Giải pháp tit 6 5

14 65 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:24

1 Giải pháp Thực C/K Chấm điểm Mục Nguyên tiêu nhân gốc rễ Thiếu hệ thống nhắc nhở Kiến thức GV hạn chế Thiếu hoạt động phòng chống cận thị Giải pháp Xây dựng hệ thống nhắc nhở Tăng cường kiến thức cho GV Xây dựng, tổ chức hoạt động phòng chống cận thị HS thiếu Nâng cao kiến thức kiến thức cho tật cận thị HSTH Phương pháp thực Xây dựng hệ thống giám sát nhắc nhở tư ngồi cho HS với tham gia lớp trưởng, tổ trưởng, GV, giám thị BGH Đưa tiêu chí ngồi tư vào tiêu chí theo dõi chấm điểm thi đua hàng tuần cho HS lớp Phát sticker nhỏ hướng dẫn tư ngồi đúng, tác hại ngồi sai tư cho HS để em dán góc học tập nhà Mở lớp tập huấn kiến thức cho GV cách phòng chống, nhận biết cách chăm sóc mắt Tổ chức buổi học thực hành chăm sóc mắt cho lớp Hướng dẫn cho HS thực hành chăm sóc mắt sinh hoạt Phát động phong trào 20-20 (sau đọc, viết 20 phút học sinh tự nhìn xa 20 giây) Xây dựng chương trình “Mắt khỏe ngày”, thực tập thư giãn mắt vào nghỉ giải lao tiết học Đưa tiết giảng tật cận thị (nguyên nhân, tác hại, cách phòng chống, cách thư giãn mắt,…) vào chương trình ngoại khóa tất khối lớp Dán poster hướng dẫn tư ngồi Hiệ u Khả thi Tích 20 C 20 C 20 C 4 16 C 4 12 16 K C 4 16 C 4 16 C 4 16 C 20 C 5+6 Cha mẹ thiếu kiến thức chăm sóc mắt việc quản lý thời gian sử dụng thiết bị điện tử HS tác hại ngồi sai tư lớp học Truyền thông qua tờ rơi Sử dụng hệ thống phát trường chơi Tổ chức chương trình tìm hiểu, thi cận thị thi giải đố, làm thơ, vẽ tranh… Thiết kế sổ tay phòng chống cận thị Tổ chức thi đua tìm hiểu bệnh cận thị khối In thông tin nội dung cận thị cách chăm sóc mắt lên bìa trường Bổ sung truyện tranh, sách báo liên quan tới cận thị vào thư viện trường Tăng cường Phổ biến kiến thức chăm sóc mắt 15 phút kiến thức đầu buổi họp phụ huynh cha mẹ Phát tài liệu cho phụ huynh buổi họp phụ việc chăm sóc huynh mắt quản Triển khai tuyên truyền kiến thức cận thị đến PHHS lý thời gian thông qua hội phụ huynh sử dụng Tư vấn gia đình thiết bị điện Làm lịch treo tường tử HS Thiết lập hệ thống tư vấn trực tuyến thông qua Internet hay SMS để tư vấn cho PHHS cách chăm sóc mắt, quản lý thời gian HS Bổ sung phần hướng dẫn GV cách chăm sóc mắt ngày cho HSHS vào sổ liên lạc điện tử 3 3 9 K K 4 16 C 4 20 K K C K 20 C 4 16 C 3 K 2 2 K K K 20 C Kế hoạch hành động theo thời gian Giải pháp Hoạt động Xây dựng hệ Xây dựng hệ thống giám sát nhắc nhở tư ngồi thống nhắc cho HS với tham gia lớp trưởng, tổ nhở HS trưởng, GV, giám thị BGH Đưa tiêu chí ngồi tư vào tiêu chí theo dõi chấm điểm thi đua hàng tuần cho HS lớp Sử dụng sticker với nội dung hướng dẫn tư ngồi tác hại ngồi sai tư góc học tập nhà Tăng cường Mở lớp tập huấn kiến thức cho GV cách phòng kiến thức cho chống, nhận biết cách chăm sóc mắt GV cách chăm sóc mắt Xây dựng, tổ Hướng dẫn cho HS thực hành thư giãn mắt chức hoạt sinh hoạt học kỳ động Phát động phong trào 20-20 (sau đọc, viết 20 phòng chống phút học sinh tự nhìn xa 20 giây) cận thị Xây dựng chương trình “Mắt khỏe ngày”, thực tập thư giãn mắt vào nghỉ giải lao tiết học Nâng cao kiến Đưa tiết giảng cận thị vào chương trình ngoại thức cho HS khóa tất khối lớp tiểu học Dán poster hướng dẫn tư ngồi tác hại ngồi sai tư lớp học 10 11 Tháng 12 Tăng cường kiến thức cha mẹ việc chăm sóc mắt quản lý thời gian sử dụng thiết bị điện tử HS Tổ chức chương trình tìm hiểu cận thị thi giải đố, làm thơ, vẽ tranh,… In thông tin liên quan đến cận thị lên bìa trường Phổ biến kiến thức 15 phút đầu buổi họp phụ huynh Phát tài liệu cho phụ huynh buổi họp phụ huynh Bổ sung phần hướng dẫn GV cách chăm sóc mắt ngày cho HSHS vào sổ liên lạc điện tử hàng tuần PHỤ LỤC: KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG CHI TIẾT Bảng kế hoạch hành động chi tiết Tên hoạt động Thời gian Địa điểm Người thực Bắt Kết đầu thúc Thành lập ban đạo phụ trách thực chương trình Thuyết phục, vận động 01/07 07/07 Phòng hiệu NSV BGH trường quan tâm, /2014 /2014 trưởng đầu tư cho chương trình can thiệp 08/07 15/07 BGH Thành lập ban đạo /2014 /2014 chương trình can thiệp (gồm: BGH, thành viên) Khảo sát, đánh giá 10/08 15/08 Xã Phù Đổng NSV kiến thức GV /2014 /2014 Người/ Cơ quan phối hợp TYT BGH BGH, phó chủ Người giám sát Nguồn lực Kết mong đợi Phòng họp, máy tính, văn phòng phẩm BGH nhà trường đồng ý thực can thiệp PHHS tịch UBND xã Giải pháp 1: Xây dựng hệ thống nhắc nhở HS Xây dựng hệ thống giám sát nhắc nhở tư ngồi cho HS với tham gia lớp trưởng, tổ trưởng, GV, giám thị BGH Xây dựng kế hoạch 25/08 30/08 Trường ĐH NSV BGH Một kế hoạch /2014 /2014 YTCC giám sát GV HS; BGH GV HS Trình bày nội dung kế 31/08 31/08 Trường TH NSV BGH, 100% GV nắm hoạch với GV, giám thị /2014 /2014 Phù Đổng GV nội dung kế BGH trường hoạch Triển khai kế hoạch 01/09 31/05 Trường BGH GV, HS NSV Kế hoạch giám sát /2014 /2015 THPhù Đổng triển khai 100% lớp học Đưa tiêu chí ngồi tư vào tiêu chí theo dõi chấm điểm thi đua hàng tuần cho HS lớp Xây dựng kế hoạch 25/08 30/08 Trường ĐH NSV GVCN Bản kế hoạch triển bảng chấm điểm tiêu /2014 /2014 YTCC khai tiêu chí nhắc chí nhở bảng chấm điểm tiêu chí Trình bày nội dung 31/08 31/08 Trường TH NSV BGH, 100% cán bộ, GV /2014 /2014 Phù Đổng GVCN nắm kế hoạch Đánh giá nội dung tiêu 01/09 01/09 Trường TH NSV GVCN Bản kế hoạch hoàn chí chấm điểm /2014 /2014 Phù Đổng lớp 3C thiện Triển khai kế hoạch 02/09 31/05 Trường TH HS GVCN Tổng 100% lớp thực /2014 /2015 Phù Đổng lớp phụ tiêu chí chấm trách điểm Sử dụng sticker với nội dung hướng dẫn tư ngồi tác hại ngồi sai tư góc học tập nhà Thiết kế sticker 01/09 /2014 07/09 Trường ĐH /2014 YTCC NSV Kiểm duyệt sticker 08/09 /2014 10/09 /2014 11/09/ 2014 08/09 /2014 10/09 /2014 11/09 /2014 NSV Hoàn thiện sticker In sticker Trường TH Phù Đổng Trường ĐH YTCC Nhà in NSV BGH NSV Nhà in Chi phí thiết kế NSV NSV NSV NSV Chi phí in sticker Phát sticker nhắc nhở 12/09 12/09 Tại nhà HS PHHS NSV HS dán sticker nhà /2014 /2014 GV Giải pháp 2: Tăng cường kiến thức cho GV cách chăm sóc mắt Mở lớp tập huấn kiến thức cho GV cách phòng chống, nhận biết cách chăm sóc mắt Xây dựng nội dung tập 15/08 20/08 Xã Phù Đổng CBYT CBTYT NSV Chi phí hỗ huấn /2014 /2014 HĐ trợ CBYTHĐ, CBTYT Đánh giá, hoàn thiện nội 22/08 22/08 Trường TH NSV CBYTH BGH + dung tập huấn /2014 /2014 Phù Đổng Đ CB YTHĐ Triển khai nội dung tập 31/08 31/08 Trường TH NSV, BGH NSV Chi phí tổ huấn /2014 /2014 Phù Đổng CB chức tập YTHĐ huấn Giải pháp 3: Xây dựng, tổ chức hoạt động phòng chống cận thị Hướng dẫn cho HS thực hành thư giãn mắt sinh hoạt học kỳ Xây dựng nội dung giáo 01/08 07/08 Trường TH CBYT GVCN NSV Chi phí cho dục /2014 /2014 Phù Đổng HĐ lớp CB YTHĐ Đánh giá nội dung 08/08 08/08 Trường TH CBYT NSV loại sticker có đầy đủ nội dung, bắt mắt dễ hiểu BGH loại sticker hoàn chỉnh 1936 sản phẩm sticker (gồm loại) 100% học sinh sử dụng loại sticker Một nội dung tập huấn kiến thức cho GV Bản nội dung tập huấn hoàn thiện 100% GV nắm nội dung tập huấn Một nội dung giáo dục thực hành thư giãn mắt /2014 Chỉnh sửa hoàn chỉnh 09/08 nội dung /2014 Thực giải pháp lồng 01/09 ghép vào sinh hoạt /2014 /2014 10/08 /2014 31/05 /2015 Phù Đổng Trường TH Phù Đổng Trường TH Phù Đổng HĐ CBYT HĐ CBYT HĐ GVCN 18/10 /2014 19/10 /2014 Trường ĐH YTCC Trường TH Phù Đổng NSV NSV CBYTH Đ GVCN BGH Bản nội dung hoàn chỉnh 100% HS hướng dẫn thực hành thư giãn mắt Phát động phong trào 20-20 Xây dựng nội dung phát động Trình bày nội dung phong trào 10/10 /2014 19/10 /2014 CBYTH Đ CBYT BGH HĐ Bản nội dung phong trào NSV 100% GV trường nắm nội dung phong trào Tổ chức thi sáng 20/10 20/11 Trường TH Tổng NSV Chi phí cho Chọn 25 tạo băng rôn – hiệu /2014 /2014 Phù Đổng phụ giải thưởng dự thi xuất sắc, cho HS trách độc đáo lớp Treo băng rôn – 21/11/ 21/11 Trường TH GVC Tổng 100% lớp treo hiệu (do HS tự thiết kế) 2014 /2014 Phù Đổng N phụ băng rôn – trách hiệu, Xây dựng chương trình “Mắt khỏe ngày”, thực tập thư giãn mắt vào nghỉ giải lao tiết học Xây dựng nội dung thực 10/10 18/10 Trường ĐH NSV CBYTH Bản nội dung hành /2014 /2014 YTCC Đ tập thực hành thư giãn mắt Đánh giá nội dung 25/10 25/10 Trường ĐH NSV CB Bản nội dung thực chương trình /2014 /2014 YTCC YTHĐ hành hoàn thiện Triển khai chương trình 25/10 31/5/ Trường TH GV BGH NSV, Triển khai thực /2014 2015 Phù Đổng CBYT hành vào HĐ giải lao toàn lớp học Giải pháp 4: Nâng cao kiến thức cho HSTH Đưa tiết giảng tật cận thị (nguyên nhân, tác hại, cách phòng chống, cách thư giãn mắt,…) vào chương trình ngoại khóa tất khối lớp Xây dựng nội dung giáo 01/09 08/09 ĐHYTCC CBYT GV chủ NSV Một nội dung Chi phí cho dục /2014 /2014 HĐ nhiệm tiết giảng CB YTHĐ lớp Đánh giá nội dung 17/09 20/09 Trường TH NSV CBYTH GVCN Bản nội dung tiết /2014 /2014 Phù Đổng Đ lớp giảng hoàn chỉnh Triển khai thực tiết 21/09 21/12 Trường TH CBYT CBYTH NSV Chi phí hỗ 100% HS lớp giảng /2014 /2014 Phù Đổng HĐ Đ GV trợ lớp tham dự tiết GVCN chủ tổ chức học lớp nhiệm chương lớp trình Dán poster hướng dẫn tư ngồi tác hại ngồi sai tư lớp học Thiết kế poster 01/08 08/08 Trường ĐH NSV NSV Chi phí thiết Bản thiết kế poster /2014 /2014 YTCC kế có đầy đủ nội dung, bắt mắt dễ hiểu Kiểm duyệt poster 09/08 09/08 Trường tiểu NSV BGH NSV /2014 /2014 học Phù Đổng Hoàn thiện poster 11/08/ 13/08 Trường ĐH NSV NSV Bản thiết kế poster 2014 /2014 YTCC hoàn chỉnh In poster 14/08 14/08 Nhà in Nhà in NSV NSV Chi phí in Sản phẩm poster /2014 /2014 poster Dán poster 15/08 15/08 Xã Phù Đổng NSV GVCN NSV Tổng phụ 100% lớp dán /2014 /2014 trách poster điểm dán trường Tổ chức chương trình, thi tìm hiểu cận thị thi giải đố, làm thơ, vẽ tranh,… Xây dựng kế hoạch chương trình 01/02 /2015 05/02 Trường ĐH /2015 YTCC NSV Trình bày chương trình với BGH 06/02 /2015 NSV Thông báo chương trình đến HS trường 09/02 /2015 06/02 Phòng hội /2015 đồng trường TH Phù Đổng 09/02 Trường TH /2015 Phù Đổng Tổ chức chương trình 10/02 /2015 09/03 Trường TH /2015 Phù Đổng Trao giải 09/03 /2015 09/03 Trường TH /2015 Phù Đổng Tổng phụ trách GVCN Ban giám khảo (NSV + GV mỹ thuật, GVCN ) BGH Tổng phụ trách NSV Bản kế hoạch cụ thể chương trình BGH thông qua chương trình NSV GVCN NSV BGH, NSV BGH, NSV NSV 100% HS biết đến chương trình Chi phí hỗ 100% học sinh trợ ban giám tham gia dự thi khảo, ban tổ chức Chi phí Trao giải cho sản phần thưởng phẩm xuất sắc In thông tin nội dung cận thị cách chăm sóc mắt lên bìa trường Thiết kế bìa 01/08 /2014 08/08 Trường ĐH /2014 YTCC NSV Kiểm duyệt 09/08 /2014 09/08 Trường TH /2014 Phù Đổng NSV NSV BGH NSV Chi phí thiết kế bìa Bản thiết kế bìa có đầy đủ nội dung, bắt mắt dễ hiểu Hoàn thiện bìa 11/08/ 2014 15/08 /2014 13/08 Trường ĐH /2014 YTCC 15/08 Nhà in /2014 NSV NSV Bản thiết kế bìa hoàn chỉnh In Nhà in NSV NSV Chi phí in 4840 lên bìa in nội dung cận thị cách chăm sóc mắt Giải pháp 5+6: Tăng cường kiến thức cha mẹ việc chăm sóc mắt quản lý thời gian sử dụng thiết bị điện tử HS Phổ biến kiến thức 15 phút đầu buổi họp phụ huynh Xây dựng nội dung phổ 08/09 14/09 Trường TH GV CB NSV Bản nội dung phổ biến /2014 /2014 Phù Đổng chủ YTHĐ biến nhiệm Triển khai nội dung 21/09 21/09 Trường TH GV PHHS CB 100% phụ huynh /2014 /2014 Phù Đổng chủ YTHĐ có mặt buổi họp nhiệm nắm nội dung Phát tài liệu cho phụ huynh buổi họp phụ huynh Chuẩn bị nội dung tài 10/09 16/09 Trường TH CB NSV NSV Hoàn thiện nội liệu /2014 /2014 Phù Đổng YTHĐ dung tài liệu In, photo 20/09 20/09 Cơ sở in NSV NSV Chi phí in 968 in /2014 /2014 ấn Phát tài liệu buổi họp 21/09 21/09 Trường TH GVCN NSV NSV 100% PHHS có phụ huynh /2014 /2014 Phù Đổng CB mặt buổi họp YTHĐ nhận tài liệu Bổ sung phần hướng dẫn GV cách chăm sóc mắt ngày cho HSHS vào sổ liên lạc điện tử hàng tuần Xây dựng nội dung 16/08 20/08 Trường ĐH NSV CB Bản nội dung /2014 /2014 YTCC YTHĐ, hướng dẫn GV Đánh giá nội dung 29/08 29/08 Trường ĐH NSV PHHS chương trình /2014 /2014 YTCC GVCN Triển khai chương trình 29/08 /2014 31/05 Xã Phù Đổng GV, /2015 PHHS CBYTH Đ BGH NSV Chi phí hoạt động chương trình Chương trình thực với 100% tham gia GVCN PHHS PHỤ LỤC: BẢNG LÝ GIẢI PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM CHỌN GIẢI PHÁP ST Giải pháp Phương pháp thực Hiệu Khả thi T Xây dựng hệ Xây dựng hệ thống giám sát nhắc Hiệu HS Dễ thực thống nhắc nhở tư ngồi cho HS với nhắc nhở liên tục tránh Không tốn chi phí nhở tham gia lớp trưởng, tổ trưởng, việc dồn hết Nguồn lực có sẵn GV, giám thị BGH trách nhiệm cho GV Điểm: Điểm: Đưa tiêu chí ngồi tư vào Thu hút tham Dễ thực tiêu chí theo dõi chấm điểm thi đua gia HS vào hoạt Điểm: hàng tuần cho HS lớp động nhắc nhở, nâng cao ý thức cảu HS Điểm: Phát sticker nhỏ hướng dẫn tư HS TH thích hình Dễ thưc ngồi đúng, tác hại ngồi sai tư dán Chi phí thấp cho HS để em dán góc học tập Can thiệp giúp mở Điểm: nhà rộng hệ thống nhắc nhở Điểm: Tăng cường Mở lớp tập huấn kiến thức cho GV Tăng kiến thức cho GV tham gia nhiệt tình kiến thức cách phòng chống, nhận biết GV Nhà trường tạo điều kiện cho GV cách chăm sóc mắt Điểm: Điểm: Tích số 20 20 16 20 Xây dựng, tổ chức hoạt động phòng chống cận thị Tổ chức buổi học thực hành thư giãn mắt cho lớp Hướng dẫn cho HS thực hành thư giãn mắt sinh hoạt học kỳ Phát động phong trào 20-20 (sau đọc, viết 20 phút học sinh tự nhìn xa 20 giây) Xây dựng chương trình “Mắt khỏe ngày”, thực tập thư giãn mắt vào nghỉ giải lao tiết học 10 Nâng cao kiến thức cho HS tiểu học Đưa tiết giảng tật cận thị (nguyên nhân, tác hại, cách phòng chống, cách thư giãn mắt,…) vào chương trình ngoại khóa tất khối lớp Dán poster hướng dẫn tư ngồi tác hại ngồi sai tư lớp học HS thực hành thư giãn mắt Điểm: HS biết cách thư giãn mắt Điểm: Thu hút tham gia HS HS có hội thưc hành kiến thức học Điểm: Thu hút tham gia HS HS có hội thưc hành kiến thức học Điểm: Thu hút tham gia HS Điểm: Hiêu cao bắt mắt, thu hút ý người dân Điểm: Khó xếp buổi học Điểm: Có thể lồng ghép làm hoạt động khởi đầu cho chương trình 20-20 chương trình “Mắt khỏe ngày” Điểm: Nhà trương tạo điều kiên nên dễ thực Không tốn chi phí Điểm: Nhà trường tạo điều kiện nên dễ thực Không tốn chi phí Điểm: 25 Dễ thực hiện, không tốn chi phí Điểm: 16 Dễ thực Chi phí thấp Điểm: 16 16 25 11 Truyền thông qua tờ rơi 12 Sử dụng hệ thống phát trường chơi 13 Tổ chức chương trình tìm hiểu, thi cận thị thi giải đố, làm thơ, vẽ tranh,… 14 Thiết kế sổ tay phòng chống cận thị 15 Tổ chức thi đua tìm hiểu bệnh cận thị khối lớp 16 In thông tin nội dung cận thị cách chăm sóc mắt lên bìa trường 17 Bổ sung truyện tranh, sách báo liên quan tới cận thị vào thư viện trường Tăng cường Phổ biến kiến thức chăm sóc mắt kiến thức 15 phút đầu buổi họp phụ cha mẹ huynh việc chăm 18 Không hiệu tờ rơi thường dễ thất lạc Điểm: Không hiệu HS TH thường mải chơi, không ý nghe Điểm: Có phần thưởng nên thu hút tham gia nhiệt tình HS Điểm: HS TH sử dụng sổ tay nên can thiệp không hiệu Điểm: Thu hút tham gia HS Điểm: Hiệu cao dễ gây ý HS Điểm: Thu hút ý HS Điểm: Cha mẹ nắm kiến thức cách chăm sóc mắt cho Dễ thực Chi phí thấp Điểm: Dễ thực Trường có sẵn sở vật chất nhân lực Điểm: Có thể lồng ghép với hoạt động 8/3, ngày kỉ niệm trường, Điểm: Dễ hực Chi phí cao Điểm: Khó khăn lập tiêu chí đánh giá trình độ lớp chênh lệch Điểm: Trường hăng năm in cho HS nên dễ thực hiện, tốn chi phí Điểm: Chi phí lớn Điểm: Dễ dàng thực Không tốn chi phí Điểm: 20 20 20 19 20 sóc mắt quản lý thời gian sử dụng thiết bị điện tử HS Phát tài liệu cho phụ huynh buổi họp phụ huynh Triển khai tuyên truyền kiến thức cận thị đến cha mẹ HS thông qua hội phụ huynh 21 Tư vấn gia đình 22 Làm lịch treo tường 23 Thiết lập hệ thống tư vấn trực tuyến thông qua Internet hay SMS để tư vấn cho PHHS cách chăm sóc mắt, quản lý thời gian HS 24 Bổ sung phần hướng dẫn GV cách chăm sóc mắt ngày cho HSHS vảo sổ liên lác điện tử Điểm: PHHS có tài liệu để đọc lại, nắm kiến thức Điểm: Kiến thức truyền đạt đến PHHS không xác Điểm: Cha mẹ năm kiến thức cách chăc chắn Điểm: Kiến thức thể hiên lịch bị hạn chế  Kiến thức PHHS nhận không đầy đủ Điểm: PHHS tư vấn, giải đáp trực tiếp, nắm kiến thức Điểm: Kiến thức PHHS nghe nhắc lại Điểm: Tốn chi phí in tài liệu Điểm: 16 Họp hội phụ huynh thường có vài thành viên chủ chốt Điểm: Nguồn nhân lực hạn chế Chi phí lớn Điểm: Chi phí lớn Điểm: Chi phí lớn Tốn nhân lực Điểm: Không tốn chi phí Điểm: 16 ... chương trình 01/02 /20 15 05/ 02 Trường ĐH /20 15 YTCC NSV Trình bày chương trình với BGH 06/ 02 /20 15 NSV Thông báo chương trình đến HS trường 09/02 /20 15 06/ 02 Phòng hội /20 15 đồng trường TH Phù... 31/ 05 Xã Phù Đổng GV, /20 15 PHHS CBYTH Đ BGH NSV Chi phí hoạt động chương trình Chương trình thực với 100% tham gia GVCN PHHS PHỤ LỤC: BẢNG LÝ GIẢI PHƯƠNG PHÁP CHẤM ĐIỂM CHỌN GIẢI PHÁP ST Giải pháp. .. trường TH Phù Đổng 09/02 Trường TH /20 15 Phù Đổng Tổ chức chương trình 10/02 /20 15 09/03 Trường TH /20 15 Phù Đổng Trao giải 09/03 /20 15 09/03 Trường TH /20 15 Phù Đổng Tổng phụ trách GVCN Ban giám
- Xem thêm -

Xem thêm: Giải pháp tit 6 5, Giải pháp tit 6 5, Giải pháp tit 6 5, Kế hoạch hành động theo thời gian

Từ khóa liên quan

Mục lục

Xem thêm

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay