - Em hỏi bạn bên cạnh - Cũng tùy đứa, có đứa nói có đứa không - Nhiều đứa không nhìn thấy đứng dậy nói lúc em lại ngồi cũ mệt GV4 - Hình có số đứa sợ nói với bố mẹ hay nên thấy hay nhìn sang bạn Học sinh thiếu kiến thức PH1 PH2 PH3 Tư ngồi học không Sử dụng nhiều điện thoại, máy tính, đọc truyện… Khoảng cách xem tivi, đọc truyện… gần Không kể với bố mẹ không nhìn rõ Thực hành chăm sóc mắt không tốt Thái độ chủ quan vấn đề cận thi ... nhìn sang bạn Học sinh thiếu kiến thức PH1 PH2 PH3 Tư ngồi học không Sử dụng nhiều điện thoại, máy tính, đọc truyện… Khoảng cách xem tivi, đọc truyện… gần Không kể với bố mẹ không nhìn rõ Thực hành
- Xem thêm -

Xem thêm: Ma trận định tính, Ma trận định tính, Ma trận định tính

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay