GIỚI THIỆU MÔN HỌCBỆNH TRUYỀN QUATHỰC PHẨM VÀ PHÂN TÍCH NGUY CƠ ATTPCử nhân y tế công cộng

12 54 0
  • Loading ...
1/12 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:23

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG GIỚI THIỆU MÔN HỌC BỆNH TRUYỀN QUATHỰC PHẨM VÀ PHÂN TÍCH NGUY CƠ ATTP Cử nhân y tế công cộng Bệnh truyền qua TP PTNC ATTP DD xây dựng phần Thực địa chuyên ngành Các PP đáng giá lập kế hoạch dinh dưỡng www.hsph.edu.vn Các biện pháp quản lý ATTP SINH HỌC Vi khuẩn Virus KST Nấm… HÓA HỌC Hàn the Phẩm màu HCBVTV Tăng trọng KS… VẬT LÝ Phóng xạ Bụi Mảnh vỡ … www.hsph.edu.vn THỰC PHẨM Ô NHIỄM NGỘ ĐỘC BỆNH TRUYỀN QUA TP Phát (DTH, xét nghiệm) Điều tra Báo cáo Đánh giá Phòng ngừa Xử trí Q U Ả N L Ý MỤC TIÊU • Trình bày khái niệm, quy trình phân tích nguy cơ, quy trình đánh giá nguy vi sinh vật, hóa học thực phẩm • Có khả tham gia phát hiện, điều tra, xử trí, báo cáo vụ ngộ độc thực phẩm bệnh lây truyền qua thực phẩm cộng đồng • Thực hiện, nhận định kết số xét nghiệm vi sinh đánh giá ATTP www.hsph.edu.vn PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY • Thuyết trình • Thực hành lớp • Thực hành phòng thí nghiệm www.hsph.edu.vn NỘI DUNG (lý thuyết) Các mối nguy ATTP Tổng quan bệnh truyền qua thực phẩm Đánh giá nguy vi sinh vật thực phẩm Đánh giá nguy hóa học thực phẩm Phát hiện, điều tra, xử trí, báo cáo ngộ độc thực phẩm www.hsph.edu.vn NỘI DUNG (thực hành lớp) Đánh giá nguy vi sinh vật thực phẩm Đánh giá nguy hóa học thực phẩm Phát hiện, điều tra, xử trí, báo cáo ngộ độc thực phẩm www.hsph.edu.vn NỘI DUNG (thực hành PTN) • Qui trình lấy, bảo quản, xử lý mẫu (THỰC HÀNH LABO) • Kỹ thuật xác định Salmonella thực phẩm • Kỹ thuật định lượng Coliforms E coli phương pháp MPN www.hsph.edu.vn ĐÁNH GIÁ MÔN HỌC • Điểm = KTx0,2 + THx0,3 + Tx0,5 • Trong đó: – KT : Kiểm tra 15’ – TH : Thực hành PTN –T : Điểm thi hết môn (bài tập nhóm phát hiện, điều tra vụ NĐTP) www.hsph.edu.vn TỔ CHỨC HỌC TẬP • Lý thuyết học chung • Thực hành chia theo nhóm: – người/nhóm www.hsph.edu.vn Nội qui BM • Vắng mặt buổi thực hành không thi hết môn không tính điểm TH (ốm phải có giấy sở y tế) SV phải thi hết môn vào đợt thi lại (do phòng ĐT ĐH xếp) • Thực nghiêm chỉnh nội quy an toàn phòng thí nghiệm • SV học đầy đủ + • Không sử dụng ĐTDĐ học • Không sử dụng laptop không đồng ý GV www.hsph.edu.vn E-learning www.hsph.edu.vn ... DUNG (thực hành PTN) • Qui trình lấy, bảo quản, xử lý mẫu (THỰC HÀNH LABO) • Kỹ thuật xác định Salmonella thực phẩm • Kỹ thuật định lượng Coliforms E coli phương pháp MPN www.hsph.edu.vn ĐÁNH GIÁ
- Xem thêm -

Xem thêm: GIỚI THIỆU MÔN HỌCBỆNH TRUYỀN QUATHỰC PHẨM VÀ PHÂN TÍCH NGUY CƠ ATTPCử nhân y tế công cộng, GIỚI THIỆU MÔN HỌCBỆNH TRUYỀN QUATHỰC PHẨM VÀ PHÂN TÍCH NGUY CƠ ATTPCử nhân y tế công cộng, GIỚI THIỆU MÔN HỌCBỆNH TRUYỀN QUATHỰC PHẨM VÀ PHÂN TÍCH NGUY CƠ ATTPCử nhân y tế công cộng

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay