BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘI

11 83 0
  • Loading ...
1/11 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 10:06

*********** BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘI Danh sách thành viên nhóm – K10: Phan Ngọc Sơn – K10A Bùi Thị Hải Anh – K10C Lê Quỳnh Chi – K10C Nguyễn Thị Hồng – K10C Phạm Thị Thành – K10C Lê Thị Kim Thi – K10D Lê Thị Giang – K10C Nguyễn Minh Tuấn – K10C Hà Nội, 9/2014 MỤC LỤC I CÁC CHỈ SỐ ĐÁNH GIÁ VÀ NGUỒN SỐ LIỆU Các số - - Tỷ lệ nhiễm HIV (%) ước tính quần thể chung: Tỷ lệ nhiễm HIV (%) ước tính quần thể khác nhau: - Số trường hợp nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS tử vong AIDS: Số trường hợp nhiễm HIV, bệnh nhân AIDS tử vong AIDS quần thể chung quần thể khác Nguồn thu thập số liệu - Báo cáo định kỳ: bao gồm báo cáo chương trình theo quy định Quyết định số 26/2006/BYT-QĐ ban hành ngày 06/9/2006 Bộ trưởng Bộ Y tế báo cáo chuyên môn định kỳ báo cáo giám sát phát trường hợp nhiễm HIV/AIDS - Điều tra giám sát: bao gồm giám sát trọng điểm HIV, giám sát lồng ghép huyết học hành vi, giám sát kháng thuốc kháng HIV, giám sát trọng điểm STI - Điều tra: bao gồm điều tra dân cư điều tra sở y tế, điều tra tài khoản y tế quốc gia cho HIV/AIDS - Các nghiên cứu, điều tra đặc biệt - Nguồn khác: Nhiều tổ chức quốc tế, nhiều dự án hoạt động độc lập có nguồn số liệu giám sát, đánh giá nghiên cứu lớn thu thập trình điều phối, quản lý chương trình dự án HIV/AIDS triển khai Việt Nam Các tổ chức dự án có nhiệm vụ báo cáo hoạt động cho Cục phòng, chống HIV/AIDS Việt Nam theo biểu mẫu báo cáo quốc gia Bảng 1: Ưu, nhược điểm nguồn thu thập số liệu STT Nguồn Ưu điểm Nhược điểm - Hầu hết số liệu định kỳ - Chất lượng số liệu phụ thuộc số đầu vào vào nhiều yếu tố như: nguồn đầu chương trình lực, thực hành sở thu thập đặn công tư, lực cán nhằm cung cấp thông quản lý thông tin lập tin tiến độ thực báo cáo, tính sẵn có chương trình phòng xét nghiệm, khả - Số liệu thu thập từ tiếp cận dịch vụ y tế tuyến xã/phường, nhóm người dễ bị tổn Báo cáo định kỳ quận/huyện tỉnh/thành thương phố số liệu có tính - Số liệu báo cáo đưa bao phủ cao số nhiễm HIV tích luỹ từ năm trước, cung cấp thông tin tình hình lây nhiễm HIV Số liệu báo cáo không cung cấp thông tin độ bao phủ chương trình - Quá trình thu thập số liệu - Số liệu thu thập từ điều tra liên tục, có hệ thống với giám sát cần ý chất mục tiêu khác nhau, lượng số liệu phụ thuộc nhiều bao gồm: ước tính mức độ vào việc áp dụng quy trình trầm trọng dịch HIV, thu thập số liệu, lực mô tả tình hình phân bố cán thu thập số liệu, lây lan dịch giám thay đổi vị trí làm việc sát thay đổi hành vi cán có lực, nguy lây nhiễm HIV thống phương pháp thu thập số liệu qua năm Điều tra giám sát - Công tác giám sát trọng - Mẫu nghiên cứu không đại điểm tiến hành diện quần thể đích che hàng năm số liệu giấu, di động, không gửi Viện Vệ sinh dịch tiếp cận với sở y tế công tễ Trung ương, Viện nơi thu thập số liệu, bị khu vực, Viện Da liễu bắt giam Hơn nữa, thông Quốc gia Cục Phòng, tin hành vi nhậy cảm có chống HIV/AIDS Việt thể bị sai lệch Nam để tổng hợp phân tích, đánh giá… Điều tra nghiên - Là công cụ hữu hiệu nhằm - Chất lượng số liệu phụ thuộc cứu thu thập thông tin định nhiều vào việc áp dụng quy lượng quần thể đích mà thông tin thu thập từ báo cáo chương trình hay điều tra giám sát - Điều tra tập trung nghiên cứu quan điểm hay thông tin cần thiết phụ thuộc vào mục đích điều tra trình thu thập số liệu, lực cán thu thập số liệu, thay đổi vị trí làm việc cán có lực, thống phương pháp thu thập số liệu qua năm, tỷ lệ từ chối tham gia nghiên cứu cao Đặc biệt thông tin hành vi nhậy cảm bị sai lệch Các điều tra dân cư lớn thường tốn tốn thời gian - Các nghiên cứu đặc biệt - Số liệu thu thập không tiến hành lần đặn, định kỳ cung cấp thông tin chi - Nghiên cứu đối tượng tiết vấn đề ưu tiên định khu vực chất chiều định, chưa mang tính bao hướng dịch HIV, phủ hiệu thay đổi hành vi Điều tra nghiên nguy chương - Số liệu thu thập từ điều tra cứu đặc biệt khác trình phòng, chống giám sát cần ý chất HIV/AIDS lượng số liệu phụ thuộc nhiều vào việc áp dụng quy trình thu thập số liệu, lực cán thu thập số liệu, thay đổi vị trí làm việc cán có lực - Số liệu thu thập - Thường báo cáo tổ đặn, định kỳ quản chức quốc tế, dự án hoạt lý điều phối dự động thu thập số liệu án nhóm đối tượng định, Nguồn khác - Chất lượng số liệu khu vực trọng điểm thường tốt, có đánh giá HIV/AIDS áp dụng quốc gia quốc tế II Tính toán số liệu phiên giải Tỷ lệ nhiễm HIV ước tính quần thể chung Hà Nội Giả định tổng dân số năm tổng dân số lấy thời điểm năm, số liệu nhiễm HIV tử vong AIDS thu thập vào cuối năm, tỷ lệ nhiễm tỷ lệ nhiễm theo kỳ lấy khoảng thời gian năm nên trường hợp mắc tính số chết AIDS số mắc Tỷ lệ nhiễm HIV ước tính quần thể chung tính theo công thức: Biểu đồ 1: Tỷ lệ nhiễm HIV ước tính trong quần thể chung Hà Nội (1990-2015) Từ phát ca nhiễm HIV vào năm 1990, tỷ lệ nhiễm HIV ước tính Hà Nội tăng dần tăng nhanh từ năm 1998 (0,11%) đỉnh điểm vào năm 2008 (0,98%) Từ năm 2008 trở đi, tỷ lệ bắt đầu giảm chậm Tỷ lệ nhiễm HIV ước tính quần thể chung Hà Nội năm 2014 0,85% dự đoán giảm xuống 0,82% vào năm 2015 2 Tỷ lệ nhiễm HIV ước tính quần thể khác Công thức tính: Tỷ lệ nhiễm HIV ước tính = Biểu đồ 2: Tỷ lệ nhiễm HIV ước tính quần thể khác (1990-2015) Hiện nay, tỷ lệ nhóm MSM high risk (nam quan hệ tình dục đồng giới có nguy cao) cao (22,38%) so với nhóm lại có xu hướng tăng nhanh từ 1996 đến Tiếp đến nhóm FSW (bà mẹ mang thai) IDU (nam nghiện chích ma túy) Điều đáng nói tỷ lệ nhóm IDU giảm nhanh kể từ lên tới đỉnh điểm vào năm 2004 (33,84%) năm 2014 (14,64%) dự báo tiếp tục giảm vào năm 2005 (13,07%) Các nhóm lại Male Client (khách hàng nam), Low risk female (nữ giới có nguy thấp), Low risk Male (nam giới có nguy thấp) MSM low risk (nam quan hệ tình dục đồng giới có nguy thấp) có tỷ lệ nhiêm HIV ước tính thấp 3 Xác định nguồn nhiễm HIV phổ biến (tính toán số liệu từ 2005 đến 2014) Giả sử hệ thống giám sát thu thập số liệu toàn đối tượng nhóm quần thể đích Các số liệu nhiễm đầy đủ xác ta có biểu đồ số ca nhiễm nhóm quầ thể đích sau: Biểu đồ 3: Số ca nhiễm HIV theo nhóm đối tượng (2005-2014) Nhìn vào biểu đồ ta thấy nguồn nhiễm HIV phổ biến từ năm 20052014 nhóm TCMT, MSM có nguy cao nhóm phụ nữ có nguy thấp Tuy nhiên, nhóm TCMT có xu hướng giảm mạnh, nhóm phụ nữ giảm từ năm 2005 đến năm 2008 sau lại có xu hướng tăng nhẹ nay, nhóm nam quan hệ tình dục với nam nguy cao lại có xu hướng tăng nhẹ từ năm 2005 đến Bảng 2: Số ca nhiễm HIV nguồn nhiễm phổ biến (2005-2014) 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 IDU 1677 1338 1065 836 642 482 358 264 196 147 MSM 173 197 218 232 241 243 240 233 225 216 high risk Low risk 424 241 174 160 166 178 191 204 215 223 female Xu hướng nhiễm nhiễm HIV Hà Nội 4.1 Xu hướng nhiễm phân chia theo giới: Biểu đồ 4: Tỷ lệ nhiễm HIV theo giới (1990-2015) Trong giai đoạn 1990 – 1994, tỷ lệ nhiễm HIV hai nhóm nam nữ biến động nhiều mức thấp Tuy nhiên, tỷ lệ tăng mạnh giai đoan 1996 – 2008 nhóm nam 1996-2004 nhóm nữ, nhóm nam tăng cao nhóm nữ Có thể giai đoạn biện pháp phòng ngừa chưa truyền thông rộng rãi, kiến thức nhóm nguy chưa cao, đặc biệt nhóm nam có nhiều hành vi nguy tiêm chích ma túy, quan hệ tình dục không an toàn nên tỷ lệ mắc cao Từ năm 2008 nam 2004 nữ , tỷ lệ nhiễm có xu hướng giảm nhẹ bắt đầu có chương trình phòng chống lây truyền HIV triển khai rộng rãi Hiện nay, tỷ lệ nhiễm HIV nam cao nữ từ – lần 4.2 Xu hướng nhiễm phân chia theo giới: Biểu đồ 5: Tỷ lệ nhiễm HIV theo giới (1990-2015) Cũng giống tỷ lệ nhiễm, tỷ lệ nhiễm HIV Hà Nội bắt đầu tăng cao giới từ năm 1996 đến năm 2003 cao sau giảm mạnh Có khác biết tốc độ giảm tỷ lệ nhiễm tỷ lệ nhiễm có chương trình phòng chống lây nhiễm HIV triển khai người nhiễm HIV có biện pháp điều trị để kéo dài tuổi thọ nên tỷ lệ nhiễm giả chậm tỷ lệ nhiễm giảm nhanh Ở giai đoạn 1995 – 2010, tỷ lệ nhiễm nam cao từ – lần so với nhóm nữ, nay, tỷ lệ xấp xỉ cân III Tầm quan trọng ý nghĩa việc thu thập số liệu cho nhóm quần thể đích • Mỗi nhóm quần thể đích có hành vi nguy khác nhau, thu thập số liệu cho nhóm quần thể việc quan trọng để cung cấp thông tin phân bố, mức độ trầm trọng, chiều hướng nhiễm HIV theo thời gian nhóm quần thể đích khác để cung cấp thông tin cho việc lập kế hoạch, dự phòng, khống chế dịch HIV: cụ thể nhóm có tỷ lệ mắc cao cần phải có biện pháp điều trị kịp thời, nhóm có tỷ lệ mắc cao cần có biện pháp làm giảm ca nhiễm • Ở nhóm có can thiệp việc thu thập số liệu cung cấp thông tin cho đánh giá hiệu chương trình can thiệp phòng, chống HIV; phát vấn đề phát sinh để có biện pháp điều chỉnh phù hợp • Thu thập số liệu HIV đầy đủ theo thời gian nhóm giúp cung cấp thông tin cho việc ước tính dự báo HIV nhóm Từ đưa sách, chương trình phù hợp cho giai đoạn cụ thể góp phần giảm hậu đại dịch HIV IV Nhận xét tình hình dịch Hà Nội
- Xem thêm -

Xem thêm: BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘI, BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘI, BÀI TẬP PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH DỊCH HIV/AIDS TẠI HÀ NỘI, Nguồn thu thập số liệu

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay