Đồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị thông qua máy tính

108 31 0
  • Loading ...
1/108 trang
Tải xuống

Thông tin tài liệu

Ngày đăng: 07/09/2017, 09:51

GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN CHƯƠNG DẪN NHẬP SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN I.1 ĐẶT VẤN ĐỀ Ngày nay, công nghiệp ngày phát triển nhu cầu điều khiển đặt lên hàng đầu Xuất phát từ nhu cầu điện tử tự động hoá đời xếp nhóm ngành khoa học công nghệ hàng đầu ứng dụng rộng rãi Song song với đời điện tử tự động hoá đời cải tiến không ngừng máy tính Từ máy tính đời đầu thực phép tính đơn giản ngày máy tính có tốc độ xử lý cao, xử lý hàng tỉ phép tính phức tạp vòng giây Để khai thác ưu điểm điện tử tự động hoá có bắt tay với máy vi tính Nhờ có máy vi tính mà làm nhiều công việc mà tốn nhiều công sức Xuất phát từ thực tế đó, kiến thức học giúp đở thầy cô, em định tìm hiểu đề tài “Giao tiếp máy tính điều khiển giám sát thiết bị điện” I.2.TẦM QUAN TRỌNG CỦA ĐỀ TÀI Đây đề tài nghiên cứu mang tính thực tiễn việc vận dụng kiến thức học mái trường Cao Đẳng vào thực tế Về mặt khoa học, đề tài giúp cho nhóm sinh viên thực hiểu rõ thêm Truyền liệu điều khiển Cách điều khiển mạch điện thông qua máy tính Về mặt thực tiễn, đề tài áp dụng vào thực tế để điều khiển số thiết bị nhà đèn điện, quạt máy v v I.3.GIỚI HẠN ĐỀ TÀI Do thời gian thực đề tài có hạn kiến thức hạn chế nên nhóm sinh viên thực đưa giới hạn sau: - Điều khiển lúc tối đa 16 thiết bị - Mạch phải hoạt động tốt không bị nhiễu đường truyền tín hiệu - Mạch phải chạy ổn định trình làm việc - Mạch đo nhiệt độ chạy ổn định I.4 MỤC ĐÍCH NGHIÊN CỨU Khi bắt tay vào thực đề tài này, nhóm thực mong muốn sản phẩm đề tài phải ứng dụng Và đặc biệt, nhóm nghiên cứu điều kiện, hội, cách thức để củng cố, bổ sung ứng dụng lĩnh hội lý thuyết thực tập Từ sử dụng ứng dụng nhằm đáp ứng cho nhu cầu thực tế Đây tiền đề để thành viên nhóm có số kiến thức chuyên ngành định, làm hành trang cho công việc sau I.5 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU Đối tượng nghiên cứu đề tài là: - Cách thức giao tiếp mạch đo máy tính - Cách thức giao tiếp mạch đo mạch điều khiển SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN - Cách lập trình cho vi điều khiển liệu thu, phát liên tục mà không bị ngắt quãng - Cách cân chỉnh mạch đo, đảm bảo độ xác mạch đo I.6.PHƯƠNG PHÁP VÀ PHƯƠNG TIỆN NGHIÊN CỨU a Phương pháp nghiên cứu Trong trình nghiên cứu, nhóm sinh viên thực chủ yếu dựa vào hai phương pháp chính: - Phương pháp tham khảo tài liệu: Thu thập tài liệu liên quan đến giao tiếp máy tính, Truyền số liệu, Kỹ thuật mạch điện tử, Thiết kế mạch điện tử Phương pháp nghiên cứu khoa học Sau đó, nhóm sinh viên vận dụng kiến thức có để tổng hợp tài liệu, sau thiết kế mạch điện phù hợp với yêu cầu mà ban đầu nhóm đề - Phương pháp quan sát thực nghiệm: Sau có mạch theo tính toán lý thuyết, nhóm sinh viên thực thi công mạch thực tế theo sơ đồnguyên lý vạch Do thiết bị đo chuyên dụng thích hợp, nhóm sinh viên thực cân chỉnh thủ công khối, đo điện áp dòng điện ngõ chúng Sau đó, nhóm sử dụng kết cân chỉnh để điều chỉnh lại lý thuyết cách hợp lý b Phương tiện nghiên cứu a Các tài liệu liên quan đến đề tài b Bộ nguồn ổn áp tuyến tính 5V, ±12V c Đồng hồ đo VOM kim số d Máy tính SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN CHƯƠNG II: GIỚI THIỆU PIC 16F877A SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN II 1.Sơ đồ chân: Sơ đồ chân Vi điều khiển PIC16F877A II 2.Một vài thông số kỹ thuật pic16F877A: Đây vi điều khiển thuộc họ PIC16Fxxx với tập lệnh gồm 35 lệnh có độ dài 14 bit Mỗi lệnh thực thi chu kì xung clock Tốc độ hoạt động tối đa cho phép 20 MHz với chu kì lệnh 200ns Bộ nhớ chương trình 8Kx14 bit, nhớ liệu 368 byte RAM nhớ liệu EEPROM với dung lượng 256 byte Số PORT I/O với 33 pin I/O Các đặc tính ngoại vi bao gồm khối chức sau: - Timer0: đếm bit với chia tần số bit - Timer1: đếm 16 bit với chia tần số, thực chức đếm dựa vào xung clock ngoại vi vi điều khiển hoạt động chế độ sleep - Timer2: đếm bit với chia tần số, postcaler - Hai Capture/so sánh/điều chế độ rông xung - Các chuẩn giao tiếp nối tiếp SSP (Synchronous Serial Port), SPI I2C - Chuẩn giao tiếp nối tiếp USART với bit địa - Cổng giao tiếp song song PSP (Parallel Slave Port) với chân điều khiển RD, WR, CS bên Các đặc tính Analog: - kênh chuyển đổi ADC 10 bit - Hai so sánh SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN - Bên cạnh vài đặc tính khác vi điều khiển như: Bộ nhớ flash với khả ghi xóa 100.000 lần Bộ nhớ EEPROM với khả ghi xóa 1.000.000 lần Dữ liệu nhớ EEPROM lưu trữ 40 năm Khả tự nạp chương trình với điều khiển phần mềm - Nạp chương trình mạch điện ICSP (In Circuit Serial Programming)thông qua chân - Watchdog Timer với dao động - Chức bảo mật mã chương trình - Chế độ Sleep - Có thể hoạt động với nhiều dạng Oscillator khác II.3 Sơ đồ khối pic 16F877A : Sơ đồ khối vi điều khiển PIC16F877A SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 10 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN II.4 Tổ chức nhớ : Cấu trúc nhớ vi điều khiển PIC16F877A bao gồm nhớ chương trình (Program memory) nhớ liệu (Data Memory) a.Bộ nhớ chương trình Bộ nhớ chương trình vi điều khiển PIC16F877A nhớ flash, dung lượng nhớ 8K word (1 word = 14 bit) phân thành nhiều trang (từ page0 đến page 3) Như nhớ chương trình có khả chứa 8*1024 = 8192 lệnh (vì lệnh sau mã hóa có dung lượng word (14 bit) Khi vi điều khiển reset, đếm chương trình đến địa 0000h (Reset vector) Khi có ngắt xảy ra, đếm chương trình đến địa 0004h (Interrupt vector) Bộ nhớ chương trình không bao gồm nhớ stack không địa hóa bởibộ đếm chương trình b Bộ nhớ liệu Bộ nhớ liệu PIC nhớ EEPROM chia làm nhiều bank Đối với PIC16F877A nhớ liệu chia làm bank Mỗi bank có dung lượng 128 byte, bao gồm ghi có chức đặc biệt SFG (Special Function Register) nằm vùng địa thấp ghi mục đích chung GPR (General Purpose Register) nằm vùng địa lại bank Các ghi SFR thường xuyên sử dụng (ví dụ ghi STATUS) đặt tất cà bank nhớ liệu giúp thuận tiện trình truy xuất làm giảm bớt lệnh chương trình Sơ đồ cụ thể nhớ liệu PIC16F877A sau: SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 11 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN Thang ghi chức đặc biệt SFR: Đây ghi sử dụng CPU dùng để thiết lập điều khiển khối chức tích hợp bên vi điều khiển Có thể phân ghi SFR làm hai lọai: ghi SFR liên quan đến chức bên (CPU) ghi SRF dùng để thiết lập điều khiển khối chức bên (ví dụ ADC, PWM, …) Thanh ghi STATUS (03h, 83h, 103h, 183h): Thanh ghi chứa kết thực phép toán khối ALU, trạng thái reset bit chọn bank cần truy xuất nhớ liệu SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 12 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN Thanh ghi OPTION_REG (81h, 181h): Thanh ghi cho phép đọc ghi, cho phép điều khiển chức pull-up chân PORTB, xác lập tham số xung tác động, cạnh tác động ngắt ngoại vi đếm Timer0 Thanh ghi INTCON (0Bh, 8Bh,10Bh, 18Bh): Thanh ghi cho phép đọc ghi, chứa bit điều khiển bit cờ hiệu timer0 bị tràn, ngắt ngoại vi RB0/INT ngắt interrputon- change chân PORTB Thanh ghi PIE1 (8Ch): Chứa bit điều khiển chi tiết ngắt khối chức ngoại vi Thanh ghi PIR1 (0Ch): Chứa cờ ngắt khối chức ngoại vi, ngắt cho phép bit điều khiển chứa ghi PIE1 Thanh ghi PIE2 (8Dh): Chứa bit điều khiển ngắt khối chức CCP2, SSP bus, ngắt so sánh ngắt ghi vào nhớ EEPROM Thanh ghi PIR2 (0Dh): Chứa cờ ngắt khối chức ngoại vi, ngắt cho phép bit điều khiển chứa ghi PIE2 Thanh ghi PCON (8Eh): Chứa cờ hiệu cho biết trạng thái chế độ reset vi điều khiển SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 13 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN Thanh ghi mục đích GPR: Các ghi truy xuất trực tiếp gián tiếp thông qua ghi FSG (File Select Register) Đây ghi liệu thông thường, người sử dụng tùy theo mục đích chương trình mà dùng ghi để chứa biến số, số, kết tham số phục vụ cho chương trình c Stack Stack không nằm nhớ chương trình hay nhớ liệu mà vùng nhớ đặc biệt không cho phép đọc hay ghi Khi lệnh CALL thực hay ngắt xảy làm chương trình bị rẽ nhánh, giá trị đếm chương trình PC tự động vi điều khiển cất vào stack Khi lệnh RETURN, RETLW hat RETFIE thực thi, giá trị PC tự động lấy từ stack, vi điều khiển thực tiếp chương trình theo qui trình định trước Bộ nhớ Stack vi điều khiển PIC họ 16F87xA có khả chứa địa hoạt động theo chế xoay vòng Nghĩa giá trị cất vào nhớ Stack lần thứ ghi đè lên giá trị cất vào Stack lần giá trị cất vào nhớ Stack lần thứ 10 ghi đè lên giá trị cất vào Stack lần thứ Cần ý cờ hiệu cho biết trạng thái stack, ta stack tràn Bên cạnh tập lệnh vi điều khiển dòng PIC lệnh POP hay PUSH, thao tác với nhớ stack hoàn toàn điều khiển CPU II.5.Các cổng xuất nhập Pic16F877A Cổng xuất nhập (I/O port) phương tiện mà vi điều khiển dùng để tương tác với giới bên Bên cạnh đó, vi điều khiển tích hợp sẵn bên đặc tính giao tiếp ngoại vi nên bên cạnh chức cổng xuất nhập thông thường, số chân xuất nhập có thêm chức khác để thể tác động đặc tính ngoại vi nêu giới bên Vi điều khiển PIC16F877A có cổng xuất nhập, bao gồm PORTA, PORTB, PORTC, PORTD PORTE a Port A: PORTA (RPA) bao gồm I/O pin Đây chân “hai chiều” (bidirectional pin), nghĩa xuất nhập Chức I/O điều khiển ghi TRISA (địa 85h) Muốn xác lập chức chân PORTA input, ta “set” bit điều khiển tương ứng với chân ghi TRISA ngược lại, muốn xác lập chức chân PORTA output, ta “clear” bit điều khiển tương ứng với chân ghi TRISA Thao tác hoàn toàn tương tự PORT ghi điều khiển tương ứng TRIS (đối với PORTA TRISA, PORTB TRISB, PORTC TRISC, PORTD TRISD vàđối với PORTE TRISE) Bên cạnh PORTA ngõ ADC, so sánh, ngõ vào SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 14 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN If (hhqoff2 = hh) And (nnqoff2 = nn) And (ssqoff2 = ss) Then MSComm1.Output = Chr(20) ''off End If End If ''den3 If Form3.lbl_onoffq3.Caption = "OFF" Then If (hhqon3 = hh) And (nnqon3 = nn) And (ssqon3 = ss) Then MSComm1.Output = Chr(21) ''on End If ElseIf Form3.lbl_onoffq3.Caption = "ON" Then If (hhqoff3 = hh) And (nnqoff3 = nn) And (ssqoff3 = ss) Then MSComm1.Output = Chr(22) ''off End If End If ''den4 If Form3.lbl_onoffq4.Caption = "OFF" Then If (hhqon4 = hh) And (nnqon4 = nn) And (ssqon4 = ss) Then MSComm1.Output = Chr(23) ''on End If ElseIf Form3.lbl_onoffq4.Caption = "ON" Then If (hhqoff4 = hh) And (nnqoff4 = nn) And (ssqoff4 = ss) Then MSComm1.Output = Chr(24) ''off End If End If ''den5 If Form3.lbl_onoffq5.Caption = "OFF" Then If (hhqon5 = hh) And (nnqon5 = nn) And (ssqon5 = ss) Then MSComm1.Output = Chr(25) ''on End If ElseIf Form3.lbl_onoffq6.Caption = "ON" Then If (hhqoff5 = hh) And (nnqoff5 = nn) And (ssqoff5 = ss) Then MSComm1.Output = Chr(26) ''off End If End If ''den6 If Form3.lbl_onoffq6.Caption = "OFF" Then If (hhqon6 = hh) And (nnqon6 = nn) And (ssqon6 = ss) Then MSComm1.Output = Chr(27) ''on End If ElseIf Form3.lbl_onoffq6.Caption = "ON" Then If (hhqoff6 = hh) And (nnqoff6 = nn) And (ssqoff6 = ss) Then MSComm1.Output = Chr(28) ''off SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 98 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN End If End If ''den7 If Form3.lbl_onoffq7.Caption = "OFF" Then If (hhqon7 = hh) And (nnqon7 = nn) And (ssqon7 = ss) Then MSComm1.Output = Chr(29) ''on End If ElseIf Form3.lbl_onoffq7.Caption = "ON" Then If (hhqoff7 = hh) And (nnqoff7 = nn) And (ssqoff7 = ss) Then MSComm1.Output = Chr(30) ''off End If End If ''den8 If Form3.lbl_onoffq8.Caption = "OFF" Then If (hhqon8 = hh) And (nnqon8 = nn) And (ssqon8 = ss) Then MSComm1.Output = Chr(31) ''on End If ElseIf Form3.lbl_onoffq8.Caption = "ON" Then If (hhqoff8 = hh) And (nnqoff8 = nn) And (ssqoff8 = ss) Then MSComm1.Output = Chr(32) ''off End If End If End Sub b.Form1: Option Explicit Private Sub cmd_set_Click() If opt_setd1.Value = True Then Form2.hhdon1 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nndon1 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssdon1 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhdoff1 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nndoff1 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssdoff1 = Val(txt_ssoff.Text) ElseIf opt_setd2.Value = True Then Form2.hhdon2 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nndon2 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssdon2 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhdoff2 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nndoff2 = Val(txt_nnoff.Text) SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 99 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN Form2.ssdoff2 = Val(txt_ssoff.Text) ElseIf opt_setd3.Value = True Then Form2.hhdon3 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nndon3 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssdon3 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhdoff3 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nndoff3 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssdoff3 = Val(txt_ssoff.Text) ElseIf opt_setd4.Value = True Then Form2.hhdon4 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nndon4 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssdon4 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhdoff4 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nndoff4 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssdoff4 = Val(txt_ssoff.Text) ElseIf opt_setd5.Value = True Then Form2.hhdon5 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nndon5 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssdon4 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhdoff5 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nndoff5 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssdoff5 = Val(txt_ssoff.Text) ElseIf opt_setd6.Value = True Then Form2.hhdon6 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nndon6 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssdon6 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhdoff6 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nndoff6 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssdoff6 = Val(txt_ssoff.Text) ElseIf opt_setd7.Value = True Then Form2.hhdon7 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nndon7 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssdon7 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhdoff7 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nndoff7 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssdoff7 = Val(txt_ssoff.Text) ElseIf opt_setd8.Value = True Then Form2.hhdon8 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nndon8 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssdon8 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhdoff8 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nndoff8 = Val(txt_nnoff.Text) SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 100 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN Form2.ssdoff8 = Val(txt_ssoff.Text) End If End Sub Private Sub opt_offd8_Click() Form1.MSComm1.Output = Chr(16) End Sub Private Sub Command1_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(34) Form3.Show End Sub Private Sub Command2_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(36) End End Sub Private Sub oipt_offd8_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(16) End Sub Private Sub opt_offall_Click() If opt_offall.Value = True Then Form2.MSComm1.Output = Chr(38) End If End Sub Private Sub opt_offd1_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(2) ''bat den End Sub Private Sub opt_offd2_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(4) End Sub Private Sub opt_offd3_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(6) End Sub Private Sub opt_offd4_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(8) SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 101 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN End Sub Private Sub opt_offd5_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(10) End Sub Private Sub opt_offd6_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(12) End Sub Private Sub opt_offd7_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(14) End Sub Private Sub opt_onall_Click() If opt_onall.Value = True Then Form2.MSComm1.Output = Chr(37) End If End Sub Private Sub opt_ond1_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(1) ''bat den End Sub Private Sub opt_setd1_Click() If opt_setd1.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhdon1 txt_nnon.Text = Form2.nndon1 txt_sson.Text = Form2.ssdon1 txt_hhoff.Text = Form2.hhdoff1 txt_nnoff.Text = Form2.nndoff1 txt_ssoff.Text = Form2.ssdoff1 End If End Sub Private Sub opt_ond2_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(3) End Sub Private Sub opt_ond3_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(5) End Sub SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 102 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN Private Sub opt_ond4_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(7) End Sub Private Sub opt_ond5_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(9) End Sub Private Sub opt_ond6_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(11) End Sub Private Sub opt_ond7_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(13) End Sub Private Sub opt_ond8_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(15) End Sub Private Sub opt_setd2_Click() If opt_setd2.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhdon2 txt_nnon.Text = Form2.nndon2 txt_sson.Text = Form2.ssdon2 txt_hhoff.Text = Form2.hhdoff2 txt_nnoff.Text = Form2.nndoff2 txt_ssoff.Text = Form2.ssdoff2 End If End Sub Private Sub opt_setd3_Click() If opt_setd3.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhdon3 txt_nnon.Text = Form2.nndon3 txt_sson.Text = Form2.ssdon3 txt_hhoff.Text = Form2.hhdoff3 txt_nnoff.Text = Form2.nndoff3 txt_ssoff.Text = Form2.ssdoff3 End If SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 103 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN End Sub Private Sub opt_setd4_Click() If opt_setd4.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhdon4 txt_nnon.Text = Form2.nndon4 txt_sson.Text = Form2.ssdon4 txt_hhoff.Text = Form2.hhdoff4 txt_nnoff.Text = Form2.nndoff4 txt_ssoff.Text = Form2.ssdoff4 End If End Sub Private Sub opt_setd5_Click() If opt_setd5.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhdon5 txt_nnon.Text = Form2.nndon5 txt_sson.Text = Form2.ssdon5 txt_hhoff.Text = Form2.hhdoff5 txt_nnoff.Text = Form2.nndoff5 txt_ssoff.Text = Form2.ssdoff5 End If End Sub Private Sub opt_setd6_Click() If opt_setd6.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhdon6 txt_nnon.Text = Form2.nndon6 txt_sson.Text = Form2.ssdon6 txt_hhoff.Text = Form2.hhdoff6 txt_nnoff.Text = Form2.nndoff6 txt_ssoff.Text = Form2.ssdoff6 End If End Sub Private Sub opt_setd7_Click() If opt_setd7.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhdon7 SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 104 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN txt_nnon.Text = Form2.nndon7 txt_sson.Text = Form2.ssdon7 txt_hhoff.Text = Form2.hhdoff7 txt_nnoff.Text = Form2.nndoff7 txt_ssoff.Text = Form2.ssdoff7 End If End Sub Private Sub opt_setd8_Click() If opt_setd8.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhdon8 txt_nnon.Text = Form2.nndon8 txt_sson.Text = Form2.ssdon8 txt_hhoff.Text = Form2.hhdoff8 txt_nnoff.Text = Form2.nndoff8 txt_ssoff.Text = Form2.ssdoff8 End If End Sub Private Sub Timer1_Timer() If Label7.Left >= -Me.Width Then Label7.Left = Label7.Left - 20 Else Label7.Left = Me.Width End If End Sub Private Sub txt_hhoff_DblClick() txt_hhoff.Text = " " End Sub Private Sub txt_hhon_DblClick() txt_hhon.Text = " " End Sub Private Sub txt_nnoff_DblClick() txt_nnoff.Text = " " End Sub Private Sub txt_nnon_DblClick() txt_nnon.Text = " " End Sub Private Sub txt_sson_DblClick() SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 105 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN txt_sson.Text = " " End Sub Private Sub txt_ssoof_DblClick() txt_ssoff.Text = " " End Sub 3.Form3 Private Sub cmd_set_Click() If opt_setq1.Value = True Then Form2.hhqon1 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nnqon1 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssqon1 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhqoff1 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nnqoff1 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssqoff1 = Val(txt_ssoff.Text) ElseIf opt_setq2.Value = True Then Form2.hhqon2 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nnqon2 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssqon2 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhqoff2 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nnqoff2 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssqoff2 = Val(txt_ssoff.Text) ElseIf opt_setq3.Value = True Then Form2.hhqon3 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nnqon3 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssqon3 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhqoff3 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nnqoff3 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssqoff3 = Val(txt_ssoff.Text) ElseIf opt_setq4.Value = True Then Form2.hhqon4 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nnqon4 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssqon4 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhqoff4 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nnqoff4 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssqoff4 = Val(txt_ssoff.Text) ElseIf opt_setq5.Value = True Then Form2.hhqon5 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nnqon5 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssqon4 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhqoff5 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nnqoff5 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssqoff5 = Val(txt_ssoff.Text) SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 106 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN ElseIf opt_setq6.Value = True Then Form2.hhqon6 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nnqon6 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssqon6 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhqoff6 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nnqoff6 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssqoff6 = Val(txt_ssoff.Text) ElseIf opt_setq7.Value = True Then Form2.hhqon7 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nnqon7 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssqon7 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhqoff7 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nnqoff7 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssqoff7 = Val(txt_ssoff.Text) ElseIf opt_setq8.Value = True Then Form2.hhqon8 = Val(txt_hhon.Text) Form2.nnqon8 = Val(txt_nnon.Text) Form2.ssqon8 = Val(txt_sson.Text) Form2.hhqoff8 = Val(txt_hhoff.Text) Form2.nnqoff8 = Val(txt_nnoff.Text) Form2.ssqoff8 = Val(txt_ssoff.Text) End If End Sub Private Sub Command1_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(33) Form1.Show End Sub Private Sub Command2_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(36) End End Sub Private Sub Form_Load() End Sub Private Sub opt_offall_Click() If opt_offall.Value = True Then Form2.MSComm1.Output = Chr(40) End If SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 107 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN End Sub Private Sub opt_onall_Click() If opt_onall.Value = True Then Form2.MSComm1.Output = Chr(39) End If End Sub Private Sub opt_onq1_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(17) End Sub Private Sub opt_offq1_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(18) End Sub Private Sub opt_offq2_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(20) End Sub Private Sub opt_offq3_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(22) End Sub Private Sub opt_offq4_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(24) End Sub Private Sub opt_offq5_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(26) End Sub Private Sub opt_offq6_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(28) End Sub Private Sub opt_offq7_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(30) End Sub Private Sub opt_offq8_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(32) End Sub SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 108 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN Private Sub opt_onq2_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(19) End Sub Private Sub opt_onq3_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(21) End Sub Private Sub opt_onq4_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(23) End Sub Private Sub opt_onq5_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(25) End Sub Private Sub opt_onq6_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(27) End Sub Private Sub opt_onq7_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(29) End Sub Private Sub opt_onq8_Click() Form2.MSComm1.Output = Chr(31) End Sub Private Sub opt_setq1_Click() If opt_setq1.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhqon1 txt_nnon.Text = Form2.nnqon1 txt_sson.Text = Form2.ssqon1 txt_hhoff.Text = Form2.hhqoff1 txt_nnoff.Text = Form2.nnqoff1 txt_ssoff.Text = Form2.ssqoff1 End If End Sub Private Sub opt_setq2_Click() SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 109 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN If opt_setq2.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhqon2 txt_nnon.Text = Form2.nnqon2 txt_sson.Text = Form2.ssqon2 txt_hhoff.Text = Form2.hhqoff2 txt_nnoff.Text = Form2.nnqoff2 txt_ssoff.Text = Form2.ssqoff2 End If End Sub Private Sub opt_setq3_Click() If opt_setq3.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhqon3 txt_nnon.Text = Form2.nnqon3 txt_sson.Text = Form2.ssqon3 txt_hhoff.Text = Form2.hhqoff3 txt_nnoff.Text = Form2.nnqoff3 txt_ssoff.Text = Form2.ssqoff3 End If End Sub Private Sub opt_setq4_Click() If opt_setq4.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhqon4 txt_nnon.Text = Form2.nnqon4 txt_sson.Text = Form2.ssqon4 txt_hhoff.Text = Form2.hhqoff4 txt_nnoff.Text = Form2.nnqoff4 txt_ssoff.Text = Form2.ssqoff4 End If End Sub Private Sub opt_setq5_Click() If opt_setq5.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhqon5 txt_nnon.Text = Form2.nnqon5 txt_sson.Text = Form2.ssqon5 txt_hhoff.Text = Form2.hhqoff5 SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 110 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN txt_nnoff.Text = Form2.nnqoff5 txt_ssoff.Text = Form2.ssqoff5 End If End Sub Private Sub opt_setq6_Click() If opt_setq6.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhqon6 txt_nnon.Text = Form2.nnqon6 txt_sson.Text = Form2.ssqon6 txt_hhoff.Text = Form2.hhqoff6 txt_nnoff.Text = Form2.nnqoff6 txt_ssoff.Text = Form2.ssqoff6 End If End Sub Private Sub opt_setq7_Click() If opt_setq7.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhqon7 txt_nnon.Text = Form2.nnqon7 txt_sson.Text = Form2.ssqon7 txt_hhoff.Text = Form2.hhqoff7 txt_nnoff.Text = Form2.nnqoff7 txt_ssoff.Text = Form2.ssqoff7 End If End Sub Private Sub opt_setq8_Click() If opt_setq8.Value = True Then txt_hhon.SetFocus txt_hhon.Text = Form2.hhqon8 txt_nnon.Text = Form2.nnqon8 txt_sson.Text = Form2.ssqon8 txt_hhoff.Text = Form2.hhqoff8 txt_nnoff.Text = Form2.nnqoff8 txt_ssoff.Text = Form2.ssqoff8 End If End Sub SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 111 GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Robert Boylestad Electronic devices and circuit theory_Nhà xuất Prentice Hall, New Jersey [2] Dương Minh Trí Sơ đồ chân linh kiện bán dẫn_ Nhà xuất Khoa học kỹ thuật [3] Ngô Diên Tập Kỹ thuật điều khiển với AVR _Nhà xuất Khoa học kỹ thuật [4] Nguyễn Tấn Phước Kỹ thuật xung nâng cao _Nhà xuất thành phố Hồ Chí Minh [5].Trangwed:www.alldatasheet.com;www.diendandientu.com;www.google.com SVTH : Võ Văn Nam – Trần Văn Tiền Trang 112 ... người định sẳn Máy tính giao tiếp với thiết bị ngoại vi theo cách sau: - Giao tiếp qua rãnh cắm máy tính (Slot Card) - Giao tiếp máy tính qua cổng song song (LPT) - Giao tiếp máy tính qua cổng nối... GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN Cổng máy in hay thường gọi giao diện Centronics, việc nối với cổng máy in, máy tính thực thông qua ổ cắm 25 chân phía sau máy tính Nhưng... Tiền Trang GIAO TIẾP MÁY TÍNH ĐIỀU KHIỂN VÀ GIÁM SÁT THIẾT BỊ ĐIỆN II 1.Sơ đồ chân: Sơ đồ chân Vi điều khiển PIC16F877A II 2.Một vài thông số kỹ thuật pic16F877A: Đây vi điều khiển thuộc họ PIC16Fxxx
- Xem thêm -

Xem thêm: Đồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị thông qua máy tính , Đồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị thông qua máy tính , Đồ án tốt nghiệp điều khiển thiết bị thông qua máy tính

Từ khóa liên quan

Gợi ý tài liệu liên quan cho bạn

Nhận lời giải ngay chưa đến 10 phút Đăng bài tập ngay