Nghiên cứu sử dụng tư liệu hình ảnh online nhằm đổi mới cách học chương IV và chuơng X môn giải phẫu học người

55 25 0
  • Loading ...
1/55 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 10:19

TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM HÀ NỘI KHOA SINH - KTNN ===o0o=== LƯƠNG THANH HUYỀN NGHIÊN CỨU SỬ DỤNG TƯ LIỆU HÌNH ẢNH ONLINE NHẰM ĐỔI MỚI CÁCH HỌC CHƯƠNG IV VÀ CHƯƠNG X MÔN GIẢI PHẪU HỌC NGƯỜI KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐẠI HỌC Chuyên ngành: Sinh lý học người Động vật Người hướng dẫn khoa học: ThS PHẠM THỊ KIM DUNG HÀ NỘI, 2017 LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài hoàn thành khóa luận tốt nghiệp, em nhận quan tâm, giúp đỡ Thầy, Cô giáo khoa Sinh- KTNN Trường Đại học Sư phạm Hà Nội tập thể, cá nhân gia đình Em xin trân trọng cảm ơn cô giáo ThS Phạm Thị Kim Dung Giảng viên Trường Đại học Sư phạm Hà Nội người trực tiếp hướng dẫn, tận tình bảo tạo điều kiện giúp hoàn thành công trình nghiên cứu Em xin trân trọng cảm ơn: Ban Giám hiệu, Ban chủ nhiệm khoa Sinh KTNN, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để em hoàn thành khóa luận tốt nghiệp Cuối cùng, em xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến người thân gia đình, bạn bè chia sẻ, giúp đỡ động viên, khích lệ em vượt qua khó khăn để hoàn thành khóa luận Em xin trân thành cảm ơn giúp đỡ quý báu đó! Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên LƯƠNG THANH HUYỀN LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp với tên đề tài “Nghiên cứu sử dụng tư liệu hình ảnh nhằm đổi cách học chương IV chương X môn Giải phẫu học người” công trình nghiên cứu riêng Kết nghiên cứu đề tài không trùng lặp với kết đề tài khác Nếu có sai sót xin hoàn toàn chịu trách nhiệm Hà Nội, ngày tháng năm 2017 Sinh viên LƯƠNG THANH HUYỀN MỤC LỤC MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục đích nghiên cứu 3 Đối tượng phạm vi nghiên cứu Nhiệm vụ nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan tư liệu hình ảnh online 1.1.1 Một số khái niệm 1.1.2 Vai trò 1.1.3 Phương pháp dạy học hướng dẫn sử dụng tài liệu tự học 1.2 Tổng quan nâng cao chất lượng câu hỏi 10 1.2.1 Khái niệm câu hỏi 10 1.2.2 Ý nghĩa câu hỏi 10 1.2.3 Các dạng câu hỏi 10 1.3 Tổng quan tình hình nghiên cứu 11 1.3.1 Trên giới 11 1.3.2 Trong nước 11 CHƯƠNG ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 13 2.1 Đối tượng nghiên cứu 13 2.2 Nội dung nghiên cứu 13 2.3 Phương pháp nghiên cứu 13 2.3.1 Phương pháp nghiên cứu lý thuyết 13 2.3.2 Phương pháp điều tra 13 2.3.3 Phương pháp chuyên gia 13 2.3.4 Phương pháp thống kê toán học 13 CHƯƠNG KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 14 3.1 Cấu trúc nội dung môn Giải phẫu học người bậc Đại học 14 3.1.1 Mô tả môn học 14 3.1.2 Mục tiêu môn học 14 3.1.3 Nội dung môn học 15 3.2 Thiết kế câu hỏi hướng dẫn sử dụng hình ảnh online 29 3.2.1 Các nguyên tắc sử dụng hình ảnh 29 3.2.2 Các bước sử dụng tư liệu hình ảnh online việc thiết kế câu hỏi 31 3.2.3 Nguyên tắc xây dựng câu hỏi nhằm tích cực hóa hoạt động quan sát học sinh 31 3.2.3 Quy trình xây dựng câu hỏi theo hướng tích cực hóa hoạt động quan sát học sinh 31 3.3 Kết việc sử dụng hình ảnh online chương IV chương X 32 3.1.1 Câu hỏi hướng dẫn sử dụng hình ảnh chương IV X 32 3.1.2 Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan 40 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO 45 PHỤ LỤC MỞ ĐẦU Lý chọn đề tài 1.1 Do yêu cầu đổi cách học sinh viên Trong năm gần đây, việc áp dụng hệ thống đào tạo theo tín trường đại học phản ánh quan điểm lấy sinh viên làm trung tâm Đây phương thức đưa giáo dục đại học với nghĩa coi trọng việc bồi dưỡng ý thức tự lực học tập, lực tự học, tự nghiên cứu, phát triển tư sáng tạo, rèn luyện kỹ thực hành, tạo điều kiện cho sinh viên tham gia nghiên cứu, thực nghiệm, ứng dụng Đào tạo theo hệ thống tín (TC) phương thức đào tạo người học cấp sau tích lũy đủ kiến thức cần thiết Các hình thức tích lũy tín là: Học lớp; Thực hành, Thực tập Tự học Nghị số 14/2005/NQ-CP[2], năm 2005 Chính phủ xác định mục tiêu đến 2020 đổi phương pháp giảng dạy đại học theo tiêu chí: phát huy tính chủ động người học, sử dụng công nghệ thông tin (CNTT) hoạt động dạy học, khai thác nguồn học liệu giáo dục mở nguồn học liệu mạng Internet nhằm đưa giáo dục đại học đạt trình độ tiên tiến khu vực tiếp cận trình độ giới Nghị số 44/NQCP[3], năm 2014 Chính phủ ban hành Chương trình hành động nhằm tạo chuyển biến bản, toàn diện giáo dục đào tạo, phấn đấu đến năm 2030 giáo dục Việt Nam đạt trình độ tiên tiến khu vực Mục tiêu nêu cụ thể hóa quan điểm lý luận dạy học đại là: biến trình đào tạo thành tự đào tạo, trọng bồi dưỡng lực tự học, phát huy tính tích cực, tự lực sáng tạo người học Tư liệu dạy - học tư liệu sử dụng trình dạy - học bao gồm tài liệu chứa đựng nội dung học tập thể dạng phương tiện trực quan (tranh ảnh, mẫu vật, phim video, ) dạng ngôn ngữ chữ viết (các đoạn trích) Người dạy sử dụng tư liệu để tổ chức trình dạy - học, để hiểu rõ, hiểu sâu kiến thức chuyên ngành Người học sử dụng tư liệu để tự tìm tòi phát tri thức Như vậy, tư liệu dạy - học nguồn tri thức làm sáng tỏ nội dung giảng giáo trình, gây hứng thú học tập cho người học, góp phần đổi phương pháp dạy học theo hướng ứng dụng CNTT Để trình dạy - học đạt hiệu quả, giảng giáo trình, người dạy người học cần có nguồn tư liệu dạy - học phong phú Đặc biệt tư liệu hình ảnh chế trình sinh học 1.2 Do thực tiễn môn Giải phẫu học người môn học nghiên cứu mô tả hình dạng, cấu tạo, vị trí, vai trò mô, quan, hệ quan thể, phù hợp cấu tạo với chức chúng quy luật phát triển thể người Môn học cung cấp kiến thức tảng cho ngành chuyên môn khác Y học, Thể dục thể thao, Tâm lý học, Giáo dục học [4] Giải phẫu học người có liên quan trực tiếp tới kiến thức thể người môn Sinh học 8, Sinh học 11 chương trình sinh học phổ thông Tư liệu hình ảnh hình dạng, cấu tạo, vị trí quan thể vô cần thiết để học tập tốt môn học Tuy nhiên tài liệu sách, giáo trình tham khảo hình ảnh thường hình vẽ đen trắng nên người học khó hình dung cách toàn diện; tư liệu Internet thường tồn tản mạn nhiều nguồn khác chưa xếp cách khoa học, phù hợp với nội dung học trường đại học nên không tiện dụng cho sinh viên (SV) trình tra cứu, học tập Hiện nay, ThS Phạm Thị Kim Dung giảng viên môn Giải phẫu học người đã sưu tầm, biên tập tư liệu hình ảnh online môn Giải phẫu học người website https://sites.google.com/site/giaiphaunguoisp2/ Để nâng cao hiệu sử dụng tư liệu hình ảnh trang web việc tự học môn Giải phẫu học người sinh viên Chúng chọn đề tài “Sử dụng tư liệu hình ảnh online nhằm đổi cách học chương IVvà chương X môn Giải phẫu học người.” Mục đích nghiên cứu Lựa chọn hình ảnh sử dụng tư liệu hình ảnh online trang web https://sites.google.com/site/giaiphaunguoisp2/ để đổi cách học nằm nâng cao khả tự học môn Giải phẫu học người bậc đại học nhằm đáp ứng đổi toàn diện giáo dục Đại học Việt Nam Đối tượng phạm vi nghiên cứu 3.1 Đối tượng nghiên cứu Các hình ảnh online chương IV, X website https://sites.google.com/site/giaiphaunguoisp2/ 3.2 Phạm vi nghiên cứu Nội dung kiến thức chương IV, X môn Giải phẫu người bậc đại học Nhiệm vụ nghiên cứu Phân tích mục tiêu nội dung kiến thức chương IV, X môn Giải phẫu người Đánh giá kênh hình https://sites.google.com/site/giaiphaunguoisp2/ Sử dụng tư liệu hình ảnh để thiết kế hoạt động tự học Phương pháp nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu lý thuyết Phương pháp điều tra Phương pháp chuyên gia Phương pháp thống kê toán học website NỘI DUNG CHƯƠNG TỔNG QUAN TÀI LIỆU 1.1 Tổng quan tư liệu hình ảnh online 1.1.1 Một số khái niệm Một công cụ thiếu để phục vụ cho trình tự học tài liệu học tập Việc sử dụng tài liệu học tập giữ vị trí đáng kể việc nắm vững kiến thức nói chung phát huy tính tích cực hoạt động trí tuệ học sinh nói riêng Tài liệu học tập chia thành nhiều loại tuỳ theo tính chất hay chức riêng biệt Thông thường, sinh viên, có loại tài liệu học tập sau đây: Giáo trình: Là tài liệu học tập bản, chung, thống, bắt buộc sinh viên học tập môn Tài liệu tham khảo, đọc thêm: Là tài liệu cần thiết để bổ xung, đào sâu, mở rộng tri thức cho học, chương hay học phần môn học định sách chuyên khảo Có tài liệu tham khảo bắt buộc sinh viên phải có, có tài liệu tham khảo cần sinh viên có nhu cầu Thông thường, tài liệu tham khảo cán giảng dạy giới thiệu, yêu cầu Tài liệu hướng dẫn học tập: Là tài liệu có chức hướng dẫn học tập, ôn tập hay rèn luyện kỹ năng, tự học, tự thực hành, đề cương giảng, đáp án ngân hàng câu hỏi môn học, sổ tay sinh viên … Sách tra cứu: Là tài liệu dùng để tra cứu cần thiết Từ điển, danh mục, bảng thống kê Tạp chí chuyên ngành: Là tài liệu khoa học dùng để tham khảo hay nghiên cứu, thông tin khoa học kỹ thuật TDTT viện KHTDTT Sách nghiên cứu: Là công trình khoa học hay chuyên khảo dùng cho sinh viên nghiên cứu khoa học, tin khoa học đào tạo huấn luyện TT Trường Đại học TTBN, Tạp chí TT Bộ văn hóa TT & du lịch Tài liệu điện tử: Là thông tin, kiến thức mặt thường xuyên cập nhật mạng dành cho đối tượng lĩnh vực 8.Tư liệu hình ảnh online: tài liệu chứa đựng nội dung học tập thể dạng hình ảnh từ website internet Dựa vào đó, người học tìm tòi, suy luận để đến kết luận tri thức Tuỳ theo đối tượng, mục tiêu nội dung mà xác định loại tài liệu học tập cần thiết cho trình học tập Giáo trình tài liệu quan trọng nhằm cụ thể hoá nội dung chương trình môn học thông qua hệ thống học Đối với sinh viên, giáo trình cung cấp kiến thức chuẩn mực, cần thiết, mà góp phần hướng dẫn phương pháp học tập, củng cố kiến thức học, tạo điều kiện phát triển kĩ hình thành, đồng thời sở, tảng sinh viên ôn tập thi cử Đối với giáo viên, giáo trình tài liệu thể khối lượng mức độ nội dung kiến thức cần giảng dạy, sở hành lang pháp lý để giáo viên trình dạy học không chệch hướng với nội dung mục tiêu đề ra, đồng thời góp phần hướng dẫn nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên Ngoài ra, trình học tập, giáo viên hướng dẫn sinh viên tìm đọc thêm tài liệu tham khảo hay tài liệu hướng dẫn học tập em làm tiểu luận, xemina, luận văn hay thi tốt nghiệp 1.1.2 Vai trò Khi nghiên cứu vai trò hình ảnh online trình học nhận thấy hình ảnh online có số vai trò sau: Hình ảnh cho phép diễn tả nhiều loại kiến thức: cấu tạo hình thái, chế, trình sinh học Câu Mô tả cấu tạo gan Tại nói gan tổ chức dễ vỡ, dễ bị nghiền nát Hình 10.2 mô tả cấu tạo vành tai người Quan sát hình bạn cho biết : Câu1 Vành tai cấu tạo nào? Câu Việc vành tai có nhiều gờ, mấu có tác dụng gì? Hình 10.3 mô tả cấu tạo ống tai người Câu Quan sát hình thích vào phần 1,2, hình Từ mô tả cấu tạo tai Cấu tạo có ý nghĩa gì? Câu Tại mọc mụn tai lại cảm thấy đau? 36 Câu1 Mô tả cấu tạo tai giữa? Câu Tai tiếp giáp với tai đâu? Tiếp giáp với tai đâu? Câu Tại bệnh tai, mũi, họng kèm với nhau? Câu Nhìn vào hình 10.8 bạn mô tả cấu tạo cầu mắt Câu Quan sát hình, nêu cách xác định vị trí điểm mù điểm vàng Câu Nhìn vào Hình 10.10 mô tả sơ đồ cấu tạo lớp màng mạch.Vai trò phần cấu tạo Câu Tại lại có màu mắt khác nhau? 37 Nhìn vào hình 10.11 Câu Mô tả cấu tạo lớp màng thần kinh (võng mạc) Cấu tạo có ý nghĩa gì? Câu 1.Nhìn vào hình 10.12 nêu vai trò vận động cầu mắt Câu 1.Quan sát hình giải thích khóc lại có nước mũi chảy 38 Câu Mô tả cấu tạo vết soan nang vết cầu nang Câu Quan sát vào hình thử giải thích chế cảm nhận thăng cúi đầu Câu Nhìn vào hình 10.17 Mô tả cấu tạo Cupula Từ tập giải thích chế nhận cảm thăng động Câu Nhìn vào hình 10.18 Tại lưỡi lại cảm nhận vị thức ăn? Mô tả cấu tạo lưỡi? 39 Câu Nhìn vào hình 10.19 Mô tả vị trí cấu trúc thể thụ cảm Ở da người có tế bào thụ cảm riêng biệt không? 3.1.2 Các câu hỏi trắc nghiệm khách quan Câu Các chất sau tiết từ dày ngoại trừ: A Acid HCl B Pesinogen C Gastrin D Amylaza Câu Thành quan hệ tiêu hoá có lớp cơ: dọc, vòng chéo? A Thực quản B Dạ dày C Ruột non D Ruột già Câu Dạ dày không tiêu hoá hoá học thành phần dinh dưỡng sau đây? A Gluxit B Prôtêin C Lipit D Cả ba đáp án 40 Câu Câu sau nói đặc điểm cấu tạo dày? A Có hai khuyết: khuyết tâm vị khuyết góc B Cơ dày gồm hai loại: vòng trong, dọc C Môn vị có vòng thắt tâm vị D A B E A C Câu Nhiệm vụ dày gì? A Dự trữ thức ăn B Tiêu hoá thức ăn mặt học hoá học C Hấp thụ chất dinh dưỡng D A B E A, B, C Câu Phần tá tràng di động? A Phần hành tá tràng B Phần tá tràng thức C Đáp án A+ B Câu Thành phần sau nối hổng tràng hồi tràng vào màng bụng A Mạc treo ruột B Mạc nối lớn C Mạc nối nhỏ D B C Câu Cơ thắt hậu môn là: A Là loại vân B Do tầng vòng lớp ruột già tạo thành C Luôn trạng thái co thắt D B C 41 Câu Thành phần sau quan tiền đình ốc tai không tham gia vào chức nghe A Soan nang cầu nang B Các ống bán khuyên màng C Câu A B D Màng nhĩ phụ Câu 10.Thành phần sau không thuộc lớp mạch nhãn cầu A Màng mạch B Mống mắt C Lõm trung tâm D Thể mi Câu 11 Chọn câu Sai A Vết võng mạc hay điểm vàng vùng sắc tố lớp mạch B Trong vết võng mạc có lõm trung tâm C Lõm trung tâm vết võng mạc nơi nhìn vật rõ D Điểm vàng nằm canh cực sau nhãn cầu Câu 12 Trong đường dẫn truyền âm não để phân tích không có: A Đồi thị B Thần kinh VIII C Củ não sinh tư não D Sự cảm nhận tế bào long quan Corti E Cảm A+B+C+D tham gia Câu 13 Tế bào que võng mạc: A Có khả phân biệt màu sắc vật B Có khả phân biệt đường nét vật C Chỉ mẫn cảm với ánh sáng có cường độ mạnh D Có khả nhận biết ánh sáng đen trắng 42 Câu 14 Nụ vị giác đặc tính sau A Là receptor B Được chi phối dây VII, IX C Phía có vi nhung mao dài, mở phía D Đáp ứng với chất hoá học hoà tan nước bọt E Dù neuron có khả khử cực giải phóng hoá chất trung gian Câu 15 Cảm giác vị giác đặc tính sau đây? A Có tính thích nghi nhanh B Ngưỡng kích thích cảm giác vị giác giống C Cảm giác vị giác chịu ảnh hưởng nhiều cảm giác khác D Ưa thích hay ghét vị liên quan đến nhu cầu trải nhiệm đời sống Câu 16 Receptor xúc giác có khắp nơi da A Vành tai B Quanh lỗ chân lông C Đầu ngón tay D Đầu mũi Câu 17 Receptor tiếp nhận cảm giác vị giác A Các nụ vị giác nằm lưỡi B Các tế bào vị giác nằm lưỡi C Các gai vị giác nằm lưỡi D Các phân tử protein nằm bề mặt lưỡi 43 KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Sau hoàn thành khóa luận thu hệ thống 36 câu hỏi tự luận 17 câu hỏi trắc nghiệm nhằm nâng cao hiệu sử dụng tư liệu hinh ảnh online nhằm họ chương IV X tốt Việc xây dựng tư liệu hình ảnh dạng online website cung cấp cho người học phương tiện học tập hiệu môn Giải phẫu người Tư liệu hình ảnh từ website giúp tích cực hóa người học, giúp người học hiểu rõ chất khắc sâu kiến thức môn học Tư liệu giúp ích cho việc tự học công việc giảng dạy sau người học, nhằm biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo học suốt đời Kiến nghị Cần đẩy mạnh việc ứng dụng phát triển tư liệu hình ảnh online môn học khác nhằm biến trình đào tạo thành trình tự đào tạo học suốt đời 44 TÀI LIỆU THAM KHẢO Tài liệu Tiếng Việt [1] Hoàng Thị Kim Huyền, Nguyễn Xuân Thành (2010), Xây dựng sử dụng thư viện tư liệu hình ảnh hỗ trợ dạy học Sinh học 11 - nâng cao, Tạp chí Thiết bị Giáo dục, Số 57, tr 28-29 [2].Nghị số 14/2005/NQ-CP, năm 2005 Chính phủ đổi toàn diện giáo dục đại học Việt Nam giai đoạn 2006 - 2020 [3].Nghị số 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương khóa XI đổi bản, toàn diện giáo dục đào tạo Nghị số 44/NQ-CP ban hành Chương trình hành động Chính phủ thực Nghị số 29/NQTƯ ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI [4] Nguyễn Chí Tâm, Nguyễn Xuân Thành (2008), Ứng dụng công nghệ thông tin giảng dạy Sinh học trường ĐHSP Hà Nội 2, Tạp chí Khoa học Trường ĐHSP Hà Nội 2, Số 3, tr.121-124 [5] Nguyễn Xuân Thành (2010), Ứng dụng công nghệ thông tin dạy học môn Sinh lý người & động vật đáp ứng yêu cầu xã hội, Tạp chí Khoa họcTrường ĐHSP Hà Nội 2, Số 11, tr.70-76 [6].Nguyễn Văn Yên (2000), Giải phẫu người Nxb ĐHQG HN [7] Frank H.Netter (2006),Atlas giải phẫu người [8] W.D Philip- T.J Chilton (1998),Sinh học tập Nxb GD [9] Helen Barett (2000), The Electronic Portfolio Development Process, Published by The American Association for Higher Education (AAHE), USA [10] Helen Barett (2004), Differentiating Electronic Portfolios and Online Assessment Management Systems, University of Alaska Anchorage, USA 45 [11] George Lorenzo and John Ittelson (2005), An overview of E-Portfolio, EDUCAUSE Learning Initiative, USA [12] Natalie B Milman and Clare R Kilbane (2005), Digital teaching portfolios: Catalysts for fostering authentic professional development, Canadian Journal of Learning and Technology, Canada Tài liệu Web [13] https://sites.google.com/site/lstsict/ngoai-khoa-tin-hoc/tao-trang- web- voi-google-sites/tao-trang-web-voi-google-site [14].http://doc.edu.vn/tai-lieu/bai-giang-thiet-ke-web-bang-macromediadreamweaver-58040/ 46 PHỤ LỤC PHIẾU KHẢO SÁT Hiệu việc sử dụng tư liệu hình ảnh từ địa trang web:https://sites.google.com/site/giaiphaunguoisp2 phục vụ tự học chương IV chương X môn Giải phẫu người bậc Đại học Thông qua việc xem sử dụng trang web chọn (khoanh tròn) phương án mà bạn cho phù hợp (A, B, C, D) Khi chưa sử dụng trang web trên, bạn học môn Giải phẫu người nào? A Học cách bị động theo yêu cầu giáo viên B Chỉ nghe ghi chép giảng giảng viên lớp C Học giáo trình D Đáp án khác:……………………………………………………… Tư liệu bạn dùng nhiều để tự học môn Giải phẫu người? A Sách giáo trình B Sách tham khảo, đọc thêm C Tài liệu điện tử, mạng internet D Tạp chí khoa học Những hạn chế gặp phải tìm kiếm hình ảnh từ nhiều nguồn cung cấp khác (internet, giáo trình, tạp chí, báo…) là: A Hình ảnh không phù hợp với nội dung B Phải thời gian tìm lựa chọn hình ảnh C Chất lượng hình ảnh (không rõ nét) D.Tất hạn chế 4.Nhu cầu sử dụng hình ảnh dạy học môn Giải phẫu người là: A Rất cần thiết B Cần thiết C Ít cần thiết D Không cần thiết Hiệu việc sử dụng hình ảnh web để học môn Giải phãu người A Giúp sinh viên học cách chủ động B Hiểu rõ chất khắc sâu kiến thức C Việc học trở lên thú vị, không nhàm chán D Cả đáp án 6.Từ hình ảnh chương IV, bạn hiểu Hệ tiêu hoá nào? A Hiểu chi tiết B Hiểu khái quát C Khó hiểu D Không hiểu Lợi ích sử dụng hình ảnh online để học chương IV Hệ tiêu hoá? A Nắm hình dáng, vị trí quan B Nắm cấu tạo đại thể vi thể thể C.Thấy rõ đặc điểm cấu tạo phù hợp với chức D Tất phương án Hình ảnh giúp bạn giải thích tượng viêm dày lại dẫn đến việc thiếu máu ? A 4.5 4.7 B 4.6 4.8 C.4.7 D.4.8 Đề xuất bạn để sử dụng hình ảnh online học chương IV tốt hơn: 10 Hình ảnh chương X giúp bạn hiểu Hệ thần kinh nào? A Hiểu chi tiết B Hiểu khái quát C Khó hiểu D Không hiểu 11 Phần chương X bạn thấy khó hiểu nhất? A Thị giác B Thính giác C Khứu giác D Vị giác 12 Hình cho biết cấu tạo giúp tai hứng tốt âm thanh? A 10.1 B 10.2 C.10.3 D 10.4 13 Hình giúp bạn hình dung rõ cầu mắt lớp màng? A 10.8 B 10.9 C.10.10 D Hình khác:…… 14 Đề xuất bạn để sử dụng hình ảnh web để học chương X tốt 15 Các hình ảnh mà trang web cung cấp giúp ích cho bạn trình học tập sau ? A Học môn học khác (như Sinh lý người động vật, Chuyên đề Sinh lý sinh sản, phương pháp dạy học Sinh học 2) B Tải hình ảnh từ trang web để thiết kế giáo án sinh học 11 (sinh học thể) C Hướng dẫn học sinh phổ thông truy cập trang web để tìm hình ảnh liên quan đến học (giúp học sinh tiếp cận với CNTT) D Cả đáp án Chúng xin trân trọng cảm ơn giúp đỡ hợp tác hiệu qủa bạn! ... tự học môn Giải phẫu học người sinh viên Chúng chọn đề tài Sử dụng tư liệu hình ảnh online nhằm đổi cách học chương IVvà chương X môn Giải phẫu học người. ” Mục đích nghiên cứu Lựa chọn hình ảnh. .. Tôi xin cam đoan khóa luận tốt nghiệp với tên đề tài Nghiên cứu sử dụng tư liệu hình ảnh nhằm đổi cách học chương IV chương X môn Giải phẫu học người công trình nghiên cứu riêng Kết nghiên cứu. .. viên môn Giải phẫu học người đã sưu tầm, biên tập tư liệu hình ảnh online môn Giải phẫu học người website https://sites.google.com/site/giaiphaunguoisp2/ Để nâng cao hiệu sử dụng tư liệu hình ảnh
- Xem thêm -

Xem thêm: Nghiên cứu sử dụng tư liệu hình ảnh online nhằm đổi mới cách học chương IV và chuơng X môn giải phẫu học người, Nghiên cứu sử dụng tư liệu hình ảnh online nhằm đổi mới cách học chương IV và chuơng X môn giải phẫu học người, Nghiên cứu sử dụng tư liệu hình ảnh online nhằm đổi mới cách học chương IV và chuơng X môn giải phẫu học người

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay