Buoc 5 vi du LCGP

2 19 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:13

dụ Bảng lựa chọn giải pháp Mục tiêu Ng.nhân gốc rễ Khách hàng không cung cấp thông tin Nâng tỉ lệ sử dụng biện pháp tránh thai phụ nữ sau nạo hút thai từ 32% lên 70% từ tháng 1/2001 đến tháng 1/2002 TTBVSKBM TE-KHHGĐ tỉnh KH Giải pháp Cung cấp thông tin tránh thai cho tất KH Cán y tế thiếu kỹ tư vấn Đào tạo kỹ tư vấn cho cán y tế Công tác giám sát chưa chặt chẽ Chú trọng giám sát tư vấn viên Chưa có quy trình tư vấn Xây dựng quy trình tư vấn Phương pháp thực Đưa nội dung phòng tránh thai trình tư vấn Truyền thông qua loa phát truyền hình biện pháp tránh thai Phát tờ rơi, sách mỏng biện pháp tránh thai phòng khám Hiệu Khả Tích Thực thi số 20 C 20 K C Chiếu video tránh thai phòng chờ 20 C Đào tạo tập trung ngắn hạn 4 16 C Đạo tạo thông qua giám sát thường xuyên 12 K Lập kế hoạch giám sát phù hợp 4 16 C Xây dựng đầy đủ bảng kiểm, biểu mẫu giám sát Xây dựng chế tài giám sát cho GSV tư vấn viên 20 C 12 K Xây dựng quy trình tư vấn trước sau nạo hút thai dựa quy trình mẫu BYT 20 C
- Xem thêm -

Xem thêm: Buoc 5 vi du LCGP, Buoc 5 vi du LCGP, Buoc 5 vi du LCGP

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay