SINH lý BÊNH QUÁ TRÌNH VIÊM

3 41 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:18

SINH BÊNH QUÁ TRÌNH VIÊM Khái niệm viêm • • Viêm tập hợp phản ứng thể chống lại xâm nhập ,biểu có tính cục Viêm phản ứng vận mạch tế bào tổ chức sống kích thích có hại Viêm phản ứng chỗ mạch máu, tổ chức liên kết, hệ thần kinh nhân tố gây bệnh mối liên hệ tính phản ứng Ý nghĩa viêmViêm trình rối loạn tạm thời để đạt đến cân sau nhiễm khuẩn nhẹ, thể có khả chống lại cách hữu • Viêm phản ứng bảo vệ thể viêm làm tang8tuan62 hoàn chỗ, tăng chuyển hóa tạo lượng cho phản ứng bảo vệ thể ... mối liên hệ tính phản ứng Ý nghĩa viêm • Viêm trình rối loạn tạm thời để đạt đến cân sau nhiễm khuẩn nhẹ, thể có khả chống lại cách hữu • Viêm phản ứng bảo vệ thể viêm làm tang8tuan62 hoàn chỗ,...1 Khái niệm viêm • • Viêm tập hợp phản ứng thể chống lại xâm nhập ,biểu có tính cục Viêm phản ứng vận mạch tế bào tổ chức sống kích thích có hại Viêm phản ứng chỗ mạch máu, tổ
- Xem thêm -

Xem thêm: SINH lý BÊNH QUÁ TRÌNH VIÊM, SINH lý BÊNH QUÁ TRÌNH VIÊM, SINH lý BÊNH QUÁ TRÌNH VIÊM

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay