Bài 5 l ch s phát tri n và các ch c n ng y t công c ng

8 11 0
  • Loading ...
1/8 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:07

Lch s phỏt trin YTCC trờn th gii - H thngCDC (1946) Lch s phỏt trin YTCC cỏc chc nng YTCC - Thnh tu t c t 1940s n 1996: Gim t l t vong cỏc bnh truyn nhim, chn thng, thuc lỏ v.v - 900 ngn ca Si (vi 1941); 200 ngn ca B/hu (1921); 250 ngn ca H/g (1934), 21 ngn ca bi lit (1951), 1/3 lng chỡ mỏu TE (so 1976), 42 triu ngi hỳt thuc (1965) - Gim 80 ngn T/vong nh giõy an ton, 1,5 triu ngi b viờm gan C v 50 ngn ngi b HIV - Tit kim 3,5 t USD Nguyn Vn Ngh - i hc YTCC Lch s phỏt trin YTCC trờn th gii Ti Anh: Mc tiờu Sau hc xong bi ny, sinh viờn cú th: Nm c cỏc khỏi nim v y t cụng cng (YTCC) Trỡnh by c s phỏt trin ca Y t cụng cng ti Vit Nam v trờn th gii Mụ t c s thay i mụ hỡnh bnh tt v ỏp ng ca YTCC Trỡnh by c nhng chc nng c bn ca YTCC nh ngha c IOM bỏo cỏo, 1988: YTCC l vic ỏp ng nhng quan tõm ca xó hi bng cỏch m bo nhng iu kin ú ngi cú th kho mnh. John Snow - cha ca Dch t hc, tỡm nguyờn nhõn bựng phỏt dch t ti Soho, Luõn ụn, Anh (1854) Trc nh Koch-bnh/Vkhun, TN Pasteur mm bnh W.Farr - cha ca thng kờ sng hin i Edwin Chardwick: Phong tro VS, Ban vaccin 1837 & Ban SK tng th 1848, ci thin iu kin v sinh, nghốo v sc khe Nm 1850 Lemuel Shattuck: Nờu nhng nhu cu hin ti v tng lai ca YTCC, kờu gi thnh lp nhng n v sc kho vựng v khu vc t chc nhm kim tra v sinh, khng ch bnh truyn nhim, VS thc phm, thng kờ sng, dch v cho tr di mt tui v TE Nhng khụng c quan tõm Cui Tk 20 cỏc khuyn ngh c thc hin Nm 1793 dch st vng - th ụ chuyn Philadelphia giai on phỏt trin YTCC nh ngha ca Vickers, 1958: YTCC l vic xỏc nh li liờn tc ca nhng gỡ khụng th. Edward Jenner v Vaxin u (1796) t quan sỏt cỏc cụ gỏi vt sa bũ) Ti M: (TK17 18, CN húa, di c, TP/cng- bnh dch) Cỏc khỏi nim v YTCC nh ngha c Wilslow, 1920 phỏt trin: YTCC l khoa hc v ngh thut ca vic phũng bnh, kộo di tui th v tng cng sc kho v hiu qu cuc sng thụng qua nhng c gng ca cng ng c t chc Trc nm 1850 ch yu l nhng v dch bnh truyn nhim: khuynh hng chung l c trỏnh v chp nhn Nm 1793: Sốt vàng/Thủ đô Philadelphia, Ban SK 1835: e ca bnh t, ó thnh lp ban SK Chicago chu trỏch nhim v nhng SKchung ca cng ng Lỳc ny T.ph cú khong 3,265 dõn 1841: Thng kờ sng bt u thu thp s liu u tiờn liờn quan ti sc kho (tui, gii, bnh tt v.v ) Ln u tiờn nhng c gng cú tớnh th ca cỏc BS v quan chc TP c t chc chng li u cỏc bỏc s tỡnh nguyn i chng u cho ngi nghốo Tu Jonh Drew mang bnh t t New Orlean ti lm cht 1/36 dõn TP Mi Q,H cú quan chc YT trỏch nhim Lch s phỏt trin YTCC (tip) Giỏ tr ca YTCC 1850-1949: nhng ci cỏch v VS qua PT nhng cu trỳc h tng Lemuel Shattuck: Vch nhu cu hin ti/tng lai ca YTCC (1850) Hot ng cỏch ly (quarantine) ó ln u tiờn c ỏp dng sau cú ti 30 ngi cht vỡ bnh dch hch 1868: ln u tiờn cú hot ng kim nh tht 1893: trin khai labo kim tra SF sa v VS v cy hng tỡm bch hu 1896: trng tra y t c thnh lp-Chicago l th 1899: chin dch chng li t vong tr di tui bt du 1890: cụng b kộo di cuc sng gp ụi th h 1902: ban hnh lut phũng tai nn 1918: 381 ngi cht cỳm ngy 17/10-Cỳm phi khai bỏo 1925: lut thm gia ỡnh cú tr mi sinh ti tn thỏng tui 1930: chin dch tiờm phũng bch hu tng cung 1935: Cụng tỏc chm súc tr non; 1937: Cụng tỏc phũng chng bnh giang mai 1948: qu trung ng cp $46,270 cho thnh lp trung tõm tõm lý T 1950-nay: nhng khong trng chm súc YT v m rng C.trỡnh ngh s ỏnh giỏ giỏ tr ca YTCC thụng qua nhng mng sng c gii thoỏt, nhng trng hp bnh c d phũng, tin ca tit kim c Ti M: vic kộo di 30 nm tui th 1945-1997 thỡ úng gúp ca lõm sng l nm ú iu tr 3,7 nm, iu tr d phũng 1,5 nm v YTCC l 25 nm (chớnh sỏch XH, nhng hnh ng ca cng ng, nhng quyt nh cỏ nhõn vi SK, bnh tt) Lch s phỏt trin YTCC ti Vit nam Lch s phỏt trin YTCC trờn th gii (tip) Nhng hot ng YTCC th k 18-19 cú c im ch yu l: Liờn quan ch yu ti nhng bnh vi sinh vt gõy Cú tớnh cht gõy dch rng ln cng ng - Yu t t chc v xó hi dn c a vo v tr thnh ni dung hot ng quan trng - Nhng ct mc c bn (từ 1945) 1946: Sc lnh thit lp Vin vi trựng hc VN Thun hoỏ 1949: Sc lnh Nha Y t thụn quờ 1957: Thụng t quy nh cỏc quyn li ca dõn cụng ó c ghi iu l s 339-TTg ngy 27/7/1957: I Bo v SK cho dõn cụng: T chc phũng bnh; T chc cha bnh 1971: Thụng t quy nh trỏch nhim ca cụng on v y t cỏc cp i vi cỏn b cụng nhõn viờn chc Nh nc ngh cha bnh ngoi bnh vin 1975: Ngh quyt v vic vic cai tin t chc y t a phng 1980: Thụng t hng dn t chc ging bnh ti trm y t, xớ nghip, trng hc theo Quyt nh 15-CP ngy 14/1/1975 ca Hi ng CP 1980: Quyt nh thnh lp Vin Dinh dng thuc B Y t Lch s phỏt trin YTCC ti Vit nam Lch s phỏt trin YTCC trờn th gii (tip) S phỏt trin ca YTCC hin i nhm vo nhng m ngi ta thng gi l mụ hỡnh Beings: B: nhng yu t sinh hc, hnh vi E: nhng yu t mụi trng I: nhng yu t dch N: nhng yu t dinh dng G: nhng yu t di truyn S: nhng yu t xó hi, dch v, tinh thn 1982: Ch th v cụng tỏc quan lý ngi mc bnh phong 1983: Ch th v tng cng c.tỏc toỏn bnh st rột 1984: Ch th v phũng, tr dch bnh T.lp UBQG-SKH 1988: Thnh lp Ban ch o CSSK ca ngnh Y t 1989: Lut Bo v SKND Ch th v phũng chng SIDA 1990: Thnh lp UBQG phũng chng bnh Sida Vit Nam 1991: Ch th v vic y mnh CT tiờm chng m rng toỏn bnh bi lit phm vi c nc 1991-1995 1991: Ngh nh quy nh thi hnh Lut BVCS-GDTE 1994: Quyt nh quy nh mt s v t chc v ch chớnh sỏch i vi y t c s 1995: Phờ duyt KH hnh ng QG v Dinh dng Lch s phỏt trin YTCC ti Vit nam T l mc bnh CT TCMR 1984-2000 1997: Ngh quyt v phng hng v ch trng xó hi hoỏ cỏc hot ng giỏo dc, y t, hoỏ - 1998: Quyt nh phờ duyt chng trinh mc tiờu Quc gia toỏn mt s bnh xó hi v bnh dch nguy him - 1999: Quyt nh v vic thnh lp Cc Quan lý cht lng v sinh an ton thc phm thuc B Y t - 2001: Thnh lp trng H YTCC Thnh lp hi YTCC (1980s- DHYHN-BYT/VS&YH nhiệt đới London-Quĩ UNFPA, 1996 quĩ RF/trờng CBQLYT, 9/1997 đào tạo Thạc sỹ đầu tiên) - Lch s phỏt trin YTCC ti Vit nam T l tiờm chng OPV 1985-2001 T nm 1945 nc ta ó xõy dng h thng v sinh dch t hc (theo mụ hỡnh ca Liờn Xụ c) ch yu phũng chng cỏc bnh truyn nhim da trờn lý do: - Bnh truyn nhim úng vai trũ ch yu cu trỳc bnh tt Bnh truyn nhim l gỏnh nng ch yu cho ton b dõn s Bnh truyn nhim hon ton cú th khng ch qua cỏc bin phỏp c hiu (Vacine, t chc cng ng) vớ d v thnh tu ca YTCC VN T l tiờm chng ca mt s bnh 1985-2001 T l mc Ho g 1984-2000 T l mc Si 1984-2000 1.4 Sc kho v nng sut kinh t Nột chung v PT YTCC trờn th gii Sc kho tt hn s gúp phn tng phỏt trin kinh t, u t cho sc kho cú th l mt cụng c ca chớnh sỏch kinh t v mụ Sc kho ca ngi ln nh hng trc tip nng sut hiu sut lao ng,gim ngh vic Nõng cao sc kho gim t l ngi ph thuc tng thu nhp bỡnh quõn u ngi Chinh phc nghốo l nhim v trung tõm cho s phỏt trin chớnh sỏch vo u th k 21 Mc dự cú s tng trng nhanh v kinh t, hn mt t ngi cũn cnh nghốo 1.5 Bng chng v kinh t v mụ Mi quan h trc tip gia phỏt trin KTv ch s sc kho nh tui th, c cu tui gii Mt s yu t khỏc nh a lý, khớ hu liờn quan cht ch n gỏnh nng bnh tt, nh hng n phỏt trin kinh t Cú th thy lch s phỏt trin YTCC VN cng khụng khỏc gỡ so vi lch s ú trờn th gii: Bt u cng t nhng n lc phũng chng cỏc bnh truyn nhim gõy dch Tỡm hiu v o lng nhng yu t tỏc ng ti sc kho nhm kộo di tui th Tng cng SK, cht lng, hiu qu cuc sng 1.6 Phõn tớch kinh t vi mụ Mi liờn quan gia sc kho v thu nhp, chi phớ Y t ca h gia ỡnh v cỏ nhõn u t d phũng kinh t hn iu tr Thay i M.hỡnh bnh tt - ỏp ng YTCC TK21 Thay i mụ hỡnh bnh tt: S chuyn dch DS hc: Mc sinh Muwrc t S chuyn dch DTH: Bnh lõy Ko lõy C/Th Sc kho v phỏt trin th k 21 1.1 Cỏc yu t a/h SK: Mụ hnh cỏc yu t quyt nh sc kho th k 21 (Robert Evans) 1.2 Gim t l t vong 2.1 Thay i dch t hc v nguyờn nhõn cht, tn ph bnh khụng nhim trựng - Vai trũ vaccin (u mựa-1796), khỏng sinh (1930) tin b y hc 1.3 Nhng yu t lm gim t l t vong Tng thu nhp Trỡnh hoỏ S phỏt trin ca h thng y t - Bnh lõy: Dch c, dch mi Bnh khụng lõy: Ung th, tim mch, ỏi ng, tõm thn kinh Chn thng, thm 2.2 Chỉ số DALY: Sắp xếp thứ tự bệnh theo gánh nặng bênh tật Ước tính giá thành hiệu can thiệp cách so sánh chi phí đề phòng DALY D oỏn n 2020 gỏnh nng bnh tt ln nht cho SK l thuc lỏ v nguyờn nhõn t vong hng u l Bnh thiu mỏu c tim, trm cm, chn thng 2.3 Cỏc bnh khụng lõy Nm 1998, c tớnh 43% gỏnh nng bnh tt ton cu (DALY) l cỏc bnh khụng lõy Nhng bnh tõm thn kinh chim 10% gỏnh nng bnh tt DALY cỏc nc trung bỡnh v nghốo, v 23% nc thu nhp cao Ru l nguyờn nhõn Cỏc bnh tim mch chim 10% ca DALY cỏc nc trung bỡnh v nghốo, v 18% nc cú thu nhp cao Thiu mỏu c tim l nguyờn nhõn Cỏc bnh ung th chim 5% DALY cỏc nc trung bỡnh v nghốo, v 15% nc cú thu nhp cao 2.4 Chn thng Chim 16% gỏnh nng bnh tt ton cu,1998 Chn thng bo lc v t chn thng (bao gm t t), bo lc gia ỡnh 2.5 S trỡ cỏc bnh nhim trựng, bnh tt v t vong m v tr em 2.6 Nhng cũn tn ti i vi tr em: tiờu chy, ARIs, st rột, si v cỏc bnh thi k chu sinh i vi ngi ln/ph n: HIV/AIDS, lao, v t cung nhim trựng, no phỏ thai ỏp ng c th ca y t cụng cng 3.1 Phát triển hệ thống y tế - Tài chính, cấu trúc tổ chức, quy trình mềm dẻo có hiệu đa dạng - Có nhiều hệ thống y tế: nhà nớc t nhân, bệnh viện phi lợi nhuận, dịch vụ đặc biệt Mục tiêu hệ thống y tế TCYTTG đề : - Nâng cao thể trạng sức khoẻ - Giảm cân chm sóc cung cấp tài y tế - Tng đáp ứng với nhng mong đợi hợp lý - Nâng cao hiệu dịch vụ - Bảo vệ cá nhân, gia đỡnh, cộng đồng chi tiêu mức cho y tế a/ ạt hiệu lớn - Các nớc chi YT khác nhau, kết khác sức khoẻ Chất lợng y tế giảm thiếu đầu t không sử dụng - Một số phủ cung cấp kinh phí cho y tế nhà nớc Nhiều nớc nghèo, chi phí cho y tế từ tất nguồn chiếm 2% GDP (không đủ dịch vụ y tế) b/ Xác định u tiên nh nào? c/ Thay đổi tiền lơng cho cán y tế (số lợng phơng thức) d/ Tng tính bao phủ hệ thống y tế - - Hội nghị YTTG Alma - Ata nm 1978 xác định mục tiêu Sk cho ngời vào nm 2000: Tất ngời giới có sức khoẻ tốt, có sống chất lợng KTXH Khuyến khích mở rộng DVYT: Nhợc điểm YT nhà nớc? T nhân hoá xã hội hoá y tế? e/ Các lựa chọn sách - Giúp ngời nghèo nhận đợc can thiệp điều trị dự phòng hiệu quả? - Khác sách nớc giầu/ nghèo; nớc nông nghiệp/CN (ví dụ bảo hiểm y tế ) Vai trò nghiên cứu phát triển YTCC tơng lai - Chỉ 3% chi tiêu cho y tế toàn cầu dành cho nâng cao nghiên cứu phát triển - Ba hớng cho nghiên cứu phát triển Tiến kỹ thuật làm phát triển nhng thuốc điều trị Nâng cao hiểu biết làm để cá nhân bảo vệ sức khoẻ cho riêng họ ổn định chi tiêu cho chm sóc YT ngời có tuổi m bo (Assurance) Nhng chc nng c bn ca YTCC Chc nng c bn theo mc tiờu ln ca YTCC gm: ỏnh giỏ (Assessment) Phỏt trin chớnh sỏch (Policy development) m bo (Assurance) ỏnh giỏ (Assessment) ỏnh giỏ nhu cu sc kho ca cng ng bng cỏch thit lp mt quy trỡnh ỏnh giỏ nhu cu cú h thng cú kh nng nh k cung cp thụng tin v tỡnh trng sc kho v nhu cu sc kho ca cng ng Phỏt hin s xut hin ca nhng tỏc ng xu lờn SK v nhng nguy c cho sc kho cng ng bng cỏch tin hnh phỏt hin nh k xỏc nh nhng SKch yu, thi gian kộo di, khuynh hng, a im khu trỳ, v qun th cú nguy c ca nhng SK kho ny Phõn tớch nhng yu t quyt nh cỏc nhu cu sc kho nhm tỡm cn nguyờn v nhng yu t gúp phn to b phn qun th nht nh tr thnh cú nguy c cao v mt nht nh Phỏt trin chớnh sỏch (Policy development) Xỏc nh cỏc ngun lc cng ng bng cỏch to nhng mi quan h hp tỏc, h tr vi cỏc c s nh nc v t nhõn, nhng nhúm nht nh nhm lp k hoch, thc hin k hoch, v qun lý YTCC Xỏc nh u tiờn cho sc kho da trờn mc trm trng, s chp nhn cng ng, kh nng ti chớnh, v tớnh hiu qu ca nhng can thip sc kho ú Phỏt trin k hoch v chớnh sỏch gii quyt nhng nhu cu sc kho u tiờn bng cỏch thit lp nhng mc ớch phi t c mt cỏch thc thi Qun lý ngun lc v phỏt trin cu trỳc t chc nhm khuych trng nhng chc nng thc hnh ca h thng YTCC thụng qua iu phi nhng n lc ca cỏc c quan v trỏnh trựng lp cỏc dch v Thc hin cỏc chng trỡnh bng vic m bo cung cp nhng dch v trc tip cho nhng nhu cu SK u tiờn ó c xỏc nh ỏnh giỏ cỏc chng trỡnh ny m bo chỳng theo ỳng vi nhng k hoch ó vch ra, v cung cp nhng thụng tin ngc chnh li chng trỡnh v ngun lc Thụng tin v giỏo dc c cỏ nhõn v th nhm thay i v c kin thc, thỏi v thc hnh v nhng khớa cnh YTCC cú liờn quan cng ng, tng cng hiu bit v nhng dch v YTCC sn cú hng ti mt cng ng ngy cng kho hn Nhng chc nng thc hnh ca YTCC Theo dừi v phõn tớch tỡnh hỡnh sc kho Giỏm sỏt dch t hc/phũng nga v kim soỏt bnh Xõy dng chớnh sỏch v k hoch YTCC Qun lý chin lc cỏc h thng v dch v SKC Qui ch v thc hnh phỏp lut bo v SKCC Phỏt trin ngun nhõn lc v lp KH YTCC Tng cng SK, s tham gia ca XH v trao quyn m bo cht lng DV SK cho cỏ nhõn v cho C Nghiờn cu, phỏt trin, v thc hin cỏc gii phỏp YTCC mang tớnh cht i mi Chc nng 1: Theo dừi v phõn tớch tỡnh hỡnh sc kho Cỏc nhim v c th ca nú nh sau: Liờn tc ỏnh giỏ tỡnh trng sc kho qun th Phõn tớch cỏc chiu hng nguy c, nhng cn tr vic tip cn dch v, Xỏc nh cỏc mi nguy hi cho sc kho, ỏnh giỏ nh k cỏc nhu cu sc kho, Xỏc nh cỏc ngun lc v ti sn cng ng cú th h tr cho YTCC Hỡnh thnh b h s thụng tin c bn v tỡnh trng sc kho cng ng da trờn nhng thụng tin c bn v tỡnh trng sc kho bao gm 1-5 trờn vớ d (tip tc) QLý thụng tin, phỏt trin cụng ngh thụng tin v cỏc phng phỏp giỳp cho vic qun lý, phõn tớch, kim soỏt cht lng, truyn ti thụng tin n tt c nhng ngi cú trỏch nhim i vi vic tng cng/ci thin YTCC Lng ghộp cỏc h thng thụng tin thụng qua cỏc hot ng hp tỏc lnh vc y t cụng cng v vi cỏc thnh phn khỏc ca lnh vc y t, vi cỏc lnh vc/ban ngnh khỏc, bao gm c mng t nhõn Chc nng 4: Qun lý cú tớnh chin lc cỏc h thng v dch v sc kho cng ng Tng cng v ỏnh giỏ s tip cn hiu qu ca ngi dõn i vi cỏc dch v sc kho m h cn Gii quyt v lm gim s bt bỡnh ng vic s dng cỏc dch v sc kho thụng qua s phi hp liờn ngnh; chớnh iu ny s to iu kin lm vic d dng vi cỏc c quan v t chc khỏc Tng cng vic tip cn cỏc dch v sc kho cn thit ca cỏ nhõn v cng ng thụng qua cỏc hot ng YTCC da trờn cng ng Tng cng tip cn cỏc nhúm chu thit thũi v cỏc dch v YT Xõy dng kh nng quyt nh da trờn cỏc bng chng c th lng gộp vi qun lý ngun lc, nng lc lónh o v truyn thụng cú hiu qu Chc nng 2: Giỏm sỏt dch t hc/phũng nga, kim soỏt bnh Tin hnh giỏm sỏt cỏc v dch bựng phỏt v mụ hỡnh ca cỏc bnh truyn nhim v bnh khụng truyn nhim, chn thng v s phi nhim vi cỏc yu t mụi trng cú hi cho sc kho iu tra cỏc v bựng phỏt ca dch bnh v cỏc mụ hỡnh chn thng, cỏc yu t cú hi v cỏc nguy c kt hp m trỏch vic tỡm cỏc trng hp bnh, chn oỏn v iu tr cỏc bnh cú tm quan trng v y t cụng cng nh bnh lao ỏnh giỏ thụng tin v cỏc dch v h tr nhm qun lý tt hn cỏc sc kho quan tõm ỏp ng nhanh nhm kim soỏt cỏc v dch bựng phỏt cỏc sc kho hay cỏc nguy c ni tri Thc hin cỏc c ch nhm ci thin h thng giỏm sỏt, phũng nga v kim soỏt bnh tt Chc nng 4: (tip) C cho vic la chn u tiờn cỏc dch v sc kho cú ti tr S dng cỏc bng chng v tớnh an ton, hiu qu v chi phớ hiu qu ỏnh giỏ vic s dng cỏc cụng ngh v can thip y t Qun lý YTCC xõy dng, thc thi v ỏnh giỏ cỏc sỏng kin giỳp cho vic gii quyt cỏc YTCC Chun b ỏp ng vi thm ho v cỏc khn cp xy Chc nng 3: Xõy dng chớnh sỏch v k hoch YTCC Xõy dng chớnh sỏch v phỏp lut hng dn thc hnh YTCC Xõy dng cỏc k hoch nhm tng cng v bo v sc kho cụng cng R soỏt li v cp nht c cu iu hnh v chớnh sỏch mt cỏch thng xuyờn v h thng da trờn tỡnh trng sc kho v kt qu ca vic ỏnh giỏ nhu cu sc kho ỏp dng, v trỡ ý tng xõy dng chớnh sỏch da trờn cng ng lnh vc sc kho Xõy dng v tin hnh o cỏc ch s sc kho cú th o lng c Kt hp vi cỏc h thng chm súc sc kho cú liờn quan, tin hnh ỏnh giỏ nhm xỏc nh nh cỏc chớnh sỏch liờn quan n cỏc dch v d phũng v iu tr cỏ nhõn Chc nng 5: Qui ch v thc hnh phỏp lut bo v sc kho cụng cng Thc hnh phỏp lut v cỏc qui ch lnh vc YTCC Thc thi cỏc qui ch Khuyn khớch s tuõn th phỏp lut R soỏt li, phỏt trin v cp nht cỏc qui ch lnh vc YTCC Chc nng 6: Phỏt trin ngun nhõn lc v lp KH YTCC ỏnh giỏ, tin hnh v trỡ vic kim kờ c s ngun nhõn lc, s phõn b v cỏc thuc tớnh ngh nghip khỏc cú liờn quan ti YTCC D bỏo cỏc yờu cu v ngun nhõn lc v s lng cht lng m bo c s ngun nhõn lc phự hp cỏc hot ng YTCC m bo cỏc cỏn b, nhõn viờn c giỏo dc, o to v o to liờn tc mt cỏch c bn v cú cht lng cao iu phi vic thit k v phõn b cỏc chng trỡnh o to gia cỏc c s o to v ngun nhõn lc, vi gia cỏn b qun lý v cỏn b thc hnh YTCC To iu kin, khuyn khớch v ng viờn vic giỏo dc ngh nghip liờn tc Theo dừi v ỏnh giỏ cỏc chng trỡnh o to Chc nng 7: Tng cng sc kho, s tham gia ca xó hi cụng tỏc chm súc sc kho v lm cho ngi dõn ý thc c ú l quyn li ca mỡnh úng gúp vo vic tng cng kin thc v kh nng ca cng ng nhm lm gim mc nhy cm ca cng ng vi cỏc nguy c v s tn hi cho sc kho To mụi trng lm vic cho nhng la chn lnh mnh, ú phi l nhng la chn d dng, bng vic xõy dng s liờn kt, tng cng cỏc iu lut phự hp, phi hp liờn ngnh lm cho cỏc chng trỡnh nõng cao SK cú hiu qu hn v ng h cỏc nh lónh o vic thc hin cỏc sc kho u tiờn Nõng cao nhn thc ca ngi dõn nhm thay i cỏch sng, úng vai trũ tớch cc vic thay i cỏc chun mc cng ng v cỏc hnh vi cỏ bit nhm t c s thay i hnh vi mt cỏch lõu di v trờn mt qui mụ rng ln Chc nng 8: m bo cht lng dch v sc kho cho cỏ nhõn v cho cng ng Xỏc nh cỏc chun cht lng phự hp cho cỏc dch v sc kho cho cỏ nhõn v cho cng ng Xõy dng mụ hỡnh ỏnh giỏ cht lng Xỏc nh cỏc cụng c o lng chun xỏc Theo dừi v m bo tớnh an ton v s ci thin cht lng liờn tc Chc nng 9: Nghiờn cu, phỏt trin, v thc hin cỏc gii phỏp YTCC mang tớnh cht i mi Xõy dng mt chng trỡnh tng th nghiờn cu YTCC Xỏc nh cỏc ngun lc phự hp cho vic ti tr cỏc nghiờn cu Khuyn khớch hp tỏc v phỏt trin ý tng liờn kt gia cỏc c quan v t chc hot ng lnh vc sc kho xỏc nh ti tr cho cỏc chng trỡnh nghiờn cu m bo an ton v mt o c phự hp cho cỏc nghiờn cu YTCC Xõy dng qui trỡnh cho vic truyn bỏ cỏc kt qu nghiờn cu ng viờn s tham gia ca cỏc nhõn viờn YTCC vo cỏc nghiờn cu mi cp Xõy dng cỏc chng trỡnh mi gii quyt cỏc YTCC ó c xỏc nh Chc nng 7: (tip) To iu kiờn thun li v hỡnh thnh cỏc mi quan h i tỏc gia cỏc nhúm v t chc nhm tng cng, ng viờn vic nõng cao sc kho Truyn thụng qua tip th xó hi v truyn thụng i chỳng cú nh hng Cung cp cỏc ngun thụng tin v sc kho d tip cn ti cng ng Xin cảm ơn./ ... trin cu tr c t chc nhm khuych trng nhng chc nng thc hnh ca h thng YTCC th ng qua iu phi nhng n lc ca c c c quan v trỏnh tr ng lp c c dch v Thc hin c c chng trỡnh bng vic m bo cung cp nhng dch... dc c cỏ nh n v th nhm thay i v c kin thc, thỏi v thc hnh v nhng khớa cnh YTCC c li n quan cng ng, tng cng hiu bit v nhng dch v YTCC sn c hng ti mt cng ng ngy cng kho hn Nhng chc nng thc hnh... c c hot ng YTCC da tr n cng ng Tng cng tip cn c c nhúm chu thit thũi v c c dch v YT X y dng kh nng quyt nh da tr n c c bng chng c th lng gộp vi qun l ngun lc, nng lc l nh o v truyn th ng c hiu
- Xem thêm -

Xem thêm: Bài 5 l ch s phát tri n và các ch c n ng y t công c ng , Bài 5 l ch s phát tri n và các ch c n ng y t công c ng , Bài 5 l ch s phát tri n và các ch c n ng y t công c ng

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay