CHỦ ĐỀ NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

38 53 0
  • Loading ...
1/38 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 10:38

K HOCH TUN 10: Bẫ VI NHNG NGI THN TRONG GIA èNH Th Tờn H ún tr Th ( Thc hin t 29/10n 09/11 2012) Th Th Th Th - Cụ ún tr õn cn nin n nhc tr ct dựng cỏ nhõn cho ụng b b m Hot ng cú ch nh PTTC: Th dc BTPTC: Tp vi c VCB: Nhy bt ti ch bng chõn i u bc TCV: Bt tay, phi nga PTNT: Trũ chuyn tỡm hiu v nhng ngi thõn yờu gia ỡnh b m anh ch gia ỡnh PTTCKNXH- PTNN: Th tryn PTTCKNXHTM Th: Yờu m TM m nhc: Chỏu Truyn: Chỏu - Xõu vũng yờu b, M yờu cho ụng tng m khụng no - Nn cỏi bỏnh Nghe: C nh - Nn cỏi vũng thng nhau, Ru hoc xp cỏi bn em VTN: i 1-2 Chi v hot - Gúc phõn vai: B em, nu n, cho em n, bỏc s khỏm bnh ng cỏc - Gúc khỏm phỏ: Xp hỡnh, xõu vũng gúc - Gúc ngh thut: Nn, tụ mu nhng ngi thõn gia ỡnh, in hỡnh cỏc dựng gia ỡnh - Gúc sỏch truyn: Xem tranh nh nhng ngi thõn gia ỡnh, dựng gia ỡnh, chi ghộp hỡnh Chi v hot - Chi ng Quan sỏt cú mc - Chi ng Quan sỏt cú mc - Chi ng ng ngoi - Chi t ớch - Chi t ớch - Chi t tri Hot ng chiu Chi cỏc gúc VS- TT Dy tr c th Chi cỏc gúc K truyn cho tr VT- TT nghe VS - TT Tụ tranh mu VS- TT Vn ngh cui tun VS - TT Chơi hoạt động góc Hoạt động Yêu cầu Chuẩn bị Cách tổ chức thực Góc phân vai Tr lm quen vi cỏc b Đầu giờ: Cô tr chi mt trũ chi v m thoi Bế em, nấu ăn, cho em em, cho em n, s - Đồ chơi Tiến hành: Cô giới thiệu gi chi n, bán hàng dng cho, ni bỏt, nấu ăn, bán giao tip cựng khỏch hàng, hng - Giới thiệu tên góc chơi: Vị trí góc chơi, cách bỳp chơi góc bờ - Cụ n tng gúc giao lu vi tr: Cụ hi tr? - Con ang lamg gỡ th ? Góc khám phá - Tr bit cỏch xõu - Đồ xếp - Xếp hình thnh vũng, xp chng, hình, - Xâu vòng xp cnh, ct chi hạt, Góc nghệ thuật sau chi xâu - Tr phõn bit c - Giấy mu, hột trỏi dỏn đất, bảng, thao tỏc lm mm t nn: ln dc, xoay trũn, - Cp cua b gi - Con ang nn gỡ y? - Con xõu vũng tng vy? - Sau 10 đổi góc chơi trẻ muốn Kết thúc: Cô nhận xét sau buổi chơi a tr i thăm quan góc đẹp - Trẻ hứng thú vi sỏch, - Giấy hồ, - Làm sách, xem sỏch, truyn truyn Trò chơi dân gian - Trẻ hứng thú chơi - Bỏc bỏn hng cú t hng khụng? dỏn, - Thớch tụ mu, bit bỳt mu Sách truyện - õy l mu gỡ? dây Dán, nặn, tụ mu, hỡnh mu, cn pht h mt hồ mu - Con nu mún gỡ? sỏch, truyn Gi, si - Ca la kộo x Chơi hoạt động trời Hoạt động Quan sát có mục đích Yêu cầu Chuẩn bị Cách tổ chức thực Đầu giờ: Cô trẻ hát hát, đọc thơ - chi - Quan sỏt chi - Tr hng thỳ trũ truyn - chi trũ chi, đàm thoại lp Trũ chuyn chi cựng cụ giỏo ngoi tri, gúc chi - Bit gi gỡn, ct, ly Tiến hành: Cụ gii thiu bi - Cụ a chi v m thoi cựng tr gúc.khỏm phỏ gúc, thi tit chi ỳng quy nh, bit - õy l gỡ? gi gỡn c th - õy l chi gỡ? Khi chi phi th no? ụng n Khi ụng n i ng cỏc phi lm gỡ? - Giỏo dc tr gi gỡn chi v gi an ton chi chi ngoi tri, gi gỡn c h thi tit chuyn lnh Kết thúc: chuyn hot ng Trò chơi vận động Đầu giờ: Cụ cựng tr hỏt bi hỏt v m thoi - Bóng tròn to - Trẻ biết cách chơi, - Giấy, lá, Tiến hành: Cô giới thiệu tên trò chơi - Xé giấy, xé lá, gp hứng thú chơi cô búng, r - Cô hớng dẫn trẻ cỏch chơi chi b gi, dung dng giáo con, ũ - Giới thiệu luật chơi (trò chơi có luật) chi - Cô trẻ chơi (t ln) dung d, nhanh khộo - Đảm bảo an toàn cho trẻ Cụ hi tr tờn cỏc trũ chi ó chi Kết thúc: Cô nhận xét nhẹ nhàng sau buổi chơi Chơi tự - Chơi theo ý thích, chơi - Trẻ hứng thú tham gia - Phấn , - Tr chi theo ý thớch ca tr, cụ gi ý cho tr tr với lá, phấn, đồ chơi chơi to c sn phm lácõy chi cựng lỏ cõy, phn sân v bng phn - m bo an ton chi - An ton chi Vệ sinh trả trẻ - Vệ sinh - Trả trẻ - Tr sch s mặt mũi, - Lợc, khăn, - Cô mt, mi, chõn, tay, chnh sa qun ỏo, buộc chân, tay, đầu tóc gọn nc tóc gọn gàng cho trẻ gàng trớc với gia - Trao đổi cha mẹ trẻ tình hình trẻ sau đình ngày lp vi cụ - Cha mẹ biết đợc thụng tin trẻ sau ngày lp vi cụ TUN Th ngy Hot ng thỏng Th hai Hot ng cú ch ớch Yờu cu Chun b Cỏch t chc thc hin - Tr cỏc ng - C, Xc Khi ng: Tr lm on tu kt 29/10/2012 PTTC: Th dc BTPTTC: Tp vi c VCB: i u bc Lu ý TCV: Bt tay tỏc theo cụ, cú ý thc xụ hp i dng li 2.Trng ng: -BTPTC: Tp vi c ng tỏc 1: ln, ng tỏc 2: ln, ng tỏc 3: ln, ng tỏc 4: 4ln VCB: Nhy bt ti ch bng chõn Cụ gii thiu tờn bi Cụ mu ln 1: khụng phõn tớch Ln cụ phõn tớch ng tỏc Tr lm th cụ sa sai cho tr ln lt tr thc hin Cụ chỳ ý sa sai cho tr TCV: Bt tay Cụ hng dn v cựng chi vi tr Kt thỳc: i nh nhng Chi v hot ng cỏc gúc Phõn vai Ngh thut Khỏm phỏ Chi v hot ngoi tri ng Quan sỏt: Ngụi nh - Tr c quan sỏt - Ngụi - Cụ cho tr xp hng sang nh bỏc ngụi nh bit c nh, Th ba bỏc bo v, cụ gii thiu tng phũng cụ hỡnh dỏng cu to bo v tr cựng quan sỏt m thoi mu sc - Giỏo duc t tng Hot ng chiu - Tr chi cỏc - chi - Cụ gii thiu cỏc gúc chi cụ cho Chi cỏc gúc hng thỳ on kt gn gng VS - TT ỏnh giỏ cui ngy Hot ng cú ch ớch tr vo chi v bao quỏt chung cụ chỳ ý cỏc chỏu cỏ bit u gi: (chn cụ) ln 30/10/2012 PTNT: Trũ chuyn tỡm Tin hnh:Cụ gii thiu tranh v hiu v nhng ngi - Tr bit tờn ụng, - Tranh lụ cỏc thnh viờn gia ỡnh cụ h thõn gia ỡnh b, b, m, anh, ch tụ th, cỏ nhõn cụng vic ca tng - Cụ gi 1-2 tr k v gia ỡnh cụng ngi vic ni ca b, m, anh, ch - Giỏo duc tr ngoan bit võng li b, m, anh, ch - Chn tranh lụ tụ ln ly theo yờu cu ca cụ Chi gúc: Xem tranh nh gia ỡnh, ghộp hỡnh, xõu ht Chi v hot ng Kt thỳc: Tr lm on tu ngoi tri: Chi ng Chi t - Tr chi hng thỳ - L thi on kt - Cụ gii thiu trũ chi cụ tr cựng - Tr chi an ton bong búng chi 2-3 ln - Tr chi t di sõn cụ quan sỏt x phũng ng viờn tr Hot ng chiu: Dy tr c th K chuyn cho tr - Tranh th - Tr c thuc th Truyn v tr li c s cõu hi ca cụ VS - TT Th t ỏnh giỏ cui ngy 1.Hot ng hc cú ch 31/10/2012 nh - Cỏc chỳ PTTC- KNXH- TM m nhc: Chỏu yờu b hng thỳ - Tr thuc bi hỏt - n, xc u gi: Chi trũ chi tay p k v Nghe hỏt: C nh thng oỏn ỳng tờn bi xụ ln chi ca hỏt kt hp v nhc Tin hnh: Cụ gii thiu bi mỡnh VTN: i 1-2 c - Cụ hỏt ln 1gii thiu tờn bi hỏt, - Tr lng nghe cụ tỏc gi hỏt oỏn ỳng tờn - Cụ hỏt ln lm ng tỏc minh bi hỏt, lm ng túm tt ni dung, giỏo dc tỏc cựng cụ - Cụ cho c lp hỏt ln, t, nhúm, - Tr ng cỏ nhõn nhp nhng theo C lp hỏt ln kt hp v xc xụ bi hỏt Nghe hỏt cụ hỏt ln ú tr tờn bi hỏt, hỏt li ln 2lamf ng tỏc minh tr lm theo cụ VTN: i 1-2 Tr ng nhp nhng theo bi hỏt 2-3 ln Kt thỳc: Tr i nh nhng Chi v H cỏc gúc PV NT KP B em, bỏc s, tụ mu - Tr chi hng thỳ Chi v hot ng on kt khụng tranh ginh chi ngoi tri: - Tr chi an ton Chi ng Chi t - Tr chi hng thỳ - Ch on kt khụng chi, ginh chi ca chi bn - Cụ gii thiu trũ chi cụ tr cựng chi 2-3 ln - Cụ ng viờn khuyn khớch tr - Cụ cho tr vo gúc ly chi chi, cụ quan sỏt tr Hot ng chiu: Chi v H cỏc gúc VS - TT ỏnh giỏ cui ngy Th nm - Tr rt hng thỳ hỏt v thuc bi hỏt cũn s chỏu - chi ngng cha sa gn gng c - Tr chi cha cngoan s chỏu hay ngoi ng Huy,Gia Linh, Trớ Dng - Cụ cho tr chi búng trũ to ln - Cụ gii thiu cỏc gúc chi cụ cho tr vo chi cụ bao quỏt chung cụ chỳ ý cỏc chỏu cỏ bit - Cụ nhn xột kt thỳc Hot ng cú ch nh 01/11/2012 PTNN: Th Yờu m - Tr thuc th c din cm ỳng nhp iu bi th - Tr tr li c s cõu hi ca cụ Chi gúc: Bỏc s, xõu ht, xp hỡnh 2.chi v hot ng ngoi tri QS: Tranh gia ỡnh - Tranh th 1.u gi: cụ cựng tr chi trũ tri ti, tri sỏng ln 2.Tin hnh: cụ gii thiu bi Cụ c mu ln hi tr bng tranh Cụ c ln lm ng tỏc minh Dy tr c : cụ cho c lp c ln Tr c theo t - nhúm - cỏ nhõn - Cụ c li ln 3, giỏo dc t tng cho tr 3.Kt thỳc: Kt thỳc i nh nhng - Tr c quan sỏt tranh gia ỡnh bit - Tranh c cụng vic ca gia ỡnh mi ngi 3.Hot ng chiu - Cụ cho tr ngi xung quanh cụ, cụ gii thiu t m - Cụ tr cựng m thoi giỏo dc t tng cho tr TCV: Búng trũn to ( chi ln) Tụ v ch VS-TT 4.ỏnh giỏ cui ngy Hot ng hc cú ch nh 02/11/2012 PTTC- KN- TM Xõu vũng tng m - Tr bit cm bỳt ngi ngn tụ - Bỳt mu - Cụ gii thiu bi tụ, cụ tụ mu phõn v tớch - Tr thc hnh, cụ bao quỏt sa sai giỳp tr - Tr rt thuc bi - Cụ nhn xột bi p th c din cm xong cỏc chỏu cũn ngng nhiu - Tr chỳ ý quan sỏt cựng cụ ngoan Th sỏu - Tr bit xõu cỏc ht thnh vũng - R, dõy cỏc ht 1.u gi : cụ cựng tr chi tri ti, tri sỏng ( ln) Tr thuc bi hỏt, mt s cũn khúc - Tr hng thỳ tham gia vo hot ng Th ba Hot ng hc cú ch 13/11/2012 nh PTTC KNXH TM u gi: Cụ cựng tr chi trũ chi: - Tr bit cỏch pht - H dỏn, gieo ht h v dỏn lau tay tranh hoa Tin hnh: Cụ gii thiu bi H: To hỡnh dỏn hoa sau dỏn xong tng cụ ct sn - Cụ cho tr xem clip ca hng bỏn hoa, bỏn lu nim v m thoi - Cụ gii thiu bc tranh cụ dỏn tng cụ giỏo ca cụ - Cụ núi cỏch pht h vỏ dỏn, hi li tr dỏn nh th no? => Tr thc hnh, cụ quan sỏt sa sai giỳp tr cũm chm Kt thỳc: Trng by, nhn xột sn phm nh nhng Chi v hot ng ngoi tri: Quan sỏt: Tranh cụ giỏo - Tr thớch nghe cụ c th v tr li tt cỏc cõu hi TC: Dung dng dung d - Chi t Hot ng chiu: Tr hng thỳ nghe cụ c bi th, tr truyn: Truyn Bộ Mai li c cõu hi ca cụ giỏo nh Nghe cụ c bi th- VS - TT ỏnh giỏ cui ngy - Cỏc chỏu i hc u , chỏu Nh Ngc i hc mun - hot ng to hỡnh s chỏu dỏn c sn phm p chỏu Cụng Nguyờn, Thu Trang, Hong Lan - Bui tra cỏc chỏu ngoan, n ng tt Tranh truyn - Cụ gii thiu tờn truyn cụ c cho tr nghe, m thoi cựng tr ni dung cõu truyn Th t Hot ng cú ch nh u gi: Cụ cựng tr c bi hỏt 14/10/2012 PTNT: NBTN th Cụ v m v m thoi Trũ chuyn v ngy 20-11 Tin hnh: Cụ gi thiu tờn bi, hng thỳ - Tr bit v ngy - Mỏy tớnh, cho tr xem Clip ngy 20-11 20-11 n bit gỡ v ngy 20-11 cụ giỏo, tr tr li - ú l ngy hi ca ai? c s cõu hi - Con s lm gỡ tng cụ nhõn ngy ú? - Giỏo dc tr nghe li cụ giỏo, chm ch hc hnh Chi v H cỏc gúc Kt thỳc: Dỏn hoa tng cụ Chi v hot ng ngoi tri: TC: Ln cu vng Chi theo ý thớch Hot ng chiu: Chi v H cỏc gúc VS - TT - Tr hng thỳ - chi k v Cụ m thoi vi tr, cụ hi tr chi ca - Ngy hi ca cỏc PV NT - KP - Cỏc chỳ - Cụ gii thiu tờn trũ chi, cỏch chi cỏc gúc, v trớ gúc chi mỡnh chi, chi vui v cỏc gúc ỏnh giỏ cui ngy => Tr v gúc chi cụ n tng gúc chi giao lu cựng tr - Cỏc chỏu i hc u chỏu i cũn i hc mun - Tr hng thỳ tham gia vo cỏc hot ng - Bui tra chỏu Hong Lõm cũn n kộm Th nm vui v HĐ học có chủ định 15/11/201 PTNN: Th bi th Cụ -Tr chi v m - Tr nh tờn bi th, tỏc gi thuc bi th - Tr thớch c th, c th din cm - Tranh th, mỏy tớnh 1.u gi: cụ cựng tr hỏt bi Cụ giỏo v m thoi 2.Tin hnh: cụ gii thiu bi Cụ c mu ln gii thiu tờn th, tỏc gi Cụ cựng tr c ln 2:Kt hp tranh - m thoi: Con mốo co cỏi gi? Ai mn chuụng ca mốo con? Ging ni dung: Bui sỏng em cho m n vi cụ giỏo, bui chiu em cho cụ v vi m y, thy em cú ngoan khụng? - Cụ cho tr c t, nhúm, cỏ nhõn - Cụ cựng tr c li ln - Giỏo dc tr i hc khụng khúc, i hc bit cho cụ, cho m 3.Kt thỳc: Hỏt bi cụ v m 2.chi v H ngoi tri QS: Bu tri TC: i ch no Chi t 3.Hot ng chiu Tụ v ch VS-TT Tr bit cỏch cm bỳt v tụ mu theo hỡnh 4.ỏnh giỏ cui ngy - Cỏc chỏu i hc ngoan, l phộp - Chỏu Lan Anh, Gia Hiu, Thu Trang, Cụng Nguyờn c th tt - Cỏc chỏu n ngoan, cú np ng V ch , Cụ gii thiu tranh, gii thiu cỏc tụ bỳt mu mu,tr tụ mu cụ bao quỏt giỳp tr cũn chm Tr thc hnh, cụ bao quỏt sa sai giỳp tr Thứ sỏu HĐ học có chủ định PTTC- KN- TM 16/11/2012 m nhc : dy hỏt Cụ v M Nghe hỏt: Cụ giỏo Chi v hot ng cỏc gúc: PV NT KP 3.Chi v H ngoi tri: - Tr nh tờn bi hỏt, thuc li bi hỏt -Bit hng ng nghe cụ hỏt - Mỏy tớnh, n ,m mỳa 1.u gi : cụ cựng tr c bi th Cụ v m m thoi 2.Tin hnh : Cụ gii thiu bi Cụ hỏt mu ln, ging ni dung - Cụ cựng tr hỏt, tr hỏt theo t, nhúm, cỏc nhõn - Cụ v tr hỏt li ln na - nghe hỏt: Cụ hỏt ln 1, gii thiờu tờn bi th, bi hỏt, tỏc gi Cụ hỏt ln v lm iu b minh => Ging ni dung bi hat Kt thỳc: Tr xem a CD Do chi TC: Kộo co Hot ng chiu: Vn ngh VS TT n ng t chc: Cụ cựng tr hỏt - Tr hng thỳ biu bi C nh thng dincựng cụ giỏo - n, m Tin hnh: - Cụ l ngi dn - Tr hng thỳ mỳa, n chng trỡnh dn dt bui liờn hoan nghe cụ hỏt tay ngh - Hụm lp mỡnh t chc bui liờn hoan ngh ỳng ch Gia ỡnh Ngy 10-11 - M u l bi hỏt c nh thng th lp 24-36 thỏng biu din - Ln lt cụ gii thiu tr biu din di nhiu hỡnh thc, sau mi tit mc cụ v tr am thoi - Cụ hỏt tng tr bi hỏt G trng, mốo v cỳn Kt thỳc: Cụ giao nhiờm v cho tr v su tm tranh nh cỏc vt ỏnh giỏ cui ngy: Cỏc chỏu tham gia vo cỏc - Tr i hc, ỳng hot ng ca cụ giỏo gi - Tr hng thỳ vo cỏc hot ng õm nhc - Chỏu ng Huy, Vit Hong cũn ng dy mun Tun 8: K HOCH NGY Thứ, ngày Hoạt động tháng Thứ hai Hoạt động hc có chủ Yêu cầu Chuẩn bị Khi ng: Cụ v trũ lm on tu 22/10/2012 định PTTC: Th dc - Tr theo cụ BTPTTC: Tp bi th dc: cỏc ng tỏc - Bit cỏch bc No chỳng ta cựng th u chõn i theeo dc hiu lnh - hng thỳ chi trũ VCB: i u bc chi cựng cụ giỏo TC búng trũn to Cách tổ chức thực vi cỏc kiu i - N tay, 2.Trng ng: -BTPTC: theo bi sõn th dc vi cỏc ng tỏc: tay, chõn, bng, bt Cụ cựng tr 2-3 ln VCB: i u bc Cụ mu ln 1: khụng phõn tớch Cụ lm mu ln 2: Phõn tớch Cụ mi tr lờn th => Tr thc hnh cụ bao quỏt sa sai cho tr - Cụ gi tr lờn li, hi li tr tờn bi TCV: Búng trũn to, cụ núi cỏch chi, cụ chi cựng tr Chi - ln Hi tnh: i nh nhng Chơi HĐ cỏc gúc Phõn vai Ngh thut Lu ý Khỏm phỏ Chi v hoạt động ngoi tri Do chi TC: Ln cu vũng Hot ng chiu - Tr hng thỳ chi Sn sch Cụ cựng tr chi trũ chi: cựng cụ giỏo Cụ gii thiu tờn trũ chi, cỏch chi, cụ chi cựng tr Nu na nu nng VS - TT Đánh giá cuối ngày Thứ ba HĐ học có chủ định u gi: Cụ cựng tr chi trũ chi: 23/10/2012 PTTC KNXH TM - Tr bit cỏch lm - t nn H: To hỡnh, nn vũng mm t, bit lõn -Bng mu Tin hnh: Cụ gii thiu bi Tay p v m thoi dc, to thnh vũng - Mỏy tớnh - Cụ cho tr xem clip v nhng chic - Hng thỳ tham vũng, m thoi theo ni dung clip gi vo gi hc Tr quan sỏt cụ lm mu: - Cụ lm mu v phõn tớch (Tay phi cm dao chia t, lm mm t, t xung bng ln dc v ni u li thnh vũng) Hi li tr cỏch lm v mi tr lờn thc hnh => Tr thc hnh, cụ quan sỏt sa sai Kt thỳc: Trng by, nhn xột sn phm Chi v hot ng ngoi tri: Quan sỏt: B qun ỏo ngoi tri ca bn nam TC: Búng trũn to - Chi t Hot ng chiu: - Cụ gii thiu tờn bi th, c th din cm cho tr nghe m thoi cựng tr theo n dung bi th Nghe cụ c bi th: Gi n VS - TT ỏnh giỏ cui ngy Tr hng thỳ nghe cụ c bi th, tr li c cõu hi ca cụ giỏo Tranh th Mỏy tớnh - Tr thớch nghe cụ c th v tr li tt cỏc cõu hi Thứ t HĐ học có chủ định u gi: Cụ cựng tr hỏt bi hỏt: 24/10/2012 PTNT: NBTN chic khn tay v m thoi Trũ chuyn v dựng - Hng thỳ trũ - khn, ca Tin hnh: Cụ a tng quan hng thỳ chuyn cựng cụ cc giỏo - Mỏy tớnh sỏt v m thoi cựng tr k v Cụ hi : - õy l gỡ ? chi ca - Tr bit tờn gi, - dựng lm gỡ ? mu sc v cụng - Cụ cho tr s v núi cm nhn th dng ca mt s ũ no s vo khn mt ( mm mi ) dựng Cụ giỏo dc tr gi gỡn v sinh - Tng t ca, cc cụ t cõu hi nh khn mt - M rng : Cho tr k ngoi khn mt, ca cc, ba lụ cỏc cong bi dung no khỏc? - Cho tr k v dựng tr bit v cụ cho tr xem s hỡnh nh dựng cụ su tm c trờn mỏy tớnh - Mi mt tr lờn m hp qu, cụ cựng tr quan sỏt v m thoi, giỏo dc tr Kt thỳc: Tụ mu dựng tr yờu thớch Chi v H cỏc gúc - Cỏc chỳ mỡnh PV NT - KP Chi v hot ng ngoi tri: -Tr chi TC: vui v Dung dng dung d Chi vi phn, lỏ cõy Hot ng chiu: Chi v H cỏc gúc VS - TT Tr bit cỏch chi, chi on kt vi cỏc bn chi cỏc gúc - Cụ gii thiu trũ chi, tờn v v trớ cỏc gúc chi Cụ núi cỏch chi => tr v cỏc gúc chi - Cui gi cụ nhn xột nh nhng ỏnh giỏ cui ngy Thứ nm HĐ học có chủ định 25/10/201 PTNN: Truyn Cỏi chuụng nh - Tr nh tờn truyn, hiu c ct truyn, bit lng nghe v tr li cõu hi ca cụ giỏo - Tranh truyn - Mỏy tớnh - Xa bn 1.u gi: cụ cựng tr chi TC : oỏn gii v m thoi 2.Tin hnh: cụ gii thiu bi Cụ k ln 1: Gii thiu tờn truyn, tỏc gi Cụ k ln 2:Kt hp tranh - m thoi: Con mốo co cỏi gi? Ai mn chuụng ca mốo con? Ging ni dung: Bn mốo c m mua cho mt cỏi chuụng p, bn Th, dờ mn vỡ s hng nờn mốo ó t chi Nhng mốo b ngó xung nc v c bn Th, dờ cu thoỏt cht mốo hi hn v ly chụng cho cỏc bn mn Cỏc nh cú chi thỡ cựng chi khụng c ớch k, tranh ginh chi vi cỏc bn - Cụ k ln m thoi 3.Kt thỳc: Tụ mu ( chi) tng bn 2.chi v H ngoi tri QS: Qun ỏo hố ca bn gỏi TC: ln cu vng Chi theo ý thớch 3.Hot ng chiu Tụ v ch VS-TT 4.ỏnh giỏ cui ngy Tr bit cỏch cm bỳt v tụ mu theo hỡnh V ch , Cụ gii thiu tranh phi tụ, cỏch cm bỳt mu bỳt v tụ mu Tr thc hnh, cụ bao quỏt sa sai giỳp tr Tr hng thỳ vi hot ng Thứ sỏu HĐ học có chủ định PTTC- KN- TM 26/10/2012 m nhc : dy hỏt Chic khn tay Nghe hỏt: Nga g - Tr hỏt theo cụ c - Mỏy bi, nh tờn bi hỏt tớnh n , -Bit hng ng khn tay nghe cụ hỏt 1.u gi : cụ cựng tr chi trũ chi Chic tỳi k l m thoi 2.Tin hnh : Cụ gii thiu bi Cụ hỏt ln 1, gii thiu tờn bi hỏt , tờn tỏc gi Cụ hỏt ln 2: Ging ni dung: Chic khn tay m may cho em, m cũn thờu chim rt p Khi cú chic khn xinh p, lau bn tay em gi sch hng ngy - Dy hỏt: - Cụ cựng tr hỏt n ln - Tr hỏt theo t, nhúm, cỏc nhõn - Giỏo dc tr: cn bit gi gỡn v sinh ụi bn tay luụn c sch s Kt thỳc: Tr xem clip v nghe li bi hỏt -3 ln qua mỏy tớnh Chi v hot ng cỏc gúc: PV NT KP 3.Chi v H ngoi tri: Do chi TC: Búng trũn to Hot ng chiu: Vn ngh VS TT Tr hng thỳ biu din n, m mỳa, n tay Cụ dn chng trỡnh, tr biu din cỏc bi hỏt ó hc Cui gi cụ hỏt tng tr bi hỏt: Qu búng Tr thuc bi hỏt, mt s chỏu biu din tt ỏnh giỏ cui ngy: Cỏc chỏu tham gia vo cỏc hot ng ca cụ giỏo ... kt kh ng tranh ginh chi ngoi tri: - Tr chi an ton Chi ng Chi t - Tr chi hng thỳ - Ch on kt kh ng chi, ginh chi ca chi bn - Cụ gii thiu trũ chi cụ tr cựng chi 2-3 ln - Cụ ng viờn khuyn kh ch... gúc chi giao lu vi cung tr - Cụ ng viờn khuyn kh ch tr kp thi - Sau 10 phỳt cú th i gúc chi nu tr mun GểC KHM PH - Xp hỡnh, xõu vũng - Tr xp c sn phm - Khi, xõu s p vũng - Tr hng thỳ vo hot -... - Con nhỡn lờn bu chi cú gỡ? - Cú nhỡn c ụng mt tri kh ng? Vỡ sao? - Khi cú nng i ng phi i gỡ? - Giỏo dc t tng cho tr Kt thỳc: Chuyn hot ng kh c u gi: Cụ cựng tr hỏt bi m thoi Tin hnh: Cụ gii
- Xem thêm -

Xem thêm: CHỦ ĐỀ NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH, CHỦ ĐỀ NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH, CHỦ ĐỀ NHỮNG NGƯỜI THÂN TRONG GIA ĐÌNH

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay