Bảng kiểm vị trí thiết kế

1 13 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:23

Bảng kiểm vị trí thiết kế Câu hỏi Nội dung quan sát Diện tích nơi chế biến thực phẩm phù hợp nhà hàng Vị trí quán ăn so với nguồn ô nhiễm (rác thải, cống rãnh…) ảnh hưởng Khu vực chế biến thực phẩm đảm bảo nguyên tắc chiều Khu vực sơ chế, chế biến tách biệt Khu vệ sinh thiết kế tách biệt Điều kiện vệ sinh quán Quán có đặc điểm kết cấu vững chắc, phù hợp quy trinh chế biến thực phẩm Đặc điểm trần nhà phẳng, không thấm nước, không rạn nứt Đặc điểm nên nhà phẳng dễ thoát nước 10 Vệ sinh nên nhà 11 Hệ thống chiếu sáng đảm bảo quy định 12 Các bóng đèn chiếu sáng che chắn hợp lưới Trả lời 2 2 2 2 2 2 Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không Có Không
- Xem thêm -

Xem thêm: Bảng kiểm vị trí thiết kế, Bảng kiểm vị trí thiết kế, Bảng kiểm vị trí thiết kế

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay