KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

16 36 0
  • Loading ...
1/16 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:25

KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG Tóm tắt kế hoạch hành động STT Tên kế hoạch hành động Liên hệ nhà trường, TYT xã, ?????? Khảo sát, đánh giá kiến thức, thực hành học sinh, giáo viên PHHS Lên kế hoạch cho chương trình can thiệp Thử nghiệm chương trình Đánh giá chương trình Hoàn thiện chương trình can thiệp Triển khai chương trình can thiệp Thời gian Bắt đầu Kết thúc Kế hoach hành động theo thời gian Giải pháp Hoạt động Tháng Liên hệ với nhà trường bên liên quan Thành lập ban đạo phụ trách thực chương trình Khảo sát, đánh giá kiến thức, thực hành học sinh, giáo viên PHHS Nâng cao Giáo dục cận thị cho học kiến thức cho sinh chương trình 10 11 12 Ghi học sinh tiểu ngoại khoá học học giờ,chào cờ, sinh hoạt lớp, … Sử dụng poster Tổ chức chương trình tìm hiểu cận thị học đường thi giải đố, làm thơ, vẽ tranh,… In thông tin liên quan đến cận thị lên bìa trường Hướng dẫn Tăng cường giám sát, nhắc tư ngồi nhở thay đổi tư ngồi sai cho học học sinh đồng thời kết sinh hợp trì tư với hỗ trợ từ phía gia đình nhà trường Dán poster hướng dẫn tư ngồi tác hại ngồi sai tư góc học tập nhà lớp học Hướng dẫn Hướng dẫn cho học sinh học sinh cách chăm sóc mắt cách chăm sinh hoạt sóc mắt cách hiệu Tăng cường Mở lớp tập huấn kiến thức kiến thức cho cho giáo viên cách giáo viên phòng chống, nhận biết Tăng cường kiến thức, quan tâm giáo dục gia đình học sinh cách chăm sóc mắt Phổ biến kiến thức 30 phút đầu buổi họp phụ huynh Thông báo tình hình sức khoẻ học sinh đến phụ huynh sau đợt khám sức khoẻ hàng năm *) Phụ lục: PHÂN TÍCH CÁC BÊN LIÊN QUAN Bên liên quan Vai trò Mối quan tâm Phạm vi ảnh hưởng TYT xã Phù Đổng Đơn vị hỗ trợ Công tác YTHĐ hoạt Toàn chương trình động tốt UBND xã Phù Đổng Đơn vị hỗ trợ Cải thiện tình trạng cận thị Toàn chương trình học sinh tiểu học toàn xã Nhận xét, đánh giá Đoàn niên xã Đơn vị hỗ trợ Ban giám hiệu or Đơn vị hỗ trợ trường th PĐ Giám sát chương trình can thiệp Giáo viên Đối tượng tác động Cán YTHĐ Đơn vị hỗ trợ Trực tiếp thực can thiệp Giám sát chương trình can thiệp Tổng phụ trách Đơn vị hỗ trợ Thực can thiệp Học sinh Đối tượng hưởng lợi Phụ huynh học sinh Đối tượng tác động Nhóm sinh viên Đơn vị hỗ trợ Triển khai can thiệp Giám sát can thiệp *) Phụ lục: Kế hoạch hành động chi tiết Bảng kế hoạch hành động chi tiết Giai đoạn thực chương trình Cải thiện tình trạng cận thị Toàn chương trình học sinh Việc học tập học sinh Giai đoạn thực đảm bảo chương trình Đảm bảo sức khỏe học Toàn chương trình sinh trường Triển khai hiệu hoạt Giai đoạn thực động phòng chống cận thị chương trình Thị lực tốt, chăm sóc, bảo vệ Khả nhìn, ảnh hưởng Giai đoạn thực thị lực đến học tập chương trình Cải thiện tình trạng cận thị Toàn chương trình học sinh Tên hoạt động Thời gian Địa điểm Bắt đầu Kết thúc Người thực Thành lập ban đạo phụ trách thực chương trình Người/Cơ quan phối hợp Nười giám sát Nguồn lực Kết mong đợi Thuyết phục, Phòng Nhóm TYT Phòng Thành lập vận động Ban hiệu sinh viên họp, ban giám hiệu trưởng máy đạo trường quan tính, văn chương tâm, đầu tư phòng trình can cho chương phẩm thiệp trình can thiệp Thành lập ban Ban giám Ban giám đạo hiệu nhà hiệu chương trình trường can thiệp ( Bao gồm: Ban giám hiệu, thành viên) Giải pháp : Nâng cao kiến thức cho học sinh tiểu học Giáo dục cận thị cho học sinh chương trình ngoại khoá học giờ,chào cờ, sinh hoạt lớp… Xây dựng nội ĐHYTCC CBYTHĐ Giáo viên Nhóm Chi phí Xây dựng dung giáo dục chủ nhiệm sinh cho cán hoàn viên y tế chỉnh nội lớp học dung giáo đường dục Thử nghiệm Tại lớp 2A CBYTHĐ Ban giám Nhóm Chi phí Toàn nội dung giáo lớp 4C giáo hiệu sinh hỗ trợ 41 học dục lớp viên chủ viên cho sinh lớp nhiệm lớp hoạt 2A 43 2A 4C động thử học sinh nghiệm lớp 4C Đánh giá nội Trường Nhóm CBYTHĐ Giáo Chỉnh sửa dung tiểu học sinh viên viên chủ hoàn Phù Đổng CBYTHĐ giáo viên chủ nhiệm lớp CBYTHĐ giáo viên chủ nhiệm lớp nhiệm lớp 2A 4C NSV Thực giải pháp lồng ghép vào hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt Sử dụng poster Thiết kế poster Trường tiểu học Phù Đổng Kiểm duyệt poster Trường tiểu học Phù Đổng NSV Ban giám hiệu NSV Thử nghiệm poster vài học sinh Trường tiểu học Phù Đổng NSV Ban giám hiệu giáo viên chủ nhiệm NSV Hoàn thiện poster sau thử nghiệm In poster Trường NSV ĐH YTCC Trường NSV ĐH YTCC Nhà in Nhà in NSV chỉnh nội dung Chi phí hỗ trợ lớp tổ chức chương trình Thực buổi nói chuyện giáo dục Chi phí thiết kế poster Poster có đầy đủ nội dung, bắt mắt dễ hiểu Chỉnh sửa sai sót hoàn thiện nội dung poster Tìm điểm chưa phù hợp với đối tượng đích Hoàn chỉnh poster Sản phẩm poster Chi phí hỗ trợ thử nghiệm NSV NSV NSV Chi phí in poster Dán poster Xã Phù Đổng NSV Đoàn niên xã Phù Đổng Phó chủ tịch UBND xã Phù Đổng NSV Dán poster nơi công cộng, lớp học, điểm dễ thấy trường học Tổ chức chương trình tìm hiểu cận thị học đường thi giải đố, làm thơ, vẽ tranh,… Xây dựng kế hoạch chương trình Trường NSV ĐH YTCC Trình bày chương trình với BGH Phòng hội đồng trường tiểu học Phù Đổng Trường tiểu học Phù Đổng NSV Tổng phụ trách GVCN NSV Trường tiểu học Phù Đổng GVCN Ban giám khảo (NSV + BGH, NSV BGH, NSV Thông báo chương trình đến học sinh trường Tổ chức chương trình Tổng phụ trách NSV Chi phí hỗ trợ NSV NSV Chi phí hỗ trợ ban giám Bản kế hoạch cụ thể chương trình BGH thông qua chương trình 100% học sinh biết đến chương trình Thu nhiều dự thi học sinh Trao giải Trường tiểu học Phù Đổng GV mỹ thuật, GVCN) Ban giám hiệu khảo NSV In thông tin liên quan đến cận thị lên bìa trường Thiết kế bìa Trường NSV ĐH YTCC NSV Kiểm duyệt Trường tiểu học Phù Đổng NSV Ban giám hiệu NSV Thử nghiệm mẫu vài học sinh Trường tiểu học Phù Đổng NSV Ban giám hiệu giáo viên chủ nhiệm NSV Hoàn thiện sau thử nghiệm In bìa Trường NSV ĐH YTCC Nhà in Nhà in Chi phí phần thưởng Chọn sản phẩm dự thi xuất sắc Chi phí thiết kế bìa Bìa có đầy đủ nội dung, bắt mắt dễ hiểu Chỉnh sửa sai sót hoàn thiện nội dung Tìm điểm chưa phù hợp với đối tượng đích Hoàn chỉnh Chi phí hỗ trợ thử nghiệm NSV NSV NSV Chi phí in lên bìa Sản phẩm hoàn chỉnh Giải pháp 2: Hướng dẫn tư ngồi cho học sinh Tăng cường giám sát, nhắc nhở thay đổi tư ngồi sai học sinh đồng thời kết hợp trì tư với hỗ trợ từ phía gia đình nhà trường Phổ biến nội Trường Nhóm SV BGH nhà NSV 100% GV dung giám sát tiểu học trường tư học sinh Phù Đổng trường cho GV nắm rõ nội dung Nhắc nhở phụ Trường GVCN CB TYT NSV 90% phụ huynh giám tiểu học lớp CB Phòng huynh ủng sát em Phù Đổng Y tế hộ có nhà trường thái độ tích cực thấy vấn đề Kiểm tra ngẫu Trường Tổng phụ CB YTHĐ NSV 100% nhiên lớp tiểu học trách trường lớp học để đánh Phù Đổng Nhóm SV kiểm giá tư học tra sinh nhắc nhở GV Khen thưởng Trường Ban giám NSV Chi phí Khen cho GV/ tập tiểu học hiệu nhà khen thưởng thể lớp tích Phù Đổng trường thưởng cho giáo cực tham gia Tổng phụ lớp viên tập hoạt động trách thể lớp phòng chống trường xuất sắc cận thị trường Dán poster hướng dẫn tư ngồi tác hại ngồi sai tư góc học tập nhà lớp học Thiết kế poster Trường NSV ĐH YTCC NSV Kiểm duyệt poster Trường tiểu học Phù Đổng NSV Ban giám hiệu NSV Thử nghiệm poster vài học sinh Trường tiểu học Phù Đổng NSV Ban giám hiệu giáo viên chủ nhiệm NSV Hoàn thiện poster sau thử nghiệm In poster Trường NSV ĐH YTCC Dán poster Nhà in Nhà in Chi phí thiết kế poster Chi phí hỗ trợ thử nghiệm NSV NSV Góc học NSV + Phụ huynh tập nhà Tổng phụ học sinh trách + lớp Giáo viên Giải pháp Hướng dẫn học sinh cách chăm sóc mắt cách hiệu Hướng dẫn cho học sinh cách chăm sóc mắt sinh hoạt Xây dựng nội ĐHYTCC CBYTHĐ Giáo viên dung giáo dục chủ nhiệm NSV Chi phí in poster NSV Ban giám hiệu Nhóm sinh Chi phí cho cán Poster có đầy đủ nội dung, bắt mắt dễ hiểu Chỉnh sửa sai sót hoàn thiện nội dung poster Tìm điểm chưa phù hợp với đối tượng đích Hoàn chỉnh poster Sản phẩm poster Dán poster góc học tập nhà, lớp Xây dựng hoàn lớp viên y tế học đường Chi phí hỗ trợ cho hoạt động thử nghiệm Thử nghiệm nội dung giáo dục lớp Tại lớp 1G CBYTHĐ lớp 5E giáo viên chủ nhiệm lớp 1G 5E Ban giám hiệu Nhóm sinh viên Đánh giá nội dung Trường tiểu học Phù Đổng CBYTHĐ Giáo viên chủ nhiệm lớp 1G lớp 5E Ban Chi phí giám tổ chức hiệu hoạt động Nhóm sinh viên Thực giải Trường CBYTHĐ CBYTHĐ pháp lồng tiểu học giáo giáo ghép vào Phù Đổng viên chủ viên chủ hoạt động nhiệm nhiệm ngoại khoá, lớp lớp sinh hoạt Giải pháp Tăng cường kiến thức cho giáo viên Mở lớp tập huấn kiến thức cho giáo viên cách phòng chống, nhận biết cách chăm sóc mắt Xây dựng nội Trường CBYTHĐ CBTYT NSV Chi phí dung tập huấn ĐHYTCC hỗ trợ CBYTH Đ CBTYT Thử nghiệm Trường NSV giáo NSV Chi phí giáo tiểu hoc viên Ban hỗ trợ viên Phù Đổng giám cho hoạt chỉnh nội dung giáo dục Toàn 33 học sinh lớp 1G 37 học sinh lớp 5E Chỉnh sửa hoàn chỉnh nội dung Thực buổi hướng dẫn tháng Bản nội dung tập huấn hoàn chỉnh giáo viên tập huấn hiệu Đánh giá nội dung tập huấn Trường tiểu học Phù Đổng NSV CBYTHĐ Triển khai nội dung tập huấn Trường tiểu học Phù Đổng NSV Ban giám CB YTHĐ hiệu động thử nghiệm Ban giám hiệu + CBYTH Đ NSV Chi phí tổ chức tập huấn Giải pháp Tăng cường kiến thức, quan tâm giáo dục gia đình học sinh Phổ biến kiến thức 30 phút đầu buổi họp phụ huynh Xây dựng nội Trường GV chủ CB YTHĐ NSV dung phổ biến tiểu học nhiệm Phù Đổng Triển khai nội Trường GV chủ PHHS CB dung tiểu học nhiệm YTHĐ Phù Đổng Điều chỉnh nội dung tập huấn 100% GV nắm nội dung tập huấn Bản nội dung phổ biến 100% phụ huynh có mặt buổi họp nắm nội dung Thông báo tình hình sức khoẻ học sinh đến phụ huynh sau đợt khám sức khoẻ hàng năm Tổng hợp kết Phòng YT GV chủ CB YTHĐ Bản tổng sau đợt trường nhiệm hợp phân khám sức khoẻ tiểu học loại sức Phù Đổng khoẻ Gửi sổ khám Xã Phù Học sinh GV chủ GV chủ 100% phụ sức khoẻ đến Đổng nhiệm nhiệm huynh phụ huynh qua nhận học sinh sổ khám sức khoẻ Phụ lục: Bản dự trù kinh phí BẢN DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO KẾ HOẠCH CAN THIỆP ST T Nội dung chi phí Đơn vị tính Đơn giá Số lượng Thành tiền Ghi Hoạt động Phương pháp 1: Giáo dục cận thị cho học sinh chương trình ngoại khoá, học trống, chào cờ, sinh hoạt lớp, … Hỗ trợ CB YTHĐ Người 100.000 100.000 Hỗ trợ hoạt động thử nghiệm Buổi 50.000 50.000 Chi phí tổ chức chương trình Lớp 20.000 25 500.000 Phương pháp 2: Sử dụng poster Thiết kế poster Người 100.000 100.000 Thử nghiệm poster Tờ 30.000 30.000 Chi phí in Tờ 30.000 20 600.000 Phương pháp 3: Tổ chức chương trình tìm hiểu cận thị học đường thi giải đố, làm thơ, vẽ tranh,… Hỗ trợ nhóm sinh viên Người 30.000 240.000 Hỗ trợ ban giám khảo Người 50.000 200.000 Chi phí phần thưởng Giải Giải nhất: 100.00 220.000 Giải nhì: 70.000 Giải ba: 50.000 Phương pháp 4: In thông tin liên quan đến cận thị lên bìa trường Hỗ trợ thiết kế bìa Người 100.000 100.000 Hỗ trợ thử nghiệm Quyển 5.000 25 125.000 Chi phí in Quyển 5.000 968x5 24.200.000 Chi phí trường I trả Phương pháp 5: Tăng cường giám sát, nhắc nhở thay đổi tư ngồi sai học sinh đồng thời kết hợp trì tư với hỗ trợ từ phía gia đình nhà trường Chi phí khen thưởng Giải Giải GV: 100.000 200.000 Giải lớp: 100.000 Phương pháp 6: Dán poster hướng dẫn tư ngồi tác hại ngồi sai tư góc học tập nhà lớp học Thiết kế poster Người 100.000 100.000 Thử nghiệm poster Tờ 5.000 10 50.000 Chi phí in Tờ 5.000 968 4.840.000 Phương pháp 7: Hướng dẫn học sinh cách chăm sóc mắt sinh hoạt Hỗ trợ CB YTHĐ Buổi 100.000 100.000 Hỗ trợ hoạt động thử nghiệm Buổi 50.000 50.000 Chi phí tổ chức chương trình Lớp 20.000 25 500.000 Phương pháp 8: Mở lớp tập huấn kiến thức cho giáo viên cách phòng chống, nhận biết cách chăm sóc mắt Hỗ trợ CB YTHĐ Người 100.000 100.000 Hỗ trợ hoạt động thử nghiệm Người 50.000 100.000 Chi phí tổ chức tập huấn Buổi 50.000 2x25 2.500.000 Hộ trợ tiền ăn trưa cho giáo viên Chi phí khác: Chi phí văn phòng phẩm 400.000 400.000 Gồm: in ấn bảng hỏi, … Hỗ trợ chi phí lại Người 50.000 400.000 Hỗ trợ nhóm sinh viên Người 50.000 400.000 Khảo sát kiến thức, thực Trường 300.000 300.000 hành học sinh, giáo viên, PHHS CBYT Đánh giá Giai đoạn 200.000 600.000 Bao gồm giai đoạn đánh giá Tổng 12.505.000 Phát sinh (≈10%) 1.250.500 TỔNG 13.755.500 ... huynh học sinh Đối tượng tác động Nhóm sinh viên Đơn vị hỗ trợ Triển khai can thiệp Giám sát can thiệp *) Phụ lục: Kế hoạch hành động chi tiết Bảng kế hoạch hành động chi tiết Giai đoạn thực... trình học sinh Tên hoạt động Thời gian Địa điểm Bắt đầu Kết thúc Người thực Thành lập ban đạo phụ trách thực chương trình Người/Cơ quan phối hợp Nười giám sát Nguồn lực Kết mong đợi Thuyết phục,... Phụ lục: Bản dự trù kinh phí BẢN DỰ TRÙ KINH PHÍ CHO KẾ HOẠCH CAN THIỆP ST T Nội dung chi phí Đơn vị tính Đơn giá Số lượng Thành tiền Ghi Hoạt động Phương pháp 1: Giáo dục cận thị cho học sinh chương
- Xem thêm -

Xem thêm: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG, KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay