Giáo Án Tạo Hình Thi Giao Vien Gioi

3 92 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 10:38

HOẠT ĐỘNG HỌC CÓ CHỦ ĐÍCH PHẦN TẠO HÌNH Chủ Đề : Thế giới Động vật và thế giới Thực vật Đề Tài :Xâu Vòng Màu Đỏ Tặng Cô Độ Tuổi :24-36 Tháng Thời Gian :10-15 phút Ngày Soạn :04/01/2016 Ngày Dạy :08/01/2016 Người Dạy :Nguyễn Thị Bắc Người Hướng Dẫn :Nguyễn Thị Hà Đơn Vị TT :Trường MN Hoa Phượng Trường Cao Đẳng Sư Phạm Bắc Ninh I.Mục Đích Yêu Cầu 1) Kiến Thức -Trẻ biết cầm hạt xâu thành vòng,trẻ xâu vòng gọi tên sản phẩm -Trẻ biết tay cầm dây tay cầm hạt xâu qua lỗ 2) Kĩ Năng -Rèn phát triển vận động khéo léo ngón tay 3) Thái Độ -Trẻ thích thú tiết học -Chú ý quan sát cô hướng dẫn II Chuẩn Bị 1) Chuẩn bị cô -Giáo án -Rổ đựng hạt vòng màu đỏ,dây vòng màu đỏ cho trẻ 2) Chuẩn bị trẻ -Trang phục gọn gang -Tâm thoải mái III Tiến Hành Hoạt Động Của Cô 1) Gây hứng thú cho trẻ -Giới thiệu cô tới dự -Hôm cô mang đến cho quà thú vị Các có muốn biết bên quà có không? Chúng cô mở * Đàm thoại: +Cô đố biết gì? +Chiếc vòng màu gì? +Đây gì?(một đầu thắt nút) +Dây có màu gì? +Dây dùng để làm gì? +Hạt vòng màu gì? +Hạt có gì? -Các giỏi hạt vòng màu đỏ Đây dây màu đỏ Từ hạt màu đỏ dây vòng màu đỏ xâu vòng thật xinh dẹp để tặng cô giáo -Giờ cô hướng dẫn xâu vòng 2) Nội dung 2.1 Cô làm mẫu: +Lần 1: Xâu hoàn chỉnh -Cô có vòng màu gì? -Chiếc vòng xâu hạt màu gì? Hoạt Động Của Trẻ - Trẻ vỗ tay - Vâng ạ! - Chiếu vòng ạ! - Màu đỏ ạ! - Dây vòng ạ! - Màu đỏ ạ! - Dùng để xâu vòng ạ! - Màu đỏ ạ! - Có lỗ ạ! -Vâng ạ! -Màu đỏ ạ! -Màu đỏ ạ! +Lần 2:Cô vừa làm vừa phân tích cách xâu: -Để xâu vòng cô cần có(Hạt vòng Dây vòng) -Tay phải cô cầm đầu dây, tay trái cô cầm hạt vòng để hở lỗ,xâu dây qua lỗ cô xâu hạt màu đỏ vào với thành chuỗi , xâu xong hạt màu đỏ xong cô buộc lại Vậy cô đã xâu xong vòng hạt màu đỏ rồi - Cô đã xâu gì? -Xâu vòng để làm gì? 2.2 Trẻ thực hiện - Cô đã chuẩn bị cho bạn rổ có hạt vòng dây vòng rổ Giờ cô phát cho - Gợi hỏi để trẻ trả lời + Dây đâu ? + Hạt vòng đâu -Tay phải cầm dây , tay trái cầm hạt -Khi trẻ xâu cô vừa quan sát vừa trò chuyện với trẻ -Cô động viên khuyến khích trẻ xâu Xong cô buộc lại thành vòng hộ trẻ -Gần hết cô cho trẻ dừng tay Cho trẻ lên trưng bày sản phẩm nhận xét -Cho trẻ lấy vòng vừa xâu đem tặng cô -Cô nhận xét khen ngợi trẻ xâu nhanh , động viên trẻ làm chậm 3) Kết thúc -Nhận xét học -Khen nhận xét giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi -Trẻ quan sát - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ thực - Trẻ thực ...-Chú ý quan sát cô hướng dẫn II Chuẩn Bị 1) Chuẩn bị cô -Giáo án -Rổ đựng hạt vòng màu đỏ,dây vòng màu đỏ cho trẻ 2) Chuẩn bị trẻ -Trang phục gọn gang -Tâm... hạt vòng màu đỏ Đây dây màu đỏ Từ hạt màu đỏ dây vòng màu đỏ xâu vòng thật xinh dẹp để tặng cô giáo -Giờ cô hướng dẫn xâu vòng 2) Nội dung 2.1 Cô làm mẫu: +Lần 1: Xâu hoàn chỉnh -Cô có vòng... xét khen ngợi trẻ xâu nhanh , động viên trẻ làm chậm 3) Kết thúc -Nhận xét học -Khen nhận xét giáo dục trẻ biết giữ gìn đồ dùng đồ chơi -Trẻ quan sát - Trẻ trả lời - Trẻ trả lời - Trẻ trả
- Xem thêm -

Xem thêm: Giáo Án Tạo Hình Thi Giao Vien Gioi, Giáo Án Tạo Hình Thi Giao Vien Gioi, Giáo Án Tạo Hình Thi Giao Vien Gioi

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay