GIỚI THIỆU VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG TẠI VIỆT NAM TS. Nguyễn Tuấn Hưng Phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ

28 64 0
  • Loading ...
1/28 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 11:07

GIỚI THIỆU VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG TẠI VIỆT NAM TS Nguyễn Tuấn Hưng Phó vụ trưởng vụ tổ chức cán MỤC TIÊU HỌC TẬP Nêu tầm quan trọng công tác y tế dự phòng chăm sóc sức khỏe nhân dân  Trình bày thành công, hạn chế, thách thức định hướng phát triển y tế dự phòng đến năm 2020  Phần Tầm quan trọng của công tác dự phòng chăm sóc sức khỏe nhân dân Bối cảnh Việt Nam Thực phương châm “Phòng bệnh chữa bệnh” • Đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, đại hóa làm nảy sinh nhiều vấn đề môi trường, thay đổi lối sống thay đổi mô hình bệnh tật • Y tế nói chung YTDP nói riêng cần có chuyển biến tích cực để theo kịp xu hướng giới thực mục tiêu phát triển đất nước • Các yếu tố tác động đến phát triển mạng lưới YTDP  Yếu tố tự nhiên, môi trường ◦ ◦  Khí hậu nóng ẩm dễ phát sinh dịch bệnh Có khu vực địa lý Yếu tố kinh tế, xã hội ◦ ◦ ◦ ◦ HDI (chỉ số phát triển người) khác vùng: ĐB sông Hồng Đông Nam > Đông Bắc Bộ, duyên hải miền Trung > Tây Bắc, Tây Nguyên Từ thời kì đổi đạt nhiều thành tựu Chênh lệch giàu nghèo ngày tăng Ảnh hưởng chiều toàn cầu hóa tới SK Các yếu tố tác động đến phát triển mạng lưới YTDP • Mô hình bệnh tật tử vong: ◦ ◦ Đan xen bệnh truyền nhiễm không lây nhiễm, cấp mãn tính Có gia tăng bệnh không truyền nhiễm Tình hình bệnh truyền nhiễm gây dịch nguy hiểm diễn biến phức tạp: SARS, H1N1, H5N1, sốt xuất huyết, thương hàn, bệnh tả Mạng lưới y tế dự phòng BỘ Y TẾ Cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành: Cục YTDP, Cục PC HIV/AIDS, Cục QLMTYT, Cục APTP CÁC BỘ NGÀNH KHÁC Các Viện, Trung tâm chuyên ngành TTYTDP tỉnh/thành phố: 63 TT PC HIV/AIDS: 62 (trừ tỉnh Kon Tum) TT Phòng chống sốt rét: 28 TT Kiểm dịch y tế quốc tế: 08 TT Bảo vệ Sức khoẻ lao động Môi trường: 05 TT Phòng chống bệnh xã hội: 22 Tuyến sở - Trung tâm Y tế huyên, quận - Trạm y tế xã, phường • Đơn vị nghiệp y tế trực thuộc Bộ chủ quản • Có nhiệm vụ quản lý sức khoẻ người lao động thuộc Bộ, ngành • Hiện có 11 Trung tâm Mô hình tổ chức mạng lưới YTDP Nguồn lực cho YTDP Cơ sở vật chất: chưa đáp ứng nhu cầu tất tuyến  Trang thiết bị: lạc hậu, thiếu nhiều TTB đại, nhiều TTB có không sử dụng  Đầu tư kinh phí:  ◦ ◦ Chi cho YTDP thấp, không 25% tổng chi tiêu y tế từ ngân sách nhà nước Từ 2008: quy định dành 30% ngân sách y tế cho YTDP Nguồn nhân lực cho y tế dự phòng  Tuyến trung ương: ◦ ◦  68.1% có trình độ đại học 98.6% có trình độ đại học Tuyến tỉnh: ◦ ◦ 46.9% có trình độ đại học 26.8% có trình độ đại học 41% có trình độ trung cấp, 34.2% KTV • Tuyến huyện ◦ Phần lớn cán YHTDP chưa đào tạo chuyên khoa Phần Những thành tựu, khó khăn, thách thức của công tác YTDP Tồn thách thức (tiếp)  Cơ cấu bệnh tật thay đổi: ◦ Bệnh truyền nhiễm gây dịch có nguy bùng phát trở lại ◦ Xuất dịch bệnh nguy hiểm ◦ Tăng bệnh không truyền nhiễm ◦ Ô nhiễm môi trường ngày trầm trọng ◦ Hệ thống kiểm dịch biên giới chưa hoàn chỉnh khó khăn ngăn chặn bệnh lây qua biên giới Phần Định hướng phát triển y tế dự phòng đến năm 2020 của phủ Việt Nam Quan điểm đạo Dự phòng chủ động tích cực  Dự phòng toàn diện có trọng điểm thể chất, tâm thần xã hội  Đầu tư cho YTDP góp phần phát triển bền vững đất nước  Thực xã hội hóa công tác YTDP trách nhiệm toàn Đảng toàn dân  Tăng cường hợp tác song phương, đa phương  Nội dung định hướng phát triển YTDP đến năm 2020  Mục tiêu chung: ◦ Giảm yếu tố nguy ảnh hưởng tới sức khoẻ; ◦ Phát sớm, khống chế kịp thời dịch, bệnh, không để dịch lớn xảy ra; ◦ Giảm tỷ lệ mắc tử vong bệnh, tật; ◦ Góp phần phát triển thể chất, tâm thần, nâng cao tuổi thọ, nâng cao chất lượng sống cải thiện giống nòi Nội dung định hướng phát triển YTDP đến năm 2020 (tiếp)  Mục tiêu cụ thể ◦ Đổi nhận thức, nâng cao trách nhiệm, kiến thức thực hành YTDP ◦ Hạn chế loại trừ yếu tố nguy liên quan tới bênh truyền nhiễm, giảm tỷ lệ mắc tử vong, không chế tỷ lệ mắc mức thấp ◦ Kiểm soát làm giảm yếu tổ nguy liên quan tới VSATTP dinh dưỡng; SKMT; bệnh học đường, bệnh nghề nghiệp, tai nạn thương tích… bệnh hành vi, lối sống gây ảnh hưởng tới sức khỏe Các tiêu Bao gồm nhóm tiêu:  Chỉ tiêu dự phòng bệnh truyền nhiễm gây dịch  Chỉ tiêu vệ sinh an toàn thực phẩm dinh dưỡng  Chỉ tiêu dự phòng sức khỏe môi trường sức khỏe nghề nghiệp  Chỉ tiêu dự phòng bệnh liên quan tới lối sống Các giải pháp thực  Nhóm giải pháp tổ chức ◦ UBND chịu trách nhiệm tăng cường Ban CSSK nhân dân, quy định phối hợp liên ngành ◦ Hoàn thiện hệ thống tổ chức nâng cao lực chuyên môn, quản lý ◦ Điều chỉnh chức nhiệm vụ viên nghiên cứu phù hợp với yêu cầu đặt ◦ Xây dựng viện quốc gia đạt tầm cỡ khu vực quốc tế ◦ Quy hoạch hệ thống sản xuất vắc-xin ◦ Quy hoạch hệ thống YTDP cấp tỉnh, huyện Các giải pháp thực (tiếp)  Nhóm giải pháp sách, pháp luật ◦ Xây dựng Luật phòng chống bệnh truyền nhiễm ◦ Xây dựng, sửa đổi, bổ sung hệ thống văn quy phạm pháp luật YTDP ◦ Có sách thỏa đáng cho cán YTDP ◦ Xây dựng sách ưu tiên đào tạo nhân lực cho ngành YTDP Các giải pháp thực (tiếp)  Nhóm giải pháp các nguồn lực ◦ Phát triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: chuẩn hóa cán bộ, đào tạo cán ◦ Kinh phí đầu tư: đầu tư cho viện, chương trình mục tiêu, vùng sinh thái trọng điểm, cho phòng xét nghiệm đầu tư TTB ◦ Nguồn tài chính: từ ngân sách, huy động nguồn khác, lập quỹ dự phòng chống bệnh truyền nhiễm Các giải pháp thực (tiếp)  Nhóm giải pháp Khoa học công nghệ ◦ Tăng cường quản lý nhà nước chuyển giao sử dụng công nghệ ◦ Đẩy mạnh nghiên cứu ứng dụng thành tựu khoa học dự phòng ◦ Xây dựng hệ thống phòng xét nghiệm tiên tiến ◦ Nghiên cứu xây dựng bổ sung chiến lược phát triển khoa học công nghệ Các giải pháp thực (tiếp)  Truyền thông, giáo dục sức khỏe ◦ IEC để nâng cao nhận thức tầm quan trọng YTDP ◦ Củng cố tăng cường hệ thống IEC: nhân lực, sở vật chất phương tiện truyền thông, đặc biệt cho tuyến sở ◦ Đa dạng hóa hình thức nội dung truyền thông ◦ Phát triển mô hình làng văn hóa, làng sức khỏe Các giải pháp thực (tiếp)  Xã hội hóa phối hợp liên ngành ◦ Nâng cao trách nhiệm cấp ủy Đảng, tổ chức xã hội công tác YTDP ◦ Đổi nâng cao hiệu phối hợp liên ngành ◦ Phát huy vai trò Ban đạo CSSK nhân dân cấp ◦ Phát huy hiệu chương trình kết hợp quân dân y lĩnh vự YTDP ◦ Quy định rõ trách nhiệm tổ chức trị, xã hội YTDP ◦ Phat huy vai trò hội chuyên ngành ◦ Phát động phong trào toàn dân tập thể dục Các giải pháp thực (tiếp)  Hợp tác quốc tế ◦ Hợp tác song phương, đa phương ◦ Chi sẻ thông tin, trao đổi kinh nghiệm ◦ Trao đổi, đào tạo , hợp tác nghiên cứu khoa học ◦… Định hướng YTDP đến 2020 Thanh toán, loại trừ khống chế bệnh truyền nhiễm gây dịch  Giữ vững thành toán bại liệt, tiếp tục triển khai TCMR nhằm toán bệnh truyền nhiễm hay gặp trẻ em  Chủ động phòng chống bệnh không lây nhiễm  Đầu tư phát triển khoa học kỹ thuật công nghệ cho YTDP  Định hướng YTDP đến 2020 Thiết lập, hoàn chỉnh hệ thống giám sát cảnh báo dịch  Quy hoạch lại phát triển hệ thống sản xuất kiểm định sinh phẩm y tế  Quy hoạch lại mạng lưới YTDP, hệ thống YTDP, phát triển theo hướng đại hóa  Hoàn chỉnh hệ thống văn quy phạm pháp luật  Tăng cường hợp tác quốc tế  ... x y d ng chiến lược quốc gia T lệ mắc HIV gi m d n • VSATTP: ban hành v n quy phạm, thực kiểm tra, tuyên truyền cho ngư i d n gi m số v ngộ độc • Những thành t u (tiếp) Dinh d ỡng: t lệ SDD... thuộc Bộ, ngành • Hiện có 11 Trung t m Mô hình t chức mạng lư i YTDP Nguồn lực cho YTDP Cơ sở v t ch t: chưa đáp ứng nhu c u t t tuyến  Trang thi t bị: lạc h u, thi u nhi u TTB đ i, nhi u. .. Cục APTP CÁC BỘ NGÀNH KHÁC Các Vi n, Trung t m chuyên ngành TTYTDP t nh/thành phố: 63 TT PC HIV/AIDS: 62 (trừ t nh Kon Tum) TT Phòng chống s t r t: 28 TT Kiểm d ch y t quốc t : 08 TT Bảo v Sức
- Xem thêm -

Xem thêm: GIỚI THIỆU VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG TẠI VIỆT NAM TS. Nguyễn Tuấn Hưng Phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ, GIỚI THIỆU VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG TẠI VIỆT NAM TS. Nguyễn Tuấn Hưng Phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ, GIỚI THIỆU VỀ Y TẾ DỰ PHÒNG TẠI VIỆT NAM TS. Nguyễn Tuấn Hưng Phó vụ trưởng vụ tổ chức cán bộ

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay