Ban thu hoach ve dieu tra khau phan ho gia dinh

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:22

BẢN THU HOẠCH VỀ ĐIỀU TRA KHẨU PHẦN 24H QUA TẠI HỘ GIA ĐÌNH Họ tên:…Lê Thị Giang…………………………………………… Lớp…… K10C…………………………… Bảng Bảng chấm cơm hộ gia đình Giới TT Họ tên Tuổi Tình trạng sinh lý Có thai Cho bú Các bữa ăn ngày Ăn Trưa Ăn Tối Ăn thêm thêm thêm 0= không ăn; 1= ăn nhà; 2= ăn nhà Sáng 52 1= nam; 2= nữ 1= có; 0=không 0 1 52 0 1 26 0 1 Lê Phương Thảo Trần Thị Phương Lê Thị Trang Bữa ăn Sáng Trưa Bảng Khẩu phần ăn hộ gia đình 24h qua Tên thực phẩm Tổng số gam TP sống tiêu thụ hộ gia đình - Phở nấu thịt lợn + Bánh phở +Thịt lợn nạc + Rau mùi + Hành +Hạt tiêu + Ớt + Mỡ lợn +Muối - Cơm + Gạo - Thịt lợn rang + Thịt lợn nửa nạc nửa mỡ + Hành + Muối - Canh khoai tây ninh xương + Xương sườn lợn + Khoai tây + Rau mùi + Hành + Cà rốt + Muối + Mắm Bảng Giá trị dinh dưỡng phần người trưởng thành gia đình TT Chất dinh dưỡng Chất dinh dưỡng tiêu thụ người trưởng thành/ngày (g) Protein (gam) Trong đó: ĐV (gam) TV(gam) Lipid (gam) Trong đó: ĐV (gam) TV(gam) Glucid (gam) Năng lượng (Kcal) Canxi (gam) Phospho (gam) Vitamin B1 (gam) Bảng Đánh giá tính cân đối phần người trưởng thành gia đình TT Nội dung % Năng lượng đạt Tỷ lệ lượng từ P:L:G Tỷ lệ Pđv/Pts Tỷ lệ lượng bữa sáng: trưa: tối Tỷ lệ Lđv/Lts Tỷ lệ Ca/P Tỷ lệ Vitamin B1/1000Kcal Kết (Ghi chú: Với bảng : Nếu gia đình có nhiều người trưởng thành (nam, nữ, độ tuổi khác nhau), chọn người để đánh giá đánh dấu vào người bảng 1) ...Bảng Giá trị dinh dưỡng phần người trưởng thành gia đình TT Chất dinh dưỡng Chất dinh dưỡng tiêu thụ người trưởng thành/ngày (g) Protein (gam)... (gam) TV(gam) Glucid (gam) Năng lượng (Kcal) Canxi (gam) Phospho (gam) Vitamin B1 (gam) Bảng Đánh giá tính cân đối phần người trưởng thành gia đình TT Nội dung % Năng lượng đạt Tỷ lệ lượng từ P:L:G... sáng: trưa: tối Tỷ lệ Lđv/Lts Tỷ lệ Ca/P Tỷ lệ Vitamin B1/1000Kcal Kết (Ghi chú: Với bảng : Nếu gia đình có nhiều người trưởng thành (nam, nữ, độ tuổi khác nhau), chọn người để đánh giá đánh dấu
- Xem thêm -

Xem thêm: Ban thu hoach ve dieu tra khau phan ho gia dinh, Ban thu hoach ve dieu tra khau phan ho gia dinh, Ban thu hoach ve dieu tra khau phan ho gia dinh

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay