HD BT het mon 2012 CNCQ10

2 11 0
  • Loading ...
1/2 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:13

HƯỚNG DẪN BÀI TẬP THẢO LUẬN NHÓM Môn: Nhân học y tế Xã hội học Sức khỏe Lớp: CNCQK10 Giới thiệu Bài tập thảo luận nhóm thiết kế nhằm mục đích giúp sinh viên có khả áp dụng mô hình yếu tố xã hội định sức khỏe (Social Skeleton) để phân tích chủ đề sức khỏe/hành vi sức khỏe Việt Nam: Tai nạn giao thông đường bộ, Hút thuốc lá, Lạm dụng rượu/bia Quan hệ tình dục trước hôn nhân Đây tập nhóm nên sinh viên chia thành nhóm để làm tập Số nhóm: 16 nhóm Chủ đề sức khỏe Tai nạn giao thông đường Hút thuốc Sử dụng rượu bia Quan hệ tình dục trước hôn nhân Lý thuyết áp dụng Học viên áp dụng Mô hình yếu tố xã hội định sức khỏe để phân tích nguyên nhân xã hội chủ đề sức khỏe phân công (Xem hình bên) Nội dung tập: Giới thiệu tình hình vấn đề sức khỏe Mô hình yếu tố xã hội định sức khỏe (John Germov, 2005) Việt Nam (tỉ lệ, xu hướng…)? (1.5đ) Mô tả phân bố tỉ lệ vấn đề sức khỏe nhóm xã hội khác nhau? (2đ) Phân tích điều kiện xã hội (cấp độ thiết chế văn hóa) dẫn tới phân bố khác nhóm xã hội vấn đề sức khỏe đó? (2 điểm) Trên sở kết mô tả phân bố khác nhóm phân tích điều kiện xã hội trên, xây dựng mô hình yếu tố xã hội ảnh hưởng đến vấn vấn đề sức khỏe theo mô hình John Germov (2 điểm) Đề xuất giải pháp phù hợp (cấp độ vi mô, trung mô, hay vĩ mô) nhằm giải vấn đề sức khỏe đó? Vì lại ưu tiên chọn cấp độ đó? (2.5đ) Yêu cầu thông tin sử dụng phân tích Mỗi nhóm sau lựa chọn chủ đề sức khỏe cần phải dành thời gian để tìm tài liệu/thông tin/số liệu liên quan phục vụ cho việc phân tích vấn đề sức khỏe mà nhóm lựa chọn Các thông tin/số liệu sử dụng cho tập phải đảm bảo có nguồn gốc tin cậy 1, trích dẫn xác2 Yêu cầu trình bày:  Trình bày giấy A4 (nộp in để chấm điểm hết môn)  Trình bày file powerpoint, sử dụng để trình bày trước lớp  Điểm hết môn = điểm báo cáo *70% + điểm trình bày* 30% Thời gian làm tập nhóm  Hạn nộp file ppt trình bày: 12h ngày 8/11/2012 (email tới địa dth1@hsph.edu.vn)  Hạn nộp báo cáo viết: 17h ngày 28/11/2012 (nộp in môn – phòng 3.1 nhà tầng) Thời gian trình bày3:  Buổi 1: 12/11/2012  Buổi 2: 14/11/2012 Hướng dẫn giáo viên  Sinh viên sử dụng hướng dẫn để làm tập  Ngoài liên hệ với giáo viên để hỏi thêm thông tin theo địa chỉ: Lê Hải Hà Email: lhh@hsph.edu.vn Di động: 0904 270 212 Văn phòng khoa: 04-6 266 2321 Nguyễn Thái Quỳnh Chi Email: nqc@hsph.edu.vn Di động: 0983051277 Đinh Thu Hà Email: dth1@hsph.edu.vn Di động: 0985023889 Có nguồn trích dẫn tài liệu đầy đủ, tin cậy (ví dụ website Bộ Y tế, WHO…; Các báo cáo khoa học quan có chức năng…) Đảm bảo trích dẫn số liệu/thông tin Các nhóm bốc thăm để xác định nhóm trình bày vào buổi hay buổi 2 ... ngày 8/11 /2012 (email tới địa dth1@hsph.edu.vn)  Hạn nộp báo cáo viết: 17h ngày 28/11 /2012 (nộp in môn – phòng 3.1 nhà tầng) Thời gian trình bày3:  Buổi 1: 12/11 /2012  Buổi 2: 14/11 /2012 Hướng
- Xem thêm -

Xem thêm: HD BT het mon 2012 CNCQ10, HD BT het mon 2012 CNCQ10, HD BT het mon 2012 CNCQ10

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay