HÓA SINH THẬN - NƯỚC TIỂU

43 149 0
  • Loading ...
1/43 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 10:09

Hóa sinh thận-nớc tiểu NI DUNG i cng c im chuyn húa ca thn Cỏc hot ng chc nng ca thn Cỏc chc nng ca thn c im húa sinh nc tiu NI DUNG i cng c im chuyn húa ca thn Cỏc hot ng chc nng ca thn Cỏc chc nng ca thn c im húa sinh nc tiu Đại cơng Vùng tủy Vùng vỏ Đại cơng ~ triệu nephron/1 thận Nephron: cầu thận, ống lợng gần, quai Henle, ống lợn xa, ống góp đài thận, bể thận NI DUNG i cng c im chuyn húa ca thn Cỏc hot ng chc nng ca thn Cỏc chc nng ca thn c im húa sinh nc tiu Đặc điểm chuyển hóa thận - Rất mạnh (8-10% oxy toàn thể) - Chủ yếu cung cấp lợng cho thận họat động - Giàu enzym chu trình Krebs, thoái biến G L chiếm u Chuyển hoá G: - Đờng phân khí diễn mạnh - Chu trình pentose xảy không mạnh Đặc điểm chuyển hóa thận Chuyển hoá L: Lecithin khử phosphat nhờ glycerophosphatase Các chất cetonic đợc thoái hoá hoàn toàn ATP H.Butyrat AMP + PPi NAD NADH2 Thiolase Acetoacetyl O CoA CoA AcetylCo A Hot húa - H Butyryl CoA HSCo A Hot húa Acetoacetat Kreb s W Đặc điểm chuyển hóa thận Chuyển hoá P: Giàu enzym khử amin (D-amino acid oxidase, L-amino acid oxidase) xúc tác phản ứng khử amin tạo -cetonic NH3 R - CH - COOH [O] R - CO - COOH + NH3 (-ceto acid) NH2 Glutamin nguồn cung cấp NH3 Glutamin acid glutamic + NH3 NH3 + H + NH4 + NI DUNG i cng c im chuyn húa ca thn Cỏc hot ng chc nng ca thn Cỏc chc nng ca thn c im húa sinh nc tiu NI DUNG i cng c im chuyn húa ca thn Cỏc hot ng chc nng ca thn Cỏc chc nng ca thn c im húa sinh nc tiu Các chức thận Chức thận Đào thải Duy trì Chức nội tiết chất cặn bãcân nội môi Các chức thận 4.1 Chức đào thải - Đào thải chất chuyển hóa, đặc biệt gốc acid vô (SO42-, HPO42- , PO43-, ), chất ngoại lai (thuốc ) - Đào thải 1mmol H+/kg thể trọng/24h cách: + Liên kết với NH3: H+ + NH3 = NH4+ + Hoặc liên kết với HPO42- : H+ + HPO42- = H2PO4- Thận quan tiết H+ theo chế Các chức thận 4.2 Chức trì cân nội môi Duy trì áp suất thẩm thấu: - ASTT dịch lọc tiểu cầu thận, tái hấp thu nớc - ASTT tái hấp thu chất tan, tái hấp thu nớc Duy trì cân acid-base: - Đào thải acid không bay hơi: acid lactic, thể cetonic, acid sulfuric, acid phosphoric, - Thận tái hấp thu tân tạo bicarbonat - Thận tiết ion H+ dới dạng muối amon Các chức thận 4.3 nội tiết HệChức thốngnăng renin-angiotensin-aldosteron Tế bào lát cạnh tiểu cầu thận Renin (TM thận) Enzym bẻ gãy Angiotensinogen Angiotensin I Angiotensin II Angiotensinase Angiotensin co mạch, co trơn, tăng tiết catecholamin, tăng tiết aldosteron vỏ thợng thận Bài tiết prostaglandin Tế bào tủy thận tổng hợp tiết prostaglandin (PGE2) Erythropoietin mạch thận tăng lu lợng máu thận, tác dụng lên ống thận làm tăng đào thải Na+ lợi Các chức thận 4.3 Chức nội tiết Bài tiết yếu tố tạo hồng cầu Thận tiết yếu tố erythropoietin, kích thích tủy x ơng tạo hồng cầu Suy thận Ep thiếu máu Thận PGE2 (tếbào kẽ tủy) AC Tiền REF ATP Proteinkinase (+) AMPv REF Proteinkinase (-) Huyết t ơng REF Tiền Ep Tủy x ơng Ep Kích thích tủy x ơng tạo hồng cầu NI DUNG i cng c im chuyn húa ca thn Cỏc hot ng chc nng ca thn Cỏc chc nng ca thn c im húa sinh nc tiu Nớc tiểu 5.1 Một số đặc trng nớc tiểu Bình thờng: - Thể tích: ~ 1.0 - 1.5 L/24h - Tỷ trọng: 1,015 - 1,025 - Trong suốt, màu vàng nhạt (urobilin) - Nớc tiểu có mùi khai chứa chất bay (NH 3) - Sức căng bề mặt nớc tiểu 64 69 dyne/cm2 (của H2O 72) - pH: Nớc tiểu 5.1 Một số đặc trng nớc tiểu Một số thay đổi: - Thể tích: đái tháo nhạt, ĐTĐ, sốt, nôn nhiều, sốc, suy thận, viêm ống thận cấp, - Tỷ trọng: viêm thận cấp, sốt, đái tháo đờng, viêm thận mãn, đái tháo nhạt, - Màu sắc thay đổi có nhiều hồng cầu, Hb, thuốc, sắc tố mật, - Đục có calcium phosphat magnesium phosphat, acid uric, nhiều protein, dỡng chấp, tế bào, - Mùi chất bay (mùi hôi, mùi ceton) Nớc tiểu 5.2 Các thành phần hóa học nớc tiểu Các chất vô cơ: - Na & K: - g natri - g kali nớc tiểu/24h - Ca & Mg: ~ 15 - 30% Ca 20 - 50% Mg đợc xuất qua nớc tiểu - Chlorid: - g/24h - Phosphat: 2,2 - 2,5 g phospho/24h H2PO4- HPO42tạo thành hệ đệm nớc tiểu định phần lớn pH nớc tiểu Các muối phosphat tan (calcium, magnesium, phosphat) kết tủa nớc tiểu kiềm - Sulfat: 0,7 - 3,5 g S /24h - Amoniac: 0,3 - 1,0 g/24h, đợc đào thải dới dạng NH4+ - Bicarbonat: Nếu nớc tiểu có phản ứng acid bicarbonat Bicarbonat máu cao bình thờng Nớc tiểu 5.2 Thành phần hóa học nớc tiểu Các chất hữu cơ: - Urea: 300 - 500 mmol/24h; urea tăng sốt, đái tháo đờng; giảm thể nhiễm acid, viêm thận tiểu cầu giai đoạn nặng suy gan - Acid uric: - mmol/24h Trong ung th máu, bệnh gan nặng trạng thái khác bệnh Gout, lợng acid uric đào thải nớc tiểu tăng - Creatinin: - 18 mmol/24h Giảm nhiều bệnh thận số bệnh lý khác Creatinin nớc tiểu tăng có thai, viêm cơ, cờng giáp trạng, Nớc tiểu 5.2 Các chất bất thờng nớc tiểu - Glucid (galactose, fructose) - Protein - Các chất cetonic - Sắc tố mật, muối mật - Hồng cầu hemoglobin - Bạch cầu - Porphyrin - Dỡng chấp - Nitrit Nớc tiểu 5.2 Các chất bất thờng nớc tiểu Cơ chế xuất chất bất thờng: - Nồng độ cao vợt ngỡng thận (glucose, ceton, bilirubin,) - Tổn thơng màng lọc cầu thận (protein, hồng cầu, bạch cầu,) - Do chảy máu vào nớc tiểu (protein, hồng cầu, bạch cầu,) - Xuất chất lạ máu có kích thớc TLPT nhỏ => lọt qua màng lọc cầu thận (protein Bence-Jones,) - Ngỡng thận giảm (glucose,.) Nớc tiểu 5.2 Các chất bất thờng nớc tiểu - Glucid: ĐTĐ, giảm khả tái hấp thu ống thận, rối loạn enzym bẩm sinh xuất galactose, fructose - Protein: ĐTĐ có microalbumin, viêm đa động mạch, xơ cứng bì, suy tim, Kahler đặc biệt bệnh thận, - Các chất cetonic: đói lâu ngày, đái tháo đờng - Sắc tố mật, muối mật: tổn thơng gan đờng mật - Hồng cầu hemoglobin: viêm thận cấp, lao thận, ung th thận, sốt rét ác tính, hoàng đản tiêu huyết, bỏng nặng - Porphyrin: thiếu enzym tổng hợp Hem tuỷ x ơng gan, thứ phát nhiễm chất độc ức chế tổng hợp Hem ... chức thận - Khoảng 1.000-1.500 lít máu qua thận/ 24h: + 10% dinh dỡng cho thận + 90 % làm nhiệm vụ tiết (tạo nớc tiểu) - trình tạo thành NT: + Lọc cầu thận + Tái hấp thu ống thận + Bài tiết ống thận. .. 141) - Nữ 95 ml/phút (74 - Các hoạt động chức thận 3.2 Tái hấp thu ống thận - ống thận THT tiết thay đổi thành phần NT ban đầu NT - Dịch lọc cầu thận tính khoảng 160L/24h, THT ống thận xảy tích... tích cực 1,01,5L NT/ 24h - THT thụ động (chênh lệch nồng độ), chủ động (tiêu hao lợng) 3 Các hoạt động chức thận 3.2 Tái hấp thu ống thận - Glucose: 100% - Nớc: 99 % + - Na : 99 % - Bicarbonat:
- Xem thêm -

Xem thêm: HÓA SINH THẬN - NƯỚC TIỂU, HÓA SINH THẬN - NƯỚC TIỂU, HÓA SINH THẬN - NƯỚC TIỂU, §Æc ®iÓm chuyÓn hãa cña thËn

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay