KH VSATTP QUY II NAM 2015

3 32 0
  • Loading ...
1/3 trang

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 10:06

TRUNG TÂM Y TẾ YÊN MINH TRẠM Y TẾ XÃ LAO VÀ CHẢI CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập - Tự - Hạnh phúc KẾ HOẠCH Hoạt động Vệ sinh an toàn thực phẩm trạm Y tế xã Lao Và Chải Quý II năm 2015 Thực Kế hoạch số: 02 /KH-TYT ngày 12 tháng 01 năm 2015 Trạm Y tế xã Lao Và Chải Về việc triển khai Chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia An toàn thực phẩm năm 2015; Trạm Y tế xã Lao Và Chải xây dựng kế hoạch hoạt động công tác Chương trình mục tiêu Y tế Quốc gia vệ sinh an toàn thực phẩm Quý II năm 2015 sau; A/ Mục tiêu: Mục tiêu chung: Đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm địa bàn toàn xã Chỉ tiêu cụ thể: - 100% hộ sản xuất chế biến lương thực, thực phẩm có kiến thức vệ sinh an toàn thực phẩm - 100% người dân có hiểu biết sử dụng thực phẩm - Không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy địa bàn xã, bệnh nhân tử vong ngộ độc thực phẩm Giải pháp: - Tăng cường lực hệ thống tổ chức quản lý, tra, kiểm tra, vệ sinh an toàn thực phẩm từ xã đến xóm - Tăng cường công tác truyền thông phòng chống ngộ độc thực phẩm xóm toàn xã, nhiều hình thức, hiệu, tờ rơi, áp phích, loa đài qua buổi họp thôn - Tổ chức kiểm tra VSATTP cho sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể B/ Kế hoạch triển khai: T T Nội dung công việc Kiểm tra tháng hành động VSATTP Tuyên truyền đài truyền xã tháng hành động VCL VSATTP Kiểm tra VSATTP ngày tết thiếu nhi 1/6/2014 Giám sát việc chấp hành VSATP Địa điểm Trung tâm xã Trung tâm xã Trung tâm xã Trung tâm xã Đối tượng Thời gian thực Các sở kinh doanh, dịch vụ ăn uống Nhân dân xã Phương pháp Biên Quý II Dự kiến kết Người tổ chức T/H Người giám sát Đội KTLN VSATTP xã BCĐ VSATTP xã 100% sở KD, dịch vụ ăn uống kiểm tra Trưởng Loa đài trạm Trạm Y tế xã, phối phát hợp Ban văn hoá xã Y tế xã xã, Các sở kinh doanh, Biên Các sở KD, DVAU, thức ăn đường phố Biên giám sát Đội KTLN VSATTP xã BCĐ VSATTP xã Trưởng trạm Cán trạm Ytế xã Y tế xã 70% Các xóm nghe tuyên truyền VSATTP tháng hành động 100% sở kinh doanh, kiểm tra 100% sở kinh doanh, vụ ăn uống giám sát Trên kế hoạch hoạt động Quý II năm 2015 Trạm Y tế xã Lao Và Chải./ Lao Và Chải, ngày 31 tháng năm 2015 TM TRẠM Y TẾ XÃ LAO VÀ CHẢI Nơi nhận: - Trưởng BCĐ VSATTP xã; - Lưu TYT; ... sát Trên kế hoạch hoạt động Quý II năm 2015 Trạm Y tế xã Lao Và Chải./ Lao Và Chải, ngày 31 tháng năm 2015 TM TRẠM Y TẾ XÃ LAO VÀ CHẢI Nơi nhận: - Trưởng BCĐ VSATTP xã; - Lưu TYT; ... kinh doanh, dịch vụ ăn uống Nhân dân xã Phương pháp Biên Quý II Dự kiến kết Người tổ chức T/H Người giám sát Đội KTLN VSATTP xã BCĐ VSATTP xã 100% sở KD, dịch vụ ăn uống kiểm tra Trưởng Loa đài... KD, DVAU, thức ăn đường phố Biên giám sát Đội KTLN VSATTP xã BCĐ VSATTP xã Trưởng trạm Cán trạm Ytế xã Y tế xã 70% Các xóm nghe tuyên truyền VSATTP tháng hành động 100% sở kinh doanh, kiểm tra
- Xem thêm -

Xem thêm: KH VSATTP QUY II NAM 2015, KH VSATTP QUY II NAM 2015, KH VSATTP QUY II NAM 2015

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay