khungxuongca trung 20 4

1 9 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:25

Yếu tố sinh học Yếu tố môi trường Bàn ghế Đèn Môi trường vật chất Độ sáng sách GĐ chưa quan tâm Di truyền Gia đình Cha mẹ thiếu kiến thức Quản lý việc sử dụng điện thoại, thời gian xem tivi phụ hunh lỏng lẻo Kiến thức GV hạn chế GĐ giáo dục không cách Khả dễ dàng tiếp cận với điện thoại, truyện tranh Thái độ bạn bè vệc đeo kính Nhà trường Tỷ lệ GV không luân phiên chỗ ngồi Tư ngồi học không Sử dụng nhiều điện thoại, đọc truyện, xem tivi,… Khoảng cách xem tivi, đọc truyện,…quá gần Thiếu kiến thức Thái độ chủ quan vấn đề cận thi Chương trình tuyên truyền nhà trường chưa phù hợp liên tục Thiếu chương trình phòng chống cận thi Các chương trình triển khai chưa bền vững, liên tục Không kể với bố mẹ không nhìn rõ Thực hành chăm sóc mắt không tốt Hành vi Thiếu sở đo cắt kính địa bàn Dịch vụ y tế
- Xem thêm -

Xem thêm: khungxuongca trung 20 4, khungxuongca trung 20 4, khungxuongca trung 20 4

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay