New microsoft word document

3 12 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:21

1 Vấn đề mà nhóm xác định là: bắt nạt học đường Phân tích vấn đề Mức độ nghiêm trọng vấn đề: Quần thể đích chịu ảnh hưởng từ vấn đề là: nhà trường, gia đình, học sinh bắt nạt học sinh bị bắt nạt Một số đặc điểm chung quần thể đích: Gia đình: Nhà trường Học sinh bắt nạt Học sinh bị bắt nạt phânnhómvàphântíchđốitượngđích: Phânnhómđốitượngtheonhữngtiêuchí:vịthếxãhội Nhómđốitượngđíchlà:nhàtrường Kiếnthứccủađốitượngđíchvềvấnđềnày:cònchưathựcsựquantâm, chưaxácđịnhvấnđềcầnphảigiảiquyếttrướcmắt Tháiđộ, niềm tin củađốitượngliênquanđếnvấnđềnày: Đốitượngcóhành vi nguycơlà:chưaquantâmtớihọcsinhcủamìnhđặcbiệtlànhữnghọcsinhcódấuhiệuđibắtnạ tvàbịbắtnạt Nhữnglợiíchmàđốitượngcóđượckhithayđổihành vi là:thànhtíchhọctậpcủatrường, lớptănglên; uytínnhàtrườngđượcnângcao khôngcònhiệntườngbắtnạttừđóthuhútđượclượnghọcsinhlướnhơnvàcónhiềulợiíchkin htếhơn; giáoviênđượckhenthưởngvìđãquảnlítốthọcsinhcủamình Nhữngràocảnmàcácđốitượnggặpphảikhithựchiệnhành vi: thờigiandànhchocôngviệccánhân, lượngcôngviệc trường, lịchgiảngdạy, môngiảngdạy, vaitròtrongnhàtrường, khoảngcáchgiữagiáoviên, nhàtrườngvớihọcsinh, Kênhtruyềnthôngmàđốitượngyêuthích: lịchđểbànvớicánbộquảnlítrongnhàtrường, sổpháttayvớigiáoviên phântíchyếutốbênngoài Đốitáclàai: Nhiệmvụcủađốitáclàgì Nhàtàitrợlàai Nhiệmvụcủanhàtàitrợ 5.ưu nhượcđiểmcủanhómlà II tiếpthịhốnhợpvàmụctiêutiếpthị Yếutốsảnphẩm Sảnphẩmcốtlõi: nângcaosứckhỏetâmthầnvàthểchấtchohọcsinh Sảnphẩmhànhvi: hành vi quantâmtớihọcsinhcủanhàtrườngđểpháthiệnsớmhành vi bắtnạtvàgiảiquyếttốthậuquảcủahành vi Sảnphẩmbổ sung: lịchđểbànvàsổpháttay Yếutốgiá Giáthànhtiền: khôngcó Giákhôngthànhtiền: thờigiancủacáccánbộnhàtrườngbỏrađểđọcnhữngsảnphẩmtruyềnthông, thờigiandànhchohọcsinh, tâmlí lo lắngkhiphảihoànthànhchỉtiêucóthểđưaracủanhàtrường Yếutốđịađiểm Địađiểmmàđốitượngđíchcóthểtiếpcậncácsảnphẩmcủachươngtrình: ngaytạinhàtrường Cáckênhphânphốisảnphẩmcóthểsửdụngđềgiớithiệusảnphẩmlà: qua sách Cáckênhtruyềnthônghiệuquảtrongviệctiếpcậnđốitượngđích: sáchpháttay, lịchđểbàn Mụctiêutiếpthị Mụctiêutiếpthị: vấnđềsứckhỏeđượcthayđổikhikếtthúcchươngtrìnhlàgiảmhoặcchấmdứthànhvi bắtnạthọcđường Mụctiêuhànhvi: hành vi nàocủađốitượngđượcthayđổilàchú ý tớihọcsinh Mụctiêutruyềnthông: • Nhânthức: nhómmuốnđốitượngđíchbiếtvềcáchnhậnthứccáchành vi bắtnạtvfbịbắtnạt • Tháiđộ: nhómmuốnđốitượngđíchcótháiđộquantâmtớihọcsinhvàquantâmtớivấn đềbắtnạthọc đường
- Xem thêm -

Xem thêm: New microsoft word document, New microsoft word document, New microsoft word document

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay