GIẢM TỶ SUẤT MỚI MẮC CẬN THỊ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNGTRONG NĂM 2014 - 2015

25 77 0
  • Loading ...
1/25 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:24

GIẢ IẢM M TTỶ G ỶS SU UẤ ẤTT M MỚ ỚII M MẮ ẮC CC CẬ ẬN N TTH HỊỊ CỦ ỦA AH C HỌ ỌC CS SIN INH H TTIỂ IỂU UH HỌ ỌC CP PH HÙ ÙĐ ĐỔ ỔN NG G RO ON TTR NG GN NĂ ĂM M 220014 14 220015 15 Nhóm 1 Nguyễn Thành Trung Trần Hoàng Mỹ Liên Nguyễn Thị Hưởng Nguyễn Thị Thảo HIỆP CAN T Nguyễn Hoàng Hiệp Tạ Thị Mai Hương Bùi Thị Lan Lê Thị Giang NỘI DUNG I II III IV V Đặt vấn đề Xác định vấn đề ưu tiên Phân tích vấn đề ưu tiên Kế hoạch can thiệp Kế hoạch giám sát VI Kế hoạch theo dõi đánh giá VII Kết luận, khuyến nghị I Đặt vấn đề Thông tin chung Phù Đổng  Vị trí địa lý: Đông Bắc Gia Lâm  S = 11,65 km  Dân số: 13.436 người, thôn  Kinh tế: GDP = 22,77 triệu đồng/người/năm (2013)   Chủ yếu sản xuất nông nghiệp (chăn nuôi bò sữa) Văn hóa: Lễ hội Gióng được UNESCO công nhận di sản văn hóa phi vật thể (2011)  Giáo dục: trường đạt chuẩn quốc gia I Đặt vấn đề Thông tin y tế Phù Đổng  TYT đạt chuẩn quốc gia (2004) với 15 phòng, 12 giường bệnh  Nhân sự: CBYT TYT, CBYT thôn, 23 CTV dân số  Đang thực 31 CT YT, CTMTQG Tỷ lệ bệnh đến khám TYT năm 2013 1.89 12.71 3.06 39.24 3.73 5.81 7.64 9.05 16.87 NKHH thể nhẹ Tai nạn thương tích Rối loạn tiêu hoá Bệnh phụ khoa Viêm Amydal Nghi lao phổi Rối loạn tiền đình Tăng huyết áp Khác I Đặt vấn đề Phương pháp thu thập thông tin II Xác định vấn đề ưu tiên Vấn đề sức khỏe 26,2% HS TH Tỷ lệ cận thị HS TH Phù cận thị Đổng, GL thị caoở HS TH Phù Tỷ lệ cận Đổng, GL cao Vấn đề quy trình Ô nhiễm môi trường quản lý CT CNBS tạimôi Phù Đổng, GL chưa Ô nhiễm trường quản lý CT tốt CNBS Phù Đổng, GL chưa tốt 39,24 % lượt khám TYT Tỷ lệ nhiễm khuẩn hô hấp trẻ em
- Xem thêm -

Xem thêm: GIẢM TỶ SUẤT MỚI MẮC CẬN THỊ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNGTRONG NĂM 2014 - 2015, GIẢM TỶ SUẤT MỚI MẮC CẬN THỊ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNGTRONG NĂM 2014 - 2015, GIẢM TỶ SUẤT MỚI MẮC CẬN THỊ CỦA HỌC SINH TIỂU HỌC PHÙ ĐỔNGTRONG NĂM 2014 - 2015, IV. Kế hoạch can thiệp

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay