Buoc 2 xac dinh uu tien can thiep

4 26 0
  • Loading ...
1/4 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:13

9/10/2012 QUI TRèNH LP K HOCH Thu thp thụng tin ỏnh giỏ tỡnh hỡnh Xỏc nh u tiờn Phõn tớch tỡm cỏc nguyờn nhõn gc r Xõy dng mc tiờu La chn gii phỏp Vit k hoch hnh ng XC NH VN U TIấN CAN THIP ThS Phm Th Thựy Linh B mụn Qun lý h thng y t Trng i hc Y t Cụng cng Khái niệm vấn đề sức khoẻ/y tế Vấn đề ? Khoảng cách thực tế mong muốn (mục tiêu) Khoảng cách thực tế tiêu Khoảng cách thực tế tiêu chuẩn Nờu Cn m bo y cỏc yu t: Cỏi gỡ (vn gỡ)? i tng no (ai)? Din õu? Din vo thi gian no? Din nh th no? Ví dụ: - Mục tiêu quốc gia giảm tỷ lệ mắc sốt xuất huyết 110 ca/100.000 dân >< số ca thực tế mắc Tỷ số tử vong mẹ theo kế hoạch 2009-2010: 70/100.000 trẻ đẻ sống >< 165/100.000 trẻ đẻ sống Nờu T s t vong m ti tnh Cao Bng cao, 400/100.000 nm 2010 T l tr c cho bỳ vũng gi sau ti bnh vin sn X thp, 70% nm 2009 Thi gian ngi bnh ch i c khỏm chuyờn khoa sn ti bnh vin huyn B lõu, >=60 phỳt quớ nm 2011 9/10/2012 Các phương pháp xác định vấn đề sức khoẻ ưu tiên 2.1 Thang điểm Phạm vi vấn đề (A): s lng cỏ th chu nh hng trc tip ca - Tính nghiêm trọng vấn đề (B) - Ước lượng hiệu giải pháp can thiệp (C) M = (A + 2B) x C - Ưu điểm: tiêu chuẩn cụ thể, rõ ràng - Hạn chế: thu thông tin xác - Xác định ưu tiên: Phạm vi vấn đề Vấn đề sức khoẻ 2.1.1 Yếu tố A (Phạm vi vấn đề) - Đối tượng bị tác động vấn đề - Sử dụng thang điểm 10 - Cách tính điểm: vấn đề có số lượng cá thể bị tác động trực tiếp nhiều nhận điểm cao - Cho điểm theo nhóm cá nhân: + nhóm thống điểm lấy điểm + thành viên nhóm không đồng ý thành viên cho điểm lấy điểm trung bình 2.1.2 Tính nghiêm trọng vấn đề (B) Điểm (0-5) Cá nhân Vấn đề Vấn đề Vấn đề Nhóm Tính cấp thiết: đòi hỏi phải giải - Hậu VĐSK: gây tàn tật, tàn phế, tử vong - Thiệt hại kinh tế - Tác động đến nhiều tầng lớp cộng đồng Ví dụ: cúm gà H5N1 Suy dinh dưỡng * Cách tính điểm - Vấn đề Xác định ưu tiên: Tính nghiêm trọng vấn đề Tính nghiêm trọng vấn đề (B) Rất nghiêm trọng Nghiêm trọng Tương đối nghiêm trọng Nghiêm trọng Không nghiêm trọng điểm điểm điểm điểm điểm Vấn đề sức khoẻ Điểm (0-5) Cá nhân Nhóm Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề 9/10/2012 2.1.3 ước tính hiệu giải pháp can thiệp (C) - Đây yếu tố quan trọng Ví dụ: So sánh điều trị nhiễm khuẩn hô hấp cấp tính kháng sinh nội ngoại * Cách cho điểm tương tự hai yếu tố Xác định ưu tiên: ước lượng hiệu giải pháp can thiệp Điểm (0-5) Cá nhân Vấn đề Vấn đề Vấn đề Các phương pháp xác định vấn đề sức khoẻ ưu tiên (2) 2.2 Bảng lựa chọn vấn đề quy trình: điểm điểm điểm điểm điểm Bảng tổng hợp: chọn vấn đề ưu tiên Vấn đề sức khoẻ Các yếu tố A Nhóm Vấn đề Rất hiệu Hiệu Tương đối hiệu Hiệu thấp Không hiệu Trả lời câu hỏi: giải pháp đưa có giải vấn đề tính hiệu nào? Vấn đề sức khoẻ ớc tính hiệu giải pháp can thiệp (C) B C Điểm ưu tiên BPRS (A + 2B)xC Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề XC NH QUY TRèNH CN CAN THIP Quy trỡnh Khỏch hng t TCKT Gim lóng phớ Chin lc Tớch s Nhóm/đội lập kế hoạch xác định thang điểm (1-5) Liệt kê quy trình cho điểm theo cá nhân/nhóm Ưu điểm: dựa ý kiến nhiều người Hạn chế: khó đánh giá tiêu chuẩn quy trình 9/10/2012 Nguyờn tc xỏc nh can thip u tiờn Vớ d: cựng l liờn quan n bnh tt cng ng hoc cựng l liờn quan n qun lý mt c quan/ t chc hay mt chng trỡnh no ú Nu cỏc khụng cựng cp => chỳng ta nờn chia cỏc ln thnh nhiu nh tng ng Sau lit kờ cỏc , nờn phõn bit rừ hai loi : Bài tập thực hành lớp Ch so sỏnh v chn la cỏc cp v quy mụ tng ng Bnh tt cng ng (VD: st xut huyt, tiờu chy, lõy truyn qua ng tỡnh dc, nhim khun hụ hp cp tớnh tr em v v ) Vn liờn quan n qun lý mt c quan, t chc hay mt chng trỡnh (VD: KH ch i lõu nhn dch v, s liu bỏo cỏo t cỏc tuyn di khụng chớnh xỏc, t l tr tiờm phũng y thp ) Anh/chị theo nhóm liệt kê vấn đề/vấn đề sức khoẻ công tác CSSK xác định vấn đề/vấn đề sức khoẻ ưu tiên để giải Nu cỏc thuc c hai loi trờn, nhúm s t trao i v thng nht chn cỏc cựng loi la chn u tiờn da trờn tỡnh hỡnh thc t ...9/10 /20 12 Các phương pháp xác định vấn đề sức khoẻ ưu tiên 2. 1 Thang điểm Phạm vi vấn đề (A): s lng cỏ th chu nh hng trc tip ca - Tính nghiêm trọng vấn đề (B) - Ước lượng hiệu giải pháp can thiệp... điểm Vấn đề sức khoẻ Điểm (0-5) Cá nhân Nhóm Vấn đề Vấn đề Vấn đề Vấn đề 9/10 /20 12 2.1.3 ước tính hiệu giải pháp can thiệp (C) - Đây yếu tố quan trọng Ví dụ: So sánh điều trị nhiễm khuẩn hô hấp... Xác định ưu tiên: ước lượng hiệu giải pháp can thiệp Điểm (0-5) Cá nhân Vấn đề Vấn đề Vấn đề Các phương pháp xác định vấn đề sức khoẻ ưu tiên (2) 2. 2 Bảng lựa chọn vấn đề quy trình: điểm điểm
- Xem thêm -

Xem thêm: Buoc 2 xac dinh uu tien can thiep, Buoc 2 xac dinh uu tien can thiep, Buoc 2 xac dinh uu tien can thiep

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay