Mau cham diem xay dung khau phan

1 19 0
  • Loading ...
1/1 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:22

Mẫu Chấm điểm xây dựng phần Tên sinh viên: STT Tiêu Chí Điểm tối đa Phần 1: Xây dựng phần Số thực phẩm sử dụng bữa ăn đạt từ 15 loại TP trở lên Đạt đủ nhóm thực phẩm/ bữa Thực phẩm tạo phù hợp, ăn hợp lý bữa (ví dụ: cơm/bún/phở/bánh mì, canh, mặn, xào) Thể tích bữa ăn khoảng từ 0,81,2 lít 0.5 % lượng đạt so với khuyến nghị từ 95-100% Tỷ lệ lượng từ P: L: G = 12-14: 2025: 61- 68 Tỷ lệ lượng bữa Sáng: Trưa: tối = 30:40:30 Tỷ lệ Pđv/Pts = 30-35% 0.5 Tỷ lệ Lđv/Lts ≤ 60% 0.5 10 Tỷ lệ Ca/P= 0,8-1,5 0.5 Phần 2: Đánh giá phần Đánh giá đầy đủ tiêu chí (đủ 10 tiêu chí) 0.25 Đánh giá đủ số ngày (3 ngày) 0.25 Đánh giá tiêu chí (có dẫn chứng cụ thể) Tổng Người chấm Điểm đạt 10 Người chấm
- Xem thêm -

Xem thêm: Mau cham diem xay dung khau phan , Mau cham diem xay dung khau phan , Mau cham diem xay dung khau phan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay