BÁO CÁO THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM 4 KHOA DINH DƯỠNG - TTYTDP HÀ NAM

14 36 0
  • Loading ...
1/14 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:21

TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y TẾ CÔNG CỘNG - - BÁO CÁO THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM KHOA DINH DƯỠNG - TTYTDP HÀ NAM Thành viên nhóm Lê Thị Giang Nguyễn Hương Lan Nguyễn Trần Bảo Yến Dương Thần Trưởng Xây dưng khâu phần cho thành viên nhóm I II - Thông tin chung cua đôi tương Ho va tên: Lê Thi Giang Tuôi: 22 tuôi Giơi tinh: Nư Cân (CN): 43kg Chiêu cao (CC): 1.55m Nghê nghiêp: Sinh viên Hoat đông thê lưc: Trung binh Bươc 1: Xac định nhu cầu lương Chi sô khôi thê: BMI = CN/CC2 = 17.9 Cân nên co cua đôi tương đê đam bao sưc khoe (vơi chi sô khôi thê nên co BMI = 20) la: W = 20*CC2 = 48.1 kg - Sô cân cân tăng la: 5.1kg Năng lương cho hoat đông hang nên co: ECHCB= 14.7*W + 496 = 14.7*20 + 496 = 1202.3 Kcal - Nhu câu lương nên co: E = ECHCB *1.64 = 1971.8 Kcal III Bươc 2: Tinh lương tưng chât sinh lương Năng lương: E g (Kcal) 276.1 69.0 Lipid (L) 394.4 43.8 Glucid (G) 1301.4 325.4 Bươc 3: Chia lương và cac chât sinh lương theo bưa Sang IV Protid (P) E P L %E 30% 30% 30% Kcal 591.5 82.8 118.3 G 20.7 13.1 V G 30% 390.4 97.6 Trưa E P L G 40% 40% 40% 40% 788.7 110.4 157.7 520.6 27.6 17.5 130.1 Tôi E P L G 30% 30% 30% 30% 591.5 82.8 118.3 390.4 20.7 13.1 97.6 Bươc 4: Chon thưc phâm và đưa vào thưc đơn ngày Khâu phần ăn ngày Trọng lượng Bữa ăn Món ăn Tên thành phần Bún Bún sườn Sáng Gia vi Xoài A (sống chưa thải bỏ) 200 Protid A1 (sống A2 (ăn đã thải vào) bỏ) 200 ĐV TV 34.4 6.1576 P 0.024 0.0024 0.06 0.0277 0.064 0.0550 0.12 0.0122 0.0073 0.0065 51.4 80 45.6 4.4032 Măng khô 60 60 7.8 1.26 12.9 Rau sà lách 40 36 0.54 0.144 0.648 Rau thơm 20 15 0.3 0.36 0.0255 Hành lá 20 16 0.208 0.688 0.0128 Dầu đậu tương 7 Rau mùi 30 4.5 25.5 Muối Nước Xoài chín 100 250 50 100 200 808 113.1 694.9 Tên thành phần Ca Trọng lượng P Protid (gam) A1 A (sống A2 (ăn Lipid (gam) Glucid (gam) Năng lượng (Kcal) 0.127 0.663 1.2 6.16 14.11 0.6 4.40 Năng lượng TV 3.4 Sáng Món ăn ĐV Ca Sườn lợn Tổng Bữa ăn Gluci d Lipid 9.13 219.2 64.259 94.14 6.048 2.64 3.584 63 0.051 28.2 0.0339 0.0015 0.0204 4.0035 0.0007 0 123 0.024 0.064 94.25 0.21184 0.3502 579.87 % 0.21184 Protid 0.35029 ĐV20.27TV 13.53 94.25 579.87 Lipid 13.98 TV ĐV 21.01 65.01 Glucid Ca P Năng lượng G Gạo tẻ máy 150 (sống đã thải bỏ) Thịt lợn nạc 20 0.4 19.6 3.724 Cà chua 30 1.5 28.5 0.171 Sấu xanh 20 13 0.234 Hành hoa 20 16 0.208 Mùi tàu Nước Thịt lợn nửa nạc nửa mơ 40 150 32 150 0.672 40 0.8 Cùi dừa non 40 32 Nước mắm cá 12 12 0.612 Cải thìa 150 37.5 112.5 Dầu đậu tương 5 100 50 50 chưa thải bỏ) Cơm Canh chua thit Trưa Thit rang Rau cải xào Cà muối Gia vi Bưởi Tổng Cà muối nén Muối Bưởi 180 63 960 180.2 Trưa vào) 150 11.85 1.5 1.372 0.256 0.688 0.0128 0.768 0.0064 8.428 1.12 0.00353 0.544 0.0012 1.575 0.832 0.00128 0.432 0.00516 0.225 2.7 0.05625 0.156 0.0372 0.0074 0.0007 0.0065 0.0096 0.0697 0.0169 0.0008 0.0337 5 0.65 % 9.80 13.97 19.86 66.17 7.58 516.3 27.244 5.757 2.496 3.584 8.064 101.724 12.704 4.1868 19.125 45 0.234 779.8 10.80 16.71 0.19167 0.37108 27.52 17.38 130.34 787.88 1.14 0.00342 0.39 0.01755 Ca P Protid (gam) Lipid (gam) Glucid (gam) Năng lượng (Kcal) 0.045 0.00137 0.057 39.2 6.468 117 113.85 0.0075 0.009 6.6 0.0045 0.0021 0.0210 0.3710 8.541 0.02691 130.34 0.19167 35.1 787.88 13 Bữa ăn Tối Món ăn Cơm Tên thành phần Gạo tẻ máy Tôm đồng Tôm Nước mắm rang cá gừng Gừng tươi Rau giền đo Canh rau giền Nước Đậu phu Cà chua Rau mùi Đậu sốt Hành hoa cà chua Muối Dầu đậu tương Nộm Dưa chuột Cả ngày 1Toi ta dưa Cachuột Chanh P Dưa hấu Dưa hấu Protid Tổng(gam) Lipid (gam) Glucid (gam) Năng lượng (Kcal) Tỷ lệ protid ĐV/TS Tỷ lệ Lipid ĐV/TS Tỷ lệ Ca/P Trọng lượng A (sống A1 (sống chưa thải đã thải bỏ) bỏ) 110 30 Protid A2 (ăn ĐV vào) 110 27 4.968 170 200 40 30 10 0.5 64.6 0 1.5 0.75 4.5 105.4 200 40 28.5 4.25 9 TV Ca P Năng lượng Giá 0.486 0.033 0.3024 0.1144 0.0405 378.62 24.246 1600 3000 0.0004 0.144 0.00172 0.00028 1.3956 ĐV 8.69 0.204 50 2.5 47.5 % Tối 1.0960825 10 Ca 2.5 7.5 1.087893 150 P 72 78 68.35 14.0 830 Protein 150.35 679.65 (gam) 44.33Lipid (gam)20.4 321.29Glucid (gam) 65.7 1957.57Năng lượng (Kcal) 32.38 33.14 1.01 Lipid 0.018 0.3162 4.36 0.171 0.1105 0.104 Glucid TV 1.1 83.49 0.027 0.2295 0.0027 0.00036 1.233 0.3162 6.6402 0.30355 0.12964 30.6714 2.16 0.28 0.0096 0.034 38 0.057 1.14 0.00342 0.00741 5.757 0.02125 0.0085 0.00565 0.0034 0.66725 0.344 0.0064 0.00328 1.792 0.003 0.0014 0.38 0.24 0.0675 0.69257 0.936 0.36653 5.17 20.57 15.39 13.41 96.71 589.81 0.0475 1.3775 0.01093 0.01283 0.02 0.92 0.00096 0.00724 % 0.0225 0.3375 0.003 0.00165 0.156 1.794 0.00624 0.01014 0.49 13.95 12.93 96.71 0.69257 0.36653 20.47 65.58 Khâu phần ăn ngày 81 500 1000 1000 1000 500 7.4575 700 4.82 500 1.8225 12.324 2500 589.81 16800 Bữa ăn Món ăn Tên thành phần Gạo tẻ máy 60 Protid ĐV 60 Lipid TV ĐV TV 4.74 7.795 Glucid 0.6 45.54 5.030 P 0.018 0.00460 0.0624 206.52 900 0.0768 0.0043 0.0139 0.0049 76.4544 8000 80 41.6 38.4 Tía tô Cà rốt (củ đo, vàng) 30 24 0.696 0.816 40 4.2 35.8 0.537 0.0716 2.7924 0.0456 0.01539 Hành lá Dầu đậu tương Muối Nước Bánh Bánh bích bich quy quy 15 12 0.156 0.516 0.0096 200 200 50 Quít Tổng Quít 130 611 25.74 50 104.2 80.54 530.4 4.4 0.8340 7.80 11.36 2.25 0.3127 5.03 Sáng Ca P Protid (gam) 8.23 % 0.16869 0.22033 19.16 13.22 Năng lượng Ca Thịt gà ta Cháo gà Sáng Trọng lượng A1 A (sống A2 (sống chưa (ăn đã thải thải bỏ) vào) bỏ) Giá 6.048 13.962 2.688 2500 45 0 0.0015 0.0007 37.55 8.6535 0.0375 0.03649 0.0395 0.0177 40.7656 2600 95.87 0.16869 0.2203 391.44 15000 1000 Lipid (gam) Glucid (gam) Năng lượng (Kcal) Trọng lượng Bữa ăn Trưa Món ăn Cơm Tên thành phần Gạo tẻ máy Cá me Dưa cải be Cà chua Canh dưa cá Đỗ luộc Gia vi Nước chấm Nghệ tươi 13.26 95.87 579.49 Protid A1 A (sống (sống A2 (ăn chưa đã thải vào) thải bỏ) bỏ) 150 150 100 36 64 50 2.5 47.5 ĐV 20.60 66.17 Lipid TV ĐV 11.85 9.856 1.5 0.855 14.25 0.0855 0.0285 0.3 2.7 0.0297 0.0081 Quả dọc 1.8 3.2 0.0256 Hành hoa Rau thì là 15 20 12 15 0.156 0.39 Đậu đũa Muối Nước Dầu đậu tương Nước mắm cá Toi ta Chanh 60 400 54 400 3.24 113.85 1.14 0.045 0.10048 0.0475 0.57 0.00171 0.156 0.1376 0.0874 0.0037 0.0005 0.0001 0.0049 0.0018 0.0086 0.0021 0.1188 0.000324 0.1248 0.000672 1.6 11.25 P 5.824 0.75 0.4 3.75 Ca 0.165 0.516 0.27 0.0096 0.03 0.216 4.266 0.02538 0.0045 0.306 0.0006 0.096 0.1012 Năng lượng Giá TV 15 15 Glucid 0.008 0.0337 516.3 91.84 7.98 2300 4000 2500 2.8785 0.6669 2500 0.6016 2.688 4.125 31.968 0 600 500 81 0.216 0.00258 0.368 0.000384 0.5062 0.0045 0.0004 0.0029 0.0024 500 2.0934 1.928 2.7337 Ổi Ổi Tổng 110 5.5 104.5 963 65 898 0.627 10.16 17.46 5.82 1.045 7.106 0.01045 12.00 129.05 0.28308 Trưa Món ăn Tối Tên thành phần Trọng lượng Gạo tẻ máy Cơm rang thập cẩm Canh rau ngót thit Protid 0.28308 0.42543 27.62 17.83 129.05 787.14 Lipid A (sống A1 (sống chưa đã thải thải bỏ) bỏ) 110 40.337 2200 787.14 15100 % Ca P Protid (gam) Lipid (gam) Glucid (gam) Năng lượng (Kcal) Bữa ăn 0.0167 0.4254 Glucid A2 (ăn vào) 110 14.03 20.39 65.58 Ca Năng lượng P Giá ĐV TV ĐV 8.69 TV 1.1 0.997 83.49 0.033 0.043 0.00473 Trứng gà ta 10 1.4 8.6 1.272 Ớt đo to Chả lợn 10 10 1.8 8.2 10 1.08 Đậu hà lan 10 0.585 Su hào Cà rốt (củ đo, vàng) Ngô nếp luộc Thịt lợn nạc Rau ngót 10 2.24 7.76 0.21728 0.036 0.954 0.0077 0.48112 10 10 15 70 1.05 0.3 16.1 8.95 15 53.9 0.13425 0.195 0.0179 0.11 0.082 0.0246 5.04 2.85 1.05 2.8567 0.328 0.000574 0.51 0.002 0.00513 0.00357 0.6981 0.003849 1.645 0.0002 0.00105 1.8326 0.091091 0.1144 0.0180 0.0021 0.01 0.0038 0.0038 0.0034 0.0085 0.0285 0.0350 378 14.2 1.86 51 2.86 3.49 20 18.7 Dưa cải be Gia vi Sấu chín Dưa cải be Hành hoa Muối Dầu đậu tương Nước 70 3.5 66.5 1.197 1.596 0.0665 5 300 300 0.052 0.172 0.0032 0.003 Sấu chín Tổng Cả ngày Ca P Protid (gam) Lipid (gam) Glucid (gam) Năng lượng (Kcal) Tỷ lệ protid ĐV/TS Tỷ lệ Lipid ĐV/TS Tỷ lệ Ca/P 80 19.2 727 52.59 % 0.7304661 0.9173807 66.78 44.48 321.66 1954.03 0.0139 0.0016 0.0014 0.8 60.8 674.7 0.7904 5.20 14.80 4.9856 7.09 Tối 6.30 0.0608 96.74 0.278693 0.0267 0.2716 23.1 576 % Ca P 13.67 Protid (gam) 20.49 Lipid (gam) 65.84 Glucid (gam) Năng lượng (Kcal) 34.68 40.34 0.27869 0.27162 20.00 13.38 96.74 587.41 13.62 20.51 65.87 0.80 Khâu phần ăn ngày Trọng lượng Bữa ăn Sáng Món ăn Xôi xéo Tên thành phần Gạo nếp máy Ruốc thịt Protid A (sống chưa thải bỏ) A1 (sống đã thải bỏ) A2 (ăn vào) 100 100 20 20 ĐV Lipid TV ĐV 8.4 4.6 Glucid P Năng lượng Giá TV 1.6 2.62 Ca 74.9 0.03 0.104 347.6 3000 0.06 0.006 0.0208 42.22 1000 lợn 28 0.56 27.44 6.4209 0.6585 14.5706 35 1.75 33.25 0.266 0.83125 8 1 150 150 Đậu xanh Dưa chuột muối Mơ lợn nước Muối Nước cam tươi Nước cam tươi Tổng 342 2.31 339.69 7.968 0.3 16.14 10.59 Món ăn Tên thành phần Trưa Cơm Thit kho trứng Gạo tẻ máy Thịt lợn nửa nạc nửa mơ Trứng cút A (sống A1 (sống chưa đã thải thải bỏ) bỏ) 150 0.26356 0.26356 20.74 13.15 97.11 589.71 30 0.6 29.4 18 1.98 16.02 4.389 1000 0.039 0.027 33.9 97.11 0.2635 0.2635 71.712 500 589.71 5000 11000 14.07 20.06 65.87 Protid A2 (ăn vào) 150 500 % Ca P Protid (gam) Lipid (gam) Glucid (gam) Năng lượng (Kcal) Bữa ăn 89.8934 6.75 2.56 Sáng Trọng lượng 0.1034 0.0066 0.0009 0.0007 1.05 4.6 0.0175 0.0083 0.0001 0.0015 ĐV TV Lipid ĐV 11.85 4.85 Ca P 113.85 0.045 0.0026 0.0362 0.156 0.0523 0.0062 Năng lượng Giá TV 1.5 6.32 2.0986 Glucid 1.7782 0.0640 516.3 2300 76.293 1500 24.6547 1800 Cùi dừa già Dưa hấu Tổng 0.0036 12 0.576 4.32 0.744 Hành củ 1.2 3.8 0.0494 0.0152 0.1672 Hạt tiêu 1 0.07 0.074 0.341 11 2.2 8.8 0 8.5712 5 0.78 0.21 1.59 Dầu đậu tương 3 Nước mắm cá (đặc biệt) 6 Muối 1 Rau muống 150 56.25 93.75 Muối Nước 200 0 200 15 15 Toi ta 0.8 3.2 0.192 0.016 0.736 Chanh 10 2.5 7.5 0.0675 0.0225 0.3375 150 72 78 0.936 0.156 1.794 11.47 130.16 Nước mắm cá (đặc biệt) Nước chấm 15 cút cùi Đường cát dừa Ớt bột khô Rau muốn g luộc Dưa hấu 777 140.53 636.47 0.9 2.25 8.00 0.375 19.62 Trưa Ca P Protid (gam) 0 6.32 % 0.34553 0.37894 27.62 1.9687 13.96 0.0012 0.0073 0.0156 0.0428 0.0232 0.0015 0.0937 0.0045 0.0580 0.0007 0.003 0.0062 0.3455 0.0184 0.0018 0.0000 0.0063 44.16 1.0032 2.31 34.2848 0.019 11.37 0.0148 0.0007 0.0346 0.0021 27 0.0370 0.0057 0.0016 0.0218 0.3789 3000 3.6 23.25 1000 100 3.856 1000 1.8225 12.324 791.23 2500 13200 Lipid (gam) Glucid (gam) Năng lượng (Kcal) Bữa ăn Món ăn Cơm Tên thành phần Gạo tẻ máy Rau củ xào thập cẩm Protid ĐV Lipid TV ĐV 8.69 TV 1.1 25 Cần tây 12 1.92 10.08 0.3729 12 2.4 9.6 0.1344 0.5664 0.2 0.8 0.048 0.004 0.184 0 4 Tép gạo 30 2.4 Bầu 60 21.3 38.7 0.2322 0.008 1.1223 0.4 1.6 0.0208 0.0688 200 0 200 Súp lơ xanh 40 15.6 24.4 0.732 0.0732 0.7076 Cà rốt 20 2.1 17.9 0.2685 0.0358 1.3962 Súp lơ trắng 50 20 30 0.75 0.03 1.44 Hành củ tươi 15 3.6 11.4 0.1482 0.0456 0.5016 Muối Dầu đậu tương Nước 0.9 83.49 Hành hoa 4.7 Glucid 25 Muối Dầu đậu tương Canh bầu nấu tôm Trọng lượng A (sống chưa A1 (sống đã A2 (ăn thải bỏ) thải bỏ) vào) 110 110 20.23 65.80 Gan lợn Gan Toi tây (cả lá) xào cần tỏi Toi ta Tối 17.79 130.16 791.23 27.6 3.2292 0.5 0.020 0.79632 0.33 Ca P 0.033 0.0017 0.0327 0.0076 0.0001 0.0015 0.1144 0.0882 0.0247 0.0012 0.0015 0.0055 0.0014 0.0007 0.0601 0.0290 0.0006 0.0007 0.0063 0.0059 0.0078 0.0036 0.0151 0.0069 0.0153 0.0055 0.25116 0.0129 Năn lượ 378 4.8 2.8 15 5.4 0.3 6.4 3.0 Dầu đậu tương Muối Táo ta Táo ta Tổng Cả ngày Ca P Protid (gam) Lipid (gam) Glucid (gam) Năng lượng (Kcal) Tỷ lệ protid ĐV/TS Tỷ lệ Lipid ĐV/TS Tỷ lệ Ca/P 0 3 100 14 86 0.688 0.172 7.138 12.09 1.23 12.49 691 83.92 % 0.996757 1.0301651 68.37 44.65 325.19 1976.12 607.08 97.91 Tối 13.84 20.34 65.82 30.03 40.62 0.97 7.93 Ca P Protid (gam) Lipid (gam) Glucid (gam) Năng lượng (Kcal) 0.0015 0.0068 0.3876 % 0.38767 0.38159 20.01 13.72 97.91 595.18 13.45 20.75 65.80 0.0007 0.0240 0.3815 32 595 ... lượng (Kcal) 32 .38 33 .14 1.01 Lipid 0.018 0 .31 62 4 .36 0.171 0.1105 0.104 Glucid TV 1.1 83. 49 0.027 0.2295 0.0027 0.00 036 1. 233 0 .31 62 6.6402 0 .30 355 0.12964 30 .6714 2.16 0.28 0.0096 0. 034 38 0.057... P L %E 30 % 30 % 30 % Kcal 591.5 82.8 118 .3 G 20.7 13. 1 V G 30 % 39 0.4 97.6 Trưa E P L G 40% 40% 40% 40% 788.7 110.4 157.7 520.6 27.6 17.5 130 .1 Tôi E P L G 30 % 30 % 30 % 30 % 591.5 82.8 118 .3 390.4... 0 .34 5 53 0 .37 894 27.62 1.9687 13. 96 0.0012 0.00 73 0.0156 0.0428 0.0 232 0.0015 0.0 937 0.0045 0.0580 0.0007 0.0 03 0.0062 0 .34 55 0.0184 0.0018 0.0000 0.00 63 44.16 1.0 032 2 .31 34 .2848 0.019 11 .37 0.0148
- Xem thêm -

Xem thêm: BÁO CÁO THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM 4 KHOA DINH DƯỠNG - TTYTDP HÀ NAM, BÁO CÁO THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM 4 KHOA DINH DƯỠNG - TTYTDP HÀ NAM, BÁO CÁO THỰC TẬP CỘNG ĐỒNG NĂM 4 KHOA DINH DƯỠNG - TTYTDP HÀ NAM

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay